Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Eléctrica

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Diez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Cueto Pedrotti, Fernando Daniel
Vogal Estudante
Pérez Pita, Karen
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 113
Homes 2018/2019 89
Mulleres 2018/2019 24
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 4.986
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 3.186
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 846
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 954
% créditos repetidos 2018/2019 36,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 44,12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 345
Homes 2018/2019 292
Mulleres 2018/2019 53
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 17.570
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 11.840
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.958
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 2.772
% créditos repetidos 2018/2019 32,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,94

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 117
Homes 2017/2018 95
Mulleres 2017/2018 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 5.274
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.090
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.284
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 900
% créditos repetidos 2017/2018 41,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,08
Taxa de evaluación 2017/2018 72,13
Taxa de éxito 2017/2018 80,6
Taxa de rendemento 2017/2018 58,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 74,92
Taxa de graduación 2013/2014 12,33
Taxa de abandono 2015/2016 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 344
Homes 2017/2018 283
Mulleres 2017/2018 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 17.420
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.150
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.783
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.484
% créditos repetidos 2017/2018 35,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,63
Taxa de evaluación 2017/2018 70,78
Taxa de éxito 2017/2018 75,86
Taxa de rendemento 2017/2018 53,7

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 132
Homes 2016/2017 111
Mulleres 2016/2017 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.306
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 3.750
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.260
% créditos repetidos 2016/2017 40,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 47,77
Taxa de evaluación 2016/2017 65,94
Taxa de éxito 2016/2017 75,47
Taxa de rendemento 2016/2017 49,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 76,92
Taxa de graduación 2012/2013 10,1
Taxa de abandono 2014/2015 14,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 364
Homes 2016/2017 308
Mulleres 2016/2017 56
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.560
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.380
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.486
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.694
% créditos repetidos 2016/2017 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,98
Taxa de evaluación 2016/2017 67,2
Taxa de éxito 2016/2017 76,52
Taxa de rendemento 2016/2017 51,42

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise técnica e económica da instalación dun parque eólico instalado na Serra de A Capelada

Automatizacion dun sistema de alumbrado dun espazo publico

Desenvolvemento do modelo BIM do Centro de Saúde de Cabana de Bergantiños.

Deseño dunha planta de laboratorio pra emular unha central hidroeléctrica

Deseño e cálculo de instalacións para nave industrial destinada ao almacenaxe, paletizado e enfardado de palets de sacos de pellet

Estudio da instalación dun sistema de almaceamento de enerxía térmica para unha vivenda

Estudio do rendemento dun motor de combustión externa - Ciclo Stirling

Instalacións para unha vivenda unifamiliar eficiente con contribución de enerxías renovables.

Proxecto de actividade para un complexo deportivo

Proxecto de actividade para un taller mecánico de reparación de automóbiles

Proxecto de instalacións en vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables.

Proxecto de legalización dunha nave industrial dedicada a reciclaxe de papel.

Contenedor Vivenda Autonomo

Deseño dun circuíto de compensación da ineficiencia debida á potencia reactiva, presente en instalacións monofásicas lineais.

Deseño e cálculo das Instalacións de climatización, ventilación e AQS dun edificio de oficinas

Diseño dun equipo de monitorización dun aeroxenerador vertical.

Estudio do consumo dunha vivienda unifamiliar para a súa desconexión da rede eléctrica

Estudio dos "synchros" de posición e os seus modos de funcionamento

Estudo da reconversión dunha liña trifásica a unha liña de corrente continua (HVDC) para aumentar a potencia de transporte.

Estudo da transmisión de alta potencia - Alterna vs. Continua

Granxa Porcina Sustentable

Instalacions para vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables

Plan de prevención de riscos laborais para un taller de automoción

Proxecto das instalacións dun auditorio.

Proxecto de actividade para local destinado a aluguer de vehículos

Proxecto de deseño de instalacións eléctricas, iluminación, megafonía e datos dunha central hidroeléctrica

Proxecto de instalación fotovoltaica de 220 kWp en tellados, para a subministración de enerxía eléctrica a un poligono industrial

Proxecto de instalacións e adecuación para a actividade de garaxe privado

Proxecto de instalacións para nave de almacenamento vertical

Proxecto de instalacións para vivenda unifamiliar autosuficiente

Análise, simulación e certificación enerxética dun edificio terciario con uso para hotel

Cálculo da enerxía obtida por captadores solares cun datalogger de Arduino

Cálculo de instalacións para un hotel balneario.

Deseño de instalacións para nave industrial adicada a albergar un viveiro de empresas

DESEÑO DE INSTALACIÓNS PARA PISCINA CUBERTA CLIMATIZADA

Deseño e cálculo de instalacións para taller industrial de mecanizado de pezas

Deseño, analise e simulación dun sistema productivo industrial de xeados envasados

DiseModelado BIM Arquitectura e BIM Instalacións (MEP) de nave industrial adicada a concesionario de automóviles con taller

Estudo e análise dos parámetros eléctricos e calidade de varios receptores, para o seu recoñecemento e posterior caracterización .

Estudo e calificación enerxética dun grupo de 4 chalets adosados

Estudo enerxético e das instalacións dunha vivenda autosuficiente

Instalacións en edificio industrial para traballos da madeira

Instalacións para complexo polideportivo

Instalacions para un complexo residencial con aproveitamento enerxetico.

Instalacións para vivenda unfamiliar eficiente con aporte de enerxía renovable

Liña aérea 66kV, 40MVA

Planta de xeracion de enerxia electrica nunha zona aislada

PROXECTO DAS INSTALACIONS ELECTRICAS, CLIMATIZACION E PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA UN LOCAL DESTINADO A SUPERMERCADO

Proxecto das instalacios electricas e servicios xerais duna nave industrial para a fabricación de paneis e portas.

Proxecto de instalación fotovoltaica conectada a red en vivenda unifamiliar

Proxecto de instalacións e adecuación para a actividade de restaurante

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 60