Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 120
Homes 2018/2019 90
Mulleres 2018/2019 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 6.240
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 3.723
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.139
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.379
% créditos repetidos 2018/2019 40,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 655
Homes 2018/2019 506
Mulleres 2018/2019 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 33.630
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 24.140
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 5.687
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.798
% créditos repetidos 2018/2019 28,2
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,34

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 112
Homes 2017/2018 82
Mulleres 2017/2018 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 6.495
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.890
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.401
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.205
% créditos repetidos 2017/2018 40,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,99
Taxa de evaluación 2017/2018 62,59
Taxa de éxito 2017/2018 76,57
Taxa de rendemento 2017/2018 47,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,82
Taxa de graduación 2013/2014 15,38
Taxa de abandono 2015/2016 10,87

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 601
Homes 2017/2018 458
Mulleres 2017/2018 143
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.290
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.630
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,06
Taxa de evaluación 2017/2018 71,76
Taxa de éxito 2017/2018 79,77
Taxa de rendemento 2017/2018 57,24

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 112
Homes 2016/2017 85
Mulleres 2016/2017 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.636
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 4.332
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.662
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 642
% créditos repetidos 2016/2017 34,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 59,25
Taxa de evaluación 2016/2017 63,34
Taxa de éxito 2016/2017 77,66
Taxa de rendemento 2016/2017 49,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,77
Taxa de graduación 2012/2013 0
Taxa de abandono 2014/2015 11,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 596
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 129
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.130
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,9
Taxa de evaluación 2016/2017 73,49
Taxa de éxito 2016/2017 76,19
Taxa de rendemento 2016/2017 55,99

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Bulkarrier 100.000 TPM

Bulkcarrier. Panamax (old) 65.000 T.P.M

Buque de investigación sísmica de 100 m de eslora total

Buque pesqueiro arrastreiro conxelador-factoría de 1600 m3

Buque tanque volga-don max de produtos petrolíferos e quimiqueiro tipo 2

Car Carrier 6700 vehículos

Graneleiro 81500 TPM

Portacontenedores 8000 TEUS

Ro-Pax LNG para navegación en fiordos noruegos de 399 PAX

Bulkcarrier Neopanamax de 120.000 TPM

Buque atuneiro ao cerco conxelador de 3.700 m3 de capacidade de cubas

Buque de sumistro a plataformas 5000 TPM

Buque transporte de gas licuado 160.000 m3

Petroleiro de cru 200.000 TPM Neo-Panamax

Petroleiro de productos blancos de 40.000 TPM

Petrolero Suezmax 148.000 TPM

Remolcador de altura e salvamento

Buque remolcador de porto de 60 TPF

Ferry 1500 pax. e 1000 ml.

Supply AHTS 250 TPF

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 45