Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Calvo Rolle, José Luís
Vogal PDI
Insua Cabanas, María Mercedes
Vogal PDI
Couce Casanova, Antonio
Vogal PDI
Calvo Díaz, José Ramón
Vogal PDI
Bouza Fernández, María Sonia
Vogal PDI
Suárez Peñaranda, Vicente
Vogal PDI
López De Ullibarri Galparsoro, Ignacio
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Elia
Vogal PDI
García Díez, Ana Isabel
Vogal PDI
Moreno Madariaga, Alicia
Vogal PDI
Bellas Bouza, Francisco Javier
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Gosset, Anne Marie Elisabeth
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Cueto Pedrotti, Fernando Daniel
Vogal Estudante
Pérez Pita, Karen
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Vogal PAS
Piñón Pazos, Andrés José
Presidente
Fernández Ibáñez, María Isabel
Vicepresidente
Fontenla Romero, Óscar
Vicepresidente
López Vázquez, José Antonio
Secretario/a
Graña López, Manuel Ángel
Vogal PDI
Jove Pérez, Esteban
Vogal PDI
Senra Martínez, Juan Fernando
Vogal Estudante
Arias Almeida, Estela
Vogal Estudante
Folgar Díaz, José Manuel
Vogal PAS
Pérez Castelo, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Calvo Rolle, José Luís
Vogal Coordinador de Título
Masdias Bonome, Antonio Enrique
Vogal Coordinador de Título
Díaz Seijas, Valentín Manuel
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 205
Homes 2017/2018 175
Mulleres 2017/2018 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 11.080
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.098
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.400
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.584
% créditos repetidos 2017/2018 35,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,06
Taxa de evaluación 2017/2018 68,11
Taxa de éxito 2017/2018 70,35
Taxa de rendemento 2017/2018 47,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 73,55
Taxa de graduación 2013/2014 11,59
Taxa de abandono 2015/2016 14,04

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 346
Homes 2017/2018 285
Mulleres 2017/2018 61
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 17.500
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.210
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.783
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.508
% créditos repetidos 2017/2018 35,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,58
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 75,51
Taxa de rendemento 2017/2018 53,51

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 210
Homes 2016/2017 177
Mulleres 2016/2017 33
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.050
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 7.428
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 2.190
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.434
% créditos repetidos 2016/2017 32,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,63
Taxa de evaluación 2016/2017 65,64
Taxa de éxito 2016/2017 73,86
Taxa de rendemento 2016/2017 48,48
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 81,44
Taxa de graduación 2012/2013 12,63
Taxa de abandono 2014/2015 25,93

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 364
Homes 2016/2017 308
Mulleres 2016/2017 56
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 18.560
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 12.380
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.486
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.694
% créditos repetidos 2016/2017 33,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,98
Taxa de evaluación 2016/2017 67,2
Taxa de éxito 2016/2017 76,52
Taxa de rendemento 2016/2017 51,42

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 197
Homes 2015/2016 161
Mulleres 2015/2016 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 10.270
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 6.918
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 2.184
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.164
% créditos repetidos 2015/2016 32,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,11
Taxa de evaluación 2015/2016 67,62
Taxa de éxito 2015/2016 73,73
Taxa de rendemento 2015/2016 49,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 83,53
Taxa de graduación 2011/2012 20
Taxa de abandono 2013/2014 20,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 344
Homes 2015/2016 285
Mulleres 2015/2016 59
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.110
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.110
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.594
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.412
% créditos repetidos 2015/2016 35,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,74
Taxa de evaluación 2015/2016 67,74
Taxa de éxito 2015/2016 76,24
Taxa de rendemento 2015/2016 51,65

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
27
19
28
Informática
29
13
19
Física I
26
16
15
Química
30
14
14
Expresión Gráfica
28
22
17
Alxebra
25
18
35
Fisíca II
27
16
17
Estatística
23
15
19
Ciencia de Materiais
21
18
47
Xestión Empresarial
32
8
17

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
25
3
15
Termodinámica
25
8
7
Fundamentos de Electricidade
22
6
13
Enxeñaría Medioambiental
26
0
2
Tecnoloxías de Fabricación
25
8
14
Mecánica de Fluídos
26
17
30
Fundamentos de Automática
10
30
28
Fundamentos de Electrónica
10
13
13
Resistencia de Materiais
5
14
27
Teoría de Máquinas
24
8
15

3º Curso

Sistemas Eléctricos
20
5
6
Electrónica Analóxica
22
15
3
Electrónica Dixital
21
10
13
Automatización I
24
8
16
Informática Industrial
21
8
13
Sistemas Dixitais I
24
7
21
Instrumentación Electrónica I
24
14
26
Enxeñaría de Control
21
14
6
Debuxo Industrial e CAD
7
0
2
Mantemento Industrial
18
0
1
Enerxías Renovables
Instalacións Eléctricas e Industriais
1
0
1
Polímeros en Electrónica
24
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
20
4
4
Oficina Técnica
22
2
1
Electrónica de Potencia
22
9
8
Automatización II
24
8
7
Organización de empresas
17
2
4
Instrumentación Electrónica II
Deseño de Equipos Electrónicos
17
0
0
Robótica Industrial
23
0
0
Control Avanzado
10
0
2
Sistemas de Control Intelixente
9
1
1
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
2
0
0
Traballo Fin de Grao
13
0
31

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
32
21
28
Informática
17
15
19
Física I
30
11
20
Química
29
16
9
Expresión Gráfica
17
24
11
Alxebra
31
22
28
Fisíca II
23
13
22
Estatística
29
16
13
Ciencia de Materiais
37
12
51
Xestión Empresarial
22
13
14

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
35
6
14
Termodinámica
33
7
11
Fundamentos de Electricidade
24
6
10
Enxeñaría Medioambiental
26
2
7
Tecnoloxías de Fabricación
27
8
22
Mecánica de Fluídos
22
10
46
Fundamentos de Automática
22
19
38
Fundamentos de Electrónica
13
4
20
Resistencia de Materiais
31
5
18
Teoría de Máquinas
18
10
12

3º Curso

Sistemas Eléctricos
25
1
3
Electrónica Analóxica
9
7
6
Electrónica Dixital
22
6
9
Automatización I
22
6
12
Informática Industrial
26
3
6
Sistemas Dixitais I
20
9
14
Instrumentación Electrónica I
16
12
32
Enxeñaría de Control
21
3
7
Debuxo Industrial e CAD
7
0
2
Mantemento Industrial
13
0
2
Enerxías Renovables
2
0
0
Instalacións Eléctricas e Industriais
2
1
1
Polímeros en Electrónica
14
0
0

4º Curso

Sistemas Dixitais II
22
5
8
Oficina Técnica
16
0
2
Electrónica de Potencia
18
8
13
Automatización II
11
11
6
Organización de empresas
22
0
7
Deseño de Equipos Electrónicos
17
1
1
Robótica Industrial
11
0
5
Control Avanzado
13
1
5
Sistemas de Control Intelixente
9
0
3
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
3
0
0
Traballo Fin de Grao
17
0
38

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
28
22
25
Informática
23
8
15
Física I
28
12
12
Química
24
10
8
Expresión Gráfica
28
16
7
Alxebra
34
21
31
Fisíca II
27
7
15
Estatística
23
13
10
Ciencia de Materiais
23
18
49
Xestión Empresarial
20
15
7

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
11
10
18
Termodinámica
16
7
22
Fundamentos de Electricidade
21
7
9
Enxeñaría Medioambiental
29
1
5
Tecnoloxías de Fabricación
28
3
23
Mecánica de Fluídos
18
14
41
Fundamentos de Automática
11
14
38
Fundamentos de Electrónica
24
1
5
Resistencia de Materiais
25
10
22
Teoría de Máquinas
18
6
10

3º Curso

Sistemas Eléctricos
18
3
4
Electrónica Analóxica
23
3
3
Electrónica Dixital
14
9
17
Automatización I
14
10
13
Informática Industrial
24
5
14
Sistemas Dixitais I
18
8
18
Instrumentación Electrónica I
18
18
25
Enxeñaría de Control
27
8
8
Debuxo Industrial e CAD
6
1
0
Mantemento Industrial
23
0
1
Enerxías Renovables
2
0
0
Instalacións Eléctricas e Industriais
3
2
1
Polímeros en Electrónica
10
1
2

4º Curso

Sistemas Dixitais II
20
6
5
Oficina Técnica
22
0
1
Electrónica de Potencia
17
6
9
Automatización II
16
2
3
Organización de empresas
19
5
2
Instrumentación Electrónica II
3
0
0
Deseño de Equipos Electrónicos
15
0
0
Robótica Industrial
19
0
3
Control Avanzado
13
0
1
Sistemas de Control Intelixente
7
2
3
Diagnóstico e Supervisión de Sistemas
6
0
1
Traballo Fin de Grao
18
0
24

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Actualización e calibración dunha fresadora CNC

Automatización do desplazamento e procesado do material dunha canteira

Automatización do equipo de fondeo dun buque

Creación dun protocolo de comunicación entre un PC e o porto USB dun microcontrolador, e a súa integración en MatLab

Desenvolvemento dun sistema baseado en técnicas de aprendizaxe computacional para a detección de anomalías nunha planta de nivel

Deseño de placa de adaptación de sinais para planta de control de nivel con retardo e posta en marcha

Deseño dun equipo time-lapse para o seguimento de obras

Deseño dunha fonte de corriente alterna cortocircuitable

Deseño e implementación dun regulador PID discreto baseado en FPGA Spartan 3

Instalacións para concesionario e taller de automóviles

Proxecto de despliegue de red para Smart City, e estudio do seu rendemento, basado en dispositivos openhardware con RFduino

Proxecto para domotizar un laboratorio xenérico

Sistema de control de acceso por parámetros biométricos

Análise do funcionamento das redes Xbee

Automatización dun sistema de lavado con conexión a Internet

Camara Ethernet baseada en Raspberry PI para a visualización remota da planta de laboratorio

Control remoto sobre a pranta pequena de control de nivel do laboratorio

Controlador mediante microprocesador de servomecanismos nun sistema enlazado

DESENROLO DUN REPRODUCTOR BÁSICO DE MP3 BASEADO NUN MICROCONTROLADOR 8051

Deseño dun equipo docente para electrónica de potencia

Deseño e calibración dun robot baseado en Arduino

Estabilización dun sistema aeropropulsado

ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNHA VIVENDA E OPTIMIZACIÓN ENERXÉTICA MEDIANTE USO DA DOMÓTICA

Estudo de métodos de detección de fallos para sistemas SISO

Estudo enerxético e das instalacións dunha vivenda bioclimática

Instalacións de seguridade dun buque de apoio a plataformas petrolíferas

Optimización do algoritmo dun robot tipo laberinto

Proxecto das instalacións dunha nave industrial dedicada a planta de embotellado con aporte de enerxías renovables

Proxecto de mantemento de unha planta industrial dedicada a la producción de cigüeñais para vehículos

Reproducción de movementos reais de pezas modeladas en 3D

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 50