Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega

2017/2018

Introdución

O estudo está verificado e publicado

Por que estudar a titulación

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña , participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Santiago de Compostela

Folla de ruta

Curso de comezo 2010/2011
Data última modificación/verificación ACSUG 28/07/2010
Data autorización Consello Xunta 11/11/2010
Data publicación autorización DOG 17/12/2010
Data publicación BOE de carácter oficial 25/11/2011
Data publicación plan estudos BOE 13/01/2012