Logo da Universidade da Coruña

Grao en Humanidades

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
García Pose, Laura
Vogal Estudante
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Tasset Carmona, José Luís
Presidente
Santos Pita, Manuela Del Pilar
Secretario/a
Fernández Casanova, María Carmen
Vogal PDI
Montero Fenollós, Juan Luís
Vogal PDI
Leira López, José
Vogal PDI
Ameneiros Rodríguez, María Rocío
Vogal PDI
García Pose, Laura
Vogal Estudante
López Leira, María Noelia
Vogal Estudante
Díaz Seijas, Raquel
Vogal Coordinador de Título
García Allut, Domingo Antonio
Vogal Coordinador de Título
Leira López, José
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 47
Homes 2017/2018 18
Mulleres 2017/2018 29
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.472
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.328
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 138
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 5,83
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,6

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 102
Homes 2017/2018 34
Mulleres 2017/2018 68
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 4.653
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 4.215
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 312
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 126
% créditos repetidos 2017/2018 9,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,62

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 47
Homes 2016/2017 21
Mulleres 2016/2017 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 2.640
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 2.496
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 102
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 42
% créditos repetidos 2016/2017 5,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,17
Taxa de evaluación 2016/2017 92,95
Taxa de éxito 2016/2017 92,18
Taxa de rendemento 2016/2017 85,68
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,38
Taxa de graduación 2012/2013 46,67
Taxa de abandono 2014/2015 11,11

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 96
Homes 2016/2017 34
Mulleres 2016/2017 62
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 4.827
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 4.314
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 327
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 186
% créditos repetidos 2016/2017 10,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 50,28
Taxa de evaluación 2016/2017 83,1
Taxa de éxito 2016/2017 93,57
Taxa de rendemento 2016/2017 77,75

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 53
Homes 2015/2016 19
Mulleres 2015/2016 34
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.856
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.472
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 126
% créditos repetidos 2015/2016 13,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,89
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 97,22
Taxa de rendemento 2015/2016 88,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 91,48
Taxa de graduación 2011/2012 37,5
Taxa de abandono 2013/2014 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 106
Homes 2015/2016 27
Mulleres 2015/2016 79
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 5.211
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 4.488
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 402
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 321
% créditos repetidos 2015/2016 13,87
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 49,16
Taxa de evaluación 2015/2016 86,41
Taxa de éxito 2015/2016 96,14
Taxa de rendemento 2015/2016 83,07

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
6
1
2
Informática Aplicada
8
4
1
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
7
2
1
Socioloxía
8
1
1
Antropoloxía Socio-Cultural
10
1
0
Introdución á Ética
9
0
3
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
7
2
2
Técnicas Historiográficas
5
2
2
Bibliografía e Fontes de Información
7
2
2
Arquivística
5
3
2

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
9
2
0
Literatura Galega
10
0
0
Prehistoria e Historia Antiga de Oriente
11
0
0
Historia Antiga de Grecia e Roma
11
0
0
Historia da Arte Clásica
10
0
0
Pensamento Filosófico Grego
11
0
0
Literatura Latina Antiga e Medieval
10
1
1
Documentación Xeral
9
2
0
Biblioteconomía
9
2
0
Informática Documental
9
0
2

3º Curso

Historia da Arte Medieval
Historia de América e da Expansión Europea
9
1
0
Ética Moderna e Contemporánea
6
0
2
Historia Moderna
9
1
0
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
8
0
1
Xeografía Rexional
11
0
2
Xeografía Humana

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
9
0
0
Historia Contemporánea
10
0
1
Hermenéutica Filosófica
8
0
1
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
13
1
0
Traballo Fin de Grao
8
0
4
Historia de España Contemporánea
12
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Historia
16
0
0
Informática Aplicada
10
2
1
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
8
1
4
Socioloxía
10
0
0
Antropoloxía Socio-Cultural
11
0
0
Introdución á Ética
11
0
0
Xestión da Información: Fundamentos e Teoría
10
0
1
Técnicas Historiográficas
11
0
0
Bibliografía e Fontes de Información
9
0
2
Arquivística
11
0
0

2º Curso

Xestión de Empresas e Institucións Culturais
Literatura Galega
9
0
2

3º Curso

Historia Medieval
10
0
1
Historia da Arte Medieval
10
0
2
Historia de América e da Expansión Europea
13
1
0
Ética Moderna e Contemporánea
14
0
0
Historia Moderna
12
0
2
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
15
0
0
Xeografía Rexional
11
0
4

4º Curso

Antropoloxía Social e Problemas Actuais
14
0
0
Historia Contemporánea
12
2
1
Hermenéutica Filosófica
13
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
6
0
2
Traballo Fin de Grao
11
0
4
Historia de España Contemporánea
7
0
3

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución á Antropoloxía Socio-Cultural
8
0
0
Introdución á Historia
8
5
2
Xeografía Humana
8
1
0
Informática Aplicada
8
3
1
Fundamentos de Teoría e Xestión da Información
11
0
1
Sistema do Coñecemento: Filosofía, Ciencia e Tecnoloxía
8
0
6
Socioloxía
7
0
2
Xestión de Empresas e Institucións Culturais
10
0
4
Inglés Aplicado
7
2
3
Literatura Española
8
0
5

2º Curso

Historia Antiga
13
0
3
Pensamento Filosófico Grego
14
1
1
Historia da Arte Clásica
14
0
3
Literatura Latina Antiga e Medieval
12
3
3
Arqueoloxía e Numismática
13
1
3
Historia Medieval
12
1
4
Introdución á Ética: Cidadanía e Democracia
14
0
3
Literatura Galega
15
0
3
Historia da Arte Medieval
13
0
3
Fontes Histórico-Documentais da Idade Media
10
6
3

3º Curso

Historia de América e da Expansión Europea
8
1
0
Ética Moderna e Contemporánea
8
0
0
Arte Moderna
8
0
0
Historia Moderna
11
0
0
Antropoloxía Social e Problemas Actuais
7
0
0
Historia Contemporánea
10
1
2
Socioloxía da Cultura e do Patrimonio
7
0
0
Arte Contemporánea
9
0
0
Xeografía Rexional
9
1
0
Hermenéutica Filosófica
13
0
0

4º Curso

Practicum (Prácticas Externas)
8
0
0
Filosofía da Ciencia e a Tecnoloxía
9
2
0
Xeografía Humana de Galicia
4
0
0
Historia das Relixións
6
0
0
Mitoloxía Clásica
7
0
1
Antropoloxía Social Aplicada
8
0
0
Traballo Fin de Grao
6
0
6
Historia de España Contemporánea
8
1
1
Ética Aplicada e Deontoloxía Profesional
7
0
0
Historia de Galicia
3
0
1
Xeografía Rexional de Galicia
4
0
2
Museoloxía
6
1
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 45