Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Eléctrica

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Díez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Cueto Pedrotti, Fernando Daniel
Vogal Estudante
Pérez Pita, Karen
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 117
Homes 2017/2018 95
Mulleres 2017/2018 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 5.274
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.090
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.284
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 900
% créditos repetidos 2017/2018 41,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,08
Taxa de evaluación 2017/2018 72,13
Taxa de éxito 2017/2018 80,6
Taxa de rendemento 2017/2018 58,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 74,92
Taxa de graduación 2013/2014 12,5
Taxa de abandono 2015/2016 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 344
Homes 2017/2018 283
Mulleres 2017/2018 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 17.420
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.150
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.783
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.484
% créditos repetidos 2017/2018 35,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,63
Taxa de evaluación 2017/2018 70,78
Taxa de éxito 2017/2018 75,86
Taxa de rendemento 2017/2018 53,7

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 132
Homes 2016/2017 111
Mulleres 2016/2017 21
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.306
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 3.750
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.260
% créditos repetidos 2016/2017 40,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 47,77
Taxa de evaluación 2016/2017 65,94
Taxa de éxito 2016/2017 75,47
Taxa de rendemento 2016/2017 49,76
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 76,92
Taxa de graduación 2012/2013 10,1
Taxa de abandono 2014/2015 14,81

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 364
Homes 2016/2017 308
Mulleres 2016/2017 56
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.560
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.380
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.486
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.694
% créditos repetidos 2016/2017 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,98
Taxa de evaluación 2016/2017 67,2
Taxa de éxito 2016/2017 76,52
Taxa de rendemento 2016/2017 51,42

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 147
Homes 2015/2016 124
Mulleres 2015/2016 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 6.846
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.188
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.410
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.248
% créditos repetidos 2015/2016 38,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,57
Taxa de evaluación 2015/2016 67,92
Taxa de éxito 2015/2016 80
Taxa de rendemento 2015/2016 54,34
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 85,11
Taxa de graduación 2011/2012 12,5
Taxa de abandono 2013/2014 19,44

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 344
Homes 2015/2016 285
Mulleres 2015/2016 59
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.110
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.110
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.594
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.412
% créditos repetidos 2015/2016 35,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,74
Taxa de evaluación 2015/2016 67,74
Taxa de éxito 2015/2016 76,24
Taxa de rendemento 2015/2016 51,65

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
9
8
9
Informática
11
7
16
Física I
12
4
4
Química
10
9
5
Expresión Gráfica
9
8
11
Alxebra
15
4
12
Fisíca II
14
1
4
Estatística
15
2
5
Ciencia de Materiais
9
7
16
Xestión Empresarial
8
4
3

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
11
1
5
Termodinámica
7
0
7
Fundamentos de Electricidade
9
1
2
Enxeñaría Medioambiental
9
2
3
Tecnoloxías de Fabricación
7
2
5
Mecánica de Fluídos
11
8
10
Fundamentos de Automática
15
18
21
Fundamentos de Electrónica
6
3
7
Resistencia de Materiais
8
0
0
Teoría de Máquinas
10
1
8

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
12
2
3
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
9
0
1
Circuitos Eléctricos de Potencia
12
2
1
Centrais Eléctricas
15
0
2
Debuxo Industrial e CAD
12
1
4
Máquinas Eléctricas II
17
7
3
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
9
0
3
Automatización
10
0
2
Electrónica de Potencia
12
9
2
Técnicas de adquisición de medidas eléctricas
3
0
0
Instalacións Industriais e Comerciais
6
0
1
Polímeros en electricidade
2
0
0

4º Curso

Instalacións de Enerxías Renovables
22
1
6
Oficina Técnica
12
2
1
Accionamientos de Máquinas Eléctricas
28
2
3
Transporte de Enerxía Eléctrica
25
1
4
Organización de Empresas
24
6
2
Domótica e xestión técnica das instalacións
8
0
0
Compatibilidade electromagnética en instalacións industriais
14
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
8
0
1
Mantemento Industrial
7
0
1
Comunicacións Industriais
Sistemas de Supervisión
3
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
25

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
5
10
10
Informática
7
9
19
Física I
9
8
6
Química
8
7
8
Expresión Gráfica
10
7
15
Alxebra
9
10
16
Fisíca II
13
2
10
Estatística
10
5
8
Ciencia de Materiais
10
5
22
Xestión Empresarial
3
5
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
11
5
11
Termodinámica
16
1
8
Fundamentos de Electricidade
3
4
1
Enxeñaría Medioambiental
5
1
5
Tecnoloxías de Fabricación
12
0
8
Mecánica de Fluídos
9
6
22
Fundamentos de Automática
22
20
28
Fundamentos de Electrónica
5
4
8
Resistencia de Materiais
11
0
4
Teoría de Máquinas
10
1
14

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
15
6
5
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
10
0
0
Circuitos Eléctricos de Potencia
11
3
4
Centrais Eléctricas
18
1
1
Debuxo Industrial e CAD
14
2
5
Máquinas Eléctricas II
28
8
10
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
20
1
3
Automatización
19
2
0
Electrónica de Potencia
19
9
10
Técnicas de adquisición de medidas eléctricas
5
0
0
Instalacións Industriais e Comerciais
4
0
0
Polímeros en electricidade
0
0
1

4º Curso

Instalacións de Enerxías Renovables
16
4
12
Oficina Técnica
25
1
1
Accionamientos de Máquinas Eléctricas
19
10
7
Transporte de Enerxía Eléctrica
20
8
6
Organización de Empresas
13
4
11
Domótica e xestión técnica das instalacións
6
0
1
Compatibilidade electromagnética en instalacións industriais
10
0
1
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
12
0
3
Mantemento Industrial
4
0
1
Instrumentación Industrial
1
0
2
Comunicacións Industriais
Sistemas de Supervisión
4
1
1
Traballo Fin de Grao
21
0
20

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
13
2
14
Informática
13
6
18
Física I
9
5
6
Química
8
3
5
Expresión Gráfica
6
7
14
Alxebra
6
5
21
Fisíca II
10
4
9
Estatística
9
3
10
Ciencia de Materiais
8
8
17
Xestión Empresarial
5
5
8

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
7
9
11
Termodinámica
16
5
12
Fundamentos de Electricidade
8
1
5
Enxeñaría Medioambiental
14
2
4
Tecnoloxías de Fabricación
22
4
16
Mecánica de Fluídos
16
11
11
Fundamentos de Automática
19
20
42
Fundamentos de Electrónica
15
0
5
Resistencia de Materiais
15
1
6
Teoría de Máquinas
22
2
15

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
23
4
6
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
17
0
1
Circuitos Eléctricos de Potencia
21
1
4
Centrais Eléctricas
18
3
3
Debuxo Industrial e CAD
18
1
4
Máquinas Eléctricas II
20
13
9
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
30
2
5
Automatización
20
6
7
Electrónica de Potencia
19
8
12
Técnicas de adquisición de medidas eléctricas
4
0
1
Instalacións Industriais e Comerciais
8
0
1
Polímeros en electricidade
2
0
2

4º Curso

Instalacións de Enerxías Renovables
32
2
8
Oficina Técnica
20
0
0
Accionamientos de Máquinas Eléctricas
14
7
4
Transporte de Enerxía Eléctrica
17
4
0
Organización de Empresas
21
1
4
Domótica e xestión técnica das instalacións
5
0
0
Compatibilidade electromagnética en instalacións industriais
7
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
7
0
0
Mantemento Industrial
6
0
1
Instrumentación Industrial
2
0
0
Comunicacións Industriais
5
0
0
Sistemas de Supervisión
15
0
1
Traballo Fin de Grao
14
0
22

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Contenedor Vivenda Autonomo

Deseño dun circuíto de compensación da ineficiencia debida á potencia reactiva, presente en instalacións monofásicas lineais.

Deseño e cálculo das Instalacións de climatización, ventilación e AQS dun edificio de oficinas

Diseño dun equipo de monitorización dun aeroxenerador vertical.

Estudio do consumo dunha vivienda unifamiliar para a súa desconexión da rede eléctrica

Estudio dos "synchros" de posición e os seus modos de funcionamento

Estudo da reconversión dunha liña trifásica a unha liña de corrente continua (HVDC) para aumentar a potencia de transporte.

Estudo da transmisión de alta potencia - Alterna vs. Continua

Granxa Porcina Sustentable

Instalacions para vivenda unifamiliar con aporte de enerxías renovables

Plan de prevención de riscos laborais para un taller de automoción

Proxecto das instalacións dun auditorio.

Proxecto de actividade para local destinado a aluguer de vehículos

Proxecto de deseño de instalacións eléctricas, iluminación, megafonía e datos dunha central hidroeléctrica

Proxecto de instalación fotovoltaica de 220 kWp en tellados, para a subministración de enerxía eléctrica a un poligono industrial

Proxecto de instalacións e adecuación para a actividade de garaxe privado

Proxecto de instalacións para nave de almacenamento vertical

Proxecto de instalacións para vivenda unifamiliar autosuficiente

Análise, simulación e certificación enerxética dun edificio terciario con uso para hotel

Cálculo da enerxía obtida por captadores solares cun datalogger de Arduino

Cálculo de instalacións para un hotel balneario.

Deseño de instalacións para nave industrial adicada a albergar un viveiro de empresas

DESEÑO DE INSTALACIÓNS PARA PISCINA CUBERTA CLIMATIZADA

Deseño e cálculo de instalacións para taller industrial de mecanizado de pezas

Deseño, analise e simulación dun sistema productivo industrial de xeados envasados

DiseModelado BIM Arquitectura e BIM Instalacións (MEP) de nave industrial adicada a concesionario de automóviles con taller

Estudo e análise dos parámetros eléctricos e calidade de varios receptores, para o seu recoñecemento e posterior caracterización .

Estudo e calificación enerxética dun grupo de 4 chalets adosados

Estudo enerxético e das instalacións dunha vivenda autosuficiente

Instalacións en edificio industrial para traballos da madeira

Instalacións para complexo polideportivo

Instalacions para un complexo residencial con aproveitamento enerxetico.

Instalacións para vivenda unfamiliar eficiente con aporte de enerxía renovable

Liña aérea 66kV, 40MVA

Planta de xeracion de enerxia electrica nunha zona aislada

PROXECTO DAS INSTALACIONS ELECTRICAS, CLIMATIZACION E PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA UN LOCAL DESTINADO A SUPERMERCADO

Proxecto das instalacios electricas e servicios xerais duna nave industrial para a fabricación de paneis e portas.

Proxecto de instalación fotovoltaica conectada a red en vivenda unifamiliar

Proxecto de instalacións e adecuación para a actividade de restaurante

Cálculo de instalacións nun edificio industrial para a fabricación de mobles de madeira.

Deseño de instalacións nun almacén deseñado para taller de mecanizado

Deseño de instalacións para carpintería de madeira

Deseño e cálculo das instalacións de aire acondicionado, ventilación e AQS dun hotel vacacional de 345 habitacións

Deseño e cálculo de instalacións para una urbanización

Deseño, montaxe e programación dun nodo para a depuración de redes de comunicacións inalámbricas dun sistema intelixente de sensorización distribuida

Estudo de viabilidad de instalación de enerxía eólica, aplicado a unha vivenda unifamiliar

Estudo e implementación dun convertedor AC/DC para o control dun motor de corrente continua do laboratorio

Instalación dunha vivenda unifamiliar eficiente con contribución de enerxía renovable.

Instalacións para vivenda unifamiliar eficiente con contribución de enerxía renovable

Instalacións edificio industrial para a metalurxia

Liña de aérea de transmisión 220kv-400mva

PROXECTO CONSTRUCTIVO DE CALCULO ELECTROMECANICO DAS INSTALACIONS DUNHA LIÑA AEREA DE CONTACTO PARA O FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDADE

Proxecto de instalacións electricas para centro deportivo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 60