Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.149
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.115
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 180
% créditos repetidos 2015/2016 23,78
Total de créditos matriculados 2015/2016 5.444
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 94
Homes 2015/2016 71
Mulleres 2015/2016 23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,91
Taxa de evaluación 2015/2016 68,48
Taxa de éxito 2015/2016 70,66
Taxa de rendemento 2015/2016 48,39

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 25.290
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.988
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.511
% créditos repetidos 2015/2016 29,33
Total de créditos matriculados 2015/2016 35.790
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 727
Homes 2015/2016 559
Mulleres 2015/2016 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,23
Taxa de evaluación 2015/2016 75,09
Taxa de éxito 2015/2016 78,36
Taxa de rendemento 2015/2016 58,84

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 2.984
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 384
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 11,4
Total de créditos matriculados 2014/2015 3.368
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 59
Homes 2014/2015 43
Mulleres 2014/2015 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,08
Taxa de evaluación 2014/2015 72,2
Taxa de éxito 2014/2015 64,47
Taxa de rendemento 2014/2015 46,55

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de evaluación 2014/2015 72,21
Taxa de éxito 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento 2014/2015 56,13

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.452
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.452
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 26
Homes 2013/2014 19
Mulleres 2013/2014 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,85
Taxa de evaluación 2013/2014 82,23
Taxa de éxito 2013/2014 74,87
Taxa de rendemento 2013/2014 61,57

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de evaluación 2013/2014 68,21
Taxa de éxito 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento 2013/2014 53

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
18
13
9
Física 1
11
9
1
Expresión gráfica
15
4
6
Química
12
14
7
Matemáticas 2
12
11
10
Física 2
13
13
13
Organización e xestión da empresa
11
9
3
Métodos informáticos
14
12
6
Construción naval e sistemas de propulsión
18
1
0
Debuxo naval
14
13
15

2º Curso

Ecuacións diferenciais
21
4
7
Estatística
21
0
4
Ciencia e enxeñaría dos materiais
10
6
9
Electrotecnia
14
8
6
Termodinámica técnica
15
0
10
Automatismos. control e electrónica
15
2
7
Elasticidade e resistencia dos materiais
9
16
3
Mecánica
5
4
15
Mecánica de fluídos
7
4
11
Hidrostática e estabilidade
7
2
13

3º Curso

Enxeñaría da calidade e medioambiente
Tecnoloxía da construción naval
Estruturas mariñas 1
Estruturas mariñas 2
Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 1
Sistemas auxiliares do buque 1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
Procesos de fabricación e montaxe

4º Curso

Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 2
Sistemas auxiliares do buque 2
Sistemas eléctricos e electrónicos do buque
Contabilidade. planificación e control de custos
Prácticas en empresa

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
14
6
5
Física 1
18
3
2
Expresión gráfica
15
9
1
Química
12
7
4
Matemáticas 2
16
3
6
Física 2
8
7
8
Organización e xestión da empresa
19
1
4
Métodos informáticos
13
5
7
Construción naval e sistemas de propulsión
20
2
0
Debuxo naval
14
6
6

2º Curso

Ciencia e enxeñaría dos materiais

3º Curso

Enxeñaría da calidade e medioambiente
Sistemas auxiliares do buque 1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

4º Curso

Sistemas auxiliares do buque 2

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30