Logo da Universidade da Coruña

Programa Oficial de Doutoramento en ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión

2018/2019

Introdución

Este programa de doutoramento nace dentro do Campus de Excelencia Internacional “Campus do Mar” como a aspiración das tres universidades galegas e as do norte de Portugal (Aveiro, Minho, Tras os Montes e Alto Douro), o CSIC e o IEO, de crearen unha oferta de posgrao con visión global e planificación plurianual, de carácter internacional e transfronteirizo, que consiga atraer estudantes de distintas nacionalidades que consideren a agregación de institucións creada ao redor do Campus do Mar como o destino preferido para se formaren a nivel de doutoramento.

O estudo está verificado e pendente de publicación

 

Prazas ofertadas para o curso 2018/2019
10

Por que estudar a titulación

O obxectivo do programa de doutoramento é formar os mellores profesionais e investigadores no ámbito das ciencias, tecnoloxías e xestión do mar nas súas diferentes aplicacións económicas e sociais, que xere investigación de calidade e impacto internacional, e que proporcione á industria as mellores ferramentas para mellorar a súa competitividade a escala global.

 Web propia do programa