Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Solozábal Basáñez, Jon
Presidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Souto López, José Ramón
Vogal PDI
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Nogueira Robelo, Carlos
Vogal Estudante
Eirea Ponte, Cristina
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Pedreira Souto, Mª de las Nieves
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro
Solozábal Basáñez, Jon
Presidente
Souto López, José Ramón
Vicepresidente
Deibe Díaz, Álvaro
Secretario/a
Guillén Solórzano, Eduardo
Vogal PDI
Gómez Filgueiras, Fernan
Vogal PDI
Martínez Carballo, Manuel
Vogal PDI
González Castro, Manuel Jesús
Vogal PDI
Méndez Salgueiro, José Ramón
Vogal PDI
Tomé Díaz, Breixo
Vogal Estudante
Nogueira Robelo, Carlos
Vogal Estudante
Rey Gómez, Consuelo
Vogal PAS
Pedreira Souto, Mª de las Nieves
Vogal Coordinador de Título
Orgeira Crespo, María Raquel
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.640
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.626
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.158
% créditos repetidos 2015/2016 15,11
Total de créditos matriculados 2015/2016 18.420
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 327
Homes 2015/2016 169
Mulleres 2015/2016 158
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,33
Taxa de evaluación 2015/2016 85,5
Taxa de éxito 2015/2016 87,43
Taxa de rendemento 2015/2016 74,76
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 20,25
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96,71
Taxa de graduación (%) 2011/2012 68,89

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 15.690
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.581
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 1.110
% créditos repetidos 2013/2014 14,64
Total de créditos matriculados 2013/2014 18.380
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 335
Homes 2013/2014 170
Mulleres 2013/2014 165
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 54,87
Taxa de evaluación 2013/2014 87,58
Taxa de éxito 2013/2014 89,55
Taxa de rendemento 2013/2014 78,42

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 14.960
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 996
% créditos repetidos 2014/2015 16,23
Total de créditos matriculados 2014/2015 17.860
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 324
Homes 2014/2015 161
Mulleres 2014/2015 163
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,11
Taxa de evaluación 2014/2015 88,84
Taxa de éxito 2014/2015 90,54
Taxa de rendemento 2014/2015 80,44
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 20
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 89,17
Taxa de graduación (%) 2010/2011 75,33

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 14.990
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.512
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 768
% créditos repetidos 2013/2014 13,2
Total de créditos matriculados 2013/2014 17.270
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 301
Homes 2013/2014 144
Mulleres 2013/2014 157
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,37
Taxa de evaluación 2013/2014 88,81
Taxa de éxito 2013/2014 89,4
Taxa de rendemento 2013/2014 79,4
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 13,33
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 94,93
Taxa de graduación (%) 2009/2010 58,28

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
69
24
14
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
64
29
27
Matemáticas I
55
24
12
Matemáticas II
65
40
23
Informática Básica
65
7
8
Expresión Gráfica
65
11
16
Deseño Básico
66
0
11
Metodoloxía do Deseño
57
17
17
Historia da Arte e do Deseño
69
0
2
Expresión Artística
67
15
14

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
65
3
9
Enxeñaría de Materiais
60
2
24
Estatística
58
3
5
Sistemas Mecánicos
62
13
19
Expresión Gráfica Aplicada
49
9
8
Deseño Asistido por Ordenador
62
0
10
Proxectos de Deseño I
69
6
9
Proxectos de Deseño II
70
4
17
Historia do Deseño
68
6
7
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
61
5
7

3º Curso

Teoría de Máquinas
62
2
8
Procesos Industriais
55
0
3
Análise Asistida por Ordenador
53
4
4
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
32
0
2
Deseño e Produto
57
0
5
Proxectos de Deseño III
49
8
6
Deseño Industrial Actual
17
0
1
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
29
0
1
Ergonomía e Deseño
15
0
1
Marketing
62
0
1
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
61
4
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
55
3
1
Xestión da Innovación e do Deseño
5
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
58
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
59
1
0
Oficina Técnica
59
0
6
Reciclaxe e Medio Ambiente
28
0
0
Traballo Fin de Grao
68
4
12
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
16
0
0
Administración e Organización Industrial
51
0
1
Normativa e Lexislación
65
1
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
13
0
1
Estética
50
0
1
Xestión da Calidade
29
1
1
Loxística Industrial
12
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Fundamentos de Física
65
27
17
Fundamentos de Materiais para a Enxeñaría
58
26
28
Matemáticas I
51
20
11
Matemáticas II
56
32
33
Informática Básica
64
11
0
Expresión Gráfica
74
10
17
Deseño Básico
71
3
5
Metodoloxía do Deseño
67
13
13
Historia da Arte e do Deseño
73
0
1
Expresión Artística
58
24
9

2º Curso

Fisica Aplicada á Enxeñaría
62
8
11
Enxeñaría de Materiais
65
9
27
Estatística
68
0
4
Sistemas Mecánicos
56
15
21
Expresión Gráfica Aplicada
53
11
4
Deseño Asistido por Ordenador
54
2
6
Proxectos de Deseño I
48
14
6
Proxectos de Deseño II
44
8
18
Historia do Deseño
65
3
12
Técnicas da Expresión Artística Aplicada
63
7
2

3º Curso

Teoría de Máquinas
51
2
12
Procesos Industriais
60
0
3
Análise Asistida por Ordenador
52
1
3
Informática Avanzada e Integración do Deseño na Fabricación
41
1
4
Deseño e Produto
45
3
8
Proxectos de Deseño III
43
6
8
Deseño Industrial Actual
16
0
2
Obradoiro de Modelos e Prototipos e Proxectos Experimentais
28
0
0
Ergonomía e Deseño
7
0
3
Marketing
58
0
1
Aspectos Económicos e Empresariais do Deseño
52
7
2
Tecnoloxías da Información e a Comunicación I
62
2
1
Xestión da Innovación e do Deseño
13
0
0

4º Curso

Deseño e Procesado con Polímeros
59
0
1
Tecnoloxías de Desenvolvemento de Produto
68
0
2
Oficina Técnica
51
0
2
Reciclaxe e Medio Ambiente
14
0
1
Traballo Fin de Grao
40
0
7
Semiótica e Psicoloxía da Percepción
38
4
1
Administración e Organización Industrial
69
0
1
Normativa e Lexislación
47
1
1
Tecnoloxías da Información e a Comunicación II
31
0
2
Estética
61
1
1
Xestión da Calidade
9
0
0
Loxística Industrial
15
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Condución eléctrica autónoma e manual

Condución eléctrica, manual e autónoma

Novo concepto de "Muscle car"

Novo concepto de colmea urban

Novos conceptos de automóbil eléctrico de condución autónoma e manual.

Novos Conceptos de Embarcación de Lecer - FLYSUN 43

Novos conceptos de mobilidade baseado na motocicleta

Novos conceptos de vehículo anfibio para salvamento en praia-'CAPSA'

Novos conceptos de vehículo turismo urbano

Novos conceptos de vehículo turístico urbano

Novos conceptos para local de restauración

SEAT eléctrico autónomo e de condución manual: Novos conceptos de vehículo utilitario deportivo

Colección de novos conceptos de grifería para baño

Concepto para a integración do vinilo na produción de música electrónica

Concepto Seat EBO Dúo Chariot

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual

Conducción eléctrica autónoma e manual

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos conceptos de Campervan

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos Conceptos de Mobilidade Interurbana no Futuro

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos Conceptos de Mobilidade Interurbana no Futuro

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos Conceptos de Mobilidade Interurbana no Futuro

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos conceptos de vehículo autónomo

Conducción Eléctrica Autónoma e Manual - Novos conceptos de vehículo utilitario urbano

Conducción eléctrica manual e autónoma

Condución Eléctrica Autónoma e Manual

Condución Eléctrica Autónoma e Manual - Novos Conceptos de Movilidade Interurbana no Futuro

Condución Eléctrica, Autónoma e Manual

Condución Eléctrica, Autónoma e Manual

Mobiliario intelixente para instalacións hospitalarias

Moble Social Intelixente

Motocicleta para o 2030

Novo Concepto de Impresora 3D

Novo concepto de vehículo "mini SUV"

Novo de concepto de tractor agrícola

Novos conceptos de mobiliario enfocado a espazos sociáis

Novos Conceptos de mobiliario intelixente para instalacións hospitalarias

Novos conceptos de mobiliario para un parque infantil interior

Novos conceptos de mobiliario urbán e iluminación para espazos públicos

Novos Conceptos de Mobiliario Urbán para Areas Verdes

Novos conceptos de mobilidade en kaiak (ríos, mares e lagos)

Novos conceptos de movilidade turística na cidade do S.XXI

Novos Conceptos de Vaixelas e Comprementos para Alta Cociña

Novos concetos de vehículo autónomo

Rediseño do modelo SEAT 1200 SPORT

Seat eléctrico condución autónoma e manual/Seat keilance

SEAT eme - SEAT Duo Chariot Concept

SEAT MINE - SEAT DUO Chariot Concept

SEAT V-Caprice DÚO Chariot Concept

Vehículo eléctrico autónomo e manual

Vehículo eléctrico autónomo e manual

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 70
Segundo ciclo 70