Grao en Educación Infantil

2019/2020 · 240 créditos

Introdución

O Grao en Educación Infantil é un título da Facultade de Ciencias da Educación. Pertence á área de Ciencias Sociais e Xurídicas, cunha duración de catro anos e 240 créditos ECTS na súa totalidade.

Os estudos de Maxisterio teñen unha longa tradición académica e coa actual reforma prodúcese un importante avance: a súa equiparación co resto das titulacións universitarias.

O estudo está verificado e pendente de publicación

O estudo renovou a sua acreditación o mércores, 08 de xullo de 2015.

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.034€
Prazas ofertadas para o curso 2019/2020
120

Por que estudar a titulación

Este título está regulado polo Estado e responde a unha necesidade social básica: formar o profesorado que permitirá dar satisfacción ao dereito de todos os cidadáns e cidadás á educación, neste caso infantil. Trátase, por tanto, dun título eminentemente profesionalizador.

As disciplinas científicas que conflúen neste campo son diversas: pedagoxía, didácticas específicas, psicoloxía, socioloxía entre outras. De feito, unha boa parte da investigación psicopedagóxica realizada en España nos dous últimos séculos está directamente vinculada á formación do profesorado de ensino infantil e primaria.

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 07/06/2019
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010