Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 151
Homes 2017/2018 103
Mulleres 2017/2018 48
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 8.243
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 5.189
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.836
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 1.218
% créditos repetidos 2017/2018 37,05
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,59

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 596
Homes 2017/2018 455
Mulleres 2017/2018 141
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 30.930
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.230
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.858
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.837
% créditos repetidos 2017/2018 31,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,89

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 173
Homes 2016/2017 126
Mulleres 2016/2017 47
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 9.926
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 7.262
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.764
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 900
% créditos repetidos 2016/2017 26,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,37
Taxa de evaluación 2016/2017 75,58
Taxa de éxito 2016/2017 72,63
Taxa de rendemento 2016/2017 54,89
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 90,67
Taxa de graduación 2012/2013 19,51
Taxa de abandono 2014/2015 6,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 595
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.110
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 73,48
Taxa de éxito 2016/2017 76,17
Taxa de rendemento 2016/2017 55,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 169
Homes 2015/2016 125
Mulleres 2015/2016 44
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 9.716
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 7.238
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 678
% créditos repetidos 2015/2016 25,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,49
Taxa de evaluación 2015/2016 76,53
Taxa de éxito 2015/2016 78,62
Taxa de rendemento 2015/2016 60,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 85,26
Taxa de graduación 2011/2012 22,58
Taxa de abandono 2013/2014 4,55

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 590
Homes 2015/2016 462
Mulleres 2015/2016 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 24.470
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.550
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.226
% créditos repetidos 2015/2016 24,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,65
Taxa de evaluación 2015/2016 76,16
Taxa de éxito 2015/2016 78,48
Taxa de rendemento 2015/2016 59,77

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
20
38
11
Expresión Gráfica
22
18
10
Física I
20
32
36
Informática
19
26
28
Química
13
33
13
Álxebra
22
18
13
Ciencia dos Materiais
26
14
36
Estatística
31
10
24
Física II
18
28
28
Xestión Empresarial
27
13
7

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
25
3
4
Fundamentos da Electricidade
26
5
5
Resistencia dos Materiais
18
14
8
Termodinámica
23
2
5
Fundamentos de Automática
10
8
16
Fundamentos de Electrónica
15
5
5
Enxeñaría Medioambiental
25
6
2
Mecánica de Fluídos
16
16
23
Teoría de Máquinas
12
12
24
Campos e Ondas
16
6
18

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrig
22
0
2
Tecnoloxías da Fabricación
29
0
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
24
4
5
Organización de Empresas
23
2
11
Electrónica de Potencia
26
4
5
Enerxías Renovables
21
5
8
Máquinas Eléctricas
20
4
9
Tecnoloxía Química
22
2
3
Centrais Enerxéticas
27
2
2
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
33
4
3

4º Curso

Xestión de Proxectos
25
1
1
Enxeñaría do Gas
22
0
1
Métodos Numéricos
24
3
1
Planificación Enerxética
21
0
3
Enxeñaría da Reacción Química
28
2
2
Tecnoloxía Nuclear
22
0
0
Mecánica da Fractura
4
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
16
0
0
Tecnoloxía dos Combustibles
4
3
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
2
0
0
Tecnoloxía dos Materiais non Metálicos
4
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
19
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
9
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
12
0
0
Traballo Fin de Grao
22
0
16
Prácticas Externas
10
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
15
31
9
Expresión Gráfica
28
8
8
Física I
19
18
45
Informática
22
25
21
Química
32
18
12
Álxebra
23
10
14
Ciencia dos Materiais
24
17
38
Estatística
10
19
21
Física II
15
16
33
Xestión Empresarial
24
7
10

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
32
4
4
Fundamentos da Electricidade
29
14
7
Resistencia dos Materiais
33
8
13
Termodinámica
29
3
4
Fundamentos de Automática
42
4
12
Fundamentos de Electrónica
36
3
7
Enxeñaría Medioambiental
33
3
5
Mecánica de Fluídos
20
10
17
Teoría de Máquinas
23
10
14
Campos e Ondas
24
2
13

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrig
34
2
2
Tecnoloxías da Fabricación
22
0
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
30
4
7
Organización de Empresas
22
4
3
Electrónica de Potencia
25
5
6
Enerxías Renovables
30
0
11
Máquinas Eléctricas
31
4
5
Tecnoloxía Química
25
3
5
Centrais Enerxéticas
33
0
2
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
19
11
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
16
0
2
Enxeñaría do Gas
14
0
0
Métodos Numéricos
20
1
2
Planificación Enerxética
15
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
17
1
3
Tecnoloxía Nuclear
17
0
0
Mecánica da Fractura
3
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
6
0
1
Tecnoloxía dos Combustibles
4
0
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
4
0
0
Tecnoloxía dos Materiais Metálicos
2
0
0
Tecnoloxía dos Materiais non Metálicos
6
0
0
Tecnoloxía do Procesado de Materiais
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
5
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
3
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
11
0
0
Traballo Fin de Grao
18
0
10
Prácticas Externas
15
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
33
33
14
Expresión Gráfica
48
12
10
Física I
18
33
42
Informática
30
28
30
Química
27
28
21
Álxebra
36
15
23
Ciencia dos Materiais
21
16
48
Estatística
38
14
26
Física II
27
24
29
Xestión Empresarial
42
9
11

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
24
2
3
Fundamentos da Electricidade
21
8
3
Resistencia dos Materiais
25
8
10
Termodinámica
29
5
4
Fundamentos de Automática
17
13
16
Fundamentos de Electrónica
31
3
5
Enxeñaría Medioambiental
32
2
8
Mecánica de Fluídos
26
10
11
Teoría de Máquinas
29
3
15
Campos e Ondas
25
7
9

3º Curso

Calor e Frío Industrial/Refrig
15
3
9
Tecnoloxías da Fabricación
21
0
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
19
3
7
Organización de Empresas
23
1
6
Electrónica de Potencia
12
4
6
Enerxías Renovables
19
6
4
Máquinas Eléctricas
21
8
5
Tecnoloxía Química
18
0
1
Centrais Enerxéticas
19
2
3
Análise e Deseño de Estruturas e Construcións Industriais
18
3
2

4º Curso

Xestión de Proxectos
21
1
1
Enxeñaría do Gas
19
0
0
Métodos Numéricos
23
0
0
Planificación Enerxética
18
0
1
Enxeñaría da Reacción Química
21
0
1
Tecnoloxía Nuclear
14
0
0
Recipientes e Conducións a Presión
4
0
0
Tecnoloxía dos Combustibles
3
0
0
Tecnoloxía de Materiais Compostos
1
0
0
Tecnoloxía dos Materiais non Metálicos
2
0
0
Simulación de Procesos Industriais e Optimización
14
0
0
Aplicacións Industriais do Láser
13
0
0
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais
16
0
0
Traballo Fin de Grao
17
0
10
Prácticas Externas
8
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Estudo de viabilidade dun parque de enerxía undimotriz en Galicia empregando convertidores Wave Dragon

Mellora do modelo de simulación dunha plataforma robótica móbil controlada mediante Smartphone

Modelo integrado de dimensionamento e avaliación da sostenibilidade de pilares de formigón armado

Cálculo e deseño do sistema de climatización do bloque quirúrxico dun hospital na Coruña

Curado de termoestables: estudo cinético

Desenvolvemento dun modelo de simulación para fabricación baseado en Unity3D

Deseño de recuperador en planta de coxeneración

Eficiencia enerxética e ecolóxica dunha central termoeléctrica en función das características do combustible empregado

Elaboración do sistema de control dun banco de ensaios para simular o movemento da roda dun vehículo

Estación de capturación de energía solar térmica para planta de potencia

Estudo da viabilidade dun parque con enerxía undimotriz en Galiza comparando diversos convertidores de ondas

Estudo de viabilidade dun parque eólico mariño en Galicia comparando distintos tipos de plataformas fixas

Estudo do comportamento estrutural de conexións entre perfiles Z de aceiro conformado en frío

Estudo dos procesos dun taller de chapa fina nun estaleiro mediante un modelo de simulación de eventos discretos

Estudo numérico do proceso de axitación en reactores químicos

Estudo técnico, enerxético e económico dun sistema fotovoltaico e da eficiencia lumínica na E.P.S de Ferrol

Ferramentas de evolución colectiva para o tratamento de problemas distribuidos

Implantación dun sistema de xestión enerxética segundo a ISO 50 001

Instalación de climatización para tenda de bricolaxe

Láser Cladding con aporte de polvo e aporte de fío: estudio comparativo.

Modelaxe 3D, simulación e análise do movemento dunha articulación humana

Planificación dun taller de fabricación de tubos mediante modelaxe e simulación de eventos discretos

Simulación 3D e optimización dun taller de fabricación de tubos

Simulación e análise por elementos finitos da columna vertebral humana

Simulación e optimización dunha liña de embalaxe de kits

Análise basado en simulación da cadea produtiva da soia no nordeste do Brasil

Aplicación da tecnoloxía de medición radiométrica na operación e monitorización de cámaras de coquización dunha instalación petroquímica.

Aproveitamento hidroeléctrico dun muíño de mareas

Avaliación técnica-económica dunha plataforma offshore flotante para enerxía eólica e undimotriz

Bomba de calor con foco frío no subsolo para calefacción de edificios

Climatización de nave industrial

Desenvolvemento de librarías de comportamento para a plataforma robótica móbil ROBOBO

Deseño dun condensador para planta de producción industrial

Deseño e cálculo de instalación de calefacción e auga quente sanitaria con caldeira pellet

Estudo do golpe de ariete en bombas volumétricas

Instalación de auga quente sanitaria para un chalet

Instalacións para almacén, distribución e venda de produtos delicatesen

Instalacións para clínica de podoloxía e fisioterapia

Modelado de deseño e comportamento dunha plataforma robótica móbil controlada mediante Smartphone

Optimización dunha pequena central hidroeléctrica abandonada

Planta de coxeneración de 320.000 MWh

Proxecto técnico de deseño dun evaporador de 540 ton./h de GNL

Unidade de subministro de combustible de baixo custo nun polígono industrial

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 60