Logo da Universidade da Coruña

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

López Fernández, José Luis
Presidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
García López, Javier Ángel
Vogal PDI
Gómez Castro, Carla
Vogal Estudante
Lada Vilariño, Juan José
Vogal Estudante
López Fernández, José Luis
Presidente
Gomis Rodríguez, Alfonso
Vicepresidente
García Núñez, Moisés Alberto
Secretario/a
López Arranz, María Asunción
Vogal PDI
Rolón Varela, José María
Vogal PDI
Grueiro Acción, Isabel
Vogal Estudante
Vieites Estraviz, Andrea
Vogal Estudante
Iglesias Blanco, Ana Beatriz
Vogal PAS
Agulló Leal, Fernando Luís
Vogal Coordinador de Título
Fernández Rey, Ana María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 7.692
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 816
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 360
% créditos repetidos 2015/2016 13,26
Total de créditos matriculados 2015/2016 8.868
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 166
Homes 2015/2016 61
Mulleres 2015/2016 105
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,42
Taxa de evaluación 2015/2016 88,57
Taxa de éxito 2015/2016 92,67
Taxa de rendemento 2015/2016 82,07
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 27,94
Taxa de abandono (%) 2012/2013 27,94
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 49,2
Taxa de graduación (%) 2011/2012 61,45
Taxa de graduación (%) 2011/2012 61,45

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.680
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 886,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 334,5
% créditos repetidos 2013/2014 8,19
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.910
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 265
Homes 2013/2014 95
Mulleres 2013/2014 170
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,25
Taxa de evaluación 2013/2014 91,37
Taxa de éxito 2013/2014 94,32
Taxa de rendemento 2013/2014 86,17

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 9.216
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 738
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 372
% créditos repetidos 2014/2015 10,75
Total de créditos matriculados 2014/2015 10.330
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 193
Homes 2014/2015 67
Mulleres 2014/2015 126
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,5
Taxa de evaluación 2014/2015 86,93
Taxa de éxito 2014/2015 90,91
Taxa de rendemento 2014/2015 79,02
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 25,3
Taxa de abandono (%) 2011/2012 25,3
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 48,5
Taxa de graduación (%) 2010/2011 73,33
Taxa de graduación (%) 2010/2011 73,33

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 9.156
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 792
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 216
% créditos repetidos 2013/2014 9,92
Total de créditos matriculados 2013/2014 10.160
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 181
Homes 2013/2014 58
Mulleres 2013/2014 123
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,15
Taxa de evaluación 2013/2014 88,55
Taxa de éxito 2013/2014 91,67
Taxa de rendemento 2013/2014 81,17
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 15
Taxa de abandono (%) 2010/2011 15
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 46,54
Taxa de graduación (%) 2009/2010 60,47
Taxa de graduación (%) 2009/2010 60,47

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
35
2
4
Introdución á Economía
38
10
3
Organización de Empresa
34
7
6
Psicoloxía do Traballo
41
6
14
Informática Básica
32
1
8
Dereito Societario e Cooperativo
31
6
6
Economía e Empresa
45
7
14
Métodos de Traballo
35
4
15
Historia Social e Política Contemporánea
32
6
10
Teoría das Relacións Laborais
40
0
15

2º Curso

Dereito do Traballo I
33
6
10
Dereito do Traballo II
34
7
9
Dereito Sindical I
35
2
8
Dereito Sindical II
36
1
7
Dirección e Xestión de RRHH I
24
7
7
Dirección e Xestión de RRHH II
25
9
7
Socioloxía do Traballo
35
1
4
Estatística Descritiva
36
18
7
Comportamento Organizacional
39
0
7
Técnicas de Investigación Social
34
0
4

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
36
0
1
Dereito da Seguridade Social II
37
1
4
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
33
2
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
31
2
2
Economía Española
31
8
4
Contabilidade
21
11
2
Economía do Traballo
36
6
9
Dereito Administrativo
32
0
3
Auditoría Laboral
6
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
9
0
0
Estrutura Social
11
0
0
Xestión Medioambiental
7
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
13
0
0
Historia Social do Traballo
19
0
1
Informática Aplicada
4
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
10
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
16
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
19
0
0
Socioloxía do Consumo
25
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
44
0
5
Dirección Estratéxica
41
2
5
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
36
2
5
Dereito Procesual Laboral
32
2
4
Políticas Sociolaborais
38
0
3
Traballo Fin de Grao
35
0
13
Prácticas Externas
22
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
42
0
4
Introdución á Economía
33
14
5
Organización de Empresa
35
7
5
Psicoloxía do Traballo
39
10
10
Informática Básica
29
1
5
Dereito Societario e Cooperativo
41
0
9
Economía e Empresa
39
12
10
Métodos de Traballo
35
9
11
Historia Social e Política Contemporánea
35
2
14
Teoría das Relacións Laborais
48
0
10

2º Curso

Dereito do Traballo I
30
6
2
Dereito do Traballo II
32
6
5
Dereito Sindical I
47
1
7
Dereito Sindical II
40
1
5
Dirección e Xestión de RRHH I
38
2
5
Dirección e Xestión de RRHH II
38
3
5
Socioloxía do Traballo
30
1
5
Estatística Descritiva
30
16
9
Comportamento Organizacional
35
0
6
Técnicas de Investigación Social
35
0
3

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
41
0
2
Dereito da Seguridade Social II
35
7
4
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
35
3
2
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
42
2
2
Economía Española
38
8
5
Contabilidade
22
7
7
Economía do Traballo
42
5
9
Dereito Administrativo
39
0
2
Auditoría Laboral
10
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
25
0
0
Estrutura Social
11
0
1
Xestión Medioambiental
19
0
0
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
14
0
0
Historia Social do Traballo
4
0
0
Informática Aplicada
4
0
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
16
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
6
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
11
0
1
Socioloxía do Consumo
14
0
0
Valoración Contable

4º Curso

Técnicas de Negociación
33
0
2
Dirección Estratéxica
34
1
3
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
25
1
2
Dereito Procesual Laboral
30
0
1
Políticas Sociolaborais
37
0
1
Traballo Fin de Grao
25
0
9
Prácticas Externas
16
0
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A carreira horizontal dos funcionarios das universidades públicas

A crise económica e o desemprego xuvenil

A influencia das emocións na negociación

A inserción laboral das persoas con capacidades diferentes en España

A inserción laboral das persoas con discapacidade visual en Galicia

A necesidade de promover a saúde no traballo

A xurisprudencia ante a falta de normativa do acoso laboral

Anarquismo e economía: unha aproximación ás súas propostas económicas e de organización do traballo

Aplicación da metodoloxía da Dirección Estratéxica a Pyme do sector informático

As modalidades especiais da xurisdicción social

Aspectos formais da creación de empresas

Engagement e productividade

Estratexias de motivación en época de crise

Estrutura económica, demográfica e laboral de Valdoviño

Estrutura laboral do municipio das Pontes

Estrutura laboral do municipio de Ferrol

Falar co público

Motivación laboral a través da conciliación

O benestar emocional nos centros de traballo

O Brexit

O emprego público: incidencia de homes e mulleres

O impacto ambiental das empresas e Galicia

O liderado feminino

O papel fundamental do INSHT en materia de prevención

Plan estratéxico da Terminal de Contenedores do Porto Exterior de Ferrol

Proceso de selección dun gerente de recursos humáns

Psicoloxía positiva e as emerxentes organizacións saudabeis

Riscos psicosociais na poboación inmigrante

Uso dos productos químicos de acordó co regulamento Reach

A detección da mentira na actuación policial

A detección de mentiras no ámbito laboral

A discriminación salarial de muller no mercado laboral

A economía somerxida

A incidencia do contrato de apoio aos emprendedores na contratación laboral

A incorporación laboral das persoas con discapacidade

A influencia da muller no mundo laboral

A inserción laboral dos titulados universitarios en Relacións Laborais en Galicia

A modificación substancial das condicións de traballo: un estudo comparado

A racionalización da sociedade e o traballo nas cadeas de comida rápida en Galicia

A regulación española sobre os traballadores do mar:Estiba e desetiba

A SA8000 de auditoría social

Afiliación e desafiliación sindical en Galicia

Camiño á economía social: as empresas de inserción

Causas, evolución e fluxos migratorios da poboación romanesa en España

Estrutura laboral e demográfica de Moeche

Fraude fiscal en España

Medidas de conciliación na empresa como estratexia motivacional

O acceso ao emprego das persoas discapacitadas

O centro de traballo na casa

O desemprego xuvenil en España

O fondo de garantía salarial: A evolución nas súas prestacións

O libre mercado. Referencia ó TTIP

O papel do consumidor nas relacións laborais: actitudes e opinión dos mozos na comarca de Ferrol

O réxime especial da Seguridade Social nas forzas armadas nacionais

O sector lácteo: especial referencia ao sector vacuno leiteiro en Galicia

Peculiaridades da xornada de traballo no transporte por estrada

Plan estratéxico da Residencia de Maiores de Oleiros

Plan Estratéxico de Cáritas

Prestación de morte e supervivencia

Reparto de riqueza, desigualdade e crise económica

Situación laboral de Ferrol segundo os sindicatos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 60