Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega

2016/2017

Introdución

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
1.882€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
3.293€
Prazas ofertadas para o curso 2016/2017
10

Por que estudar a titulación

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • CORUÑA
  • Universidade de Santiago de Compostela

Folla de ruta

Curso de comezo 2010/2011
Data última modificación/verificación ACSUG 28/07/2010
Data autorización Consello Xunta 11/11/2010
Data publicación autorización DOG 17/12/2010
Data publicación BOE de carácter oficial 25/11/2011
Data publicación plan estudos BOE 13/01/2012