Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Economía

2019/2020 · 60 créditos

Introdución

O estudo está verificado e pendente de publicación

 

Por que estudar a titulación

Este estudo é interuniversitario, ademais da Universidade da Coruña, participan na súa docencia as seguintes universidades:

  • Santiago de Compostela
  • Vigo

Folla de ruta

Curso de comezo 2018/2019
Data última modificación/verificación ACSUG 11/04/2018
Data autorización Consello Xunta 13/06/2018
Data publicación autorización DOG 29/06/2018
Data publicación BOE de carácter oficial 07/09/2018