Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 120
Homes 2018/2019 90
Mulleres 2018/2019 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 6.240
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 3.723
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.139
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 1.379
% créditos repetidos 2018/2019 40,34
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 52

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 641
Homes 2018/2019 495
Mulleres 2018/2019 146
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 32.920
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 23.610
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 5.589
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.720
% créditos repetidos 2018/2019 28,28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,36

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 112
Homes 2017/2018 82
Mulleres 2017/2018 30
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 6.495
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 3.890
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.401
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.205
% créditos repetidos 2017/2018 40,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,99
Taxa de evaluación 2017/2018 62,59
Taxa de éxito 2017/2018 76,57
Taxa de rendemento 2017/2018 47,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,82
Taxa de graduación 2013/2014 15,38
Taxa de abandono 2015/2016 10,87

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 599
Homes 2017/2018 457
Mulleres 2017/2018 142
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.240
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,15
Taxa de evaluación 2017/2018 71,73
Taxa de éxito 2017/2018 79,76
Taxa de rendemento 2017/2018 57,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 112
Homes 2016/2017 85
Mulleres 2016/2017 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 6.636
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 4.332
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.662
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 642
% créditos repetidos 2016/2017 34,72
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 59,25
Taxa de evaluación 2016/2017 63,34
Taxa de éxito 2016/2017 77,66
Taxa de rendemento 2016/2017 49,19
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,77
Taxa de graduación 2012/2013 0
Taxa de abandono 2014/2015 11,76

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 595
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.110
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 73,48
Taxa de éxito 2016/2017 76,17
Taxa de rendemento 2016/2017 55,97

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
11
12
18
Física 1
13
9
6
Expresión gráfica
16
4
1
Química
12
14
18
Matemáticas 2
10
5
21
Física 2
15
2
18
Organización e xestión da empresa
11
2
9
Métodos informáticos
8
9
22
Construción naval e sistemas de propulsión
13
3
4
Debuxo naval
12
5
23

2º Curso

Ecuacións diferenciais
9
1
15
Estatística
14
2
3
Ciencia e enxeñaría dos materiais
7
3
3
Electrotecnia
10
6
9
Termodinámica técnica
8
9
10
Automatismos. control e electrónica
8
3
12
Elasticidade e resistencia dos materiais
10
5
4
Mecánica
9
10
23
Mecánica de fluídos
8
14
34
Hidrostática e estabilidade
17
1
19

3º Curso

Enxeñaría da calidade e medioambiente
14
1
2
Transmisión de calor
14
5
11
Hidrodinámica naval
14
10
20
Tecnoloxía da construción naval
7
0
1
Estruturas mariñas 1
16
1
7
Estruturas mariñas 2
19
0
2
Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 1
15
6
3
Sistemas auxiliares do buque 1
19
1
2
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
16
5
8
Procesos de fabricación e montaxe
12
2
4

4º Curso

Vibracións e ruídos
22
1
1
Proxecto de buques e artefactos mariños 1
14
0
6
Transporte marítimo
20
0
5
Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 2
23
1
0
Sistemas auxiliares do buque 2
18
0
1
Sistemas eléctricos e electrónicos do buque
10
4
2
Proxecto de buques e artefactos mariños 2
17
0
11
Contabilidade. planificación e control de custos
Mantemento e reparación de buques
3
0
1
Aproveitamento enerxético do medio mariño
Prácticas en empresa
4
0
1
Traballo fin de grao
8
0
17
Buques de guerra
9
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
9
16
16
Física 1
9
8
13
Expresión gráfica
15
4
6
Química
9
18
17
Matemáticas 2
15
9
17
Física 2
16
6
20
Organización e xestión da empresa
11
1
14
Métodos informáticos
10
15
14
Construción naval e sistemas de propulsión
11
4
3
Debuxo naval
16
7
26

2º Curso

Ecuacións diferenciais
12
0
19
Estatística
12
3
8
Ciencia e enxeñaría dos materiais
16
1
3
Electrotecnia
15
8
9
Termodinámica técnica
11
3
12
Automatismos. control e electrónica
15
3
14
Elasticidade e resistencia dos materiais
18
4
11
Mecánica
12
9
27
Mecánica de fluídos
3
8
44
Hidrostática e estabilidade
16
5
30

3º Curso

Enxeñaría da calidade e medioambiente
14
1
4
Transmisión de calor
10
11
8
Hidrodinámica naval
6
4
22
Tecnoloxía da construción naval
24
0
3
Estruturas mariñas 1
18
0
4
Estruturas mariñas 2
18
0
1
Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 1
23
1
2
Sistemas auxiliares do buque 1
24
0
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
14
4
3
Procesos de fabricación e montaxe
23
0
5

4º Curso

Vibracións e ruídos
18
2
1
Proxecto de buques e artefactos mariños 1
9
0
3
Transporte marítimo
18
2
1
Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 2
17
2
0
Sistemas auxiliares do buque 2
21
0
0
Sistemas eléctricos e electrónicos do buque
15
0
1
Proxecto de buques e artefactos mariños 2
6
0
7
Contabilidade. planificación e control de custos
Mantemento e reparación de buques
4
0
0
Prácticas en empresa
2
0
0
Traballo fin de grao
3
0
2
Buques de guerra
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemáticas 1
10
18
14
Física 1
14
7
8
Expresión gráfica
16
7
7
Química
11
19
13
Matemáticas 2
12
15
17
Física 2
19
12
17
Organización e xestión da empresa
20
6
8
Métodos informáticos
9
19
9
Construción naval e sistemas de propulsión
23
1
0
Debuxo naval
20
11
24

2º Curso

Ecuacións diferenciais
13
3
16
Estatística
14
0
6
Ciencia e enxeñaría dos materiais
18
3
3
Electrotecnia
14
11
7
Termodinámica técnica
20
6
9
Automatismos. control e electrónica
14
7
10
Elasticidade e resistencia dos materiais
19
8
9
Mecánica
15
14
14
Mecánica de fluídos
6
6
30
Hidrostática e estabilidade
15
5
23

3º Curso

Enxeñaría da calidade e medioambiente
15
1
1
Transmisión de calor
21
1
7
Hidrodinámica naval
5
0
6
Tecnoloxía da construción naval
9
1
2
Estruturas mariñas 1
14
1
10
Estruturas mariñas 2
12
0
5
Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 1
16
0
1
Sistemas auxiliares do buque 1
10
0
1
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
15
0
2
Procesos de fabricación e montaxe
24
0
2

4º Curso

Proxecto de buques e artefactos mariños 1
Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 2
Sistemas auxiliares do buque 2
Sistemas eléctricos e electrónicos do buque
Contabilidade. planificación e control de custos

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Bulkarrier 100.000 TPM

Car Carrier 6700 vehículos

Graneleiro 81500 TPM

Portacontenedores 8000 TEUS

Ro-Pax LNG para navegación en fiordos noruegos de 399 PAX

Bulkcarrier Neopanamax de 120.000 TPM

Buque atuneiro ao cerco conxelador de 3.700 m3 de capacidade de cubas

Buque de sumistro a plataformas 5000 TPM

Buque transporte de gas licuado 160.000 m3

Petroleiro de cru 200.000 TPM Neo-Panamax

Petroleiro de productos blancos de 40.000 TPM

Petrolero Suezmax 148.000 TPM

Remolcador de altura e salvamento

Buque remolcador de porto de 60 TPF

Ferry 1500 pax. e 1000 ml.

Supply AHTS 250 TPF

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 45