Logo da Universidade da Coruña

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
García López, Javier Ángel
Vogal PDI
Gómez Castro, Carla
Vogal Estudante
Lada Vilariño, Juan José
Vogal Estudante
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
Iglesias Blanco, Ana Beatriz
Vogal PAS
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 150
Homes 2018/2019 67
Mulleres 2018/2019 83
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 7.524
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 6.282
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 732
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 510
% créditos repetidos 2018/2019 16,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 50,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 231
Homes 2018/2019 91
Mulleres 2018/2019 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12.110
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.790
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 786
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 534
% créditos repetidos 2018/2019 10,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52,41

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 156
Homes 2017/2018 63
Mulleres 2017/2018 93
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 8.232
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 7.032
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 786
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 414
% créditos repetidos 2017/2018 14,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,77
Taxa de evaluación 2017/2018 89,58
Taxa de éxito 2017/2018 90,56
Taxa de rendemento 2017/2018 81,12
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,12
Taxa de graduación 2013/2014 49,09
Taxa de abandono 2015/2016 15,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 224
Homes 2017/2018 88
Mulleres 2017/2018 136
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.230
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 10.960
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 829,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 438
% créditos repetidos 2017/2018 10,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,6
Taxa de evaluación 2017/2018 91,78
Taxa de éxito 2017/2018 93,8
Taxa de rendemento 2017/2018 86,09

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 156
Homes 2016/2017 65
Mulleres 2016/2017 91
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 8.166
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 7.110
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 528
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 528
% créditos repetidos 2016/2017 12,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,35
Taxa de evaluación 2016/2017 90,15
Taxa de éxito 2016/2017 88,83
Taxa de rendemento 2016/2017 80,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 95,59
Taxa de graduación 2012/2013 38,24
Taxa de abandono 2014/2015 21,43

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 228
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 136
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 11.840
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.660
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 597
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 580,5
% créditos repetidos 2016/2017 9,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,93
Taxa de evaluación 2016/2017 90,93
Taxa de éxito 2016/2017 92,36
Taxa de rendemento 2016/2017 83,99

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
34
0
1
Introdución á Economía
39
5
2
Organización de Empresa
33
9
1
Psicoloxía do Traballo
44
7
3
Informática Básica
33
0
1
Dereito Societario e Cooperativo
27
3
6
Economía e Empresa
34
5
9
Métodos de Traballo
35
7
7
Historia Social e Política Contemporánea
40
2
9
Teoría das Relacións Laborais
40
3
8

2º Curso

Dereito do Traballo I
22
6
7
Dereito do Traballo II
29
1
8
Dereito Sindical I
27
4
2
Dereito Sindical II
26
3
0
Dirección e Xestión de RRHH I
26
7
11
Dirección e Xestión de RRHH II
19
11
9
Socioloxía do Traballo
25
3
3
Estatística Descritiva
20
18
8
Comportamento Organizacional
25
7
3
Técnicas de Investigación Social
26
3
3

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
16
0
0
Dereito da Seguridade Social II
16
1
0
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
17
0
0
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
20
0
0
Economía Española
17
3
1
Contabilidade
20
0
3
Economía do Traballo
18
6
5
Dereito Administrativo
17
1
2
Auditoría Laboral
11
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
9
0
0
Estrutura Social
5
0
0
Xestión Medioambiental
17
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
13
0
0
Historia Social do Traballo
5
0
1
Informática Aplicada
1
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
7
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
1
0
1
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
7
0
0
Socioloxía do Consumo
9
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
34
1
1
Dirección Estratéxica
40
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
37
0
2
Dereito Procesual Laboral
37
0
2
Políticas Sociolaborais
37
0
1
Traballo Fin de Grao
38
0
19
Prácticas Externas
30
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
30
0
1
Introdución á Economía
24
11
2
Organización de Empresa
21
13
2
Psicoloxía do Traballo
24
12
3
Informática Básica
22
0
1
Dereito Societario e Cooperativo
29
7
2
Economía e Empresa
29
6
4
Métodos de Traballo
23
14
3
Historia Social e Política Contemporánea
17
14
8
Teoría das Relacións Laborais
34
3
3

2º Curso

Dereito do Traballo I
21
3
6
Dereito do Traballo II
15
7
8
Dereito Sindical I
16
7
4
Dereito Sindical II
17
0
1
Dirección e Xestión de RRHH I
20
5
7
Dirección e Xestión de RRHH II
17
5
6
Socioloxía do Traballo
15
3
1
Estatística Descritiva
13
9
9
Comportamento Organizacional
25
0
5
Técnicas de Investigación Social
20
0
4

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
38
0
0
Dereito da Seguridade Social II
41
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
38
0
3
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
37
0
1
Economía Española
39
0
5
Contabilidade
27
8
6
Economía do Traballo
36
7
6
Dereito Administrativo
31
0
3
Auditoría Laboral
12
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
4
0
1
Estrutura Social
5
0
0
Xestión Medioambiental
21
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
16
0
1
Historia Social do Traballo
8
0
0
Informática Aplicada
12
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
8
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
4
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
21
0
0
Socioloxía do Consumo
15
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
38
0
0
Dirección Estratéxica
36
0
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
32
1
1
Dereito Procesual Laboral
29
2
1
Políticas Sociolaborais
36
0
2
Traballo Fin de Grao
32
0
18
Prácticas Externas
21
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
21
1
4
Introdución á Economía
20
9
5
Organización de Empresa
15
8
5
Psicoloxía do Traballo
23
7
4
Informática Básica
23
0
3
Dereito Societario e Cooperativo
22
3
6
Economía e Empresa
31
0
9
Métodos de Traballo
18
6
9
Historia Social e Política Contemporánea
19
4
11
Teoría das Relacións Laborais
28
1
9

2º Curso

Dereito do Traballo I
34
8
6
Dereito do Traballo II
38
4
7
Dereito Sindical I
39
3
3
Dereito Sindical II
40
0
4
Dirección e Xestión de RRHH I
37
7
5
Dirección e Xestión de RRHH II
39
5
7
Socioloxía do Traballo
32
1
2
Estatística Descritiva
37
9
8
Comportamento Organizacional
40
2
5
Técnicas de Investigación Social
36
0
3

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
33
0
0
Dereito da Seguridade Social II
32
1
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
33
0
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
31
2
1
Economía Española
30
1
6
Contabilidade
21
6
5
Economía do Traballo
28
6
7
Dereito Administrativo
32
0
1
Auditoría Laboral
11
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
22
0
0
Estrutura Social
5
0
0
Xestión Medioambiental
8
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
23
0
0
Historia Social do Traballo
6
0
0
Informática Aplicada
5
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
6
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
8
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
10
0
0
Socioloxía do Consumo
35
0
1
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
34
0
1
Dirección Estratéxica
32
0
3
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
33
0
4
Dereito Procesual Laboral
30
1
2
Políticas Sociolaborais
35
1
0
Traballo Fin de Grao
32
0
17
Prácticas Externas
23
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A actividade laboral da poboación xuvenil galega

A comunicación non verbal no ámbito da negociación

A formación bonificada na empresa

A pobreza enerxética

A transformación industrial do Bierzo e Laciana, a través da empresa carbonera MSP 1954-1992

Adicción ao traballo e saúde laboral: causas e repercusións sobre o traballador

Análise da industria do videoxogo: os deportes electrónicos en España

Análise e conclusións sobre a aplicación das ferramentas de xestión do talento por parte da empresa

Análise económico da situación actual de Cataluña

As relacións laborais no sector de transporte de mercancías por estrada

Benestar no traballo: empresa pública ou privada

Centros especiais de emprego en Galicia

Cooperativas e sociedades laborais na comarca de Ferrol

De que forma afectan as accións da RSC á reputación dunha empresa?

Desigualdade de xénero no mercado laboral español

E quen me ensina a comunicarme? A formación nas habilidades comunicativas

El petróleo: fonte de enerxía. OPEP e crise de 1973

Engagement: a importancia de sentirse ben no traballo

Estrutura laboral do municipio de Narón

factores influentes na migracion actual venezolana

Habilidades e técnicas de comunicación. O caso de Barack Obama

Impostos medioambientais

Liderado feminino

modela dunha oficina ergonomica

Muller e comunicación: a radio en feminino

Muller e conciliación: Cambios nas organizacións

O amianto: A problemática na Comarca de Ferrol

O traballo oculto en España

Os impostos sobre o consumo

Os traballadores autónomos agrarios na Seguridade Social

Plan estratéxico da empresa de xoias, complementos e moda española TOUS

Plan estratéxico dunha empresa de servizos de emprego temporal

Plan estratéxico para unha organización sen ánimo de lucro

Proxecto de orientación laboral na Asociación Arela-Cambre

Redes sociais: oportunidade para atraer e reter talento

Remunicipalización de servizos públicos con especial referencia aos aspectos laborais

Selección de persoal: fontes e métodos

Vantaxes e desvantaxes do e-learning fronte á formación presencial

A carreira horizontal dos funcionarios das universidades públicas

A crise económica e o desemprego xuvenil

A influencia das emocións na negociación

A inserción laboral das persoas con capacidades diferentes en España

A inserción laboral das persoas con discapacidade visual en Galicia

A necesidade de promover a saúde no traballo

A xurisprudencia ante a falta de normativa do acoso laboral

Anarquismo e economía: unha aproximación ás súas propostas económicas e de organización do traballo

Aplicación da metodoloxía da Dirección Estratéxica a Pyme do sector informático

As modalidades especiais da xurisdicción social

Aspectos formais da creación de empresas

Desigualdades económico-sociais. Percepcións e tendencias.

Engagement e productividade

Estratexias de motivación en época de crise

Estrutura económica, demográfica e laboral de Valdoviño

Estrutura laboral do municipio das Pontes

Estrutura laboral do municipio de Ferrol

Falar co público

Felicidade no traballo

Motivación laboral a través da conciliación

O benestar emocional nos centros de traballo

O Brexit

O emprego público: incidencia de homes e mulleres

O impacto ambiental das empresas e Galicia

O liderado feminino

O papel fundamental do INSHT en materia de prevención

Plan estratéxico da Terminal de Contenedores do Porto Exterior de Ferrol

Proceso de selección dun gerente de recursos humáns

Psicoloxía positiva e as emerxentes organizacións saudabeis

Riscos psicosociais na poboación inmigrante

Telefónica e a precarización laboral

Uso dos productos químicos de acordó co regulamento Reach

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 60