Logo da Universidade da Coruña

Grao en Información e Documentación

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
García Pose, Laura
Vogal Estudante
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
García Pose, Laura
Vogal Estudante
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 23
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.092
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 918
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 102
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 72
% créditos repetidos 2017/2018 15,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,48

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 102
Homes 2017/2018 34
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.653
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 4.215
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 126
% créditos repetidos 2017/2018 9,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,62

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 27
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.458
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.158
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 156
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 144
% créditos repetidos 2016/2017 20,58
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54
Taxa de evaluación 2016/2017 67,49
Taxa de éxito 2016/2017 93,9
Taxa de rendemento 2016/2017 63,37
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,01
Taxa de graduación 2012/2013 45,45
Taxa de abandono 2014/2015 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 96
Homes 2016/2017 34
Mulleres 2016/2017 62
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 4.827
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 4.314
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 327
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 186
% créditos repetidos 2016/2017 10,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,28
Taxa de evaluación 2016/2017 83,1
Taxa de éxito 2016/2017 93,57
Taxa de rendemento 2016/2017 77,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 33
Homes 2015/2016 4
Mulleres 2015/2016 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.566
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.272
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 144
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 150
% créditos repetidos 2015/2016 18,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,45
Taxa de evaluación 2015/2016 78,16
Taxa de éxito 2015/2016 91,67
Taxa de rendemento 2015/2016 71,65
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 97,17
Taxa de graduación 2011/2012 27,27
Taxa de abandono 2013/2014 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 106
Homes 2015/2016 27
Mulleres 2015/2016 79
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 5.211
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.488
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 402
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 321
% créditos repetidos 2015/2016 13,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,16
Taxa de evaluación 2015/2016 86,41
Taxa de éxito 2015/2016 96,14
Taxa de rendemento 2015/2016 83,07

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
5
1
4
Informática Aplicada
5
1
5
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
5
0
7
Socioloxía
5
1
4
Antropoloxía Socio-Cultural
5
1
2
Introdución á Ética
5
0
3
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
5
1
3
Técnicas Historiográficas
3
1
5
Bibliografía e Fontes de Información
6
0
7
Arquivística
5
0
7

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
1
0
0
Literatura Galega
1
0
0
Documentación Xeral
1
0
2
Biblioteconomía
3
0
3
Análise Documental
2
0
2
Informática Documental
2
1
1
Análise Documental de Contido
1
0
2
Estatística
1
0
0
Catalogación Descritiva de Documentos Especiais
1
1
1
Aspectos Xurídicos de Acceso á Información
2
0
0

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
2
0
1
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
0
0
2
Xestión de Documentos Administrativos
2
0
0
Fontes de Información Especializadas
1
0
0
Bases de Datos Documentais
3
0
2
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
2
0
2
Xestión da Colección
1
0
2
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
2
1
1
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
1
0
2
Estudos de Usuarios
2
0
2

4º Curso

Arquivos Municipais
8
0
1
Administración de Arquivos Históricos
7
0
1
Bibliotecas Dixitais
7
0
1
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
4
0
0
Deseño de Recursos Informativos en Web
8
0
0
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
3
1
0
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
8
0
0
Promoción de Servizos en Unidades de Información
8
0
0
Traballo Fin de Grao
5
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
1
1
0
Informática Aplicada
4
0
2
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
2
0
7
Socioloxía
1
0
3
Antropoloxía Socio-Cultural
3
0
0
Introdución á Ética
3
0
1
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
3
0
0
Técnicas Historiográficas
2
0
1
Bibliografía e Fontes de Información
5
0
5
Arquivística
3
0
4

2º Curso

Documentación Xeral
0
0
2
Biblioteconomía
1
0
3
Análise Documental
2
1
1
Informática Documental
3
0
3
Análise Documental de Contido
2
0
3
Estatística
4
0
0
Catalogación Descritiva de Documentos Especiais
2
0
1
Aspectos Xurídicos de Acceso á Información
1
0
0

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
8
4
0
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
12
0
2
Xestión de Documentos Administrativos
9
1
0
Fontes de Información Especializadas
10
0
1
Bases de Datos Documentais
8
3
1
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
10
2
1
Xestión da Colección
8
1
3
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
10
1
1
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
8
1
2
Estudos de Usuarios
8
2
1

4º Curso

Arquivos Municipais
5
0
1
Administración de Arquivos Históricos
4
0
1
Bibliotecas Dixitais
4
0
0
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
1
0
0
Prevención e Conservación Documental
4
0
0
Deseño de Recursos Informativos en Web
4
0
1
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
7
0
1
Promoción de Servizos en Unidades de Información
5
0
1
Traballo Fin de Grao
6
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Antropoloxía Socio-Cultural
6
0
1
Introdución á Historia
4
1
1
Xeografía Humana
5
0
2
Informática Aplicada
3
0
1
Fundamentos de Teoría e Xestión da Información
3
0
0
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
5
1
6
Socioloxía
2
0
2
Xestión de Empresas e Institucións Culturais
5
0
1
Inglés Aplicado
2
0
2
Literatura Española
5
0
2

2º Curso

Documentación Xeral
7
0
1
Biblioteconomía
8
0
2
Análise Documental
5
2
1
Bibliografía e Fontes de Información
7
0
3
Informática Documental
9
0
1
Análise Documental de Contido
9
0
4
Arquivística
9
0
1
Estatística
11
0
1
Catalogación Descritiva de Documentos Especiais
8
1
1
Aspectos Xurídicos de Acceso á Información
9
0
0

3º Curso

Planificación e Xestión de Unidades de Información
6
1
0
Catalogación Formal de Documentos Electrónicos
5
1
1
Xestión de Documentos Administrativos
7
0
0
Fontes de Información Especializadas
5
0
0
Bases de Datos Documentais
5
1
1
Linguaxes de Indización Terminolóxicas
4
1
2
Xestión da Colección
5
0
2
Linguaxes de Clasificación Alfanuméricas
3
0
3
Xestión da Calidade nas Organizacións Documentais
7
0
2
Estudos de Usuarios
5
0
1

4º Curso

Arquivos Municipais
3
0
0
Políticas de Información
Administración de Arquivos Históricos
2
0
1
Arquivos de Empresas
1
0
0
Bibliotecas Dixitais
3
0
0
Fontes de Información en Ciencia e Tecnoloxía
0
0
1
Prevención e Conservación Documental
5
0
0
Deseño de Recursos Informativos en Web
2
0
0
Recuperación e Avaliación de Información Electrónica
3
0
0
Técnicas Documentais Aplicadas á Investigación Científica
4
0
0
Promoción de Servizos en Unidades de Información
2
0
0
Documentación en Medios de Comunicación
Practicum (Prácticas Externas)
3
0
0
Traballo Fin de Grao
3
0
2

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 45