Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Eléctrica

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Graña López, Manuel Ángel
Presidente
Piñón Pazos, Andrés José
Vicepresidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Masdias y Bonome, Antonio Enrique
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal PDI
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Díez Redondo, Francisco Javier
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
Fontenla Romero, Óscar
Vogal PDI
García Díez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Ferri Anca, Gabriel
Vogal Estudante
Sánchez Barros, Laura
Vogal Estudante
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Sobrino Robelo, Román
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Graña López, Manuel Ángel
Presidente
Piñón Pazos, Andrés José
Vicepresidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Masdias y Bonome, Antonio Enrique
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Ladra González, Marcelino Eulogio Je
Vogal PDI
Sánchez Barros, Laura
Vogal Estudante
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Chouza Gestoso, Jesús Diego
Vogal Coordinador de Título
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.188
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.410
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.248
% créditos repetidos 2015/2016 38,83
Total de créditos matriculados 2015/2016 6.846
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 147
Homes 2015/2016 124
Mulleres 2015/2016 23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,57
Taxa de evaluación 2015/2016 67,92
Taxa de éxito 2015/2016 80
Taxa de rendemento 2015/2016 54,34
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 39,08
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 95,38
Taxa de graduación (%) 2011/2012 33,88

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.140
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.636
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.963
% créditos repetidos 2015/2016 37,21
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 437
Homes 2015/2016 355
Mulleres 2015/2016 82
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 40,58
Taxa de evaluación 2015/2016 68,23
Taxa de éxito 2015/2016 77,19
Taxa de rendemento 2015/2016 52,67

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 5.076
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.950
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 924
% créditos repetidos 2014/2015 36,15
Total de créditos matriculados 2014/2015 7.950
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 177
Homes 2014/2015 143
Mulleres 2014/2015 34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 44,92
Taxa de evaluación 2014/2015 69,66
Taxa de éxito 2014/2015 77,46
Taxa de rendemento 2014/2015 53,96
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 40,5
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 94,09
Taxa de graduación (%) 2010/2011 38,6

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 11.990
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.605
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.851
% créditos repetidos 2014/2015 46,59
Total de créditos matriculados 2014/2015 22.440
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 624
Homes 2014/2015 494
Mulleres 2014/2015 130
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 35,97
Taxa de evaluación 2014/2015 64,47
Taxa de éxito 2014/2015 78,74
Taxa de rendemento 2014/2015 50,77

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 7.332
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.566
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 906
% créditos repetidos 2013/2014 25,21
Total de créditos matriculados 2013/2014 9.804
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 226
Homes 2013/2014 190
Mulleres 2013/2014 36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 43,38
Taxa de evaluación 2013/2014 71,18
Taxa de éxito 2013/2014 82,29
Taxa de rendemento 2013/2014 58,57
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 28,07
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 89,54

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 15.370
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 5.155
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 10.400
% créditos repetidos 2013/2014 50,31
Total de créditos matriculados 2013/2014 30.920
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 810
Homes 2013/2014 651
Mulleres 2013/2014 159
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 38,18
Taxa de evaluación 2013/2014 63,14
Taxa de éxito 2013/2014 78,27
Taxa de rendemento 2013/2014 49,42

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
9
14
12
Informática
14
9
21
Física I
11
5
11
Química
15
6
4
Expresión Gráfica
13
11
10
Alxebra
18
11
14
Fisíca II
10
6
12
Estatística
12
11
10
Ciencia de Materiais
12
9
22
Xestión Empresarial
11
5
7

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
15
3
8
Termodinámica
28
5
10
Fundamentos de Electricidade
19
1
2
Enxeñaría Medioambiental
24
2
5
Tecnoloxías de Fabricación
37
2
21
Mecánica de Fluídos
10
8
23
Fundamentos de Automática
6
19
50
Fundamentos de Electrónica
11
8
3
Resistencia de Materiais
15
7
5
Teoría de Máquinas
29
6
24

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
16
8
4
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
13
0
3
Circuitos Eléctricos de Potencia
27
4
4
Centrais Eléctricas
22
0
5
Debuxo Industrial e CAD
22
1
4
Máquinas Eléctricas II
10
12
9
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
20
2
8
Automatización
21
6
3
Electrónica de Potencia
11
8
10
Técnicas de adquisición de medidas eléctricas
1
0
0
Instalacións Industriais e Comerciais
6
0
0
Polímeros en electricidade
6
0
0

4º Curso

Instalacións de Enerxías Renovables
29
8
14
Oficina Técnica
24
1
0
Accionamientos de Máquinas Eléctricas
18
0
3
Transporte de Enerxía Eléctrica
19
4
3
Organización de Empresas
16
3
2
Domótica e xestión técnica das instalacións
11
0
0
Compatibilidade electromagnética en instalacións industriais
6
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
14
0
3
Mantemento Industrial
15
1
0
Instrumentación Industrial
1
0
1
Comunicacións Industriais
2
0
0
Sistemas de Supervisión
6
0
0
Traballo Fin de Grao
30
0
26

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
27
8
19
Informática
19
9
30
Física I
19
4
13
Química
18
5
13
Expresión Gráfica
14
15
11
Alxebra
25
20
19
Fisíca II
14
7
12
Estatística
15
9
14
Ciencia de Materiais
20
8
23
Xestión Empresarial
14
7
9

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
17
3
12
Termodinámica
45
7
12
Fundamentos de Electricidade
16
4
3
Enxeñaría Medioambiental
22
5
10
Tecnoloxías de Fabricación
37
12
29
Mecánica de Fluídos
3
4
22
Fundamentos de Automática
14
21
38
Fundamentos de Electrónica
14
6
4
Resistencia de Materiais
24
2
7
Teoría de Máquinas
48
8
33

3º Curso

Máquinas Eléctricas I
20
5
3
Instalacións Eléctricas en Baixa Tensión
26
1
4
Circuitos Eléctricos de Potencia
19
3
7
Centrais Eléctricas
27
1
2
Debuxo Industrial e CAD
45
0
9
Máquinas Eléctricas II
19
4
5
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión
23
4
9
Automatización
23
4
5
Electrónica de Potencia
19
3
3
Técnicas de adquisición de medidas eléctricas
5
0
0
Instalacións Industriais e Comerciais
10
0
1
Polímeros en electricidade
10
0
0

4º Curso

Instalacións de Enerxías Renovables
40
15
25
Oficina Técnica
23
0
0
Accionamientos de Máquinas Eléctricas
21
1
4
Transporte de Enerxía Eléctrica
22
1
1
Organización de Empresas
27
0
2
Domótica e xestión técnica das instalacións
7
0
2
Compatibilidade electromagnética en instalacións industriais
3
0
0
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica
27
0
0
Mantemento Industrial
23
0
6
Instrumentación Industrial
5
0
1
Comunicacións Industriais
Sistemas de Supervisión
4
0
1
Traballo Fin de Grao
42
0
23

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise, simulación e certificación enerxética dun edificio terciario con uso para hotel

Cálculo da enerxía obtida por captadores solares cun datalogger de Arduino

Deseño de instalacións para nave industrial adicada a albergar un viveiro de empresas

DiseModelado BIM Arquitectura e BIM Instalacións (MEP) de nave industrial adicada a concesionario de automóviles con taller

Estudo e análise dos parámetros eléctricos e calidade de varios receptores, para o seu recoñecemento e posterior caracterización .

Estudo e calificación enerxética dun grupo de 4 chalets adosados

Instalacións en edificio industrial para traballos da madeira

Instalacións para complexo polideportivo

Instalacions para un complexo residencial con aproveitamento enerxetico.

Instalacións para vivenda unfamiliar eficiente con aporte de enerxía renovable

Liña aérea 66kV, 40MVA

Proxecto das instalacios electricas e servicios xerais duna nave industrial para a fabricación de paneis e portas.

Cálculo de instalacións nun edificio industrial para a fabricación de mobles de madeira.

Deseño de instalacións nun almacén deseñado para taller de mecanizado

Deseño de instalacións para carpintería de madeira

Deseño e cálculo das instalacións de aire acondicionado, ventilación e AQS dun hotel vacacional de 345 habitacións

Deseño e cálculo de instalacións para una urbanización

Deseño, montaxe e programación dun nodo para a depuración de redes de comunicacións inalámbricas dun sistema intelixente de sensorización distribuida

Estudo de viabilidad de instalación de enerxía eólica, aplicado a unha vivenda unifamiliar

Estudo e implementación dun convertedor AC/DC para o control dun motor de corrente continua do laboratorio

Instalación dunha vivenda unifamiliar eficiente con contribución de enerxía renovable.

Instalacións para vivenda unifamiliar eficiente con contribución de enerxía renovable

Instalacións edificio industrial para a metalurxia

Liña de aérea de transmisión 220kv-400mva

PROXECTO CONSTRUCTIVO DE CALCULO ELECTROMECANICO DAS INSTALACIONS DUNHA LIÑA AEREA DE CONTACTO PARA O FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDADE

Proxecto de instalacións electricas para centro deportivo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 60