Logo da Universidade da Coruña

Grao en Comunicación Audiovisual

2017/2018 · 240 créditos

Introdución

O graduado en Comunicación Audiovisual pola UDC recibirá unha dobre formación. Os contidos xerais e específicos do comunicador audiovisual xunto cos coñecementos necesarios para desenvolver as creacións dixitais, multimedia e animación.

Para conseguir estes obxetivos o centro conta con plató, estudo de son, material audiovisual e laboratorios de creación dixital que facilitan a formación integral do alumno nas materias do plan de estudos.

O estudo está verificado e publicado

Por que estudar a titulación

A titulación permite ao alumno acceder a un campo de actividade como é a creación de contidos dixitais e a comunicación multimedia, que en todos os estudos e e informes de evolución económica e industrial aparece como un dos sectores punteiros das próximas décadas.

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 19/06/2009
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 11/05/2010
Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010