Logo da Universidade da Coruña

Grao en Podoloxía

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Sobrido Prieto, Natalia
Presidente
Movilla Fernández, María Jesús
Vicepresidente
Fraga Martínez, María Elena
Secretario/a
García Sánchez, María Matilde
Vogal PDI
Gil Manso, Pedro
Vogal PDI
Segade Calo, Ana Maria
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Sobrido Prieto, Natalia
Presidente
Sobrido Prieto, María
Vicepresidente
Fraga Martínez, María Elena
Secretario/a
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
Martínez Isasi, Santiago
Vogal PDI
Raposo Vidal, Isabel
Vogal PDI
Santalla Borreiros, Fátima
Vogal PDI
Gil Manso, Pedro
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Pérez Castro, Teresa Rosalía
Vogal PDI
Varela Feal, Nuria Esther
Vogal PDI
Segade Calo, Ana Maria
Vogal Estudante
Rubio Nieto, Iria
Vogal Estudante
Vidal Sexto, Irene
Vogal Estudante
Caneiro García, Elena
Vogal PAS
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Maseda, Emma
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 203
Homes 2017/2018 50
Mulleres 2017/2018 153
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 11.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 11.000
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 594
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 150
% créditos repetidos 2017/2018 6,33
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,87

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 457
Homes 2017/2018 91
Mulleres 2017/2018 366
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.570
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 25.000
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.146
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 426
% créditos repetidos 2017/2018 5,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,14

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 210
Homes 2016/2017 53
Mulleres 2016/2017 157
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 12.050
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 11.300
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 630
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 120
% créditos repetidos 2016/2017 6,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,37
Taxa de evaluación 2016/2017 96,91
Taxa de éxito 2016/2017 94,45
Taxa de rendemento 2016/2017 91,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,06
Taxa de graduación 2012/2013 60,47
Taxa de abandono 2014/2015 13,21

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 462
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 370
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 26.570
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 25.060
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.194
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 324
% créditos repetidos 2016/2017 5,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,52
Taxa de evaluación 2016/2017 97,22
Taxa de éxito 2016/2017 95,16
Taxa de rendemento 2016/2017 92,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 181
Homes 2015/2016 42
Mulleres 2015/2016 139
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 10.450
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 9.624
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 642
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 180
% créditos repetidos 2015/2016 7,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,71
Taxa de evaluación 2015/2016 95,69
Taxa de éxito 2015/2016 94
Taxa de rendemento 2015/2016 89,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 95,32
Taxa de graduación 2011/2012 62,96
Taxa de abandono 2013/2014 8,16

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 450
Homes 2015/2016 91
Mulleres 2015/2016 359
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.520
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 23.890
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.281
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 354
% créditos repetidos 2015/2016 6,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,72
Taxa de evaluación 2015/2016 96,5
Taxa de éxito 2015/2016 95,2
Taxa de rendemento 2015/2016 91,87

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía Humana Xeral
46
2
1
Anatomía Específica do Membro Inferior
61
5
0
Fisioloxía Xeral
42
3
0
Fisioloxía de Sistemas
48
1
3
Bioloxía
43
7
0
Microbioloxía e Parasitoloxía
59
8
5
Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
62
0
1
Método Científico e Saúde Pública
59
8
2
Podoloxía Xeral
61
3
8
Técnicas e Procedementos en Prevención da Infección
59
3
6

2º Curso

Psicoloxía
53
0
1
Patoloxía Xeral
29
27
3
Farmacoloxía
51
3
4
Biomecánica do Membro Inferior
45
3
0
Radiodiagnóstico e Radioprotección
47
0
2
Ortopodoloxía 1
48
0
0
Ortopodoloxía 2
49
0
0
Patoloxía Podolóxica 1
49
6
3
Quiropodoloxía 1
51
0
0
Quiropodoloxía 2
49
0
0

3º Curso

Podoloxía Preventiva
46
0
1
Ortopodoloxía 3
44
0
1
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
39
2
1
Patoloxía Podolóxica 2
46
0
1
Podoloxía Física
37
6
1
Dermatoloxía
38
7
3
Cirurxía Podolóxica 1
40
5
0
Cirurxía Podolóxica 2
44
1
1
Prácticum 1
40
0
1

4º Curso

Bioética, Lexislación e Xestión en Podoloxía
39
0
0
Terapéutica Farmacolóxica
41
3
1
Podoloxía Deportiva
45
0
0
Pé de Risco
37
4
0
Prácticum 2
43
0
0
Prácticum 3
45
0
0
Traballo Fin de Grao
42
0
11
Reeducación Funcional das Afeccións Podolóxicas
31
0
0
Atención ante Situacións de Urxencia
2
0
0
Técnicas Complementarias en Podoloxía

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía Humana Xeral
39
4
4
Anatomía Específica do Membro Inferior
44
6
1
Fisioloxía Xeral
42
1
2
Fisioloxía de Sistemas
39
2
5
Bioloxía
40
5
2
Microbioloxía e Parasitoloxía
43
6
8
Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
47
2
2
Método Científico e Saúde Pública
47
5
6
Podoloxía Xeral
51
3
11
Técnicas e Procedementos en Prevención da Infección
50
2
7

2º Curso

Psicoloxía
46
0
0
Patoloxía Xeral
34
8
3
Farmacoloxía
39
8
0
Biomecánica do Membro Inferior
47
3
0
Radiodiagnóstico e Radioprotección
43
0
0
Ortopodoloxía 1
41
1
1
Ortopodoloxía 2
41
0
0
Patoloxía Podolóxica 1
39
9
1
Quiropodoloxía 1
42
0
1
Quiropodoloxía 2
41
0
0

3º Curso

Podoloxía Preventiva
35
1
0
Ortopodoloxía 3
37
5
0
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
37
2
0
Patoloxía Podolóxica 2
42
6
1
Podoloxía Física
41
0
0
Dermatoloxía
34
6
3
Cirurxía Podolóxica 1
40
2
2
Cirurxía Podolóxica 2
50
4
2
Prácticum 1
42
0
0

4º Curso

Bioética, Lexislación e Xestión en Podoloxía
35
0
0
Terapéutica Farmacolóxica
32
1
1
Podoloxía Deportiva
31
1
2
Pé de Risco
34
4
0
Prácticum 2
33
0
0
Prácticum 3
31
0
1
Traballo Fin de Grao
29
2
8
Reeducación Funcional das Afeccións Podolóxicas
15
0
0
Atención ante Situacións de Urxencia
7
0
0
Técnicas Complementarias en Podoloxía

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía Humana Xeral
33
4
4
Anatomía Específica do Membro Inferior
51
3
2
Fisioloxía Xeral
37
3
2
Fisioloxía de Sistemas
35
3
5
Bioloxía
36
5
2
Microbioloxía e Parasitoloxía
43
6
7
Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
53
0
4
Método Científico e Saúde Pública
42
5
9
Podoloxía Xeral
42
10
11
Técnicas e Procedementos en Prevención da Infección
40
6
9

2º Curso

Psicoloxía
35
3
2
Patoloxía Xeral
38
6
2
Farmacoloxía
36
4
2
Biomecánica do Membro Inferior
41
4
3
Radiodiagnóstico e Radioprotección
39
0
2
Ortopodoloxía 1
42
0
2
Ortopodoloxía 2
40
1
1
Patoloxía Podolóxica 1
37
8
4
Quiropodoloxía 1
33
2
0
Quiropodoloxía 2
41
1
0

3º Curso

Podoloxía Preventiva
39
0
0
Ortopodoloxía 3
32
1
1
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
37
1
0
Patoloxía Podolóxica 2
40
4
3
Podoloxía Física
31
1
0
Dermatoloxía
39
0
1
Cirurxía Podolóxica 1
37
0
2
Cirurxía Podolóxica 2
21
12
2
Prácticum 1
32
0
0

4º Curso

Bioética, Lexislación e Xestión en Podoloxía
42
0
0
Terapéutica Farmacolóxica
44
0
0
Podoloxía Deportiva
42
0
1
Pé de Risco
44
0
0
Prácticum 2
43
2
0
Prácticum 3
43
2
0
Traballo Fin de Grao
43
2
5
Reeducación Funcional das Afeccións Podolóxicas
17
0
0
Atención ante Situacións de Urxencia
6
0
0
Técnicas Complementarias en Podoloxía
3
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise do cumprimento da normativa e revisión do botiquín de primeiros auxilios na empresa

Clasificación da morfoloxía do arco lonxitudinal interno por análise da pegada plantar: concordancia entre os métodos de medición.

Concordancia no diagnóstico da morfoloxía da pegada por observación clínica e medición do Arch Index

Diabetes e enfermidade arterial periférica: metasíntese da experiencia de pacientes con amputación de membro inferior

Efectividade dos tratamentos ortopodolóxicos como tratamento do Hallux Limitus

Eficacia da hemoglobina en spray para o tratamento de úlceras neuropáticas en pé diabético

Eficacia da rehabilitación funcional da Articulación Tibioperoneoastragalina en xogadores de fútbol. Proposta de investigación

Eficacia das ankle-foot orthoses en pacientes con parálise cerebral infantil. Revisión narrativa

Eficacia das orteses plantares para a diminución do ton muscular do gastrocnemio nos corredores de distancia media. Proxecto de estudo

Eficacia das ortesis plantares a medida para manter a altura do arco lonxitudinal interno en corredores. Proposta de Investigación

Eficacia do calzado na etapa infantil: unha revisión sistemática

Eficacia dos tratamentos no pé equinovaro conxénito: Revisión narrativa

Eficacia dos tratamentos para as queratoses plantares: unha revisión sistemática

Intervención cirúrxica no espolón calcáneo. Revisión bibliográfica e perfil dos pacientes intervidos de espolón calcáneo na Área Sanitaria de Ferrol no periodo 2007-2017

Lesións podolóxicas máis frecuentes nun grupo de corredores

Manexo farmacolóxico das uñas psoriáticas: Revisión bibliográfica

Patoloxía Podolóxica e calidade de vida no persoal sanitario do área sanitaria de Ferrol

Patoloxía podolóxica, calidade de vida e risco cardiovascular nunha mostra de poboación na Illa de Fuerteventura

Prevalencia e factores de risco de infeccións fúngicas e bacterianas non ulcerativas en pés de pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Proxecto de investigación: prevalencia do Hallux Limitus en futbolistas federados

Rango de corrección goniométrica na cirurxía de Hallux Valgus. Proxecto de estudo

Revisión bibliográfica sobre a terapia larval para o tratamento desbridante de úlceras crónicas

Sensor inercial na medición da altura do tubérculo do escafoides en estática e dinámica: Deseño e confiabilidade

Variación das presións baixo o taco da bota de fútbol con e sen ortesis plantares. Proxecto de estudo

Vías de abordaxe para o tratamento cirúrxico do neuroma de Morton. Revisión sistemática

Alteracións do pé en corredores diagnosticados do síndrome fémoro-patelar

Análise das presións plantares no ballet. Revisión sistemática

Aproximación ao manexo psicosocial do paciente amputado de membro inferior

Avaliación da depresion na fascite plantar. Un estudo de casos e controis.

Avaliación da satisfacción do tratamento nunha consulta podolóxica

Avaliación da saúde do pé e determinación da talla de calzado en persoas con Alzheimer

Avaliación do calzado en pacientes con síndrome de Down e a súa repercusión na calidade de vida relacionada coa saúde do pé

Calidade de vida relacionada coa saúde do pé no embarazo

Complicacións postcirúrxicas en cirurxía ungueal, tratamento cirúrxico da onicocriptose. Revisión bibliográfica.

Deseño de estudio das características da marcha en persoas con diabetes en presencia ou non de neuropatía periférica

Disfunción do tendón tibial posterior e variables asociadas a súa presenza en poboación adulta

Efectividade das Ankle-Foot Orthoses (AFOs) sobre a marcha en pacientes con parálise cerebral infantil

Efectividade das orteses plantares na osteoartrite medial de xeonllo

Efectividade do tratamento ortopodolóxico na marcha en puntillas idiopática.

Eficacia das orteses plantares na prevención da dor do xeonllo en corredores

Eficacia das ortesis plantares e da calzadoterapia en pacientes con artrite reumatoide

Eficacia diferencial no uso de terapia Láser e Cámara Hiperbárica na curación de úlceras diabéticas

Eficacia do exercicio acuático na prevención das caídas nos anciáns

Eficacia do vendaxe low-dye para o control da pronación: Revisión bibliográfica

Estudo da eficacia dos tratamentos tópicos nas verrugas plantares

Estudo das lesións podolóxicas no Camiño de Santiago

Estudo descritivo sobre o acto de prescrición de anestésicos locais en patoloxías podolóxicas

Evidencia científica no tratamento do pé de Charcot. Revisión bibliográfica

Fracturas de estrés do V metatarsiano, causas e tratamento. Revisión bibliográfica

Impacto da atención podolóxica na poboación xeriátrica galega. Deseño de estudo

Incidencia lesional do membro inferior no futbolista segundo o tipo de calzado e terreno de xogo: revisión sistemática

Morfoloxía e función do pé na Ximnasia Rítmica

O impacto das alteracións morfoestruturais e biomecánicas do pé na dor lumbar durante a menopausa

O uso de anestésicos para a cirurxía dixital

Patoloxías podolóxicas asociadas á marcha parkinsoniana

Patoloxías podolóxicas e variables asociadas a alteracións do aparello glenosesamoideo en poboación adulta. Proposta de investigación

Predominio das lesións do pé en xogadores de rugby

Prevalencia da fractura da base do quinto metatarso e variables asociadas na poboación adulta

Prevalencia de lesións en nocello e pé en atletas de probas de velocidade e salto

Prevalencia do síndrome do pinzamento óseo de nocello: revisión sistemática

Proxecto de estudo da carreira minimalista

Relación risco-beneficio dos fármacos utilizados no tratamento da fascite plantar

Síndrome do túnel tarsiano: Alteracións morfo-estruturais e variables asociadas na poboación adulta

Staphylococcus aureus resistente á meticilina asociada coa comunidade (CA-MRSA). Un novo hóspede entre os nosos pacientes

Tratamento en onicocriptose: matricectomías químicas. Revisión sistemática

Valor diagnóstico da ecografía no Síndrome Doloroso Rexional Complexo do pé

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 50