Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría Mecánica

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 7.097
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.895
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 960
% créditos repetidos 2015/2016 28,69
Total de créditos matriculados 2015/2016 9.951
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 173
Homes 2015/2016 144
Mulleres 2015/2016 29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,52
Taxa de evaluación 2015/2016 73,74
Taxa de éxito 2015/2016 70,93
Taxa de rendemento 2015/2016 52,31
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 59,32
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 88,4
Taxa de graduación (%) 2011/2012 23,19

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 25.290
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.988
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.511
% créditos repetidos 2015/2016 29,33
Total de créditos matriculados 2015/2016 35.790
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 727
Homes 2015/2016 559
Mulleres 2015/2016 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,23
Taxa de evaluación 2015/2016 75,09
Taxa de éxito 2015/2016 78,36
Taxa de rendemento 2015/2016 58,84

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 6.609
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.878
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.002
% créditos repetidos 2014/2015 30,35
Total de créditos matriculados 2014/2015 9.489
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 163
Homes 2014/2015 135
Mulleres 2014/2015 28
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,21
Taxa de evaluación 2014/2015 71,8
Taxa de éxito 2014/2015 72,19
Taxa de rendemento 2014/2015 51,83
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 55,07
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 81,66
Taxa de graduación (%) 2010/2011 10

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de evaluación 2014/2015 72,21
Taxa de éxito 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento 2014/2015 56,13

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 6.051
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.728
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 984
% créditos repetidos 2013/2014 30,95
Total de créditos matriculados 2013/2014 8.763
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 150
Homes 2013/2014 125
Mulleres 2013/2014 25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,42
Taxa de evaluación 2013/2014 69,46
Taxa de éxito 2013/2014 70,03
Taxa de rendemento 2013/2014 48,65
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 51,67
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 81,12

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de evaluación 2013/2014 68,21
Taxa de éxito 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento 2013/2014 53

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
24
31
20
Expresión Gráfica
29
13
10
Física I
17
32
41
Informática
26
24
33
Química
20
32
20
Álxebra
17
10
21
Ciencia dos Materiais
20
9
56
Estatística
22
16
24
Física II
21
20
28
Xestión Empresarial
22
12
12

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
19
3
5
Fundamentos da Electricidade
22
6
8
Resistencia dos Materiais
19
8
12
Termodinámica
26
5
10
Fundamentos de Automática
18
14
22
Fundamentos de Electrónica
23
3
6
Enxeñaría Medioambiental
38
2
6
Mecánica de Fluídos
24
10
19
Teoría de Máquinas
35
11
20
Mecánica
21
13
16

3º Curso

Calor e Frio Industrial/Refrix
18
7
4
Estruturas
16
7
3
Tecnoloxías da Fabricación
21
0
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
19
8
11
Organización de Empresas
18
3
3
Resistencia Materiais II
14
10
8
Tecnoloxía de Máquinas
31
2
3
Enxeñaría dos Materiais
21
0
2
Metroloxía e Control da Calidade
24
1
6
Construcións Industriais I
27
0
0

4º Curso

Xestión de Proxectos
14
2
3
Elementos de Máquinas
12
1
0
Instalacións Industriais
1
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
20
1
0
Estruturas Metálicas
1
0
4
Estruturas II
7
0
0
Estruturas de Formigón
1
0
0
Enxeñaría de Vehículos
17
0
1
Hidráulica e Pneumática
17
0
0
Vibracións
7
0
0
Comportamento en Servizo
8
0
0
Mantemento
11
0
0
Construcións Industriais II
11
0
0
Actuadores e Sensores
17
0
0
Fiabilidade Estatística e Métodos Numéricos
6
0
0
Prácticas externas
5
0
1
Traballo Fin de Grao
6
0
4

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Cálculo
25
28
29
Expresión Gráfica
29
14
12
Física I
17
30
43
Informática
21
23
39
Química
20
29
24
Álxebra
29
6
22
Ciencia dos Materiais
17
15
49
Estatística
27
12
32
Física II
20
20
32
Xestión Empresarial
29
6
18

2º Curso

Ecuacións Diferenciais
22
5
4
Fundamentos da Electricidade
23
5
10
Resistencia dos Materiais
23
8
8
Termodinámica
27
8
4
Fundamentos de Automática
21
19
12
Fundamentos de Electrónica
22
2
9
Enxeñaría Medioambiental
12
8
9
Mecánica de Fluídos
19
11
23
Teoría de Máquinas
24
15
21
Mecánica
22
10
17

3º Curso

Calor e Frio Industrial/Refrix
18
0
3
Estruturas
24
4
4
Tecnoloxías da Fabricación
21
0
0
Máquinas Térmicas e Hidráulicas
8
2
6
Organización de Empresas
29
1
4
Resistencia Materiais II
13
12
1
Tecnoloxía de Máquinas
12
8
2
Enxeñaría dos Materiais
27
0
0
Metroloxía e Control da Calidade
14
2
7
Construcións Industriais I
18
1
0

4º Curso

Xestión de Proxectos
9
0
0
Elementos de Máquinas
5
0
0
Instalacións Industriais
2
0
0
Deseño e Análise Asistido por Ordenador
9
0
0
Estruturas Metálicas
2
0
0
Estruturas II
7
0
0
Enxeñaría de Vehículos
5
0
0
Hidráulica e Pneumática
6
0
0
Vibracións
6
0
0
Comportamento en Servizo
4
0
0
Construcións Industriais II
7
0
0
Soldadura
5
0
0
Actuadores e Sensores
5
0
0
Fiabilidade Estatística e Métodos Numéricos
3
0
0
Prácticas externas
1
0
0
Traballo Fin de Grao
5
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Caracterización experimental da rixidez torsional de fíos de redes de pesca

Deseño de nave-almacén para apilado, carga e descarga de tableiros prefabricados de cuarzo e resina de poliéster no polígono Industrial de As Lagoas

Deseño dun edificio de oficinas para TMDC

Deseño dun sistema de calefacción para vivenda unifamiliar

Deseño dun supermercado con garaxe en dous semisótanos nun edificio situado en Fene

Deseño dunha impresora 3D de grandes dimensións para a realización de resonadores tubulares

Deseño dunha nave para fabricación de pezas mediante mecanizado

Deseño e cálculo estructural dun centro de entrenamento persoal e actividades afíns

Estratexias de control de tracción para coches con motores en rodas

Modelo esquelético personalizado e captura de movemento humano mediante filtros de kalman

Simulación e análise do impacto dun vehículo por elementos finitos

Simulador de carretilla elevadora

Sistema de comunicación con dispositivos hapticos TOUCH 3D

Análise dinámico inverso da marcha humana e estimación de forzas musculares mediante optimización estática

Aplicación do cálculo por elementos finitos ao deseño de faldóns inferiores para a estanqueidade de fornos de solera movil industriais

Aplicación dun simulador de condución para o deseño de condutores virtuais

Cálculo estructural dun edificio destinado a un supermercado no polígono Vilar do Colo en Cabanas

Centro de inspección periódica e recarga de botellas de aire comprimido

Desenvolvemento dun modelo de vehículo aéreo non tripulado sobre simulador de código aberto

Deseño construción e posta a punto dun banco de ensaio para a simulación do movemento da roda dun vehículo automóbil

Deseño do proceso de lacado de perfís de aluminio

Deseño e adaptación dun sistema de sensorización infravermella nunha plataforma robótica móbil

Deseño e cálculo estrutural dun concesionario de vehículos automóbiles

Deseño e implementación dun sistema oleo pneumático automatizado para embalaxe industrial mediante atado por fío de aceiro para mercadorías pesadas

Deseño e instalacións dunha clínica de odontoloxía

Estimación de forzas musculares durante o movemento do brazo humano mediante optimización estático-fisiolóxica

Estimación do crecemento de gretas por fatiga de materiais enxeñeriles mediante modelos de fiabilidade estatística

Implementación dun software de optimización de dinámica de sistemas mecánicos. Aplicación á optimización dun vehículo

Instalación dunha cafetería restaurante no Polígono de Vilar do Colo

Instalación eléctrica para un concesionario de automóviles no polígono da Gándara

Máquina de ensaios 2D para determinar a resistencia a apertura de mallas de redes

Máquina de ensaios 3D para determinar a resistencia á apertura de mallas de redes

Modelaxe 3D do sistema de fondeo dun barco para a fabricación de maquetas e simulación dinámica co software Simulancla

Modelo integrado de dimensionamiento e avaliación da sustentabilidade dunha viga isostática de formigón armado

Nave industrial con ponte grúa para a fabricación de estructuras metálicas

Optimatización distribuída en enxeñaría mediante algoritmos Embodied Evolution

Proxecto de implantación e estructural de nave para garaxe taller de autobuses de empresa de transporte privado no polígono Río de Pozo

Simulación CFD do proceso de barrido dun motor de dous tempos

Sistema de recarga de batería nunha plataforma robótica móbil controlada mediante smartphone

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 50