Logo da Universidade da Coruña

Grao en Comunicación Audiovisual

2018/2019 · 240 créditos

Introdución

O grao en Comunicación Audiovisual proporciona a formación universitaria dun ámbito de coñecemento científico e académico e dun campo de exercicio profesional consolidado e amplamente estendido.

Entre os seus obxectivos está o de formar profesionais especializados e tecnicamente preparados para a creación audiovisual en contornas dixitais, tanto para televisión como internet e calquera outro soporte multimedia. Por iso, os novos medios e a creación de contidos 3D (animación, videoxogos, efectos especiais) son alicerces fundamentais na orientación do programa de estudos.

A adquisición equilibrada do conxunto de saberes e destrezas da titulación garantirá ao graduado en Comunicación Audiovisual unha adecuada preparación para a súa posterior vida laboral.

 

 

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
591€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.034€
Prazas ofertadas para o curso 2018/2019
50

Por que estudar a titulación

Desde o webdocumental ao curto de animación pasando polos transmedia e os videoxogos, a Facultade de Ciencias da Comunicación forma aos seus alumnos para tarefas de dirección, realización e produción en medios audiovisuais, guionistas, deseñadores de produción, de contido interactivo e multimedia, animadores, especialistas en efectos especiais y desarrolladores de videoxogos, entre outras.

Accede á web do centro para obter maior información sobre o grao e para coñecer algúns dos traballos que realizan os estudantes. Podes acceder a estes traballos tanto desde a páxina principal da web como desde a canle de youtube

Folla de ruta

Curso de comezo 2009/2010
Data última modificación/verificación ACSUG 19/06/2009
Data autorización Consello Xunta 27/08/2009
Data publicación autorización DOG 16/09/2009
Data publicación BOE de carácter oficial 05/01/2010
Data publicación plan estudos DOG 11/05/2010
Data publicación plan estudos BOE 26/04/2010