Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enfermaría

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Sobrido Prieto, Natalia
Presidente
Movilla Fernández, María Jesús
Vicepresidente
Fraga Martínez, María Elena
Secretario/a
García Sánchez, María Matilde
Vogal PDI
Gil Manso, Pedro
Vogal PDI
Segade Calo, Ana Maria
Vogal Estudante
Morado Ramos, María José
Vogal PAS
Sobrido Prieto, Natalia
Presidente
Sobrido Prieto, María
Vicepresidente
Fraga Martínez, María Elena
Secretario/a
Mosquera Fernández, Abián
Vogal PDI
Martínez Isasi, Santiago
Vogal PDI
Raposo Vidal, Isabel
Vogal PDI
Reig Botella, Adela Milagro
Vogal PDI
Santalla Borreiros, Fátima
Vogal PDI
Segade Calo, Ana Maria
Vogal Estudante
Rosende Bautista, Carolina
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Maseda, Emma
Vogal Coordinador de Título
Morado Ramos, María José
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.220
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 156
% créditos repetidos 2015/2016 5,22
Total de créditos matriculados 2015/2016 15.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 261
Homes 2015/2016 48
Mulleres 2015/2016 213
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,47
Taxa de evaluación 2015/2016 97,36
Taxa de éxito 2015/2016 96,01
Taxa de rendemento 2015/2016 93,48
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 10,29
Taxa de abandono (%) 2012/2013 10,29
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 49,23
Taxa de graduación (%) 2011/2012 83,33
Taxa de graduación (%) 2011/2012 83,33

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 22.630
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.088
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 283,5
% créditos repetidos 2013/2014 5,71
Total de créditos matriculados 2013/2014 24.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 425
Homes 2013/2014 91
Mulleres 2013/2014 334
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,46
Taxa de evaluación 2013/2014 95,51
Taxa de éxito 2013/2014 95,33
Taxa de rendemento 2013/2014 91,04

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 13.680
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 477
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 225
% créditos repetidos 2014/2015 4,88
Total de créditos matriculados 2014/2015 14.380
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 249
Homes 2014/2015 47
Mulleres 2014/2015 202
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,76
Taxa de evaluación 2014/2015 97,58
Taxa de éxito 2014/2015 95,77
Taxa de rendemento 2014/2015 93,45
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 12,82
Taxa de abandono (%) 2011/2012 12,82
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 47,39
Taxa de graduación (%) 2010/2011 72,97
Taxa de graduación (%) 2010/2011 72,97

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.280
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 489
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 99
% créditos repetidos 2013/2014 4,24
Total de créditos matriculados 2013/2014 13.870
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 238
Homes 2013/2014 41
Mulleres 2013/2014 197
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,27
Taxa de evaluación 2013/2014 97,53
Taxa de éxito 2013/2014 96,47
Taxa de rendemento 2013/2014 94,09
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 18,92
Taxa de abandono (%) 2010/2011 18,92
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 48,23
Taxa de graduación (%) 2009/2010 76,06
Taxa de graduación (%) 2009/2010 76,06

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
53
0
1
Bioloxía
45
4
2
Psicoloxía
64
0
1
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
66
1
1
Fisioloxía I
3
1
0
Coidados Básicos en Enfermaría
1
0
0
Fundamentos da Enfermaría
4
1
0
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
64
10
5
Fisioloxía
39
24
2
Fundamentos da Enfermaría
60
3
2

2º Curso

Nutrición
17
0
1
Fisioloxía II
49
12
3
Farmacoloxía
63
3
1
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
65
1
1
Enfermaría Comunitaria I
55
1
2
Enfermaría da Saúde Mental
58
0
4
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
54
0
0
Estadías Clínicas I
56
0
0
Estadías Clínicas II
58
0
1
Enfermaría Clínica I
60
0
1
Enfermaría Clínica II
59
0
1

3º Curso

Enfermaría Clínica III
57
2
5
Enfermaría Materno-Infantil
62
2
3
Enfermaría Comunitaria II
66
0
0
Enfermaría Xerontolóxica
69
3
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
63
2
3
Enfermaría Laboral
14
0
0
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
14
0
0
Farmacoterapia
19
0
0
Estadías Clínicas III
62
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
46
0
0
Estadías Clínicas V
46
0
0
Estadías Clínicas VI
46
0
0
Estadías Clínicas VII
46
0
0
Practicum
50
0
0
Traballo Fin de Grao
49
0
7

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
47
0
1
Bioloxía
50
0
2
Psicoloxía
65
0
2
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
62
2
1
Fisioloxía I
57
2
2
Coidados Básicos en Enfermaría
67
0
1
Fundamentos da Enfermaría
66
4
0
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
64
14
1

2º Curso

Nutrición
60
2
1
Fisioloxía II
55
12
4
Farmacoloxía
60
10
2
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
54
1
1
Enfermaría Comunitaria I
70
2
0
Enfermaría da Saúde Mental
60
1
3
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
64
0
1
Estadías Clínicas I
66
0
0
Estadías Clínicas II
62
1
0
Enfermaría Clínica I
63
0
0
Enfermaría Clínica II
62
0
1

3º Curso

Enfermaría Clínica III
50
2
1
Enfermaría Materno-Infantil
46
3
4
Enfermaría Comunitaria II
47
1
2
Enfermaría Xerontolóxica
47
5
4
Xestión dos Servizos da Enfermaría
45
7
6
Enfermaría Laboral
23
0
1
Métodos e Ferramentas Avanzadas en Investigación Cualitativa
9
0
0
Farmacoterapia
4
0
0
Estadías Clínicas III
46
0
1

4º Curso

Estadías Clínicas IV
52
0
0
Estadías Clínicas V
52
0
0
Estadías Clínicas VI
52
0
0
Estadías Clínicas VII
53
0
0
Practicum
51
1
0
Traballo Fin de Grao
44
2
7

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

¿Pode a "terapia da actividade" utilizada desde a perspectiva sistémica disminuír o nivel de sedentarismo?

A adherencia ao tratamento en cardiópatas: a teleasistencia como elemento de mellora

A enfermería ante os erros que os pacientes cometen co uso da medicación. Revisión sistemática

A Entrevista Motivacional aplicada a pacientes con mala adherencia ao tratamento da Hipertensión no contexto de Enfermaría de Atención Primaria

A influencia da comunicación enfermeira no grao de satisfacción de pacientes maiores terminais hospitalizados e dos seus acompañantes durante os coidados paliativos. Revisión sistemática

A necesidade de crear unha aplicación (APP) para móbil: Mais aló da ferida

Acceso vascular en Urxencias: A vía intraósea como alternativa

Aceptación dos familiares na hospitalización a domicilio da comarca de Ferrol

Afrontamento dos profesionais de enfermaría antes as agresións recibidas e percibidas no Servizo de Urxencias: avaliación dun programa formativo

Afrontamento dos profesionais de enfermaría no dó neonatal

Alfabetización en saúde e asma

Avaliación da calidade das guías de práctica clínica sobre o coidado e prevención de complicacións dos catéteres vasculares

Avaliación do coñecemento e da práctica profesional na prevención e tratamento das úlceras por presión en unidades de coidados intensivos do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Beneficios da lactancia artificial. Revisión sistemática

Beneficios e inconvenientes da utilización da cura Mölndal fronte a cura simple na ferida cirúrxica

Calidade de vida do coidador familiar da pacientes con enfermidade neurolóxica

Calidade de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica a tratamento con hemodiálise

Como se ve afectada a calidade de vida dos pacientes ostomizados na Área Sanitaria de Ferrol?

Comunicación non verbal: influencia sobre a calidade dos coidados e benestar do paciente na sala de cirurxía. Análise e propostas de mellora.

Comunicación terapéutica e soporte emocional á familia do doente crítico na unidade de coidados intesivos: dificultades e barreiras atopadas polos profesionais de enfermaría

Coñecemento dos escolares sobre a secuencia de resucitación cardiopulmonar

Coñecemento e uso na práctica clínica dos métodos alternativos e complementarios á epidural para o alivio da dor de parto das matronas do EOXI de Ferrol

É posible que un proceso enfermeiro baseado no empoderamento de pacientes modifique significativamente o compromiso do paciente diabético baseado nun estilo de vida promotor da saúde?

Efectividade da administración de Lactobacillus Acidophillus e Bifidobacterium como unha medidad preventiva ante a enterocolitis necrotizante no prematuro: Proposta de investigación

Eficacia da moxibustión na versión cefálica, unha revisión sistemática

Eficacia dunha intervención educativa en saúde aos pais para mellorar os hábitos de alimentación dos seus fillos

Empoderamento da pacientes con Fibromialxia a través dunha intervención enfermeira con danza tradicional

Empoderamento na muller embarazada fronte á Educación Maternal: ensaio clínico de superioridade

Estudo da adherencia dos profesionais de Enfermaría ao uso correcto de luvas no servizo de urxencias

Estudo das experiencias vividas polos pacientes transexuales no seu tránsito polo Sistema Sanitario

Estudo do manexo da incerteza no contexto da aprendizaxe-clínica de Enfermaría

Estudo sobre o grao de adherencia á Dieta Mediterránea en mulleres embarazadas nas consultas de matrona da área de A Coruña

Factores relacionados coa falla terapéutica en pacientes psiquiátricos. Abordaxe de enfermería

Formación continua na Enfermaría do CHUAC

Hipotermia terapéutica na agresión hipóxico-isquémica en prematuros de < 35 semanas de xestación.

Impacto dun proceso enfermeiro para mulleres en duelo por perda perinatal

Implementación dun programa de formación dirixido a coidadores informais de persoas con enfermidade de Alzheimer. Proxecto de investigación

Influencia da enfermería comunitaria na adherencia ao tratamento do paciente diabético tipo 2 (zona rural de Culleredo)

Influencia dos refrescos sobre Soporte Vital Básico nos profesionais de Enfermaría

Medidas de tratamento e mellora do delirio na UCI. Revisión sistemática

Necesidades e carencias psicosociais en pacientes de hemodiálise. Revisión sistemática

O manexo de condutas agresivas de pacientes nun servizo de urxencias

Pode un proceso enfermeiro promover o compromiso do paciente con parkinson e da súa familia, cun estilo de vida promotor da saúde?

Proposta de estudo sobre os factores relacionados coa contaminación de hemocultivos no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Proxecto de estudo sobre o tratamento crónico con omeprazol e o déficit de vitamina B12

Proxecto de investigación: sistematización de coidados enfermeiros en pacientes sometidos a quimioterapia no EOXI Ferrol

Refrescos de resucitación cardiopulmonar en adolescentes ¿unha necesidade ou unha obriga?

Revisión e análise para a práctica da hipotermia terapéutica en neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica

Visión actual dos pacientes de oncoloxía pediátrica sobre a información recibida durante a hospitalización: Proxecto de investigación

¿Poden os coidados do neno con patoloxía crónica diminuír o impacto económico da súa enfermidade cando son proporcionados no medio escolar en lugar dos servizos de atención primaria?

¿Poden os coidados verdes mellorar o compromiso cun estilo de vida saudable en persoas con patoloxía cronica?

A familia na enfermidade Epidermolisis Bullosa

A necesidade da comunicación na relación enfermeira-familia nas unidades de coidados intensivos. Revisión sistemática.

Abordaxe enfermeiro ante o parto extrahospitalario de urxencia e as súas complicacións potenciais

Abuso e dependencia de opioides prescritos en doentes con dor crónica non oncolóxica e a súa relación co consumo de alcohol

Actuación de enfermaría ante a violencia de xénero

Adherencia á dieta mediterránea en doentes da área sanitaria de Ferrol qjue presenten sobrepeso ou obesidade. Impacto dunha intervención de educación sanitaria nestes doentes

Afrontamento da discapacidade infantil. Percepción e expectativas dos pais sobre a atención sanitaria recibida.

Análise da percepción da imaxe enfermeira en pacientes hospitalizados: un proxecto de investigación

Anorexia Nerviosa en adolescentes da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol.Como afrontan a enfermidade e sentimentos asociados a ela

As novas construcións de xénero e a súa relación nas prácticas sexuais de risco en mulleres novas universitarias

Axuda aos pais con fillos hiperactivos con déficit de atención (TDAH) desde Atención Primaria

Beneficios da Terapia Larval en feridas crónicas

Calidade de saúde percibida polo persoal sanitario e pais de nenos con trastornos do espectro autista en atención primaria de saúde

Calidade de vida e perspectiva persoal da enfermidade en persoas con enfermidade inflamatoria intestinal

Calidade de vida en pacientes con esquizofenia paranoide

Cancro de mama. Experiencia vivida e estratexias de afrontamiento do paciente masculino

Coidados centrados no desenvolvemento do prematuro: Intervencións de enfermaría dirixidas á prevención do dano e secuelas neurolóxicas

Control da tensión en coidadores principais informais de persoas con enfermidade de Alzheimer:Empoderamento

Deseño dun proxecto para a elaboración dun programa de atención ao loito para coidadores de pacientes en coidados paliativos domiciliarios

Detección e prevención do risco de suicidio da enfermería de atención primaria

Duelo enfermeiro ante a morte dun doente oncolóxico

E adecuado o coñecemento do persoal de enfermeria nas áreas de urxencias, centros de saude e 061 do CHUF sobre a vía intraosea no paciente critico

Educación para a saúde na prevención das úlceras por presión. Revisión sistemática.

Efectividade da Psicoterapia no doente con Enfermidade Inflamatoria Intestinal

Eficacia do Apixabán, Rivaroxabán e Dabigatrán no tratamento da fibrilación auricular

Eficacia dos tratamentos de prata na curación das úlceras

Enfrontamento ante trastorno de imaxe corporal en mulleres colostomizadas secundario ao cancro de colon. Influencia da intervención holística enfermeira

Están protocolizadas as actividades de enfermaría para os pacientes diabéticos nunha unidade de Hemodiálise?

Estudo da adherencia dos profesionais sanitarios ao lavado de mans no ámbito hospitalario

Estudo da construción da adherencia á vacinación antigripal en profesionais sanitarios de atención primaria do Área Sanitaria de Ferrol

Estudo da experiencia das mulleres víctimas de violencia de xénero durante o seu tránsito pola asistencia sanitaria de Atención Primaria

Estudo das actitudes e creencias sobre violencia de xénero en estudantes universitarios da UDC.

Estudo das necesidades dos familiares de doentes de coidados intensivos

Estudo dos coñecementos e actitudes sobre as Instrucións Previas dos enfermeiros de Atención Primaria da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol

Estudo sobre o coñecemento, o cumprimento das medidas de bioseguridade e as causas dos accidentes biolóxicos nos estudantes de enfermaría durante as prácticas clínicas na Universidade da Coruña.

Evidencia do control diabetolóxico a través do apoio social e familiar

Experiencias dos pais dun neno ingresado na unidade de Pediatría do Complexo Hospitalario de Ferrol

Influencia do funcionamento familiar en situacións de conspiración do silencio en pacientes terminais

Intervencións de enfermaría aos cuidadores principais de pacientes con Alzheimer. Revisión Bibliográfica

O frontamento ante o cancro de útero

Obesidade. Mantemento do peso perdido con estratexias de estilo de vida saudabre

Opinión dos pais ante a educación sanitaria recibida para a prevención do Síndrome de Morte Súbita do lactante

Percepción dos pais de prematuros ingresados respecto á facilitación de portas abertas

Pode o sistema de crianza protexer do risco da alteración da vinculación entre pais e fillo?

Pode unha intervención de empoderamento de pacientes hipertensos mellorar a adherencia ao tratamento non farmacolóxico frente á intervención de educación sanitaria tradicional? Ensaio clínico aleatorizado aberto

Prevalencia da obsesion pola delgadeza en adolescentes xoves

Prevención do embarazo na adolescencia: coidados de Enfermaría

Problemas de comunicación paciente-enfermeira no servizo de atención primaria. Dificultades do profesional de enfermería

Problemas de enfermería nos pacientes con trasplante hepático

Programa de intervención coa familia do paciente en coidados paliativos

Protocolo de actuación e funcións da enfermaría na cámara hiperbárica

Protocolos de actuación ante a prevención do cateterismo venoso periférico

Proxecto de Investigación . Análise da asociación de trauma relacional e fibromialxia nunha mostra de pacientes rexistrados en territorio español .

Proxecto de investigación: estudo sobre o rexeitamento dos pais para vacinar os seus fillos na Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol

Revisión bibliográfica das técnicas e procedementos para a prevención da infección na ferida cirúrxica

Revisión bibliográfica sobre as reaccións adversas dos principais citostáticos utilizados no tratamento da leucemia na poboación infantil

Síndrome metabólico e risco cardiovascular: educación para a saúde

Sistema de Notificación e Aprendizaxe para a Seguridade do Paciente (SiNASP): Situación actual en Atención Primaria de Ferrol

Teñen os enfermeiros formación básica para o desenvolvemento do seu labor nunha ONG?

Tics na Enfermería: a súa evolución

Validación por expertos e estatística dun instrumento para medir coñecementos e actitudes sobre a vacinación fronte o Virus do Papiloma Humano

A Hora de Ouro: no politraumatizado

A imaxe social da Enfermaría percibida a través da prensa como medio de comunicación. Revisión sistemática.

A Lactancia Materna na Área de Saúde de Ferrol: unha perspectiva multidimensional

A percepción da imaxe corporal nos adolescentes de Ferrol

A prescripción electrónica nos servizos de urxencias como medida para evitar erros de medicación

Abordaxe enfermeiro da dor en neonatos nas exploracións oftalmolóxicas. Revisión sistemática.

Actuación dos profesionais de enfermaría ante unha catástrofe

Afrontamento do estrés en pacientes diagnosticados de cancro oncohematolóxico e sometidos a transplante de proxenitores hematopoyeticos

Análisis da comunicación enfermeira-paciente-familia no servizo de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Situación actual e propostas de mellora

Burnout en Enfermaría Oncolóxica

Calidade de vida en pacientes con tratamento anticoagulante oral en atención primaria

Código ictus: a importancia do traballo en equipo

Construción e validación de contidos dun instrumento para medir coñecementos e actitudes sobre as vacinas do VPH

Construción e validación do contido: Cuestionario de coñecementos, actitudes e prácticas do Virus do Papiloma Humano

Coñecemento enfermeiro sobre prevención, diagnóstico e coidados das úlceras de extremidade inferior na Área de Ferrol

Do ámbito da parella á institución da familia: ¿pode unha intervención de enfermaría promover o funcionamiento familiar efectivo, despois da chegada do primeiro fillo?

Efectividade da educación enfermeira no paciente anticoagulado

Eficacia e seguridade do mel no tratamento de úlceras por presión categoría III

Estratexias de afrontamento ao cancro de mama en mulleres novas. Unha aportación para os coidados enfermeiros.

Estudo da abordaxe psicolóxica dos profesionais de enfermaría en pacientes queimados.

Estudo da dificultade dos coidados enfermeiros ante as infeccións víricas na unidade de diálise da Área Sanitaria de Santiago de Compostela

Estudo da relación de coidado enfermeiro desde unha perspectiva de xénero.

Estudo das necesidades psicosociais percibidas polos pacientes con enfermidades raras

Estudo de caso: aplicación do modelo de consulta familiar (FAMCON) a unha familia en situación de enfermidade crónica

Estudo narrativo das vivencias e proceso de adaptación construido polos familiares do enfermo de esquizofrenia

Evidencia das estratexias educativas máis adecuadas en pacientes diabéticos

Factores psicoemocionais asociados a interrupción precoz da lactancia materna

Grado de adherencia á dieta mediterránea nos adolescentes de Ferrol

Guía de axuda para novos enfermeiros sobre o coidado centrado no desenvolvemento de nenos prematuros

Habilidades e coñecementos do persoal de enfermaría na abordaxe de biofilmes nas Úlceras por Presión

Hábitos alimentarios de pacientes hipertensos de Ferrol.

Incidencia das bacteriemias na Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol: taxa anual e axentes etiolóxicos principais.

Interaccións e reaccións adversas medicamentosas en doentes epilépticos tratados con carbamazepina

Intervencións non farmacolóxicas para o manexo da dor en neonatoloxía

Necesidades e percepcións no coidador informal de maiores inmobilizados domiciliarios

O uso da lingua materna como proceso terapéutico

Percepción da calidade de vida en pacientes con Crohn

Prevención da infección do tracto urinario en pacientes hospitalizados, asociada a catéteres urinarios

Programa de prevención de obesidade infantil en atención primaria

Proposta dun programa de prevención do VIH. Importancia do papel da Enfermaría

Protocolo de enfermaría ante o maltrato infantil. Revisión Bibliográfica.

Proxecto de estudo cualitativo sobre os aspectos a mellorar na comunicación enfermeira do SU do CHUF.

Proxecto de investigación: prevención do consumo de drogas na escola. Proceso de Atención de Enfermaría

Proxecto de investigación: Sentimentos e percepcións de pais de prematuros internados na UCI Neonatal do CHUF tras a implantación dos Coidados Centrados no Desenvolvemento

Revisión da literatura sobre a adhesión ó tratamento medicamentoso en doentes con trastornos psiquiátricos, con especial atención ós pacientes con esquizofrenia

Síndrome de Burnout en profesionais de enfermería das Unidades de Coidados Paliativos do SERGAS

Triaxe en urxencias hospitalarias. Revisión Bibliográfica

Valoración multimétodo da alianza terapéutica. Indicadores fisiolóxicos.

Xestión enfermeira dos síntomas en coidados paliativos oncolóxicos pediátricos. Revisión bibliográfica.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10