Logo da Universidade da Coruña

Programa Oficial de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada

2016/2017

Introdución

O programa de doutoramento é un titulo interuniversitario oficial entre a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo.

O Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada ten como finalidade formar profesionais investigadores en diferentes ámbitos da investigación biotecnolóxica e constituír unha oferta de estudos de doutoramento competitiva, homoxénea, ben estruturada e de calidade.

O estudo está verificado e publicado

 

Prazas ofertadas para o curso 2016/2017
3

Por que estudar a titulación

O obxectivo é preparar os estudantes para que sexan capaces de iniciar e completar unha formación teórica, metodolóxica e investigadora no campo multidisciplinar da biotecnoloxía, que se materialice na elaboración e defensa pública dunha tese de doutoramento complexa, orixinal e innovadora.

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • CORUÑA
  • Universidade de Vigo

Folla de ruta

Curso de comezo 2013-2014
Data última modificación/verificación ACSUG 30/07/2013
Data publicación autorización DOG 20/12/2013
Data publicación BOE de carácter oficial 11/03/2014
Data publicación plan estudos BOE 11/03/2014