Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura Naval

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Yáñez Casal, Armando José
Presidente
Bouza Fernández, María Sonia
Vicepresidente
Ríos Prado, Rosa
Secretario/a
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Antón Nacimiento, José Augusto
Vogal PDI
Picos Pérez, Noemí
Vogal Estudante
Regueira Guntín, Beatriz
Vogal PAS
Cardenal Carro, Jesús
Vogal Coordinador de Título
Míguez González, Marcos
Vogal Coordinador de Título
Carral Couce, Luís Manuel
Vogal Coordinador de Título
González Castro, Manuel Jesús
Vogal Coordinador de Título
Camba Fabal, Carolina
Vogal Coordinador de Título
López Beceiro, Jorge José
Vogal Coordinador de Título
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 14
Homes 2016/2017 11
Mulleres 2016/2017 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 354
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 84
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 114
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 156
% créditos repetidos 2016/2017 76,27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 25,29
Taxa de evaluación 2016/2017 57,63
Taxa de éxito 2016/2017 94,12
Taxa de rendemento 2016/2017 54,24
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 76,34
Taxa de graduación 2012/2013 15,15
Taxa de abandono 2014/2015 50

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 595
Homes 2016/2017 467
Mulleres 2016/2017 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 32.110
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.462
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.808
% créditos repetidos 2016/2017 28,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,96
Taxa de evaluación 2016/2017 73,48
Taxa de éxito 2016/2017 76,17
Taxa de rendemento 2016/2017 55,97

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 35
Homes 2015/2016 29
Mulleres 2015/2016 6
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.566
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 817,5
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 442,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 306
% créditos repetidos 2015/2016 47,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 44,74
Taxa de evaluación 2015/2016 71,26
Taxa de éxito 2015/2016 88,17
Taxa de rendemento 2015/2016 62,84
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 79,28
Taxa de graduación 2011/2012 13,16
Taxa de abandono 2013/2014 30

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 590
Homes 2015/2016 462
Mulleres 2015/2016 128
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 32.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 24.470
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.550
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.226
% créditos repetidos 2015/2016 24,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,65
Taxa de evaluación 2015/2016 76,16
Taxa de éxito 2015/2016 78,48
Taxa de rendemento 2015/2016 59,77

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 53
Homes 2014/2015 43
Mulleres 2014/2015 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.853
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.593
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 528
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 732
% créditos repetidos 2014/2015 44,16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,83
Taxa de evaluación 2014/2015 64,98
Taxa de éxito 2014/2015 80,91
Taxa de rendemento 2014/2015 52,58
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 82,76
Taxa de graduación 2010/2011 5,71
Taxa de abandono 2012/2013 15,15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 527
Homes 2014/2015 408
Mulleres 2014/2015 119
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 29.630
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 22.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.106
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.424
% créditos repetidos 2014/2015 25,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 56,22
Taxa de evaluación 2014/2015 74,66
Taxa de éxito 2014/2015 76,94
Taxa de rendemento 2014/2015 57,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

4º Curso

VIBRACIÓNS E RUÍDOS
0
0
1
HIDRODINÁMICA COMPUTACIONAL
5
1
1
Traballo Fin de Grao
5
0
9

3º Curso

HIDROSTATICA E ESTABILIDADE DO BUQUE
1
0
0
PROXECTO DE BUQUES
1
0
0
ESTRUTURAS NAVAIS 1
0
0
1
ESTRUTURAS NAVAIS 2
0
0
1
HIDRODINAMICA NAVAL
7
0
1
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS E ELECTRONICOS DO BUQUE
1
0
1
TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN NAVAL 2
1
0
0
DEBUXO NAVAL
1
1
0
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AO BUQUE
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

2º Curso

ECUACIÓNS DIFERENCIAIS
1
0
3
ESTATÍSTICA
0
0
1
ELECTROTECNIA
3
0
2
TERMODINÁMICA TECNICA
0
0
1
AUTOMATISMOS. CONTROL E ELECTRÓNICA
1
0
1
ELASTICIDADE E RESISTENCIA DOS MATERIAIS
3
1
0
MECANICA
6
4
4
MECÁNICA DE FLUÍDOS
4
5
4
ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIOAMBIENTE
1
0
1

4º Curso

VIBRACIÓNS E RUÍDOS
15
0
3
INTEGRACION DE SISTEMAS AUXILIARES E DE PROPULSION
13
0
0
MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS AO PROXECTO DO BUQUE
16
0
1
HIDRODINÁMICA COMPUTACIONAL
12
2
8
CONTABILIDADE. PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS
11
0
0
Traballo Fin de Grao
11
0
11
MANTEMENTO E REPARACIÓN DE BUQUES
2
0
0
BUQUES DE GUERRA
4
0
0
SISTEMAS DE NAVEGACION. COMUNICACIÓN E POSICIONAMENTO
5
0
0
EMBARCACIÓNS DE RECREO
8
0
0
POLÍMEROS E MATERIAIS COMPOSTOS EN CONSTRUCIÓN NAVAL
2
0
0
MODELADO EN 3D EN CASCO E DA ESTRUTURA DO BUQUE
4
0
0
APLICACIÓNS DO LÁSER EN CONSTRUCIÓN NAVAL
1
0
0
AMPLIACIÓN DE HIDROSTÁTICA E ESTABILIDADE
6
0
0

3º Curso

HIDROSTATICA E ESTABILIDADE DO BUQUE
11
1
4
PROXECTO DE BUQUES
5
1
1
ESTRUTURAS NAVAIS 1
5
0
2
ESTRUTURAS NAVAIS 2
4
0
1
HIDRODINAMICA NAVAL
4
6
8
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS E ELECTRONICOS DO BUQUE
0
1
2
TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN NAVAL 2
0
0
1
DEBUXO NAVAL
3
1
3
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AO BUQUE
0
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

CÁLCULO
2
4
1
FÍSICA I
0
0
2
EXPRESION GRAFICA
1
0
0
QUÍMICA
0
1
5
ÁLXEBRA
6
1
4
FÍSICA II
0
3
3
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA EMPRESA
0
0
2
MÉTODOS INFORMÁTICOS
1
1
2
CONSTRUCIÓN NAVAL E SISTEMAS DE PROPULSIÓN
CIENCIA E ENXEÑARÍA DOS MATERIAIS
2
1
0

2º Curso

ECUACIÓNS DIFERENCIAIS
5
1
7
ESTATÍSTICA
1
0
1
ELECTROTECNIA
6
4
5
TERMODINÁMICA TECNICA
19
1
5
AUTOMATISMOS. CONTROL E ELECTRÓNICA
5
2
3
ELASTICIDADE E RESISTENCIA DOS MATERIAIS
6
6
3
MECANICA
9
3
18
MECÁNICA DE FLUÍDOS
1
4
20
ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIOAMBIENTE
6
0
5
TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN NAVAL 1

4º Curso

VIBRACIÓNS E RUÍDOS
14
1
2
INTEGRACION DE SISTEMAS AUXILIARES E DE PROPULSION
7
0
0
MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS AO PROXECTO DO BUQUE
10
0
1
HIDRODINÁMICA COMPUTACIONAL
9
2
4
CONTABILIDADE. PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS
10
0
0
Traballo Fin de Grao
3
0
12
MANTEMENTO E REPARACIÓN DE BUQUES
2
0
0
BUQUES DE GUERRA
6
0
1
SISTEMAS DE NAVEGACION. COMUNICACIÓN E POSICIONAMENTO
6
0
0
EMBARCACIÓNS DE RECREO
6
0
1
POLÍMEROS E MATERIAIS COMPOSTOS EN CONSTRUCIÓN NAVAL
4
0
0
MODELADO EN 3D EN CASCO E DA ESTRUTURA DO BUQUE
10
0
0
AMPLIACIÓN DE HIDROSTÁTICA E ESTABILIDADE
2
0
0

3º Curso

HIDROSTATICA E ESTABILIDADE DO BUQUE
7
5
10
PROXECTO DE BUQUES
12
4
6
ESTRUTURAS NAVAIS 1
10
2
7
ESTRUTURAS NAVAIS 2
12
0
3
HIDRODINAMICA NAVAL
4
5
11
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS E ELECTRONICOS DO BUQUE
12
0
2
TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN NAVAL 2
10
0
1
CONFORMADO. CORTE E TECNOLOXÍAS DA UNIÓN
8
0
1
DEBUXO NAVAL
9
6
5
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AO BUQUE
13
2
2

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Bulk Carrier Cape Size 150.000 TPM

Buque cruceiro de 2100 pasaxeiros

Buque offshore de traballos sísmicos 100m

Buque tanque LNG de membrana de 174.000 m3

Quimiquero tipo IMO II de 45.000 TPM

Atuneiro de 3300 m3

Buque atuneiro conxelador 1400 T

Buque Atuneiro conxelador ao cerco de 2500 m3 de volume de cubas

Buque Portacontedores Post-Panamax

Buque tanque LNG de membrana 145.000 m3

Fast Ferry Catamarán de 950 Pax e 250 coches

Ferry para navegación en Lago Ontario Canadá

Iate de 87m

LNG para propósitos de Bunkering 35000 m3

Megaiate 18 PAX

Petroleiro de crudo 300.000 TPM

Bulkarrier de 44.500 T.P.M.

Buque Remolcador e Salvamento Marítimo en alta mar

Remolcador rompexeos 100 TPF

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016