Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Fotónica e Tecnoloxías do Láser

2015/2016 · 60 créditos

Introdución

O estudo está verificado e publicado

Por que estudar a titulación

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Universidade de Vigo
  • Universidade de Santiago de Compostela

Folla de ruta

Curso de comezo 2007/2008
Data última modificación/verificación ACSUG 10/02/2009
Data autorización Consello Xunta 01/02/2007
Data publicación autorización DOG 08/02/2007
Data publicación BOE de carácter oficial 11/05/2011
Data publicación plan estudos DOG 20/03/2012
Data publicación plan estudos BOE 26/03/2012