Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Regueiro Fernández, Ahitor
Vogal PDI
Yáñez López, Andrea
Vogal Estudante
Becerra López, David
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro
Méndez Salgueiro, José Ramón
Presidente
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Solozábal Basáñez, Juan
Vogal PDI
Pérez Rodríguez, José Antonio
Vogal PDI
Yáñez López, Andrea
Vogal Estudante
Becerra López, David
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 390
Homes 2018/2019 186
Mulleres 2018/2019 204
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.310
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 16.780
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.878
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.650
% créditos repetidos 2018/2019 17,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,08
Taxa de evaluación 2018/2019 86,44
Taxa de éxito 2018/2019 90,16
Taxa de rendemento 2018/2019 77,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 84,12
Taxa de graduación 2014/2015 35,21
Taxa de abandono 2016/2017 2,6

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 398
Homes 2018/2019 191
Mulleres 2018/2019 207
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 20.690
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 17.130
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.896
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.668
% créditos repetidos 2018/2019 17,22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,99
Taxa de evaluación 2018/2019 86,42
Taxa de éxito 2018/2019 90,34
Taxa de rendemento 2018/2019 78,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 373
Homes 2017/2018 182
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 20.260
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.470
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.012
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.770
% créditos repetidos 2017/2018 23,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,31
Taxa de evaluación 2017/2018 87,53
Taxa de éxito 2017/2018 89,54
Taxa de rendemento 2017/2018 78,38
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 87,24
Taxa de graduación 2013/2014 45,45
Taxa de abandono 2015/2016 8,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 376
Homes 2017/2018 183
Mulleres 2017/2018 193
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 20.330
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.510
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.030
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.788
% créditos repetidos 2017/2018 23,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,06
Taxa de evaluación 2017/2018 87,34
Taxa de éxito 2017/2018 89,52
Taxa de rendemento 2017/2018 78,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 342
Homes 2016/2017 173
Mulleres 2016/2017 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.334
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.194
% créditos repetidos 2016/2017 18,39
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,09
Taxa de evaluación 2016/2017 85,77
Taxa de éxito 2016/2017 82,82
Taxa de rendemento 2016/2017 71,04
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 85,42
Taxa de graduación 2012/2013 43,04
Taxa de abandono 2014/2015 4,17

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 343
Homes 2016/2017 174
Mulleres 2016/2017 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.210
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 15.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.334
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.218
% créditos repetidos 2016/2017 18,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,99
Taxa de evaluación 2016/2017 85,66
Taxa de éxito 2016/2017 82,82
Taxa de rendemento 2016/2017 70,95

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
66
8
21
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
63
25
18
Matemáticas I
75
7
11
Matemáticas II
67
13
22
Informática Básica
64
12
5
Expresión Gráfica
69
10
12
Deseño Básico
71
4
4
Metodoloxía do Deseño
66
11
14
Historia da Arte e do Deseño
77
0
1
Expresión Artística
53
37
35

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
66
10
4
Enxeñaría de Materiais
71
23
28
Estatística
64
5
4
Sistemas Mecánicos
68
21
10
Expresión Gráfica Aplicada
77
5
4
Deseño Asistido por Ordenador
67
2
6
Proxectos de Deseño I
73
1
12
Proxectos de Deseño II
63
13
17
Historia do Deseño
83
7
9
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
70
3
10

3º Curso

Teoría de Máquinas
73
8
3
Procesos Industriais
67
8
1
Análise Asistida por Ordenador
61
3
11
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
59
0
9
Deseño e Produto
69
7
2
Proxectos de Deseño III
79
4
6
Deseño Industrial Actual
27
0
0
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
42
0
1
Ergonomía e Deseño
13
0
2
Marketing
82
5
2
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
68
2
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
61
20
5
Xestión da Innovación e do Deseño
12
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
66
3
5
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
59
1
2
Oficina Técnica
56
0
4
Reciclaxe e Medio Ambiente
28
0
2
Traballo Fin de Grao
40
0
70
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
34
1
4
Administración e Organización Industrial
69
1
1
Normativa e Lexislación
51
6
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
19
0
2
Estética
60
2
0
Xestión da Calidade
13
0
1
Loxística Industrial
17
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
65
17
11
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
76
22
15
Matemáticas I
94
22
11
Matemáticas II
125
29
12
Informática Básica
68
10
2
Expresión Gráfica
67
7
14
Deseño Básico
73
2
2
Metodoloxía do Deseño
70
14
13
Historia da Arte e do Deseño
75
0
1
Expresión Artística
66
31
29

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
75
9
7
Enxeñaría de Materiais
54
16
35
Estatística
68
0
4
Sistemas Mecánicos
62
17
10
Expresión Gráfica Aplicada
80
10
7
Deseño Asistido por Ordenador
76
2
10
Proxectos de Deseño I
86
6
20
Proxectos de Deseño II
87
6
23
Historia do Deseño
57
18
15
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
73
6
8

3º Curso

Teoría de Máquinas
60
7
8
Procesos Industriais
61
0
2
Análise Asistida por Ordenador
69
1
3
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
23
0
1
Deseño e Produto
98
3
7
Proxectos de Deseño III
83
2
7
Deseño Industrial Actual
37
1
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
21
0
0
Ergonomía e Deseño
35
0
1
Marketing
56
17
5
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
58
8
4
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
56
15
4
Xestión da Innovación e do Deseño
25
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
54
1
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
58
2
4
Oficina Técnica
48
0
9
Reciclaxe e Medio Ambiente
13
0
0
Traballo Fin de Grao
39
0
52
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
31
2
2
Administración e Organización Industrial
44
1
0
Normativa e Lexislación
48
3
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
15
2
3
Estética
56
0
2
Xestión da Calidade
4
0
0
Loxística Industrial
18
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
73
19
13
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
69
29
16
Matemáticas I
50
46
16
Matemáticas II
39
71
29
Informática Básica
75
5
3
Expresión Gráfica
62
15
9
Deseño Básico
75
1
4
Metodoloxía do Deseño
76
11
18
Historia da Arte e do Deseño
77
0
1
Expresión Artística
51
37
22

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
66
16
6
Enxeñaría de Materiais
61
13
34
Estatística
73
3
2
Sistemas Mecánicos
77
14
12
Expresión Gráfica Aplicada
58
22
11
Deseño Asistido por Ordenador
71
2
13
Proxectos de Deseño I
48
33
12
Proxectos de Deseño II
59
20
30
Historia do Deseño
61
13
16
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
61
12
7

3º Curso

Teoría de Máquinas
57
4
6
Procesos Industriais
54
0
3
Análise Asistida por Ordenador
63
14
6
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
28
0
3
Deseño e Produto
27
28
17
Proxectos de Deseño III
30
6
25
Deseño Industrial Actual
27
0
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
16
2
3
Ergonomía e Deseño
31
0
3
Marketing
49
19
4
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
52
4
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
51
4
4
Xestión da Innovación e do Deseño
20
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
54
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
45
1
1
Oficina Técnica
60
0
5
Reciclaxe e Medio Ambiente
12
0
2
Traballo Fin de Grao
30
2
43
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
37
0
3
Administración e Organización Industrial
55
0
0
Normativa e Lexislación
59
1
3
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
21
1
0
Estética
61
0
2
Xestión da Calidade
6
0
0
Loxística Industrial
14
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Fénix: Novos conceptos de guitarra eléctrica

Future Vision Interior: Novos Conceptos de Mobilidade Urbana Compartida

Metrópolis: Mobiliario de traballo e lecer

Novo concepto de mobilidade autónoma

Novo Concepto de Patín para a Movilidade Urbana

Novos conceptos de calefacción para o fogar dixital

Novos conceptos de calefacción para o fogar dixital

Novos conceptos de calzado vegano

Novos conceptos de embarcación de reciclaxe de recreo

Novos conceptos de embarcacións de recreo a vela no ámbito de 2030

Novos conceptos de equipamento para "O Camino Vello" a San Andrés de Teixido

Novos conceptos de mobiliario comercial enfocado a tendas de moda

Novos conceptos de mobilidade automotriz para 2030

Novos conceptos de mobilidade autónoma orientados ao car sharing

Novos conceptos de mobilidade autónoma orientados ao car sharing.

Novos conceptos de mobilidade baseados en carsharing para sport urbano

Novos conceptos de mobilidade compartida para festivais de música

Novos conceptos de mobilidade e car sharing

Novos conceptos de mobilidade e Car Sharing

Novos conceptos de mobilidade e Car Sharing.SUV compacto

Novos Conceptos de Mobilidade e Vehículo Autónomo para 2030

Novos conceptos de mobilidade para viaxes aventureiras

Novos conceptos de mobilidade persoal para a Smartcity do 2030

Novos conceptos de mobilidade urbana compartida para creativos

Novos conceptos de movilidade e carsharing para viaxes longos

Novos conceptos de movilidade urbana-Carsharing-compartindo coa familia

Novos conceptos de ocio marítimo: Embarcación de remo

Novos conceptos de Pop Up destinados a complementos

Novos conceptos de tenda de acampada para glamping en festivais de música

Novos conceptos de vehículo deportivo para o 2050

Novos conceptos de xoiaria intelixente

Novos conceptos para a mobilidade futura e coche autónomo

Novos conceptos para a movilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2025

SEAT Ágora, novos conceptos de automóbil

Viaxe hacia ao pasado. Conxunto tecnolóxico e de mobiliario.

Visión Futurista Interior 2030

Visión Futurista Interior 2030

Vision interior futurista 2030

Visión Interior Futurista 2030

Volta: Novos conceptos de guitarras eléctricas

Camper Van Excursionismo

Camper Van Excursionismo

Furgoneta oficina eléctrica & autónoma

Gama futurista de patíns en liña

Mobiliario de salón para o freelance internacional

Mobilidade do futuro e vehículo autónomo

Mobilidade do futuro e vehículo autónomo

Mobilidade para o Futuro Coche Autónomo

Mobilidade para o Futuro e Coche Autónomo

Novo concepto de embarcación de recreo para aluguer vacacional.

Novo concepto de Food truck autónomo

Novos conceptos de calzado reciclado

Novos conceptos de construción sustentable prefabricada

Novos conceptos de cuarto de baño para a vivienda do 2030

Novos conceptos de establo para cabalos

Novos conceptos de mobilidade aérea urbana para o ano 2030

Novos conceptos de mobilidade compartida para viaxes itinerantes:Route experience.

Novos conceptos de mobilidade compartida, Car Sharing, para o ano 2025

Novos conceptos de mobilidade e carsharing para festivais de música

Novos conceptos de mobilidade para o uso cotián en Smart Cities

Novos conceptos de mobilidade para turismo de fin de semana

Novos conceptos de mobilidade Sport Familiar

Novos conceptos de mobilidade urbana compartida: “compartindo eventos”

Novos conceptos de mobilidade urbana e carsharing

Novos conceptos de mobilidade urbana e carsharing. Deseño e o coche compartido - SEAT TRAZO.

Novos conceptos de mobilidade urbana e carsharing. Vehículo autónomo interactivo.

Novos conceptos de mobilidade urbana para ocio e restauración

Novos conceptos de módulo exterior ampliable.

Novos conceptos de motocicleta xiroscópica para o 2025

Novos conceptos de motocicletas adaptables para a mobilidade individual e colectiva na perspectiva do ano 2025

Novos conceptos de movilidade futura e coche autónomo para o ano 2025-Seat Celanova

Novos conceptos de Pop Up destinada a alimentación complementaria

Novos conceptos de tractocamión semiautónomo para o transporte de mercadorías a larga distancia

Novos conceptos de vehículo eléctrico e semiautónomo: O Todoterreno

Novos conceptos de vehículo para o cidadán do 2030

Novos conceptos de vehículo para o cidadán do 2030

Novos Conceptos Mobilidade Urbana: Bicicleta eléctrica

Vehículo asistente para o comercio electrónico

Vehículo para un aprendizaxe lúdico de iniciación a conducción interactiva e autónoma.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 70
Segundo ciclo 70