Logo da Universidade da Coruña

Grao en Información e Documentación

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
García Pose, Laura
Vogal Estudante
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Antonio
Vogal Coordinador de Título
Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
García Pose, Laura
Vogal Estudante
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Antonio
Vogal Coordinador de Título
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.080
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 192
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 144
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 150
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 21,4
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.374
Total de créditos matriculados 2015/2016 192
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 26
Número de estudantes 2015/2016 6
Homes 2015/2016 3
Homes 2015/2016 1
Mulleres 2015/2016 23
Mulleres 2015/2016 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,85
Media de créditos por estudante 2015/2016 32
Taxa de evaluación 2015/2016 78,6
Taxa de evaluación 2015/2016 75
Taxa de éxito 2015/2016 90,56
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 71,18
Taxa de rendemento 2015/2016 75
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 18,18
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 98,52
Taxa de graduación (%) 2011/2012 30

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.500
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 412,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 327
% créditos repetidos 2015/2016 14,11
Total de créditos matriculados 2015/2016 5.240
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 106
Homes 2015/2016 27
Mulleres 2015/2016 79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,43
Taxa de evaluación 2015/2016 86,49
Taxa de éxito 2015/2016 96,16
Taxa de rendemento 2015/2016 83,17

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.338
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 120
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 138
% créditos repetidos 2014/2015 16,17
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.596
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 32
Homes 2014/2015 5
Mulleres 2014/2015 27
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,88
Taxa de evaluación 2014/2015 81,58
Taxa de éxito 2014/2015 95,85
Taxa de rendemento 2014/2015 78,2
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 50
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,56
Taxa de graduación (%) 2010/2011 22,22

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 4.088
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 282
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 363
% créditos repetidos 2014/2015 13,63
Total de créditos matriculados 2014/2015 4.733
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 108
Homes 2014/2015 31
Mulleres 2014/2015 77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 43,82
Taxa de evaluación 2014/2015 82,63
Taxa de éxito 2014/2015 94,02
Taxa de rendemento 2014/2015 77,69

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.482
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 186
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 36
% créditos repetidos 2013/2014 13,03
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.704
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 30
Homes 2013/2014 4
Mulleres 2013/2014 26
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,8
Taxa de evaluación 2013/2014 82,04
Taxa de éxito 2013/2014 97
Taxa de rendemento 2013/2014 79,58
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 55,56
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 96
Taxa de graduación (%) 2009/2010 30

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 4.990
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 745,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 427,5
% créditos repetidos 2013/2014 19,03
Total de créditos matriculados 2013/2014 6.163
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 139
Homes 2013/2014 38
Mulleres 2013/2014 101
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 44,33
Taxa de evaluación 2013/2014 85,08
Taxa de éxito 2013/2014 96,57
Taxa de rendemento 2013/2014 82,16

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Antropoloxía Socio-Cultural
10
0
0
Introdución á Historia
7
3
1
Xeografía Humana
10
0
2
Informática Aplicada
7
1
1
Fundamentos de Teoría e Xestión da Información
9
0
0
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
8
1
5
Socioloxía
7
0
1
Xestión de Empresas e Institucións Culturais
9
0
1
Inglés Aplicado
8
1
0
Literatura Española
9
0
2

2º Curso

Documentación Xeral
8
0
1
Biblioteconomía
7
0
2
Análise Documental
9
0
0
Bibliografía e Fontes de Información
7
0
1
Informática Documental
6
1
1
Análise Documental de Contido
6
0
3
Arquivística
7
0
2
Estatística
6
0
1
Catalogación Descritiva de Documentos Especiais
7
0
1
Aspectos Xurídicos de Acceso á Información
6
0
1

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
4
0
1
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
4
0
1
Xestión de Documentos Administrativos
3
0
2
Fontes de Información Especializadas
4
0
0
Bases de Datos Documentais
3
0
2
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
3
0
1
Xestión da Colección
3
0
1
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
3
0
0
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
3
0
3
Estudos de Usuarios
3
0
1

4º Curso

Natureza e Evolución das Unidades de Información
3
0
1
Arquivos Municipais
4
0
0
Políticas de Información
1
0
1
Administración de Arquivos Históricos
4
0
3
Arquivos de Empresas
2
0
0
Bibliotecas Dixitais
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
3
0
1
Prevención e Conservación Documental
3
0
1
Deseño de Recursos Informativos en Web
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
3
0
1
Promoción de Servizos en Unidades de Información
2
0
1
Documentación en Medios de Comunicación
1
0
0
Practicum (Prácticas Externas)
5
0
1
Traballo Fin de Grao
4
0
2

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 45