Logo da Universidade da Coruña

Programa Oficial de Doutoramento DO*MAR Marine Science, Technology and Management

2016/2017

Introdución

Este programa de doutoramento nace dentro do Campus de Excelencia Internacional “Campus do Mar” como a aspiración das tres universidades galegas e as do norte de Portugal (Aveiro, Minho, Tras os Montes e Alto Douro), o CSIC e o IEO, de crearen unha oferta de posgrao con visión global e planificación plurianual, de carácter internacional e transfronteirizo, que consiga atraer estudantes de distintas nacionalidades que consideren a agregación de institucións creada ao redor do Campus do Mar como o destino preferido para se formaren a nivel de doutoramento.

O estudo está verificado e publicado

 

Prazas ofertadas para o curso 2016/2017
17

Por que estudar a titulación

O obxectivo do programa de doutoramento é formar os mellores profesionais e investigadores no ámbito das ciencias, tecnoloxías e xestión do mar nas súas diferentes aplicacións económicas e sociais, que xere investigación de calidade e impacto internacional, e que proporcione á industria as mellores ferramentas para mellorar a súa competitividade a escala global.

 Web propia do programa

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Vigo
  • CORUÑA
  • Universidade de Santiago de Compostela
  • Universidade de Aveiro
  • Universidade do Minho
  • Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Folla de ruta

Curso de comezo 2012-2013
Data última modificación/verificación ACSUG 16/11/2012
Data publicación autorización DOG 12/02/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 22/04/2013
Data publicación plan estudos BOE 22/04/2013