Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Didácticas Específicas

2017/2018 · 60 créditos

Introdución

Mestrado que ofrece unha formación específica nas Didácticas Específicas, de grande interese para un colectivo amplo: egresados/as das diplomaturas de Mestre, moitos/as xa profesionais en exercicio; para novos/as graduados/as en Educación Infantil e Educación Primaria, así como para outros perfís formativos).

A temática é, por tanto, de grande interese para as personas relacionadas co ámbito educativo.

O estudo está verificado e publicado

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
1.297€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
2.399€
Prazas ofertadas para o curso 2017/2018
23

Por que estudar a titulación

Cursando esta titulación poderanse asentar e desenvolver os coñecementos adquiridos nas actuais titulacións do Grado en Educación Infantil e Primaria así como os adquiridos nas antigas diplomaturas.

Folla de ruta

Curso de comezo 2015/2016
Data autorización Consello Xunta 04/06/2015
Data publicación autorización DOG 17/06/2015
Data publicación BOE de carácter oficial 21/10/2015
Data publicación plan estudos BOE 27/04/2017