Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

2017/2018 · 240 créditos

Introdución

O estudo está en proceso de extinción

Por que estudar a titulación

Folla de ruta

Curso de comezo 2010/2011
Data última modificación/verificación ACSUG 30/06/2010
Data autorización Consello Xunta 11/11/2010
Data publicación autorización DOG 17/11/2010
Data publicación BOE de carácter oficial 16/03/2011
Data publicación plan estudos DOG 09/05/2011
Data publicación plan estudos BOE 18/04/2011