Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque

2015/2016 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.064
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 336
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 210
% créditos repetidos 2014/2015 33,92
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.610
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 35
Homes 2014/2015 29
Mulleres 2014/2015 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 45,99
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 77,35
Taxa de éxito (%) 2014/2015 91,33
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 70,64
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 56,25
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 80,08
Taxa de graduación (%) 2010/2011 23,08

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 72,21
Taxa de éxito (%) 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 56,13

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.788
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 420
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 324
% créditos repetidos 2013/2014 29,38
Total de créditos matriculados 2013/2014 2.532
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 48
Homes 2013/2014 41
Mulleres 2013/2014 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,75
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 64,22
Taxa de éxito (%) 2013/2014 84,87
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 54,5
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 23,08
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 84,03

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 68,21
Taxa de éxito (%) 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 53

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 1.944
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 480
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 72
% créditos repetidos 2012/2013 22,12
Total de créditos matriculados 2012/2013 2.496
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 49
Homes 2012/2013 41
Mulleres 2012/2013 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 50,94
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 76,68
Taxa de éxito (%) 2012/2013 75,24
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 57,69

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 28.220
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 10.200
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 7.383
% créditos repetidos 2012/2013 38,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 45.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 748
Homes 2012/2013 561
Mulleres 2012/2013 187
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 61,23
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 66,29
Taxa de éxito (%) 2012/2013 75,29
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 49,91

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

CÁLCULO
4
3
7
FÍSICA I
0
0
4
EXPRESION GRAFICA
1
0
2
QUÍMICA
2
1
4
ÁLXEBRA
2
2
6
FÍSICA II
2
1
6
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA EMPRESA
0
0
1
MÉTODOS INFORMÁTICOS
0
0
4
CONSTRUCIÓN NAVAL E SISTEMAS DE PROPULSIÓN
0
0
1
CIENCIA E ENXEÑARÍA DOS MATERIAIS
1
0
4

2º Curso

ECUACIÓNS DIFERENCIAIS
11
1
7
ESTATÍSTICA
11
1
4
ELECTROTECNIA
8
3
2
TERMODINÁMICA TECNICA
11
5
2
AUTOMATISMOS. CONTROL E ELECTRÓNICA
9
2
7
ELASTICIDADE E RESISTENCIA DOS MATERIAIS
10
2
6
MECANICA
7
5
14
MECÁNICA DE FLUÍDOS
8
3
13
ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIOAMBIENTE
9
1
2
PROCESOS DE FABRICACIÓN E MONTAXE
9
0
2

4º Curso

VIBRACIÓNS E RUÍDOS
10
1
4
MATERIAIS PARA SISTEMAS E TÉCNICAS DE UNIÓN
6
0
0
TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS
4
1
0
CONTABILIDADE, PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS
2
4
3
ESTRUTURAS MARIÑAS
7
3
2
TRABALLO FIN DE GRAO
2
0
7
CONTROL E REGULACIÓN DE MÁQUINAS NAVAIS
4
0
0
CLIMATIZACIÓN E REFRIXERACIÓN APLICADAS AO BUQUE
1
0
0
ENSAIOS NON DESTRUTIVOS
INSTRUMENTACIÓN E AUTOMATIZACIÓN DO BUQUE
MANTEMENTO E REPARACIÓN DOS BUQUES
6
0
0
ENERXÍAS RENOVABLES MARIÑAS
4
0
0
SISTEMAS DE BUQUES E PLATAFORMAS PETROLÍFERAS
10
0
0
NOVAS TECNOLOXÍAS NA PROPULSIÓN NAVAL
3
0
0

3º Curso

SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS
11
0
0
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS DO BUQUE
8
0
3
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS
3
0
2
PROXECTO DE SISTEMAS AUXILIARES 1
5
0
1
PROXECTO DE SISTEMAS AUXILIARES 2
7
1
1
PROXECTO DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN
7
0
2
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS
6
0
2
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AOS SISTEMAS
9
0
0
HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA DO BUQUE
6
1
14
ENXEÑARÍA TÉRMICA E DE FLUÍDOS
9
0
5

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

CÁLCULO
8
12
6
FÍSICA I
9
3
1
EXPRESION GRAFICA
9
4
2
QUÍMICA
7
7
3
ÁLXEBRA
9
5
8
FÍSICA II
10
5
4
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA EMPRESA
15
0
0
MÉTODOS INFORMÁTICOS
16
2
6
CONSTRUCIÓN NAVAL E SISTEMAS DE PROPULSIÓN
13
0
1
CIENCIA E ENXEÑARÍA DOS MATERIAIS
12
2
6

2º Curso

ECUACIÓNS DIFERENCIAIS
7
0
5
ESTATÍSTICA
11
3
3
ELECTROTECNIA
8
2
2
TERMODINÁMICA TECNICA
3
3
7
AUTOMATISMOS. CONTROL E ELECTRÓNICA
4
5
3
ELASTICIDADE E RESISTENCIA DOS MATERIAIS
4
3
3
MECANICA
3
10
4
MECÁNICA DE FLUÍDOS
2
1
7
ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIOAMBIENTE
7
4
2
PROCESOS DE FABRICACIÓN E MONTAXE
9
0
2

4º Curso

MATERIAIS PARA SISTEMAS E TÉCNICAS DE UNIÓN
TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS
CONTABILIDADE, PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS
ESTRUTURAS MARIÑAS
TRABALLO FIN DE GRAO
0
0
4

3º Curso

SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS
5
0
0
SISTEMAS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS DO BUQUE
5
0
0
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS
12
0
0
PROXECTO DE SISTEMAS AUXILIARES 1
10
0
0
PROXECTO DE SISTEMAS AUXILIARES 2
7
0
1
PROXECTO DE SISTEMAS DE PROPULSIÓN
9
0
1
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS
8
0
1
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AOS SISTEMAS
9
0
1
HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA DO BUQUE
4
6
5
ENXEÑARÍA TÉRMICA E DE FLUÍDOS
5
2
4

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Bulkarrier Tipo Panamax de 70.000 TPM

Buque de Abastecemento de 5000 TPM

Buque de apoio á construcción offshore

Buque Offshore FPSO

Buque tanque Volga-Don Max de productos petrolíferos e quimiqueiro tipo II

Cargueiro de 175.000 TPM

Cruceiro de Luxo para 200 Pasaxeiros

Remolcador de altura (salvamento-rescate-anticontaminación) 220 Tn - TPF

Remolcador de altura polivalente

Ro-ro 2.800 ml

Atuneiro de 1200 Tn

Buque atuneiro ó cerco conxelador de 2950 m3

Buque para a instalación de parques eólicos offshore

Remolcador de porto de 55 TPF

Remolcador de salvamento loita contra a contaminación e FIFI 68 TPF

Análise comparativa dos criterios tradicionais de evacuación dos buques frente aos novos métodos que inclúen a influenza de lume e fume

Petroleiro de Cru, 280000 T.P.M.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 50