Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura Naval

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Ramil Rego, Alberto
Presidente
Fraguela Formoso, José Ángel
Vicepresidente
Artiaga Díaz, Ramón Pedro
Secretario/a
Nicolás Costa, Ginés
Vogal PDI
Pena Agras, José Daniel
Vogal PDI
García del Valle, Alejandro
Vogal PDI
Yáñez Casal, Armando José
Vogal PDI
Cetina Casas, José Miguel
Vogal Estudante
Verde Yáñez, Alejandro
Vogal Estudante
Lourés Amor, María Vanesa
Vogal PAS
Díaz Valerio, Alma María
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 817,5
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 442,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 306
% créditos repetidos 2015/2016 47,8
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.566
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 35
Homes 2015/2016 29
Mulleres 2015/2016 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 44,74
Taxa de evaluación 2015/2016 71,26
Taxa de éxito 2015/2016 88,17
Taxa de rendemento 2015/2016 62,84
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 61,76
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 94,74
Taxa de graduación (%) 2011/2012 17,5

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 25.290
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.988
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.511
% créditos repetidos 2015/2016 29,33
Total de créditos matriculados 2015/2016 35.790
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 727
Homes 2015/2016 559
Mulleres 2015/2016 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,23
Taxa de evaluación 2015/2016 75,09
Taxa de éxito 2015/2016 78,36
Taxa de rendemento 2015/2016 58,84

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.593
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 528
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 732
% créditos repetidos 2014/2015 44,16
Total de créditos matriculados 2014/2015 2.853
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 53
Homes 2014/2015 43
Mulleres 2014/2015 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,83
Taxa de evaluación 2014/2015 64,98
Taxa de éxito 2014/2015 80,58
Taxa de rendemento 2014/2015 52,37
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 50
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 80,69
Taxa de graduación (%) 2010/2011 5,71

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.100
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.810
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.826
% créditos repetidos 2014/2015 37,12
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.740
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 702
Homes 2014/2015 534
Mulleres 2014/2015 168
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,33
Taxa de evaluación 2014/2015 72,21
Taxa de éxito 2014/2015 77,74
Taxa de rendemento 2014/2015 56,13

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 2.216
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 984
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 744
% créditos repetidos 2013/2014 43,82
Total de créditos matriculados 2013/2014 3.944
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 79
Homes 2013/2014 57
Mulleres 2013/2014 22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,92
Taxa de evaluación 2013/2014 67,17
Taxa de éxito 2013/2014 71,01
Taxa de rendemento 2013/2014 47,7
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 51,43
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 75,05

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.090
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.593
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 7.725
% créditos repetidos 2013/2014 36,12
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.410
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 713
Homes 2013/2014 533
Mulleres 2013/2014 180
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,48
Taxa de evaluación 2013/2014 68,21
Taxa de éxito 2013/2014 77,7
Taxa de rendemento 2013/2014 53

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

CÁLCULO
2
4
1
FÍSICA I
0
0
2
EXPRESION GRAFICA
1
0
0
QUÍMICA
0
1
5
ÁLXEBRA
6
1
4
FÍSICA II
0
3
3
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA EMPRESA
0
0
2
MÉTODOS INFORMÁTICOS
1
1
2
CONSTRUCIÓN NAVAL E SISTEMAS DE PROPULSIÓN
CIENCIA E ENXEÑARÍA DOS MATERIAIS
2
1
0

2º Curso

ECUACIÓNS DIFERENCIAIS
5
1
7
ESTATÍSTICA
1
0
1
ELECTROTECNIA
6
4
5
TERMODINÁMICA TECNICA
19
1
5
AUTOMATISMOS. CONTROL E ELECTRÓNICA
5
2
3
ELASTICIDADE E RESISTENCIA DOS MATERIAIS
6
6
3
MECANICA
9
3
18
MECÁNICA DE FLUÍDOS
1
4
20
ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIOAMBIENTE
6
0
5
TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN NAVAL 1

4º Curso

VIBRACIÓNS E RUÍDOS
14
1
2
INTEGRACION DE SISTEMAS AUXILIARES E DE PROPULSION
7
0
0
MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS AO PROXECTO DO BUQUE
10
0
1
HIDRODINÁMICA COMPUTACIONAL
9
2
4
CONTABILIDADE. PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS
10
0
0
Traballo Fin de Grao
3
0
12
MANTEMENTO E REPARACIÓN DE BUQUES
2
0
0
BUQUES DE GUERRA
6
0
1
SISTEMAS DE NAVEGACION. COMUNICACIÓN E POSICIONAMENTO
6
0
0
EMBARCACIÓNS DE RECREO
6
0
1
POLÍMEROS E MATERIAIS COMPOSTOS EN CONSTRUCIÓN NAVAL
4
0
0
MODELADO EN 3D EN CASCO E DA ESTRUTURA DO BUQUE
10
0
0
AMPLIACIÓN DE HIDROSTÁTICA E ESTABILIDADE
2
0
0

3º Curso

HIDROSTATICA E ESTABILIDADE DO BUQUE
7
5
10
PROXECTO DE BUQUES
12
4
6
ESTRUTURAS NAVAIS 1
10
2
7
ESTRUTURAS NAVAIS 2
12
0
3
HIDRODINAMICA NAVAL
4
5
11
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS E ELECTRONICOS DO BUQUE
12
0
2
TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN NAVAL 2
10
0
1
CONFORMADO. CORTE E TECNOLOXÍAS DA UNIÓN
8
0
1
DEBUXO NAVAL
9
6
5
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AO BUQUE
13
2
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

CÁLCULO
6
13
5
FÍSICA I
0
1
0
EXPRESION GRAFICA
6
1
1
QUÍMICA
4
7
6
ÁLXEBRA
4
12
8
FÍSICA II
3
4
8
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DA EMPRESA
2
0
3
MÉTODOS INFORMÁTICOS
6
3
7
CONSTRUCIÓN NAVAL E SISTEMAS DE PROPULSIÓN
1
0
0
CIENCIA E ENXEÑARÍA DOS MATERIAIS
4
5
4

2º Curso

ECUACIÓNS DIFERENCIAIS
12
3
14
ESTATÍSTICA
16
3
3
ELECTROTECNIA
13
12
7
TERMODINÁMICA TECNICA
13
7
25
AUTOMATISMOS. CONTROL E ELECTRÓNICA
19
2
10
ELASTICIDADE E RESISTENCIA DOS MATERIAIS
6
12
12
MECANICA
3
9
25
MECÁNICA DE FLUÍDOS
4
4
25
ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIOAMBIENTE
20
6
4
TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN NAVAL 1
9
0
0

4º Curso

VIBRACIÓNS E RUÍDOS
11
1
2
INTEGRACION DE SISTEMAS AUXILIARES E DE PROPULSION
4
0
0
MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS AO PROXECTO DO BUQUE
8
1
1
HIDRODINÁMICA COMPUTACIONAL
8
0
1
CONTABILIDADE. PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS
4
0
2
Traballo Fin de Grao
9
0
6
MANTEMENTO E REPARACIÓN DE BUQUES
4
0
0
BUQUES DE GUERRA
SISTEMAS DE NAVEGACION. COMUNICACIÓN E POSICIONAMENTO
1
0
1
EMBARCACIÓNS DE RECREO
1
0
2
POLÍMEROS E MATERIAIS COMPOSTOS EN CONSTRUCIÓN NAVAL
2
0
1
MODELADO EN 3D EN CASCO E DA ESTRUTURA DO BUQUE
3
0
1
APLICACIÓNS DO LÁSER EN CONSTRUCIÓN NAVAL
1
0
0
AMPLIACIÓN DE HIDROSTÁTICA E ESTABILIDADE
2
0
0

3º Curso

HIDROSTATICA E ESTABILIDADE DO BUQUE
4
4
4
PROXECTO DE BUQUES
6
4
2
ESTRUTURAS NAVAIS 1
10
1
2
ESTRUTURAS NAVAIS 2
7
0
3
HIDRODINAMICA NAVAL
4
1
8
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS E ELECTRONICOS DO BUQUE
17
0
4
TECNOLOXÍA DA CONSTRUCIÓN NAVAL 2
19
2
0
CONFORMADO. CORTE E TECNOLOXÍAS DA UNIÓN
12
2
0
DEBUXO NAVAL
8
5
1
REGULAMENTACIÓN TÉCNICA APLICABLE AO BUQUE
12
3
3

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Buque tanque LNG de membrana de 174.000 m3

Quimiquero tipo IMO II de 45.000 TPM

Atuneiro de 3300 m3

Buque atuneiro conxelador 1400 T

Buque Atuneiro conxelador ao cerco de 2500 m3 de volume de cubas

Buque Portacontedores Post-Panamax

Buque tanque LNG de membrana 145.000 m3

Fast Ferry Catamarán de 950 Pax e 250 coches

Ferry para navegación en Lago Ontario Canadá

Iate de 87m

LNG para propósitos de Bunkering 35000 m3

Megaiate 18 PAX

Petroleiro de crudo 300.000 TPM

Bulkarrier de 44.500 T.P.M.

Buque Remolcador e Salvamento Marítimo en alta mar

Remolcador rompexeos 100 TPF

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016