Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2015/2016 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Solozábal Basáñez, Jon
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Nogueira Robelo, Carlos
Vogal Estudante
Eirea Ponte, Cristina
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Pedreira Souto, Mª de las Nieves
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro
Solozábal Basáñez, Jon
Presidente
Souto López, José Ramón
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Tomé Díaz, Breixo
Vogal Estudante
Nogueira Robelo, Carlos
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Pedreira Souto, Mª de las Nieves
Vogal Coordinador de Título
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 14.960
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 996
% créditos repetidos 2014/2015 16,23
Total de créditos matriculados 2014/2015 17.860
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 324
Homes 2014/2015 161
Mulleres 2014/2015 163
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,11
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 88,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 90,54
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 80,44
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 20
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 89,17
Taxa de graduación (%) 2010/2011 75,33

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 15.690
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.581
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.110
% créditos repetidos 2013/2014 14,64
Total de créditos matriculados 2013/2014 18.380
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 335
Homes 2013/2014 170
Mulleres 2013/2014 165
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 54,87
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 87,58
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,55
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 78,42

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 14.990
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.512
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 768
% créditos repetidos 2013/2014 13,2
Total de créditos matriculados 2013/2014 17.270
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 301
Homes 2013/2014 144
Mulleres 2013/2014 157
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,37
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 88,81
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,4
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 79,4
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 13,33
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 94,93
Taxa de graduación (%) 2009/2010 58,28

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 14.690
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 2.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 2.007
% créditos repetidos 2012/2013 21,53
Total de créditos matriculados 2012/2013 18.720
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 356
Homes 2012/2013 168
Mulleres 2012/2013 188
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 52,58
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 87,62
Taxa de éxito (%) 2012/2013 90,45
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 79,25

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 12.860
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 1.866
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 858
% créditos repetidos 2012/2013 17,47
Total de créditos matriculados 2012/2013 15.590
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 255
Homes 2012/2013 117
Mulleres 2012/2013 138
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 61,13
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 88,91
Taxa de éxito (%) 2012/2013 89,48
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 79,56
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 30,46
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 92,23

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
65
27
17
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
58
26
28
Matemáticas I
51
20
11
Matemáticas II
56
32
33
Informática Básica
64
11
0
Expresión Gráfica
74
10
17
Deseño Básico
71
3
5
Metodoloxía do Deseño
67
13
13
Historia da Arte e do Deseño
73
0
1
Expresión Artística
58
24
9

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
62
8
11
Enxeñaría de Materiais
65
9
27
Estatística
68
0
4
Sistemas Mecánicos
56
15
21
Expresión Gráfica Aplicada
53
11
4
Deseño Asistido por Ordenador
54
2
6
Proxectos de Deseño I
48
14
6
Proxectos de Deseño II
44
8
18
Historia do Deseño
65
3
12
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
63
7
2

3º Curso

Teoría de Máquinas
51
2
12
Procesos Industriais
60
0
3
Análise Asistida por Ordenador
52
1
3
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
41
1
4
Deseño e Produto
45
3
8
Proxectos de Deseño III
43
6
8
Deseño Industrial Actual
16
0
2
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
28
0
0
Ergonomía e Deseño
7
0
3
Marketing
58
0
1
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
52
7
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
62
2
1
Xestión da Innovación e do Deseño
13
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
59
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
68
0
2
Oficina Técnica
51
0
2
Reciclaxe e Medio Ambiente
14
0
1
Traballo Fin de Grao
40
0
7
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
38
4
1
Administración e Organización Industrial
69
0
1
Normativa e Lexislación
47
1
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
31
0
2
Estética
61
1
1
Xestión da Calidade
9
0
0
Loxística Industrial
15
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
75
31
23
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
64
27
30
Matemáticas I
79
16
14
Matemáticas II
75
36
34
Informática Básica
69
6
7
Expresión Gráfica
54
26
15
Deseño Básico
68
1
10
Metodoloxía do Deseño
66
13
19
Historia da Arte e do Deseño
72
0
2
Expresión Artística
61
17
11

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
59
7
8
Enxeñaría de Materiais
42
7
21
Estatística
68
1
4
Sistemas Mecánicos
70
14
16
Expresión Gráfica Aplicada
55
5
2
Deseño Asistido por Ordenador
59
2
4
Proxectos de Deseño I
58
0
7
Proxectos de Deseño II
61
0
15
Historia do Deseño
48
11
11
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
52
1
1

3º Curso

Teoría de Máquinas
48
3
4
Procesos Industriais
41
1
2
Análise Asistida por Ordenador
57
0
2
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
26
0
3
Deseño e Produto
57
1
2
Proxectos de Deseño III
59
0
3
Deseño Industrial Actual
8
0
0
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
37
0
0
Ergonomía e Deseño
9
0
1
Marketing
50
5
1
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
46
2
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
49
6
0
Xestión da Innovación e do Deseño
4
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
33
1
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
36
1
0
Oficina Técnica
36
0
3
Reciclaxe e Medio Ambiente
20
0
0
Traballo Fin de Grao
12
0
2
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
13
0
0
Administración e Organización Industrial
39
1
0
Normativa e Lexislación
42
0
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
14
0
4
Estética
47
0
0
Xestión da Calidade
10
0
0
Loxística Industrial
7
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Colección de novos conceptos de grifería para baño

Concepto para a integración do vinilo na produción de música electrónica

Concepto Seat EBO Dúo Chariot

Conducción eléctrica autónoma e manual

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos conceptos de Campervan

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos Conceptos de Mobilidade Interurbana no Futuro

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos Conceptos de Mobilidade Interurbana no Futuro

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos Conceptos de Mobilidade Interurbana no Futuro

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos conceptos de vehículo autónomo

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos conceptos de vehículo utilitario urbano

Conducción eléctrica manual e autónoma

Condución Eléctrica Autónoma e Manual

Condución Eléctrica Autónoma e Manual - Novos Conceptos de Movilidade Interurbana no Futuro

Condución Eléctrica, Autónoma e Manual

Condución Eléctrica, Autónoma e Manual

Mobiliario intelixente para instalacións hospitalarias

Moble Social Intelixente

Motocicleta para o 2030

Novo Concepto de Impresora 3D

Novo concepto de vehículo "mini SUV"

Novo de concepto de tractor agrícola

Novos conceptos de mobiliario enfocado a espazos sociáis

Novos Conceptos de mobiliario intelixente para instalacións hospitalarias

Novos conceptos de mobiliario para un parque infantil interior

Novos conceptos de mobiliario urbán e iluminación para espazos públicos

Novos Conceptos de Mobiliario Urbán para Areas Verdes

Novos conceptos de mobilidade en kaiak (ríos, mares e lagos)

Novos conceptos de movilidade turística na cidade do S.XXI

Novos Conceptos de Vaixelas e Comprementos para Alta Cociña

Novos concetos de vehículo autónomo

Rediseño do modelo SEAT 1200 SPORT

Seat eléctrico condución autónoma e manual/Seat keilance

SEAT eme - SEAT Duo Chariot Concept

SEAT MINE - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT V-Caprice DÚO Chariot Concept

Vehículo eléctrico autónomo e manual

Vehículo eléctrico autónomo e manual

CTAG - Bohemia - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG - Bubble - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG DL - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG- Evobe- Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG INSUELA - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG LK15b - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG MIVO73 - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG Neptune - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG Orión - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG- Senda- Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

CTAG Trazer - Novos conceptos para a mobilidade individual/colectiva na perspectiva do ano 2030

Desenvolvemento de conxunto Volante. Pomo para SEAT concept e-car "SEAT NOCTURBE"

SEAT IREA - SEAT DÚO Charriot Concept

SEAT iWORLD - SEAT DÚO Charriot Concept

SEAT Rus - SEAT DÚO Charriot Concept

SEAT 600 XXI - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT 80 - SEAT DÚO CHARIOT CONCEPT

SEAT ACEBO - SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT AIRA - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT AKULA- SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT ARIES - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT ARTAI - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT ATLANTIS - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT BRONTË - SEAT DÚO CHARIOT CONCEPT

SEAT CAPRINE - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT CASTRO - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT CERLER- SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT CÍES - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT COBAS - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT DEUS - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT DOUS - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT ELECTRA - SEAT DÚO Chariot Concept

Seat Elvia. Seat MW 1 do interior ao futuro... O meu mundo- O meu coche

SEAT EMILIO - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT EMOTION - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT ETNA - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT FERONA - SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT FERRER - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT FISTERRA - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT FREED - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT FREYA - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT HERO - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT HUNTER - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT IBER - SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT ILUSE - SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT INSPIRA - SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT INTENSO - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT IVORY - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT KANDA- SEAT DUO Chariot Concept

SEAT KIME - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT LEDA - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT LINX - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT MARTELLI - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT MARTINEZ - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT Matrioska - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT MERINO - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT NUVELA- SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT PANTIN- SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT RX Coupé- SEAT DUO Chariot Concept

SEAT SHERPA - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT TARIFA - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT TEBRA - SEAT DÚO CHARIOT CONCEPT

SEAT TYR - SEAT DUO Chariot Concep

SEAT UMENI- SEAT DÚO Chariot Concept

SEAT VENTO - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT VEREA - SEAT DÚO CHARIOT CONCEPT

SEAT VIVO - SEAT DÚO Chariot Concept

Seat Z Naranco- My World My Car 1

Display Cube. Concept Shop. My world, my shop

Green Cube. Concept Shop. My world, my shop.

MeetUp Cube. Concept Shop. My world, my shop

Seat Arrow MW1 do interior ao futuro, meu mundo- meu coche, Meu coche é meu, para que che guste

Seat 850 GT. Seat MW1. O meu mundo, o meu coche

Seat AURE--Seat MW1 do interior ao futuro ...Meu mundo- meu coche , O meu coche é meu, para que che guste

Seat BONES. Seat MW1, o meu mundo, o meu coche.

SEAT C- Udra. SEAT MW1 do interior ó futuro... O meu mundo- O meu coche. O meu coche é meu, para que che guste...

SEAT CITTA - SEAT MW 1 DO INTERIOR AO FUTURO... MEU MUNDO- MEU COCHE : O meu coche é meu, para que che guste

SEAT CROSS CLOSED. SEAT MW1 DO INTERIOR AO FUTURO. O meu mundo o meu coche. O meu coche e meu para que che guste

Seat Cu- Seat MW 1 do interior ao futuro... meu mundo- meu coche. O meu coche é meu, para que che guste

Seat DEO.-. Seat MW1 do interior ao futuro... Meu mundo- meu coche O meu coche é meu, para que che guste

Seat Diamante, Seat MW1: o meu mmundo- o meu coche

SEAT DS LANE, SEAT MW1 O MEU MUNDO, O MEU COCHE

Seat DUE. Seat MW1 do interior ao futuro. Meu mundo- Meu coche. O meu coche é meu para que che guste.

Seat Feraz- My world My Car 1

Seat Gala, SEAT MW1: O MEU MUNDO- O MEU COCHE

SEAT HIKARI- My World My Car 1

Seat ILLa MW1 do interior ao futuro, Meu coche, meu mundo- Meu coche, Meu coche é meu, para que che guste

Seat IN MW1 do interior ao futuro... Meu mundo-meu coche, Meu coche é meu, para que che guste...

SEAT INTENSO, SEAT MW1: O MEU MUNDO - O MEU COCHE

SEAT KORDA. SEAT MW1 DO INTERIOR AO FUTURO- O meu mundo o meu coche, O meu coche e meu para que che guste

SEAT MORGADO. SEAT MW1, o meu mundo, o meu coche.

Seat MW I; Meu mundo, meu coche: SEAT ACE

Seat MW1, Meu mundo, meu coche: Seat Silenzo

SEAT NEHIR- SEAT MW1 DO INTERIOR Ó FUTURO, O meu mundo o meu coche- O meu coche e meu para que che guste

SEAT NÍA - SEAT MW1 DO INTERIOR AO FUTURO- O MEU MUNDO O MEU COCHE- O meu coche é meu, para que che guste

SEAT NORDÉS. SEAT MW1: O meu mundo, O meu coche

Seat Novus- My world my car 1

Seat Ponte MW1 do interior ao futuro, Meu mundo-meu coche, Meu coche e meu, para que che guste...

SEAT RBQ - My World My Car 1

SEAT SILVA MW1 do interior ao Futuro, meu mundo meu coche que meu coche e meu, para que che guste

SEAT SUI, SEAT MW1 DO INTERIOR AO FUTURO, O meu mundo o meu coche, O meu coche e meu para que che guste

Seat Tanagra-Seat MW1 do interior ao futuro My world- My car O meu coche é meu, para que che guste

Seat Tilve. Seat MWMC1 do interior ao futuro. O meu coche é meu, para que che guste.

Seat Triqual . Seat MW1 do interior ao futuro. Meu coche é meu para que che guste.

Seat Vida MW1 do interior ao futuro, meu mundo- meu coche, Meu coche é meu, para que che guste

SEAT VITA - SETA MW1 DO INTERIOR AO FUTURO O MEU MUNDO O MEU COCHE. O meu coche e meu para que che guste

Swing Seat MW1 do interior ao futuro, Meu coche- meu mundo, Meu coche e meu, para que che guste...

Trade Cube. Concept Shop. My World, my shop

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 70
Segundo ciclo 70