Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enfermaría

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Rodríguez Maseda, Emma
Presidente
Movilla Fernández, María Jesús
Vicepresidente
Janeiro Arocas, Julia María
Secretario/a
García Sánchez, María Matilde
Vogal PDI
Gil Manso, Pedro
Vogal PDI
Segade Calo, Ana Maria
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Rodríguez Maseda, Emma
Presidente
Pérez Castro, Teresa-Rosalía
Vicepresidente
Janeiro Arocas, Julia María
Secretario/a
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
Martínez Isasi, Santiago
Vogal PDI
Raposo Vidal, Isabel
Vogal PDI
Santalla Borreiros, Fátima
Vogal PDI
Gil Manso, Pedro
Vogal PDI
López López, Daniel
Vogal PDI
Varela Feal, Nuria Esther
Vogal PDI
Rubio Nieto, Iria
Vogal Estudante
Vidal Sexto, Irene
Vogal Estudante
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Maseda, Emma
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 244
Homes 2017/2018 39
Mulleres 2017/2018 205
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.740
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 13.940
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 531
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 270
% créditos repetidos 2017/2018 5,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60,41
Taxa de evaluación 2017/2018 97,33
Taxa de éxito 2017/2018 95,4
Taxa de rendemento 2017/2018 92,86
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 94,57
Taxa de graduación 2013/2014 75,71
Taxa de abandono 2015/2016 2,82

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 459
Homes 2017/2018 91
Mulleres 2017/2018 368
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 26.720
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 25.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.119
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 420
% créditos repetidos 2017/2018 5,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,2
Taxa de evaluación 2017/2018 96,66
Taxa de éxito 2017/2018 95,28
Taxa de rendemento 2017/2018 92,11

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 249
Homes 2016/2017 39
Mulleres 2016/2017 210
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 14.510
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 13.750
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 558
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 204
% créditos repetidos 2016/2017 5,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,27
Taxa de evaluación 2016/2017 97,52
Taxa de éxito 2016/2017 95,74
Taxa de rendemento 2016/2017 93,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 95,24
Taxa de graduación 2012/2013 80,6
Taxa de abandono 2014/2015 4,35

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 462
Homes 2016/2017 92
Mulleres 2016/2017 370
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 26.570
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 25.060
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.194
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 324
% créditos repetidos 2016/2017 5,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,52
Taxa de evaluación 2016/2017 97,22
Taxa de éxito 2016/2017 95,16
Taxa de rendemento 2016/2017 92,52

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 261
Homes 2015/2016 48
Mulleres 2015/2016 213
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 15.000
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.220
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 156
% créditos repetidos 2015/2016 5,22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,47
Taxa de evaluación 2015/2016 97,36
Taxa de éxito 2015/2016 96,01
Taxa de rendemento 2015/2016 93,48
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 95,64
Taxa de graduación 2011/2012 71,67
Taxa de abandono 2013/2014 2,86

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 450
Homes 2015/2016 91
Mulleres 2015/2016 359
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.520
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 23.890
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.281
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 354
% créditos repetidos 2015/2016 6,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,72
Taxa de evaluación 2015/2016 96,5
Taxa de éxito 2015/2016 95,2
Taxa de rendemento 2015/2016 91,87

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
56
0
1
Bioloxía
52
4
3
Psicoloxía
63
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
54
7
3
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
59
9
7
Fisioloxía
55
29
2
Fundamentos da Enfermaría
65
2
4

2º Curso

Nutrición
52
3
0
Farmacoloxía
61
2
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
61
2
3
Enfermaría Comunitaria I
60
1
3
Enfermaría da Saúde Mental
54
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
57
0
0
Estadías Clínicas I
57
0
0
Estadías Clínicas II
57
0
0
Enfermaría Clínica I
62
0
0
Enfermaría Clínica II
58
0
0

3º Curso

Enfermaría Clínica III
52
6
4
Enfermaría Materno-Infantil
47
4
5
Enfermaría Comunitaria II
58
0
4
Enfermaría Xerontolóxica
58
2
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
59
2
3
Enfermaría Laboral
27
0
2
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
10
0
0
Farmacoterapia
6
0
0
Estadías Clínicas III
58
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
58
0
0
Estadías Clínicas V
58
0
0
Estadías Clínicas VI
58
0
0
Estadías Clínicas VII
58
0
0
Practicum
58
0
0
Traballo Fin de Grao
56
0
7

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
48
0
1
Bioloxía
44
4
2
Psicoloxía
53
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
52
3
2
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
51
6
8
Fisioloxía
49
22
3
Fundamentos da Enfermaría
55
3
3

2º Curso

Nutrición
51
2
2
Farmacoloxía
57
2
1
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
58
5
1
Enfermaría Comunitaria I
55
5
4
Enfermaría da Saúde Mental
66
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
62
0
0
Estadías Clínicas I
60
0
0
Estadías Clínicas II
59
0
1
Enfermaría Clínica I
58
3
0
Enfermaría Clínica II
61
0
1

3º Curso

Enfermaría Clínica III
58
4
2
Enfermaría Materno-Infantil
58
1
4
Enfermaría Comunitaria II
56
0
3
Enfermaría Xerontolóxica
58
6
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
56
5
3
Enfermaría Laboral
26
0
0
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
3
0
0
Farmacoterapia
18
0
0
Estadías Clínicas III
60
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
58
0
0
Estadías Clínicas V
58
0
0
Estadías Clínicas VI
58
1
0
Estadías Clínicas VII
60
0
0
Practicum
60
0
0
Traballo Fin de Grao
61
0
6

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
53
0
2
Bioloxía
52
8
1
Psicoloxía
57
2
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
64
2
3
Fisioloxía I
1
0
0
Fundamentos da Enfermaría
1
0
0
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
55
12
6
Fisioloxía
57
23
3
Fundamentos da Enfermaría
63
1
5

2º Curso

Nutrición
44
1
0
Fisioloxía II
14
0
1
Farmacoloxía
64
0
0
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
61
1
0
Enfermaría Comunitaria I
56
3
2
Enfermaría da Saúde Mental
62
1
1
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
57
0
0
Estadías Clínicas I
59
1
0
Estadías Clínicas II
60
0
1
Enfermaría Clínica I
60
0
1
Enfermaría Clínica II
61
0
1

3º Curso

Enfermaría Clínica III
56
6
2
Enfermaría Materno-Infantil
60
0
3
Enfermaría Comunitaria II
55
0
1
Enfermaría Xerontolóxica
52
3
3
Xestión dos Servizos da Enfermaría
54
5
2
Enfermaría Laboral
5
0
1
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
22
0
1
Farmacoterapia
16
0
1
Estadías Clínicas III
57
0
1

4º Curso

Estadías Clínicas IV
62
0
1
Estadías Clínicas V
62
0
0
Estadías Clínicas VI
62
0
0
Estadías Clínicas VII
61
0
1
Practicum
60
0
0
Traballo Fin de Grao
63
0
5

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

¿Cómo afecta o tabaquismo pasivo parental no desenvolvemento infantil? Revisión sistemática

A diversidade no mundo da enfermaría xineco-obstétrica: familias lesboparentais

A influencia do consumo de bebidas enerxéticas na saúde da xuventude

Actividades de autocoidado para a prevención de complicacións da fístula arteriovenosa de pacientes en hemodiálise: Revisión sistemática

Afrontamento da morte por parte do persoal de enfermaría

Análise guías de práctica clínica e protocolos de maltrato infantil. Rol da enfermaría.

Aplicación de estratexias formativas para o adestramento dos profesionais de enfermaría na técnica do torniquete: proxecto de investigación

Atención domiciliaria neonatal no recén nado de baixo peso. Revisión Sistemática

Avaliación da transmisión de información e nivel de coñecementos en traspaso de información de alumnos de Grao en Enfermería nas Unidades de Coidados Intensivos e Reanimación do Hospital Universitario da Coruña

Barreras na comunicación entre os profesionais de enfermaría e os usuarios de urxencias do Hospital Teresa Herrera. Investigación cuantitativa

Calidade de vida do persoal sanitario de residencias públicas xeriátricas

Calidade de vida e alteracións emocionais en pacientes con parkinson

Calidade de vida e satisfacción coa consulta de enfermaría en pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal na área de Ferrol

Coidados de Enfermaría no Climaterio: Revisión Bibliográfica

Colonización nasal por Staphylococcus aureus e percepción do risco biolóxico en estudantes de enfermaría

Comunicación terapéutica en Enfermaría ao final da vida no Servizo de Urxencias. Estudo cualitativo das necesidades dos familiares

Consumo de alcol e factores asociados nos estudantes do Campus Universitario de Ferrol

Coñecemento sobre a hixiene de mans en enfermeiras e enfermeiros do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Coñecementos do persoal de enfermaría sobre o manexo da incontinencia urinaria na Área Sanitaria de Ferrol

Dabigatrán fronte a acenocumarol ou warfarina en pacientes con fibrilación auricular

Deseño dunha intervención de enfermaría e avaliación da súa eficacia na adherencia ao tratamento en pacientes con EPOC. Proxecto de investigación.

Diabetes mellitus tipo 2 en persoas maiores. Coñecemento e actitude cara á enfermidade

É xustificada unha nutrición enteral específica en pacientes con cancro de cabeza e pescozo?

Educación sobre soporte vital básico en adolescentes escolarizados: implementación dun serious game como método de ensinanza

Efectividade da atención centrada na familia nas Unidades de Atención Intensiva Neonatal. Revisión sistemática

Efectos do viño en pacientes con hipertensión arterial. Unha revisión sistemática.

Eficacia de medidas non farmacolóxicas no delirio e repercusións na calidade de vida en Unidades de Coidados Intensivos de adultos do SERGAS

Eficacia dunha intervención enfermeira no abandono do tabaco en pacientes con enfermidade de Crohn

Estratexias de comunicación para mellorar a adherencia ao tratamento en pacientes polimedicados

Estudo sobre a alfabetización en saúde en pacientes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal

Estudo sobre o grao de fatiga e satisfacción por compaixón nos profesionais de enfermaría nunha Unidade de Hematoloxía

Evaluación ambiental do ruido na unidade neonatal do Hospital Teresa Herrera de La Coruña

Evaluación da promoción da saúde ocupacional en profesionais de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Experiencias de profesionais e familiares durante a comunicación co paciente sometido a ventilación mecánica invasiva nunha unidade de coidados intensivos.

Experiencias dos estudiantes de Enfermaría durante a súa aprendizaxe clínica en entornos de coidado agudo e/ou crítico: Metasíntese

Factores relacionados cunha baixa adherencia ó tratamento en pacientes obesos

Habilidades de comunicación terapéutica para a enfermaría na esquizofrenia: unha revisión sistemática da literatura

Habilidades sociais na comunicación dos profesionais sanitarios nas unidades de coidados críticos do Hospital Universitario de A Coruña

Intervencións multidisciplinares no Síndrome de fraxilidade do ancián. Unha revisión sistemática

Métodos de relaxación enfermeiros como tratamento do insomnio en pacientes oncolóxicos, unha revisión sistemática

Modelos de enfermaría no século XXI

O Curriculum Vitae enfermeiro na era dixital: O caso do SERGAS

O impacto no profesional de Enfermaría o coidado ao final da vida

O papel da Enfermaría de triaxe ante intoxicacións agudas de adultos no Servizo de Urxencias

O Parkinson: Beneficios do baile sobre as alteracións motoras

Pacientes ostomizados: estudo dunha intervención enfermeira

Percepción da calidade de vida en pacientes traqueostomizados e grao de conformidade coa información proporcionada na Unidade de Reanimación

Percepción dos profesionais e membros da familia sobre os servizos prestados na hospitalización na casa aos pacientes ao final da vida. Proxecto de Investigación

Prevalencia das úlceras por presión e lesións por humidade na poboación da Área básica de saúde de Caranza e identificación dos factores asociados a cada tipo de lesión

Prevención bacteriemia asociada a catéter venoso periférico en pacientes hospitalizados. Revisión bibliográfica

Proposta de ensaio clínico aleatorizado aberto: ¿Puede unha intervención holística de enfermaría diminuír os síntomas depresivos en pacientes tratados con Sertralina?

Proposta dunha intervención enfermeira dirixida a persoas transexuais para previr o suicidio

Revisión bibliográfica sobre as reaccións adversas dos principais citostáticos utilizados no tratamento do Linfoma de Hodgkin na poboación infantil

Satisfacción das mulleres con aborto espontáneo tratadas con Misoprostol segundo o modelo de atención sanitaria recibido

Satisfacción das nais galegas coas novas estratexias de atención ao parto: Unidades Integrais de Traballo de Parto e Recuperación.

Son efectivos os coidados de enfermaría na prevención das infeccións respiratorias asociadas á ventilación mecánica?

¿Pode a "terapia da actividade" utilizada desde a perspectiva sistémica disminuír o nivel de sedentarismo?

A adherencia ao tratamento en cardiópatas: a teleasistencia como elemento de mellora

A enfermería ante os erros que os pacientes cometen co uso da medicación. Revisión sistemática

A Entrevista Motivacional aplicada a pacientes con mala adherencia ao tratamento da Hipertensión no contexto de Enfermaría de Atención Primaria

A influencia da comunicación enfermeira no grao de satisfacción de pacientes maiores terminais hospitalizados e dos seus acompañantes durante os coidados paliativos. Revisión sistemática

A necesidade actual da prescrición enfermeira nos centros de atención primaria, dentro do territorio español: Unha revisión sistemática

A necesidade de crear unha aplicación (APP) para móbil: Mais aló da ferida

Acceso vascular en Urxencias: A vía intraósea como alternativa

Aceptación dos familiares na hospitalización a domicilio da comarca de Ferrol

Afrontamento dos profesionais de enfermaría antes as agresións recibidas e percibidas no Servizo de Urxencias: avaliación dun programa formativo

Afrontamento dos profesionais de enfermaría no dó neonatal

Alfabetización en saúde e asma

Avaliación da calidade das guías de práctica clínica sobre o coidado e prevención de complicacións dos catéteres vasculares

Avaliación da ferramenta de cribado nutricional SNAQ RC comparándoa co cribado MNA no centro residencial Geriatros Ferrol.

Avaliación do coñecemento e da práctica profesional na prevención e tratamento das úlceras por presión en unidades de coidados intensivos do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Beneficios da lactancia artificial. Revisión sistemática

Beneficios e inconvenientes da utilización da cura Mölndal fronte a cura simple na ferida cirúrxica

Calidade de vida do coidador familiar da pacientes con enfermidade neurolóxica

Calidade de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica a tratamento con hemodiálise

Coidados enfermeiros durante o proceso de limitación de esforzo terapéutico na Unidade de Coidados Intensivos. Revisión sistemática

Como se ve afectada a calidade de vida dos pacientes ostomizados na Área Sanitaria de Ferrol?

Comunicación non verbal: influencia sobre a calidade dos coidados e benestar do paciente na sala de cirurxía. Análise e propostas de mellora.

Comunicación terapéutica e soporte emocional á familia do doente crítico na unidade de coidados intesivos: dificultades e barreiras atopadas polos profesionais de enfermaría

Coñecemento dos escolares sobre a secuencia de resucitación cardiopulmonar

Coñecemento e uso na práctica clínica dos métodos alternativos e complementarios á epidural para o alivio da dor de parto das matronas do EOXI de Ferrol

Determinación dos diagnósticos de enfermería nas plantas de Medicina Interna

É posible que un proceso enfermeiro baseado no empoderamento de pacientes modifique significativamente o compromiso do paciente diabético baseado nun estilo de vida promotor da saúde?

Educación dos pacientes adultos hipertensos, diagnosticados (HTA esencial/primaria) e tratados en Centros de Atención Primaria de Saúde

Efectividade da administración de Lactobacillus Acidophillus e Bifidobacterium como unha medidad preventiva ante a enterocolitis necrotizante no prematuro: Proposta de investigación

Eficacia da moxibustión na versión cefálica, unha revisión sistemática

Eficacia dunha intervención educativa en saúde aos pais para mellorar os hábitos de alimentación dos seus fillos

Empoderamento da pacientes con Fibromialxia a través dunha intervención enfermeira con danza tradicional

Empoderamento na muller embarazada fronte á Educación Maternal: ensaio clínico de superioridade

Enfermidade cardiovascular. Dificultades do abandono do hábito tabáquico despois dun evento cardiovascular. ¿Por qué seguen fumando os pacientes?

Estudo da adherencia dos profesionais de Enfermaría ao uso correcto de luvas no servizo de urxencias

Estudo das experiencias vividas polos pacientes transexuales no seu tránsito polo Sistema Sanitario

Estudo do manexo da incerteza no contexto da aprendizaxe-clínica de Enfermaría

Estudo sobre o grao de adherencia á Dieta Mediterránea en mulleres embarazadas nas consultas de matrona da área de A Coruña

Factores relacionados coa falla terapéutica en pacientes psiquiátricos. Abordaxe de enfermería

Formación continua na Enfermaría do CHUAC

Hipotermia terapéutica na agresión hipóxico-isquémica en prematuros de < 35 semanas de xestación.

Impacto dun proceso enfermeiro para mulleres en duelo por perda perinatal

Implementación dun programa de formación dirixido a coidadores informais de persoas con enfermidade de Alzheimer. Proxecto de investigación

Influencia da enfermería comunitaria na adherencia ao tratamento do paciente diabético tipo 2 (zona rural de Culleredo)

Influencia dos refrescos sobre Soporte Vital Básico nos profesionais de Enfermaría

Medidas de tratamento e mellora do delirio na UCI. Revisión sistemática

Monografía sobre o parto non respectado e a instrumentalización da asistencia obstétrica

Necesidades e carencias psicosociais en pacientes de hemodiálise. Revisión sistemática

O manexo de condutas agresivas de pacientes nun servizo de urxencias

Pode un proceso enfermeiro promover o compromiso do paciente con parkinson e da súa familia, cun estilo de vida promotor da saúde?

Prevención da infección de catéteres vasculares centrais en nenos oncolóxicos

Proposta de estudo sobre os factores relacionados coa contaminación de hemocultivos no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Proxecto de estudo sobre o tratamento crónico con omeprazol e o déficit de vitamina B12

Proxecto de investigación: sistematización de coidados enfermeiros en pacientes sometidos a quimioterapia no EOXI Ferrol

Refrescos de resucitación cardiopulmonar en adolescentes ¿unha necesidade ou unha obriga?

Relación entre o grao de coñecemento da enfermidade e a ansiedade precirúrxica do paciente

Revisión bibliográfica sobre a preparación precirúrxica do paciente

Revisión e análise para a práctica da hipotermia terapéutica en neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica

Situacion actual dos coidados paliativos en pacientes pediátricos

Valoración de hábitos alimentarios en nenos con obesidade: revisión sistemática

Visión actual dos pacientes de oncoloxía pediátrica sobre a información recibida durante a hospitalización: Proxecto de investigación

¿Poden os coidados do neno con patoloxía crónica diminuír o impacto económico da súa enfermidade cando son proporcionados no medio escolar en lugar dos servizos de atención primaria?

¿Poden os coidados verdes mellorar o compromiso cun estilo de vida saudable en persoas con patoloxía cronica?

A familia na enfermidade Epidermolisis Bullosa

A necesidade da comunicación na relación enfermeira-familia nas unidades de coidados intensivos. Revisión sistemática.

Abordaxe enfermeiro ante o parto extrahospitalario de urxencia e as súas complicacións potenciais

Abuso e dependencia de opioides prescritos en doentes con dor crónica non oncolóxica e a súa relación co consumo de alcohol

Actuación de enfermaría ante a violencia de xénero

Adherencia á dieta mediterránea en doentes da área sanitaria de Ferrol qjue presenten sobrepeso ou obesidade. Impacto dunha intervención de educación sanitaria nestes doentes

Afrontamento da discapacidade infantil. Percepción e expectativas dos pais sobre a atención sanitaria recibida.

Análise da percepción da imaxe enfermeira en pacientes hospitalizados: un proxecto de investigación

Anorexia Nerviosa en adolescentes da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol.Como afrontan a enfermidade e sentimentos asociados a ela

As novas construcións de xénero e a súa relación nas prácticas sexuais de risco en mulleres novas universitarias

Axuda aos pais con fillos hiperactivos con déficit de atención (TDAH) desde Atención Primaria

Beneficios da Terapia Larval en feridas crónicas

Calidade de saúde percibida polo persoal sanitario e pais de nenos con trastornos do espectro autista en atención primaria de saúde

Calidade de vida e perspectiva persoal da enfermidade en persoas con enfermidade inflamatoria intestinal

Calidade de vida en pacientes con esquizofenia paranoide

Cancro de mama. Experiencia vivida e estratexias de afrontamiento do paciente masculino

Coidados centrados no desenvolvemento do prematuro: Intervencións de enfermaría dirixidas á prevención do dano e secuelas neurolóxicas

Control da tensión en coidadores principais informais de persoas con enfermidade de Alzheimer:Empoderamento

Deseño dun proxecto para a elaboración dun programa de atención ao loito para coidadores de pacientes en coidados paliativos domiciliarios

Detección e prevención do risco de suicidio da enfermería de atención primaria

Duelo enfermeiro ante a morte dun doente oncolóxico

E adecuado o coñecemento do persoal de enfermeria nas áreas de urxencias, centros de saude e 061 do CHUF sobre a vía intraosea no paciente critico

Educación para a saúde na prevención das úlceras por presión. Revisión sistemática.

Efectividade da Psicoterapia no doente con Enfermidade Inflamatoria Intestinal

Eficacia do Apixabán, Rivaroxabán e Dabigatrán no tratamento da fibrilación auricular

Eficacia dos tratamentos de prata na curación das úlceras

Enfrontamento ante trastorno de imaxe corporal en mulleres colostomizadas secundario ao cancro de colon. Influencia da intervención holística enfermeira

Están protocolizadas as actividades de enfermaría para os pacientes diabéticos nunha unidade de Hemodiálise?

Estudo da adherencia dos profesionais sanitarios ao lavado de mans no ámbito hospitalario

Estudo da construción da adherencia á vacinación antigripal en profesionais sanitarios de atención primaria do Área Sanitaria de Ferrol

Estudo da experiencia das mulleres víctimas de violencia de xénero durante o seu tránsito pola asistencia sanitaria de Atención Primaria

Estudo das actitudes e creencias sobre violencia de xénero en estudantes universitarios da UDC.

Estudo das necesidades dos familiares de doentes de coidados intensivos

Estudo dos coñecementos e actitudes sobre as Instrucións Previas dos enfermeiros de Atención Primaria da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol

Estudo sobre o coñecemento, o cumprimento das medidas de bioseguridade e as causas dos accidentes biolóxicos nos estudantes de enfermaría durante as prácticas clínicas na Universidade da Coruña.

Evidencia do control diabetolóxico a través do apoio social e familiar

Experiencias dos pais dun neno ingresado na unidade de Pediatría do Complexo Hospitalario de Ferrol

Influencia do funcionamento familiar en situacións de conspiración do silencio en pacientes terminais

Intervencións de enfermaría aos cuidadores principais de pacientes con Alzheimer. Revisión Bibliográfica

O frontamento ante o cancro de útero

Obesidade. Mantemento do peso perdido con estratexias de estilo de vida saudabre

Opinión dos pais ante a educación sanitaria recibida para a prevención do Síndrome de Morte Súbita do lactante

Percepción dos pais de prematuros ingresados respecto á facilitación de portas abertas

Pode o sistema de crianza protexer do risco da alteración da vinculación entre pais e fillo?

Pode unha intervención de empoderamento de pacientes hipertensos mellorar a adherencia ao tratamento non farmacolóxico frente á intervención de educación sanitaria tradicional? Ensaio clínico aleatorizado aberto

Prevalencia da obsesion pola delgadeza en adolescentes xoves

Prevención do embarazo na adolescencia: coidados de Enfermaría

Problemas de comunicación paciente-enfermeira no servizo de atención primaria. Dificultades do profesional de enfermería

Problemas de enfermería nos pacientes con trasplante hepático

Programa de intervención coa familia do paciente en coidados paliativos

Protocolo de actuación e funcións da enfermaría na cámara hiperbárica

Protocolos de actuación ante a prevención do cateterismo venoso periférico

Proxecto de Investigación . Análise da asociación de trauma relacional e fibromialxia nunha mostra de pacientes rexistrados en territorio español .

Proxecto de investigación: estudo sobre o rexeitamento dos pais para vacinar os seus fillos na Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol

Revisión bibliográfica das técnicas e procedementos para a prevención da infección na ferida cirúrxica

Revisión bibliográfica sobre as reaccións adversas dos principais citostáticos utilizados no tratamento da leucemia na poboación infantil

Síndrome metabólico e risco cardiovascular: educación para a saúde

Sistema de Notificación e Aprendizaxe para a Seguridade do Paciente (SiNASP): Situación actual en Atención Primaria de Ferrol

Teñen os enfermeiros formación básica para o desenvolvemento do seu labor nunha ONG?

Tics na Enfermería: a súa evolución

Validación por expertos e estatística dun instrumento para medir coñecementos e actitudes sobre a vacinación fronte o Virus do Papiloma Humano

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10