Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Mecánica

2015/2016 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 6.609
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.878
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.002
% créditos repetidos 2014/2015 30,35
Total de créditos matriculados 2014/2015 9.489
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 163
Homes 2014/2015 135
Mulleres 2014/2015 28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,21
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 71,8
Taxa de éxito (%) 2014/2015 72,19
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 51,83
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 55,07
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 81,66
Taxa de graduación (%) 2010/2011 10

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 72,21
Taxa de éxito (%) 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 56,13

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 6.051
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.728
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 984
% créditos repetidos 2013/2014 30,95
Total de créditos matriculados 2013/2014 8.763
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 150
Homes 2013/2014 125
Mulleres 2013/2014 25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,42
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 69,46
Taxa de éxito (%) 2013/2014 70,03
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 48,65
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 51,67
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 81,12

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 68,21
Taxa de éxito (%) 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 53

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 5.532
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 2.352
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 384
% créditos repetidos 2012/2013 33,09
Total de créditos matriculados 2012/2013 8.268
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 142
Homes 2012/2013 121
Mulleres 2012/2013 21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 58,23
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 65,31
Taxa de éxito (%) 2012/2013 62
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 40,49

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 28.220
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 10.200
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 7.383
% créditos repetidos 2012/2013 38,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 45.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 748
Homes 2012/2013 561
Mulleres 2012/2013 187
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 61,23
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 66,29
Taxa de éxito (%) 2012/2013 75,29
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 49,91

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
25
28
29
Expresión Gráfica
29
14
12
Física I
17
30
43
Informática
21
23
39
Química
20
29
24
Álxebra
29
6
22
Ciencia dos Materiais
17
15
49
Estatística
27
12
32
Física II
20
20
32
Xestión Empresarial
29
6
18

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
22
5
4
Fundamentos da Electricidade
23
5
10
Resistencia dos Materiais
23
8
8
Termodinámica
27
8
4
Fundamentos de Automática
21
19
12
Fundamentos de Electrónica
22
2
9
Enxeñaría Medioambiental
12
8
9
Mecánica de Fluídos
19
11
23
Teoría de Máquinas
24
15
21
Mecánica
22
10
17

3º Curso

Calor e Frio Industrial/Refrix
18
0
3
Estruturas
24
4
4
Tecnoloxías da Fabricación
21
0
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
8
2
6
Organización de Empresas
29
1
4
Resistencia Materiais II
13
12
1
Tecnoloxía de Máquinas
12
8
2
Enxeñaría dos Materiais
27
0
0
Metroloxía e Control da Calidade
14
2
7
Construcións Industriais I
18
1
0

4º Curso

Xestión de Proxectos
9
0
0
Elementos de Máquinas
5
0
0
Instalacións Industriais
2
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
9
0
0
Estruturas Metálicas
2
0
0
Estruturas II
7
0
0
Enxeñaría de Vehículos
5
0
0
Hidráulica e Pneumática
6
0
0
Vibracións
6
0
0
Comportamento en Servizo
4
0
0
Construcións Industriais II
7
0
0
Soldadura
5
0
0
Actuadores e Sensores
5
0
0
Fiabilidade Estatística e Métodos Numéricos
3
0
0
Prácticas externas
1
0
0
Traballo Fin de Grao
5
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
23
53
21
Expresión Gráfica
35
22
15
Física I
31
27
57
Informática
26
27
54
Química
23
31
40
Álxebra
32
13
28
Ciencia dos Materiais
30
21
58
Estatística
20
18
46
Física II
16
35
30
Xestión Empresarial
31
13
17

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
21
0
5
Fundamentos da Electricidade
25
4
6
Resistencia dos Materiais
35
7
10
Termodinámica
22
5
5
Fundamentos de Automática
19
17
12
Fundamentos de Electrónica
37
6
7
Enxeñaría Medioambiental
22
4
8
Mecánica de Fluídos
14
3
21
Teoría de Máquinas
3
22
18
Mecánica
8
12
11

3º Curso

Calor e Frio Industrial/Refrix
6
0
2
Estruturas
5
0
0
Tecnoloxías da Fabricación
14
0
1
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
4
0
0
Organización de Empresas
7
2
3
Resistencia Materiais II
15
0
1
Tecnoloxía de Máquinas
7
0
1
Enxeñaría dos Materiais
8
0
0
Metroloxía e Control da Calidade
7
0
1
Construcións Industriais I
12
0
0

4º Curso

Construcións Industriais II
Soldadura
Prácticas externas

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Análise dinámico inverso da marcha humana e estimación de forzas musculares mediante optimización estática

Aplicación do cálculo por elementos finitos ao deseño de faldóns inferiores para a estanqueidade de fornos de solera movil industriais

Aplicación dun simulador de condución para o deseño de condutores virtuais

Cálculo estructural dun edificio destinado a un supermercado no polígono Vilar do Colo en Cabanas

Centro de inspección periódica e recarga de botellas de aire comprimido

Desenvolvemento dun modelo de vehículo aéreo non tripulado sobre simulador de código aberto

Deseño construción e posta a punto dun banco de ensaio para a simulación do movemento da roda dun vehículo automóbil

Deseño do proceso de lacado de perfís de aluminio

Deseño e adaptación dun sistema de sensorización infravermella nunha plataforma robótica móbil

Deseño e cálculo estrutural dun concesionario de vehículos automóbiles

Deseño e implementación dun sistema oleo pneumático automatizado para embalaxe industrial mediante atado por fío de aceiro para mercadorías pesadas

Deseño e instalacións dunha clínica de odontoloxía

Estimación de forzas musculares durante o movemento do brazo humano mediante optimización estático-fisiolóxica

Estimación do crecemento de gretas por fatiga de materiais enxeñeriles mediante modelos de fiabilidade estatística

Implementación dun software de optimización de dinámica de sistemas mecánicos. Aplicación á optimización dun vehículo

Instalación dunha cafetería restaurante no Polígono de Vilar do Colo

Instalación eléctrica para un concesionario de automóviles no polígono da Gándara

Máquina de ensaios 2D para determinar a resistencia a apertura de mallas de redes

Máquina de ensaios 3D para determinar a resistencia á apertura de mallas de redes

Modelaxe 3D do sistema de fondeo dun barco para a fabricación de maquetas e simulación dinámica co software Simulancla

Modelo integrado de dimensionamiento e avaliación da sustentabilidade dunha viga isostática de formigón armado

Nave industrial con ponte grúa para a fabricación de estructuras metálicas

Optimatización distribuída en enxeñaría mediante algoritmos Embodied Evolution

Proxecto de implantación e estructural de nave para garaxe taller de autobuses de empresa de transporte privado no polígono Río de Pozo

Simulación CFD do proceso de barrido dun motor de dous tempos

Sistema de recarga de batería nunha plataforma robótica móbil controlada mediante smartphone

Análise comparativo do nivel de sostenibilidade dos principais tipos de instalación de calefacción para un edificio convencional

Análise comparativo do nivel de sostenibilidade dos principais tipos de instalacións de climatización para un edificio convencional

Dinámica directa da marcha humana mediante métodos de control

Instrumentación dun vehículo automóbil para o estudo das forzas nos neumáticos.

Proxecto de instalacións dun taller de mantimento e reparación de camións

Proxecto estructural dun edificio e nave para elaboración de presupostos para obras de reformas en edificios industriais e vivendas

Análise comparativo do nivel de sostenibilidade de diferentes tipos de estructura para unha nave industrial

Control de calidade e fiabilidade dos cigoñais de automoción fabricados mediante procesos de forxa con aceiro micro moldeado

Integración mediante filtro de Kalman de sensores inerciales y GPS para la estimación de la posición de un vehículo

Modelización do conxunto motor-transmisión dun automóbil a partir dos datos experimentais

Proxecto de instalacións dun edificio industrial para un centro loxístico de almacenamento e distribución de electrodomésticos no polígono industrial de Vilar do Colo en Fene

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 60