Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos Turísticos

2015/2016 · 60 créditos

Introdución

A transcendencia económica e social do turismo en Galicia e no resto de España é moi importante, por iso é polo que a formación dos recursos humanos convértase nunha tarefa ineludible para as universidades públicas.

O turismo é un sector que necesita ser analizado desde distintas perspectivas como son a sociología, a xeografía, a economía, o medicamento, etc. Este sector que sen ningunha dúbida é dos máis importantes da nosa sociedade foi durante anos esquecido polos científicos, sendo planificado e xestionado por persoas sen formación específica. A titulación que se propón é a continuación dos estudos superiores para as persoas que estudan o actual grao en Turismo e para outras persoas formadas en graos de ciencias sociais e humanas en xeral que queren traballar ou investigar no sector do turismo. Desde o ano 2006 vimos impartindo na Universidade dá Coruña o Máster en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos. Os estudos que propoñemos teñen un elevado interese académico, científico e profesional.

Máis información en: Páxina do máster: http://masterturismo.org/ Páxina dá a facultade de Sociología: http://www.sociologia.udc.es/es/estudios/m%C3%A1steres/m%C3%A1ster-en-plan-e-gesti%C3%B3n

O estudo está pendente de verificación

Por que estudar a titulación

O Mestrado en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos Turísticos ten a finalidade de formar os seus estudantes para a investigación en materia de turismo e para levar a cabo tarefas profesionais no sector. Por este motivo ofrecemos dúas especialidades: investigadora e profesional.

  • Especialidade investigadora: dirixida aos estudantes que queiran seguir formándose no campo do turismo e realizar unha tese de doutoramento, ou ben investigar en gabinetes de empresas ou institucións dedicadas ao turismo.
  • Especialidade profesional: dirixida ás persoas que queren dedicarse a planificar e xestionar destinos e novos produtos turísticos das distintas tipoloxías (congresos e convencións, de espazo litoral e termalismo, gastronómico e enolóxico, patrimonial etc.).

 Folleto informativo

Folla de ruta

Curso de comezo 2011/2012
Data autorización Consello Xunta 15/12/2011
Data publicación autorización DOG 03/01/2012
Data publicación BOE de carácter oficial 26/03/2012
Data publicación plan estudos BOE 30/05/2012