Logo da Universidade da Coruña

Grao en Podoloxía

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidente
Movilla Fernández, María Jesús
Vicepresidente
Janeiro Arocas, Julia María
Secretario/a
Coronado Carvajal, Carmen
Vogal PDI
Alonso Tajes, Francisco
Vogal PDI
Caamaño Jaudenes, Cristina
Vogal Estudante
Lorenzo Domínguez, Eloy
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidente
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidente
Janeiro Arocas, Julia María
Secretario/a
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
Martínez Isasi, Santiago
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Caamaño Jaudenes, Cristina
Vogal Estudante
Fernández Sande, Cristina
Vogal Estudante
Fraga Martínez, María Elena
Vogal PAS
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 208
Homes 2018/2019 54
Mulleres 2018/2019 154
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 11.650
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 10.950
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 144
% créditos repetidos 2018/2019 6,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,02

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 460
Homes 2018/2019 95
Mulleres 2018/2019 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 26.520
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 24.860
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.212
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 441
% créditos repetidos 2018/2019 6,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 57,65

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 206
Homes 2017/2018 50
Mulleres 2017/2018 156
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 11.920
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 588
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 150
% créditos repetidos 2017/2018 6,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,87
Taxa de evaluación 2017/2018 95,92
Taxa de éxito 2017/2018 95,12
Taxa de rendemento 2017/2018 91,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 90,58
Taxa de graduación 2013/2014 75
Taxa de abandono 2015/2016 7,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 459
Homes 2017/2018 91
Mulleres 2017/2018 368
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.720
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 25.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.119
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 420
% créditos repetidos 2017/2018 5,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,2
Taxa de evaluación 2017/2018 96,66
Taxa de éxito 2017/2018 95,28
Taxa de rendemento 2017/2018 92,11

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 210
Homes 2016/2017 53
Mulleres 2016/2017 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 12.050
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 11.300
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 120
% créditos repetidos 2016/2017 6,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,37
Taxa de evaluación 2016/2017 96,91
Taxa de éxito 2016/2017 94,45
Taxa de rendemento 2016/2017 91,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,06
Taxa de graduación 2012/2013 60,47
Taxa de abandono 2014/2015 13,21

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 462
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 370
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 26.570
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 25.060
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.194
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 324
% créditos repetidos 2016/2017 5,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,52
Taxa de evaluación 2016/2017 97,22
Taxa de éxito 2016/2017 95,16
Taxa de rendemento 2016/2017 92,52

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

``Ensaio, prospectivo, aleatorizado, paralelo e aberto sobre o tratamento da verruga plantar en poboación infantil coa fórmula mestra da cantaridina vs ácido nítrico: Proposta de investigación

Adherencia dos profesionais da podoloxía ás medidas preventivas frente ao pulmón do podólogo. Proxecto de investigación.

Alteracións dérmicas e ungueais en poboación adulta

Análise das variables dinámicas de la carrera en la epidemiología de las lesiones mecánicas de la fascia plantar y el tendón de aquiles en corredores de elite

'Complicacións na cirurxía de Hallux Valgus con técnicas de Chevrón e Scarf.' Revisión sistemática

Efectividade do tratamento ortopodolóxico na sintomatoloxía das dismetrías do membro inferior

Efectividade dos tratamentos conservadores para a mellora do ROM do nocello en pacentes con Inestabilidade Crónica.

Efectividade dos tratamentos para as verrugas plantares: unha revisión sistémica.

Efecto da vendaxe propioceptiva subastragalina en combinación cun programa de exercicio excéntrico en baloncestistas con inestabilidade crónica de nocello

Eficacia das orteses plantares na enfermidade de Sever

Eficacia das ortesis prantares e das ondas de choque extracorpóreas no tratamento da fascitis prantar

Eficacia do calzado deportivo para nenos entre 6 e 12 anos.

Eficacia dos tratamentos conservadores na enfermidade de Morton: revisión sistemática

Electrolísica percutánica intrasular para o tratamento da fascitis planta

Epidemioloxía das lesións no Yoga. Proxecto de estudo

Estudo da adherencia dos profesuonais de podoloxia ao lavado de mans no ambito laboral

Estudo da primeira articulación metatarsoflánxica e a súa relación co salto de valla.

Estudo de prevalencia da patoloxía de retropé en pacientes da clínica universitaria de podoloxía de Ferrol

Estudo de propiedades físicas de materiais empregados para a descarga de presións plantares en pé diabético

Estudo epidemiolóxico das lesións do pé e nocello en árbitros de fútbol

Estudo epidemiolóxico das lesións do pé e nocello na ximnasia rítmica

Factores de risco morfolóxicos e funcionais do pé nas lesións crónicas da marcha atlética

Lesions en corredores minimalistas e non minimalistas

Os efectos causados polo calzado inestable no adulto: unha revisión narrativa

Patoloxía Aquilea relacionada coa práctica de baloncesto. Proposta de estudo de investigación.

perfil epidemiolóxico das afeccións nos pés nas persoas que fan o Camiño de Santiago

Predominio de lesións de nocello e pé en persoas que practican surf

Prevalencia da patoloxía podolóxica na poboación do pequeno rural maior de idade.

Prevalencia e factores asociados da infección fúnxica e bacteriana non ulcerativa nos pés de pacientes con diabetes mellitus tipo 2: estudo preliminar.

Prevalenza de lesións do pé en bailarines de ballet: revisión sistemática

Proxecto de estudo; Estudio comparativo para o tratamento de fascite plantar por inxeccións de esteroides e factores de crecemento

Proxecto de investigación: "Influencia de factores psicosociais e vulnerabilidade do atleta nas lesións"

Quiste oseo en calcaneo. Caso clínico

Relación da obesidade sobre o pé plano: Unha revisión sistemática.

Técnicas e procedementos para a prevención da infección na practica podolóxica: Proposta de investigación.

Tratamento do pé plano flexible infantil. Revisión sistemática.

Úlcera neuropática no talón. Caso clínico

Variables asociadas á aparición de patoloxía no pé en deportistas que practican balonmán indoor.

Variación da altura do tubérculo do escafoides en corredores medida dixitalmente

Análise da capacidade de soporte do ALI das orteses plantares feitas á medida: estudo experimental básico

Análise do cumprimento da normativa e revisión do botiquín de primeiros auxilios na empresa

Análise dos tratamentos para as deformidades do pé en nenos con parálise cerebral: unha revisión sistemática

Angioedema hereditario. Proxecto de investigación: clínica e actitude podolóxica

Calidade de vida e hábitos podolóxicos en persoas con onicocriptose na poboación de Ferrol

Clasificación da morfoloxía do arco lonxitudinal interno por análise da pegada plantar: concordancia entre os métodos de medición.

Comparación da efectividade de vendaxes de control de pronación: proxecto de estudo

Concordancia no diagnóstico da morfoloxía da pegada por observación clínica e medición do Arch Index

Diabetes e enfermidade arterial periférica: metasíntese da experiencia de pacientes con amputación de membro inferior

Efectividade dos tratamentos ortopodolóxicos como tratamento do Hallux Limitus

Eficacia da hemoglobina en spray para o tratamento de úlceras neuropáticas en pé diabético

Eficacia da rehabilitación funcional da Articulación Tibioperoneoastragalina en xogadores de fútbol. Proposta de investigación

Eficacia das ankle-foot orthoses en pacientes con parálise cerebral infantil. Revisión narrativa

Eficacia das orteses plantares para a diminución do ton muscular do gastrocnemio nos corredores de distancia media. Proxecto de estudo

Eficacia das ortesis plantares a medida para manter a altura do arco lonxitudinal interno en corredores. Proposta de Investigación

Eficacia do calzado na etapa infantil: unha revisión sistemática

Eficacia do calzado terapéutico no coidado do pé diabético..

Eficacia dos tratamentos no pé equinovaro conxénito: Revisión narrativa

Eficacia dos tratamentos para as queratoses plantares: unha revisión sistemática

Ensaio clínico comparativo, prospectivo, aleatorizado, paralelo e controlado sobre a eritromicina tópica ao 2% e o aceite de oliva ozonificado no tratamento do eritrasma: proxecto de investigación

Intervención cirúrxica no espolón calcáneo. Revisión bibliográfica e perfil dos pacientes intervidos de espolón calcáneo na Área Sanitaria de Ferrol no periodo 2007-2017

Lesións podolóxicas máis frecuentes nun grupo de corredores

Manexo farmacolóxico das uñas psoriáticas: Revisión bibliográfica

Matricectomía química ou mecánica en tratamentos para onicocriptose. Revisión bibliográfica

Patoloxía Podolóxica e calidade de vida no persoal sanitario do área sanitaria de Ferrol

Patoloxía podolóxica, calidade de vida e risco cardiovascular nunha mostra de poboación na Illa de Fuerteventura

Podoloxía forense. Aspectos biomecánicos

Prevalencia e factores de risco de infeccións fúngicas e bacterianas non ulcerativas en pés de pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Proxecto de estudo de prevalencia de patoloxías podolóxicas ungueais y dermatolóxicas en mariscadoras/es de a pé

Proxecto de investigación: prevalencia do Hallux Limitus en futbolistas federados

Rango de corrección goniométrica na cirurxía de Hallux Valgus. Proxecto de estudo

Repercusións do uso do calzado de seguridade a nivel do pé e do membro inferior

Revisión bibliográfica da eficacia do efinaconazol para a onicomicosis en humans e in vitro

Revisión bibliográfica sobre a terapia larval para o tratamento desbridante de úlceras crónicas

Sensor inercial na medición da altura do tubérculo do escafoides en estática e dinámica: Deseño e confiabilidade

Variación das presións baixo o taco da bota de fútbol con e sen ortesis plantares. Proxecto de estudo

Vías de abordaxe para o tratamento cirúrxico do neuroma de Morton. Revisión sistemática

Alteracións do pé en corredores diagnosticados do síndrome fémoro-patelar

Análise das presións plantares no ballet. Revisión sistemática

Aproximación ao manexo psicosocial do paciente amputado de membro inferior

Avaliación da depresion na fascite plantar. Un estudo de casos e controis.

Avaliación da satisfacción do tratamento nunha consulta podolóxica

Avaliación da saúde do pé e determinación da talla de calzado en persoas con Alzheimer

Avaliación do calzado en pacientes con síndrome de Down e a súa repercusión na calidade de vida relacionada coa saúde do pé

Calidade de vida relacionada coa saúde do pé no embarazo

Complicacións postcirúrxicas en cirurxía ungueal, tratamento cirúrxico da onicocriptose. Revisión bibliográfica.

Deseño de estudio das características da marcha en persoas con diabetes en presencia ou non de neuropatía periférica

Disfunción do tendón tibial posterior e variables asociadas a súa presenza en poboación adulta

Efectividade das Ankle-Foot Orthoses (AFOs) sobre a marcha en pacientes con parálise cerebral infantil

Efectividade das orteses plantares na osteoartrite medial de xeonllo

Efectividade do tratamento ortopodolóxico na marcha en puntillas idiopática.

Eficacia das orteses plantares na prevención da dor do xeonllo en corredores

Eficacia das ortesis plantares e da calzadoterapia en pacientes con artrite reumatoide

Eficacia diferencial no uso de terapia Láser e Cámara Hiperbárica na curación de úlceras diabéticas

Eficacia do exercicio acuático na prevención das caídas nos anciáns

Eficacia do vendaxe low-dye para o control da pronación: Revisión bibliográfica

Estudo da eficacia dos tratamentos tópicos nas verrugas plantares

Estudo das lesións podolóxicas no Camiño de Santiago

Estudo descritivo sobre o acto de prescrición de anestésicos locais en patoloxías podolóxicas

Evidencia científica no tratamento do pé de Charcot. Revisión bibliográfica

Fracturas de estrés do V metatarsiano, causas e tratamento. Revisión bibliográfica

Impacto da atención podolóxica na poboación xeriátrica galega. Deseño de estudo

Incidencia lesional do membro inferior no futbolista segundo o tipo de calzado e terreno de xogo: revisión sistemática

Morfoloxía e función do pé na Ximnasia Rítmica

O impacto das alteracións morfoestruturais e biomecánicas do pé na dor lumbar durante a menopausa

O uso de anestésicos para a cirurxía dixital

Patoloxías podolóxicas asociadas á marcha parkinsoniana

Patoloxías podolóxicas e variables asociadas a alteracións do aparello glenosesamoideo en poboación adulta. Proposta de investigación

Predominio das lesións do pé en xogadores de rugby

Prevalencia da fractura da base do quinto metatarso e variables asociadas na poboación adulta

Prevalencia de lesións en nocello e pé en atletas de probas de velocidade e salto

Prevalencia do síndrome do pinzamento óseo de nocello: revisión sistemática

Proxecto de estudo da carreira minimalista

Relación risco-beneficio dos fármacos utilizados no tratamento da fascite plantar

Síndrome do túnel tarsiano: Alteracións morfo-estruturais e variables asociadas na poboación adulta

Staphylococcus aureus resistente á meticilina asociada coa comunidade (CA-MRSA). Un novo hóspede entre os nosos pacientes

Traballo Fin de Grao

Tratamento en onicocriptose: matricectomías químicas. Revisión sistemática

Valor diagnóstico da ecografía no Síndrome Doloroso Rexional Complexo do pé

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 50