Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 5
Homes 2017/2018 5
Mulleres 2017/2018 0
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 24
% créditos repetidos 2017/2018 69,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 13,8
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 76,12
Taxa de graduación 2013/2014 11,11
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 599
Homes 2017/2018 457
Mulleres 2017/2018 142
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 31.240
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 21.580
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 5.875
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.789
% créditos repetidos 2017/2018 30,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,15
Taxa de evaluación 2017/2018 71,73
Taxa de éxito 2017/2018 79,76
Taxa de rendemento 2017/2018 57,21

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 11
Homes 2016/2017 11
Mulleres 2016/2017 0
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 241,5
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 91,5
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 96
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 54
% créditos repetidos 2016/2017 62,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 21,95
Taxa de evaluación 2016/2017 80,12
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 80,12
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 81,63
Taxa de graduación 2012/2013 28
Taxa de abandono 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 595
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.110
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 73,48
Taxa de éxito 2016/2017 76,17
Taxa de rendemento 2016/2017 55,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 22
Homes 2015/2016 20
Mulleres 2015/2016 2
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 841,5
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 535,5
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 102
% créditos repetidos 2015/2016 36,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 38,25
Taxa de evaluación 2015/2016 78,07
Taxa de éxito 2015/2016 93,61
Taxa de rendemento 2015/2016 73,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 85,06
Taxa de graduación 2011/2012 33,33
Taxa de abandono 2013/2014 44,44

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 590
Homes 2015/2016 462
Mulleres 2015/2016 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 24.470
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.550
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.226
% créditos repetidos 2015/2016 24,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,65
Taxa de evaluación 2015/2016 76,16
Taxa de éxito 2015/2016 78,48
Taxa de rendemento 2015/2016 59,77

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

4º Curso

TRABALLO FIN DE GRAO
5
0
0
CLIMATIZACIÓN E REFRIXERACIÓN APLICADAS AO BUQUE
PROPULSIÓN E SERVIZOS DOS BUQUES DE GUERRA
1
0
0
SISTEMAS DE BUQUES E PLATAFORMAS PETROLÍFERAS
1
0
0
NOVAS TECNOLOXÍAS NA PROPULSIÓN NAVAL

Superado Non superado Non presentado

4º Curso

VIBRACIÓNS E RUÍDOS
3
0
0
MATERIAIS PARA SISTEMAS E TÉCNICAS DE UNIÓN
1
0
0
TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS
1
0
0
ESTRUTURAS MARIÑAS
4
0
0
TRABALLO FIN DE GRAO
6
0
4
CONTROL E REGULACIÓN DE MÁQUINAS NAVAIS
1
0
0
NOVAS TECNOLOXÍAS NA PROPULSIÓN NAVAL
2
0
0

3º Curso

SISTEMAS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS DO BUQUE
1
0
0
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS
1
0
0
HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA DO BUQUE
4
0
0
ENXEÑARÍA TÉRMICA E DE FLUÍDOS
2
0
0

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

ECUACIÓNS DIFERENCIAIS
0
0
1
ELECTROTECNIA
1
0
0
AUTOMATISMOS. CONTROL E ELECTRÓNICA
1
0
0
ELASTICIDADE E RESISTENCIA DOS MATERIAIS
0
0
1
MECANICA
3
1
1
MECÁNICA DE FLUÍDOS
2
2
1
PROCESOS DE FABRICACIÓN E MONTAXE
0
0
1

4º Curso

VIBRACIÓNS E RUÍDOS
8
0
1
MATERIAIS PARA SISTEMAS E TÉCNICAS DE UNIÓN
9
0
0
TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS
10
0
0
CONTABILIDADE, PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS
9
0
0
ESTRUTURAS MARIÑAS
8
1
1
TRABALLO FIN DE GRAO
10
0
7
CONTROL E REGULACIÓN DE MÁQUINAS NAVAIS
8
0
0
INSTRUMENTACIÓN E AUTOMATIZACIÓN DO BUQUE
1
0
1
PROPULSIÓN E SERVIZOS DOS BUQUES DE GUERRA
8
0
0
SISTEMAS DE BUQUES E PLATAFORMAS PETROLÍFERAS
8
0
0
NOVAS TECNOLOXÍAS NA PROPULSIÓN NAVAL
5
0
0

3º Curso

SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS
1
0
0
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS DO BUQUE
0
0
1
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS
0
0
1
PROXECTO DE SISTEMAS AUXILIARES 1
1
0
1
PROXECTO DE SISTEMAS AUXILIARES 2
1
0
1
PROXECTO DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN
0
0
1
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS
0
0
1
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AOS SISTEMAS
1
0
0
HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA DO BUQUE
3
2
2
ENXEÑARÍA TÉRMICA E DE FLUÍDOS
2
1
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Atuneiro Conxelador de 3000m3 de Cubas

Bulk Carrier de 190.000 TPM

Buque arrastreiro conxelador de 1400 m3 de bodega

Deseño de cámara de máquinas, sistema de propulsión, xeración eléctrica e servicios auxiliares para un buque militar de aprovisionamento loxístico

Remolcador de altura polivalente, escolta, loita contra incendios e loita contra a contaminación

Arrastreiro Conxelador de 1200 m3 de bodega

Buque atuneiro ao cerco conxelador

Buque Lng

Buque Remolcador de Porto e de Altura. Propulsión Dual

Buque tanque para o transporte de cru e produtos petrolíferos

Roll-on Roll-off : 105 camións e 223 coches simultaneamente

Bulkarrier Tipo Panamax de 70.000 TPM

Buque de Abastecemento de 5000 TPM

Buque de apoio á construcción offshore

Buque Offshore FPSO

Buque tanque Volga-Don Max de productos petrolíferos e quimiqueiro tipo II

Cargueiro de 175.000 TPM

Cruceiro de Luxo para 200 Pasaxeiros

Remolcador de altura (salvamento-rescate-anticontaminación) 220 Tn - TPF

Remolcador de altura polivalente

Ro-ro 2.800 ml

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017