Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 7.238
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 678
% créditos repetidos 2015/2016 25,51
Total de créditos matriculados 2015/2016 9.716
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 169
Homes 2015/2016 125
Mulleres 2015/2016 44
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,49
Taxa de evaluación 2015/2016 76,53
Taxa de éxito 2015/2016 78,62
Taxa de rendemento 2015/2016 60,17
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 60,98
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 98,46
Taxa de graduación (%) 2011/2012 22,58

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 25.290
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.988
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.511
% créditos repetidos 2015/2016 29,33
Total de créditos matriculados 2015/2016 35.790
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 727
Homes 2015/2016 559
Mulleres 2015/2016 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,23
Taxa de evaluación 2015/2016 75,09
Taxa de éxito 2015/2016 78,36
Taxa de rendemento 2015/2016 58,84

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 7.613
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.973
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 480
% créditos repetidos 2014/2015 24,37
Total de créditos matriculados 2014/2015 10.070
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 173
Homes 2014/2015 125
Mulleres 2014/2015 48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,18
Taxa de evaluación 2014/2015 75,8
Taxa de éxito 2014/2015 76,09
Taxa de rendemento 2014/2015 57,68
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 56,45
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 87,23
Taxa de graduación (%) 2010/2011 12,9

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de evaluación 2014/2015 72,21
Taxa de éxito 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento 2014/2015 56,13

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 6.767
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.170
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 720
% créditos repetidos 2013/2014 21,83
Total de créditos matriculados 2013/2014 8.657
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 149
Homes 2013/2014 111
Mulleres 2013/2014 38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,1
Taxa de evaluación 2013/2014 72,67
Taxa de éxito 2013/2014 73,77
Taxa de rendemento 2013/2014 53,61
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 61,29
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 80,62

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de evaluación 2013/2014 68,21
Taxa de éxito 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento 2013/2014 53

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
33
33
14
Expresión Gráfica
48
12
10
Física I
18
33
42
Informática
30
28
30
Química
27
28
21
Álxebra
36
15
23
Ciencia dos Materiais
21
16
48
Estatística
38
14
26
Física II
27
24
29
Xestión Empresarial
42
9
11

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
24
2
3
Fundamentos da Electricidade
21
8
3
Resistencia dos Materiais
25
8
10
Termodinámica
29
5
4
Fundamentos de Automática
17
13
16
Fundamentos de Electrónica
31
3
5
Enxeñaría Medioambiental
32
2
8
Mecánica de Fluídos
26
10
11
Teoría de Máquinas
29
3
15
CAMPOS E ONDAS
25
7
9

3º Curso

CALOR E FRIO INDUSTRIAL/REFRIG
15
3
9
TECNOLOXÍAS DA FABRICACIÓN
21
0
1
MÁQUINAS TERMICAS E HIDRAULICAS
19
3
7
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
23
1
6
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
12
4
6
ENERXÍAS RENOVABLES
19
6
4
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
21
8
5
TECNOLOXÍA QUÍMICA
18
0
1
CENTRALES ENERXÉTICAS
19
2
3
ANÁLISE E DESEÑO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
18
3
2

4º Curso

XESTIÓN DE PROXECTOS
21
1
1
ENXEÑARÍA DO GAS
19
0
0
MÉTODOS NUMÉRICOS
23
0
0
PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA
18
0
1
ENXEÑARÍA DA REACCIÓN QUÍMICA
21
0
1
TECNOLOXÍA NUCLEAR
14
0
0
RECIPIENTES E CONDUCIÓNS A PRESIÓN
4
0
0
TECNOLOXÍA DOS COMBUSTIBLES
3
0
0
TECNOLOXÍA DE MATERIAIS COMPOSTOS
1
0
0
TECNOLOXÍA DOS MATERIAIS NON METÁLICOS
2
0
0
SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIAIS E OPTIMIZACIÓN
14
0
0
APLICACIÓNS INDUSTRIAIS DO LÁSER
13
0
0
DESEÑO E CONSTRUCIÓN DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS
16
0
0
Traballo Fin de Grao
17
0
10
Prácticas externas
8
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
29
30
21
Expresión Gráfica
40
17
15
Física I
19
26
44
Informática
22
22
37
Química
29
32
15
Álxebra
26
18
20
Ciencia dos Materiais
31
11
47
Estatística
32
13
32
Física II
26
22
31
Xestión Empresarial
42
11
11

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
21
3
3
Fundamentos da Electricidade
19
5
4
Resistencia dos Materiais
17
7
7
Termodinámica
24
3
5
Fundamentos de Automática
26
7
11
Fundamentos de Electrónica
16
3
6
Enxeñaría Medioambiental
26
4
6
Mecánica de Fluídos
24
11
10
Teoría de Máquinas
27
7
16
CAMPOS E ONDAS
16
9
6

3º Curso

CALOR E FRIO INDUSTRIAL/REFRIG
16
1
3
TECNOLOXÍAS DA FABRICACIÓN
21
0
1
MÁQUINAS TERMICAS E HIDRAULICAS
16
0
6
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
21
4
2
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
15
0
4
ENERXÍAS RENOVABLES
18
3
9
MÁQUINAS ELÉCTRICAS
16
3
6
TECNOLOXÍA QUÍMICA
18
0
0
CENTRALES ENERXÉTICAS
21
0
4
ANÁLISE E DESEÑO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
20
0
2

4º Curso

XESTIÓN DE PROXECTOS
10
0
0
ENXEÑARÍA DO GAS
6
0
0
MÉTODOS NUMÉRICOS
7
2
2
PLANIFICACIÓN ENERXÉTICA
10
0
1
ENXEÑARÍA DA REACCIÓN QUÍMICA
12
0
0
TECNOLOXÍA NUCLEAR
8
1
0
MECÁNICA DA FRACTURA
1
0
0
RECIPIENTES E CONDUCIÓNS A PRESIÓN
1
0
0
TECNOLOXÍA DOS COMBUSTIBLES
5
0
2
TECNOLOXÍA DE MATERIAIS COMPOSTOS
2
0
0
TECNOLOXÍA DOS MATERIAIS METÁLICOS
1
0
0
TECNOLOXÍA DOS MATERIAIS NON METÁLICOS
1
0
0
SIMULACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIAIS E OPTIMIZACIÓN
6
0
1
APLICACIÓNS INDUSTRIAIS DO LÁSER
2
0
0
DESEÑO E CONSTRUCIÓN DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS
5
0
0
Traballo Fin de Grao
2
0
2
Prácticas externas
1
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Cálculo e deseño do sistema de climatización do bloque quirúrxico dun hospital na Coruña

Desenvolvemento dun modelo de simulación para fabricación baseado en Unity3D

Deseño de recuperador en planta de coxeneración

Eficiencia enerxética e ecolóxica dunha central termoeléctrica en función das características do combustible empregado

Elaboración do sistema de control dun banco de ensaios para simular o movemento da roda dun vehículo

Estación de capturación de energía solar térmica para planta de potencia

Estudo da viabilidade dun parque con enerxía undimotriz en Galiza comparando diversos convertidores de ondas

Estudo de viabilidade dun parque eólico mariño en Galicia comparando distintos tipos de plataformas fixas

Estudo do comportamento estrutural de conexións entre perfiles Z de aceiro conformado en frío

Estudo dos procesos dun taller de chapa fina nun estaleiro mediante un modelo de simulación de eventos discretos

Estudo numérico do proceso de axitación en reactores químicos

Estudo técnico, enerxético e económico dun sistema fotovoltaico e da eficiencia lumínica na E.P.S de Ferrol

Ferramentas de evolución colectiva para o tratamento de problemas distribuidos

Instalación de climatización para tenda de bricolaxe

Láser Cladding con aporte de polvo e aporte de fío: estudio comparativo.

Modelaxe 3D, simulación e análise do movemento dunha articulación humana

Planificación dun taller de fabricación de tubos mediante modelaxe e simulación de eventos discretos

Simulación 3D e optimización dun taller de fabricación de tubos

Simulación e optimización dunha liña de embalaxe de kits

Análise basado en simulación da cadea produtiva da soia no nordeste do Brasil

Aplicación da tecnoloxía de medición radiométrica na operación e monitorización de cámaras de coquización dunha instalación petroquímica.

Aproveitamento hidroeléctrico dun muíño de mareas

Avaliación técnica-económica dunha plataforma offshore flotante para enerxía eólica e undimotriz

Bomba de calor con foco frío no subsolo para calefacción de edificios

Climatización de nave industrial

Desenvolvemento de librarías de comportamento para a plataforma robótica móbil ROBOBO

Deseño dun condensador para planta de producción industrial

Deseño e cálculo de instalación de calefacción e auga quente sanitaria con caldeira pellet

Estudo do golpe de ariete en bombas volumétricas

Instalación de auga quente sanitaria para un chalet

Instalacións para almacén, distribución e venda de produtos delicatesen

Instalacións para clínica de podoloxía e fisioterapia

Modelado de deseño e comportamento dunha plataforma robótica móbil controlada mediante Smartphone

Optimización dunha pequena central hidroeléctrica abandonada

Planta de coxeneración de 320.000 MWh

Proxecto técnico de deseño dun evaporador de 540 ton./h de GNL

Unidade de subministro de combustible de baixo custo nun polígono industrial

Análise non determinista da contribución ao desenvolvemento sustentable dunha estrutura de formigón en masa

Aproveitamento eólico para producción de electricidade nunha instalación offshore

Aproveitamento xeotérmico de baixa temperatura con termo bomba eléctrica nunha pequena empresa comercial

Caracterización de superficies mediante métodos de microscopia

Desenvolvemento instrumental dun microscopio mediante sistemas de iluminación láser e led.

Deseño dunha instalación solar para aproveitamento enerxético

Deseño e realización da estación en terra para o seguimento de UAV colaborativos

Estudo técnico e económico dun parque eólico no porto exterior de Ferrol

Instalación frigorífica e de climatización dun supermercado

Mellora de eficiencia enerxética en procesos de galvanizado quente en discontinuo

Planta de calefación solar de distrito con almacenamento de calor estacional

Programación da produción en talleres limitados por máquinas e operarios con tempos de cambio e flexibilidade de rutas

Simulación de estratexias de embarque para minimizar o tempo de embarque en avións comerciais

Simulación e optimización de carga e descarga directa de buques portacontenedores

Sistema de navegación autónoma para un cuadricóptero

Suministro de gas natural canalizado no término municipal de As Pontes

Uso da enerxía solar para a produción de calor e frío dunha vivenda unifamiliar

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 60