Logo da Universidade da Coruña

Grao en Podoloxía

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Sobrido Prieto, Natalia
Presidente
Alonso Tajes, Francisco
Vicepresidente
Fraga Martínez, María Elena
Secretario/a
Janeiro Arocas, Julia María
Vogal PDI
Movilla Fernández, María Jesús
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Francisco Javier
Vogal PAS
Sobrido Prieto, Natalia
Presidente
López López, Daniel
Vicepresidente
Fraga Martínez, María Elena
Secretario/a
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
García Sánchez, María Matilde
Vogal PDI
Alonso Rodríguez, Francisco Javier
Vogal PAS
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 9.624
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 642
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 180
% créditos repetidos 2015/2016 7,87
Total de créditos matriculados 2015/2016 10.450
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 181
Homes 2015/2016 42
Mulleres 2015/2016 139
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,71
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 95,69
Taxa de éxito (%) 2015/2016 94
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 89,95
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 23,26
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 97,11
Taxa de graduación (%) 2011/2012 66,04

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 22.630
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.088
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 283,5
% créditos repetidos 2013/2014 5,71
Total de créditos matriculados 2013/2014 24.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 425
Homes 2013/2014 91
Mulleres 2013/2014 334
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,46
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 95,51
Taxa de éxito (%) 2013/2014 95,33
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 91,04

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 9.576
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 648
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 216
% créditos repetidos 2014/2015 8,28
Total de créditos matriculados 2014/2015 10.440
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 183
Homes 2014/2015 41
Mulleres 2014/2015 142
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,05
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 94,94
Taxa de éxito (%) 2014/2015 93,77
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,02
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 26,42
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 95,56
Taxa de graduación (%) 2010/2011 63,41

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 8.484
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 588
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 168
% créditos repetidos 2013/2014 8,18
Total de créditos matriculados 2013/2014 9.240
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 162
Homes 2013/2014 42
Mulleres 2013/2014 120
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,04
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 93,57
Taxa de éxito (%) 2013/2014 93,13
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 87,14
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 26,83
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 91,95
Taxa de graduación (%) 2009/2010 68,89

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía Humana Xeral
33
4
4
Anatomía Específica do Membro Inferior
51
3
2
Fisioloxía Xeral
37
3
2
Fisioloxía de Sistemas
35
3
5
Bioloxía
36
5
2
Microbioloxía e Parasitoloxía
43
6
7
Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
53
0
4
Método Científico e Saúde Pública
42
5
9
Podoloxía Xeral
42
10
11
Técnicas e Procedementos en Prevención da Infección
40
6
9

2º Curso

Psicoloxía
35
3
2
Patoloxía Xeral
38
6
2
Farmacoloxía
36
4
2
Biomecánica do Membro Inferior
41
4
3
Radiodiagnóstico e Radioprotección
39
0
2
Ortopodoloxía 1
42
0
2
Ortopodoloxía 2
40
1
1
Patoloxía Podolóxica 1
37
8
4
Quiropodoloxía 1
33
2
0
Quiropodoloxía 2
41
1
0

3º Curso

Podoloxía Preventiva
39
0
0
Ortopodoloxía 3
32
1
1
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
37
1
0
Patoloxía Podolóxica 2
40
4
3
Podoloxía Física
31
1
0
Dermatoloxía
39
0
1
Cirurxía Podolóxica 1
37
0
2
Cirurxía Podolóxica 2
21
12
2
Prácticum 1
32
0
0

4º Curso

Bioética, Lexislación e Xestión en Podoloxía
42
0
0
Terapéutica Farmacolóxica
44
0
0
Podoloxía Deportiva
42
0
1
Pé de Risco
44
0
0
Prácticum 2
43
2
0
Prácticum 3
43
2
0
Traballo Fin de Grao
43
2
5
Reeducación Funcional das Afeccións Podolóxicas
17
0
0
Atención ante Situacións de Urxencia
6
0
0
Técnicas Complementarias en Podoloxía
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía Humana Xeral
37
1
5
Anatomía Específica do Membro Inferior
39
9
3
Fisioloxía Xeral
34
1
5
Fisioloxía de Sistemas
36
2
5
Bioloxía
40
5
3
Microbioloxía e Parasitoloxía
40
4
9
Sistemas de Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
38
5
4
Método Científico e Saúde Pública
43
8
7
Podoloxía Xeral
37
9
10
Técnicas e Procedementos en Prevención da Infección
47
4
7

2º Curso

Psicoloxía
33
1
0
Patoloxía Xeral
29
4
3
Farmacoloxía
27
1
2
Biomecánica do Membro Inferior
33
3
3
Radiodiagnóstico e Radioprotección
29
0
0
Ortopodoloxía 1
29
2
0
Ortopodoloxía 2
30
0
1
Patoloxía Podolóxica 1
33
0
8
Quiropodoloxía 1
36
1
0
Quiropodoloxía 2
29
2
0

3º Curso

Podoloxía Preventiva
37
1
0
Ortopodoloxía 3
40
1
1
Ortesioloxía Dixital e Calzadoterapia
37
3
2
Patoloxía Podolóxica 2
34
11
2
Podoloxía Física
41
0
1
Dermatoloxía
39
2
5
Cirurxía Podolóxica 1
34
6
1
Cirurxía Podolóxica 2
36
3
1
Prácticum 1
44
0
1

4º Curso

Bioética, Lexislación e Xestión en Podoloxía
30
1
1
Terapéutica Farmacolóxica
26
2
0
Podoloxía Deportiva
26
1
0
Pé de Risco
26
2
0
Prácticum 2
25
0
0
Prácticum 3
25
0
0
Traballo Fin de Grao
22
0
7
Reeducación Funcional das Afeccións Podolóxicas
12
0
1
Atención ante Situacións de Urxencia
5
0
0
Técnicas Complementarias en Podoloxía
4
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Aproximación ao manexo psicosocial do paciente amputado de membro inferior

Calidade de vida relacionada coa saúde do pé no embarazo

Complicacións postcirúrxicas en cirurxía ungueal, tratamento cirúrxico da onicocriptose. Revisión bibliográfica.

Eficacia das orteses plantares na prevención da dor do xeonllo en corredores

Estudo das lesións podolóxicas no Camiño de Santiago

Estudo descritivo sobre o acto de prescrición de anestésicos locais en patoloxías podolóxicas

O uso de anestésicos para a cirurxía dixital

Análise do calzado e o estado do pé en persoas con Síndrome de Down

Artrite reumatoide: comparación da efectividade entre diferentes tratamentos físicos

Calidade de vida e funcionalidade do pé en poboación xeriátrica institucionalizada

Como afecta o uso do tacón á calidade de vida da muller

Concordancia inter e intraobservador na avaliación da altura do arco lonxitudinal do pé cun novo dispositivo: o Medidor do Arco Plantar (MAP)

Determinación da talla do calzado nunha mostra de futbolistas escolares

Efectividade das ondas de choque na tendinopatía aquílea

Eficacia das infiltracións no tratamento do Neuroma de Morton

Eficacia das orteses plantares e a calzadoterapia en pacientes con Hallux Rigidus

Eficacia das ortesis plantares como tratamento preventivo das recidivas de ruptura do tendón de Aquiles en corredores de fondo

Eficacia das técnicas de fasciotomía para o tratamento da fascitis plantar

Eficacia do tratamento ortopodolóxico na patoloxía de Charcot-Marie-Tooth

Estudo comparativo da efectividade do tratamento de xerosis no pé cun método oclusivo fronte a hidratación non oclusiva

Estudo da calidade de vida no pé do bailarín de danza clásica

Estudo descritivo do tratamento do heloma inveterado

Estudo descritivo sobre o acto de prescrición de antibióticos en patoloxías podolóxicas

Estudo do predominio da morfoloxía do arco lonxitudinal interno en idade pediátrica

Estudo sobre a prevalencia de enfermidades dermatolóxicas na extremidade inferior en traballadores do mar

Grao de evidencia na utilización da pulsioximetría para o diagnóstico da enfermidade arterial periférica

Prevalencia das lesións deportivas e tratamentos ortopodolóxicos en pacientes atendidos na Clínica Universitaria de Podoloxía da UDC

Prevalencia de factores de risco cardiovascular e onicopatías nunha poboación rural de Asturias

Prevalencia de hallux valgux na poboación estudantil

Prevalencia de verrugas plantares, tinea pedis e onicopatías en usuarios dunha instalación deportiva na provincia de A Coruña

Psoríase ungueal en pacientes con artrite psoriásica e calidade de vida

Revisión bibliográfica: Tratamiento quirúrgico mediante microtenotomía por radiofrecuencia (TOPAZ) para tratar la fascitis Plantar

Revisión sistémica das alteracións ungueais do pé na artrite psoriásica

Revisión sobre a evidencia dos tratamentos da unlla con psoríase

Satisfacción cos tratamentos ortopodolóxicos nos usuarios da Clínica Universitaria de Podoloxía da Universidade da Coruña

Variación na altura do arco lonxitudinal do pé asociada á fatiga muscular desencadeada por exrcicio físico

A eficacia do tratamento conservador nas fracturas de estrés dos metatarsianos en deportistas

Análise das evidencias sobre a diabetes mellitus como factor de risco para padecer infeccións cutáneas no pé (lesións non ulcerosas)

Artrorrise: unha alternativa cirúrxica minimamente invasiva para o tratamento do pé plano flexible infantil

Avaliación diagnóstica na inestabilidade crónica de nocello: unha revisión sistemática

Calidade de vida nos pacientes maiores de 65 anos en relación o grado de Hallux Valgus

Calidade de vida podal nos traballadores do mar

Calidade de vida relacionada coa saúde do pé nunha mostra de poboación universitaria

Diseño de estudo comparativo da eficacia da cámara hiperbárica frente ó tratamento conservador nas úlceras do pé diabético

Efectividade da terapia hiperbárica nos distintos tipos de pé diabético

Eficacia das órteses plantares nun Hallux Limitus Funcional

Eficacia das vendaxes funcionais nas escordeduras de nocello

Eficacia de inxertos óseos en artrodesis subastragalina

Enfermidade de Iselin en deportistas xóvenes

Estudo comparativo da eficacia das ondas de choque extracorpóreas fronte ás infiltracións con corticoides para o tratamento da fascitis plantar: Revisión sistemática

Estudo da relación do FP16 coas alteracións formolóxicas e funcionais nos pés de corredores populares

Estudo descritivo sobre o acto de prescrición de antifúnxicos en patoloxías podolóxicas

Estudo epidemiolóxico de onicomicosis na área sanitaria de Ferrol

Evidencia científica dos métodos de medición da altura do arco lonxitudinal interno do pé

Evidencias científicas no manexo do metatarsus adductus

Grao de coñecemento sobre autocoidados do pé nunha mostra de diabéticos da provincia da Coruña

Influencia da obesidade sobre a morfoloxía do pé

Percepción da saúde podolóxica nunha mostra de persoas con diabetes

Plasma rico en factores de crecemento. Unha alternativa para a recuperación post-operatoria en cirurxía do pé e nocello

Prevalencia de onicocriptosis e hábitos podolóxicos en usuarios da Clínica Universitaria de Podoloxía da Universidade da Coruña

Prevalencia de onicogrifosis na Clínica Universitaria de Podoloxía da Universidade da Coruña

Prevalencia de onicomicosis en pacientes con onicocriptosis e os seus hábitos de calzado na Clínica Universitaria de Podoloxía da Universidade da Coruña

Prevalencia de onicomicosis na Clínica Universitaria de Podoloxía da Universidade da Coruña

Prevalencia de úlceras no pés en pacientes a tratamento renal substitutivo con hemodiálise

Profilaxe antitrombótica na cirurxía do pé e nocello

Repercusións do tabaco na consolidación ósea

Revisión bibliográfica das principais reaccións adversas descritas tras o uso clínico de anestésicos locais utilizados en podoloxía

Revisión bibliográfica: efectos dos diferentes tipos de calzado deportivo no corredor

Revisión bibliográfica: potencial terapéutico das células nais mesenquimais no tratamento de patoloxías articulares

Revisión bibliográfica: Tratamento conservador do Síndrome do Túnel Tarsiano.

Revisión bibliográfica: Tratamento da onicomicosis

Revisión sistemática do tratamento conservador no hallux valgus infanto-xuvenil

Revisión sistemática: actualización das guías de práctica clínica en valoración do pé diabético

Revisión sistemática: diagnóstico da enfermidade de Sever

Revisión sistemática: eficacia do tratamento conservador no tratamento da Tendinite de Aquiles

Revisión sistemática: Tratamento conservador da disfunción do tibial posterior en estadíos un e dous

Tratamento da disfunción do tibial posterior en atletas

Tratamento ortopodolóxico para o hallux limitus funcional

Tratamentos da sesamoiditis. Revisión bibliográfica

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 50