Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Enxeñaría Mecánica e o Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2019/2020 · 333 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 34
Homes 2018/2019 22
Mulleres 2018/2019 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 2.190
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.692
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 432
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 66
% créditos repetidos 2018/2019 22,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 64,41

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 655
Homes 2018/2019 506
Mulleres 2018/2019 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 33.630
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 24.230
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 5.613
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.780
% créditos repetidos 2018/2019 27,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,34

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 26
Homes 2017/2018 16
Mulleres 2017/2018 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.676
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.430
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 192
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 54
% créditos repetidos 2017/2018 14,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 64,44
Taxa de evaluación 2017/2018 74,75
Taxa de éxito 2017/2018 70,18
Taxa de rendemento 2017/2018 52,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 10

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 601
Homes 2017/2018 458
Mulleres 2017/2018 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,06
Taxa de evaluación 2017/2018 71,76
Taxa de éxito 2017/2018 79,77
Taxa de rendemento 2017/2018 57,24

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 19
Homes 2016/2017 12
Mulleres 2016/2017 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.196
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 979,5
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 216
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 18,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 62,92
Taxa de evaluación 2016/2017 85,32
Taxa de éxito 2016/2017 74,56
Taxa de rendemento 2016/2017 63,61

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 596
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.130
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,9
Taxa de evaluación 2016/2017 73,49
Taxa de éxito 2016/2017 76,19
Taxa de rendemento 2016/2017 55,99

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
4
1
5
Física II
3
7
5
Xestión Empresarial
4
3
4
Matemáticas 1
5
1
5
Física 1
4
7
1
Expresión Gráfica
7
3
1
Química
5
5
3
Métodos Informáticos
6
1
6
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
8
1
1
Debuxo Naval
8
1
7

2º Curso

Ciencia dos Materiais
6
4
2
Ecuacións Diferenciais
9
1
2
Fundamentos da Electricidade
7
3
1
Resistencia dos Materiais
3
6
1
Termodinámica
6
2
0
Fundamentos de Automática
3
4
4
Fundamentos de Electrónica
6
4
0
Mecánica de Fluídos
5
1
6
Estatística
9
0
2
Mecánica
6
3
2
Hidrostática e Estabilidade
6
1
3

3º Curso

Enxeñaría Medioambiental
3
0
0
Teoría de Máquinas
2
1
1
Transmisión de Calor
2
1
0
Hidrodinámica Naval
1
1
2
Tecnoloxía da Construción Naval
2
0
1
Estruturas Mariñas 1
4
0
1
Estruturas Mariñas 2
1
0
1
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1
2
0
0
Sistemas Auxiliares do Buque 1
2
0
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
1
0
0
Procesos de Fabricación e Montaxe
4
0
0

4º Curso

Mantemento
Soldadura
Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
9
0
2
Física II
9
4
4
Xestión Empresarial
11
2
1
Matemáticas 1
11
3
1
Física 1
8
2
0
Expresión Gráfica
8
2
1
Química
8
3
3
Métodos Informáticos
10
3
1
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
9
1
0
Debuxo Naval
7
7
1

2º Curso

Ciencia dos Materiais
3
0
3
Ecuacións Diferenciais
4
0
2
Fundamentos da Electricidade
3
5
1
Resistencia dos Materiais
3
1
2
Termodinámica
9
0
0
Fundamentos de Automática
1
2
4
Fundamentos de Electrónica
3
1
0
Mecánica de Fluídos
0
3
1
Estatística
5
0
0
Mecánica
2
3
1
Hidrostática e Estabilidade
3
1
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Álxebra
7
2
1
Física II
2
6
2
Xestión Empresarial
4
5
1
Matemáticas 1
4
4
2
Física 1
8
1
1
Expresión Gráfica
7
3
0
Química
4
5
1
Métodos Informáticos
5
4
1
Construción Naval e Sistemas de Propulsión
9
1
0
Debuxo Naval
4
5
1

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 12