Logo da Universidade da Coruña

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
García López, Javier Ángel
Vogal PDI
Gómez Castro, Carla
Vogal Estudante
Lada Vilariño, Juan José
Vogal Estudante
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
Grueiro Acción, Isabel
Vogal Estudante
Vieites Estraviz, Andrea
Vogal Estudante
Iglesias Blanco, Ana Beatriz
Vogal PAS
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 156
Homes 2016/2017 65
Mulleres 2016/2017 91
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 8.166
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 7.110
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 528
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 528
% créditos repetidos 2016/2017 12,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,35
Taxa de evaluación 2016/2017 90,15
Taxa de éxito 2016/2017 88,83
Taxa de rendemento 2016/2017 80,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 95,59
Taxa de graduación 2012/2013 38,24
Taxa de abandono 2014/2015 21,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 228
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 136
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.840
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 597
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 580,5
% créditos repetidos 2016/2017 9,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,93
Taxa de evaluación 2016/2017 90,93
Taxa de éxito 2016/2017 92,36
Taxa de rendemento 2016/2017 83,99

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 166
Homes 2015/2016 61
Mulleres 2015/2016 105
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 8.868
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 7.692
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 816
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 360
% créditos repetidos 2015/2016 13,26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,42
Taxa de evaluación 2015/2016 88,57
Taxa de éxito 2015/2016 92,67
Taxa de rendemento 2015/2016 82,07
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 92,64
Taxa de graduación 2011/2012 30,95
Taxa de abandono 2013/2014 14,55

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 239
Homes 2015/2016 89
Mulleres 2015/2016 150
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 13.020
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.710
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 912
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 396
% créditos repetidos 2015/2016 10,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,48
Taxa de evaluación 2015/2016 90,7
Taxa de éxito 2015/2016 95,1
Taxa de rendemento 2015/2016 86,26

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 194
Homes 2014/2015 67
Mulleres 2014/2015 127
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 10.370
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 9.264
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 738
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 372
% créditos repetidos 2014/2015 10,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,47
Taxa de evaluación 2014/2015 86,52
Taxa de éxito 2014/2015 90,91
Taxa de rendemento 2014/2015 78,66
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 94,28
Taxa de graduación 2010/2011 35
Taxa de abandono 2012/2013 16,42

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 258
Homes 2014/2015 99
Mulleres 2014/2015 159
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 14.120
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 12.970
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 780
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 378
% créditos repetidos 2014/2015 8,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,74
Taxa de evaluación 2014/2015 89,17
Taxa de éxito 2014/2015 93,47
Taxa de rendemento 2014/2015 83,35

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
30
0
1
Introdución á Economía
24
11
2
Organización de Empresa
21
13
2
Psicoloxía do Traballo
24
12
3
Informática Básica
22
0
1
Dereito Societario e Cooperativo
29
7
2
Economía e Empresa
29
6
4
Métodos de Traballo
23
14
3
Historia Social e Política Contemporánea
17
14
8
Teoría das Relacións Laborais
34
3
3

2º Curso

Dereito do Traballo I
21
3
6
Dereito do Traballo II
15
7
8
Dereito Sindical I
16
7
4
Dereito Sindical II
17
0
1
Dirección e Xestión de RRHH I
20
5
7
Dirección e Xestión de RRHH II
17
5
6
Socioloxía do Traballo
15
3
1
Estatística Descritiva
13
9
9
Comportamento Organizacional
25
0
5
Técnicas de Investigación Social
20
0
4

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
38
0
0
Dereito da Seguridade Social II
41
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
38
0
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
37
0
1
Economía Española
39
0
5
Contabilidade
27
8
6
Economía do Traballo
36
7
6
Dereito Administrativo
31
0
3
Auditoría Laboral
12
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
4
0
1
Estrutura Social
5
0
0
Xestión Medioambiental
21
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
16
0
1
Historia Social do Traballo
8
0
0
Informática Aplicada
12
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
8
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
4
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
21
0
0
Socioloxía do Consumo
15
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
38
0
0
Dirección Estratéxica
36
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
32
1
1
Dereito Procesual Laboral
29
2
1
Políticas Sociolaborais
36
0
2
Traballo Fin de Grao
32
0
18
Prácticas Externas
21
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
21
1
4
Introdución á Economía
20
9
5
Organización de Empresa
15
8
5
Psicoloxía do Traballo
23
7
4
Informática Básica
23
0
3
Dereito Societario e Cooperativo
22
3
6
Economía e Empresa
31
0
9
Métodos de Traballo
18
6
9
Historia Social e Política Contemporánea
19
4
11
Teoría das Relacións Laborais
28
1
9

2º Curso

Dereito do Traballo I
34
8
6
Dereito do Traballo II
38
4
7
Dereito Sindical I
39
3
3
Dereito Sindical II
40
0
4
Dirección e Xestión de RRHH I
37
7
5
Dirección e Xestión de RRHH II
39
5
7
Socioloxía do Traballo
32
1
2
Estatística Descritiva
37
9
8
Comportamento Organizacional
40
2
5
Técnicas de Investigación Social
36
0
3

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
33
0
0
Dereito da Seguridade Social II
32
1
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
33
0
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
31
2
1
Economía Española
30
1
6
Contabilidade
21
6
5
Economía do Traballo
28
6
7
Dereito Administrativo
32
0
1
Auditoría Laboral
11
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
22
0
0
Estrutura Social
5
0
0
Xestión Medioambiental
8
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
23
0
0
Historia Social do Traballo
6
0
0
Informática Aplicada
5
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
6
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
8
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
10
0
0
Socioloxía do Consumo
35
0
1
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
34
0
1
Dirección Estratéxica
32
0
3
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
33
0
4
Dereito Procesual Laboral
30
1
2
Políticas Sociolaborais
35
1
0
Traballo Fin de Grao
32
0
17
Prácticas Externas
23
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
35
2
4
Introdución á Economía
38
10
3
Organización de Empresa
34
7
6
Psicoloxía do Traballo
41
6
14
Informática Básica
32
1
8
Dereito Societario e Cooperativo
31
6
6
Economía e Empresa
45
7
14
Métodos de Traballo
35
4
15
Historia Social e Política Contemporánea
32
6
10
Teoría das Relacións Laborais
40
0
15

2º Curso

Dereito do Traballo I
33
6
10
Dereito do Traballo II
34
7
9
Dereito Sindical I
35
2
8
Dereito Sindical II
36
1
7
Dirección e Xestión de RRHH I
24
7
7
Dirección e Xestión de RRHH II
25
9
7
Socioloxía do Traballo
35
1
4
Estatística Descritiva
36
18
7
Comportamento Organizacional
39
0
7
Técnicas de Investigación Social
34
0
4

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
36
0
1
Dereito da Seguridade Social II
37
1
4
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
33
2
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
31
2
2
Economía Española
31
8
4
Contabilidade
21
11
2
Economía do Traballo
36
6
9
Dereito Administrativo
32
0
3
Auditoría Laboral
6
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
9
0
0
Estrutura Social
11
0
0
Xestión Medioambiental
7
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
13
0
0
Historia Social do Traballo
19
0
1
Informática Aplicada
4
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
10
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
16
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
19
0
0
Socioloxía do Consumo
25
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
44
0
5
Dirección Estratéxica
41
2
5
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
36
2
5
Dereito Procesual Laboral
32
2
4
Políticas Sociolaborais
38
0
3
Traballo Fin de Grao
35
0
13
Prácticas Externas
22
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A carreira horizontal dos funcionarios das universidades públicas

A crise económica e o desemprego xuvenil

A influencia das emocións na negociación

A inserción laboral das persoas con capacidades diferentes en España

A inserción laboral das persoas con discapacidade visual en Galicia

A necesidade de promover a saúde no traballo

A xurisprudencia ante a falta de normativa do acoso laboral

Anarquismo e economía: unha aproximación ás súas propostas económicas e de organización do traballo

Aplicación da metodoloxía da Dirección Estratéxica a Pyme do sector informático

As modalidades especiais da xurisdicción social

Aspectos formais da creación de empresas

Desigualdades económico-sociais. Percepcións e tendencias.

Engagement e productividade

Estratexias de motivación en época de crise

Estrutura económica, demográfica e laboral de Valdoviño

Estrutura laboral do municipio das Pontes

Estrutura laboral do municipio de Ferrol

Falar co público

Felicidade no traballo

Motivación laboral a través da conciliación

O benestar emocional nos centros de traballo

O Brexit

O emprego público: incidencia de homes e mulleres

O impacto ambiental das empresas e Galicia

O liderado feminino

O papel fundamental do INSHT en materia de prevención

Plan estratéxico da Terminal de Contenedores do Porto Exterior de Ferrol

Proceso de selección dun gerente de recursos humáns

Psicoloxía positiva e as emerxentes organizacións saudabeis

Riscos psicosociais na poboación inmigrante

Telefónica e a precarización laboral

Uso dos productos químicos de acordó co regulamento Reach

A detección da mentira na actuación policial

A detección de mentiras no ámbito laboral

A discriminación salarial de muller no mercado laboral

A economía somerxida

A incidencia do contrato de apoio aos emprendedores na contratación laboral

A incorporación laboral das persoas con discapacidade

A influencia da muller no mundo laboral

A inserción laboral dos titulados universitarios en Relacións Laborais en Galicia

A modificación substancial das condicións de traballo: un estudo comparado

A racionalización da sociedade e o traballo nas cadeas de comida rápida en Galicia

A regulación española sobre os traballadores do mar:Estiba e desetiba

A SA8000 de auditoría social

Afiliación e desafiliación sindical en Galicia

Camiño á economía social: as empresas de inserción

Causas, evolución e fluxos migratorios da poboación romanesa en España

Estrutura laboral e demográfica de Moeche

Fraude fiscal en España

Medidas de conciliación na empresa como estratexia motivacional

O acceso ao emprego das persoas discapacitadas

O centro de traballo na casa

O desemprego xuvenil en España

O fondo de garantía salarial: A evolución nas súas prestacións

O libre mercado. Referencia ó TTIP

O papel do consumidor nas relacións laborais: actitudes e opinión dos mozos na comarca de Ferrol

O réxime especial da Seguridade Social nas forzas armadas nacionais

O sector lácteo: especial referencia ao sector vacuno leiteiro en Galicia

Peculiaridades da xornada de traballo no transporte por estrada

Plan estratéxico da Residencia de Maiores de Oleiros

Plan Estratéxico de Cáritas

Prestación de morte e supervivencia

Reparto de riqueza, desigualdade e crise económica

Situación laboral de Ferrol segundo os sindicatos

A discriminación por razón de xénero no emprego

A perda do valor adquisitivo na pensión de xubilación a través do tempo

A prestación por fillo a cargo en España comparado con outros países da Unión Europea

Algúns aspectos sobre a contratación de estranxeiros en España: formalidades e dereitos

Análise da productividade da empresa, identificación dos factores clave da productividade

As tatuaxes como causa de discriminación laboral

Condicións laborais en Walmart

Creación empresa de xestión ambiental e selección de persoal por competencias

Discriminación laboral por circunstancias de la conciliación familiar

Discriminación Laboral: discriminación por xénero

Emprendemento social. Creación dunha empresa na economía social e solidaria

Estudo comparativo do Estado do Benestar e sistemas de Seguridade Social en Europa

Fraude fiscal en España

Inserción laboral das persoas con discapacidade en Ferrolterra

Intelixencia Emocional (Mayer e Salovey) e Satisfacción no ámbito laboral

Irlanda 'Unha opción'

Modificacións da incapacidade permanente

Mortalidade atribuíble a enfermidades laborais en España

O fracking

O síndrome do traballador queimado, estudo realizado no complexo universitario: Arquitecto Marcide

O SPEE: empresa de futuro

O teletraballo

O traballo da poboación de orixe chinés en Prato (Italia)

O traballo doméstico remunerado en España

O traballo no terceiro sector da acción social en España

Os cartos non o son todo: técnicas e recursos de motivación das grandes empresas aplicábeis ás PEMES

Os novos once

Plan de prevención dunha empresa de menos de 50 traballadores mediante a simplificación documental

Presión fiscal e a economía sumerxida. ¿Relación directa?

Protocolo e actividade de eventos

Psicoloxía positiva aplicadas nas organizacións: engagement y flow

Recrutamento e selección de persoal 2.0

Traballo infantil

Variables organizacionais e a satisfacción laboral

Xestión da formación dentro e fóra da empresa

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 70