Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñería Naval e Oceánica

2018/2019 · 120 créditos

Introdución

O Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica, continuación das titulacións oficiais dos graos en Arquitectura Naval, en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque e en Enxeñaría Naval e Oceánica, proporciona os coñecementos científicos e tecnolóxicos necesarios para o acceso aos postos de maior responsabilidade na industria mariña.

Trátase dun título de mestrado oficial cunha orientación profesional e coas competencias que se establecen na Orde CIN/354/2009 (BOE n.º 44, do 20 de febreiro de 2009), polo que habilita para o exercicio da profesión regulada de enxeñeiro/a naval e oceánico/a.

Así mesmo, este mestrado permite entrar en contacto directo cos grupos e programas de investigación que se desenvolven na Escola Politécnica Superior e que teñen a súa continuidade no doutoramento.

O estudo está verificado e pendente de publicación

 

Prezo para o alumnado con residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula con residencia en España ou na UE.
836€
Prezo para o alumnado sen residencia en España ou na UE
Prezo aproximado do curso (60 ECTS) para o alumnado de primeira matrícula sen residencia en España.
1.463€
Prazas ofertadas para o curso 2018/2019
20

Por que estudar a titulación

Unha carreira con futuro... Formamos profesionais altamente cualificados e preparados para acceder a postos de responsabilidade, con multitude de campos de actuación.

Unha profesión fascinante... Este mestrado capacitarate para traballar en sectores ligados ao ámbito da enxeñaría naval e oceánica (proxecto, enxeñaría de fabricación, dirección de obra, inspección técnica, seguridade, salvamento e rescates, apoio loxístico, plans de mantemento, transformacións, reformas e grandes reparacións, xestión de industrias marítimas etc.) que se desenvolven, principalmente, sobre os seguintes sistemas tecnolóxicos:

  • Buques e embarcacións de todo tipo
  • Plataformas e artefactos flotantes e fixos (diques flotantes, dragas e artefactos auxiliares para a construción e o mantemento de portos e costas, artefactos para a explotación e o aproveitamento de recursos mariños etc.)
  • Tecnoloxía en mar aberto (offshore)
  • Acuicultura e sistemas de pesca
  • Industrias marítimas (estaleiros, navieiras etc.)

Formación práctica en empresas... Poderás realizar prácticas dentro dun amplo abano de empresas concertadas que abranguen practicamente todos os sectores da profesión.