Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais

2017/2018 · 396 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Souto García, Valentín Balbino
Presidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
Caridad Yáñez, Francisco José
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Tarrío Tobar, Ana Dorotea
Vogal PDI
Conde Aboy, María
Vogal Estudante
Jacobo Bacelo, Alejandro José
Vogal Estudante
Iglesias Ferreiro, Berta
Vogal PAS
Souto García, Valentín Balbino
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
López Piñeiro, Santiago
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
García Paniagua, Eduardo
Vogal Estudante
Lavado Álvarez, Carlota
Vogal Estudante
Dopico López, Antonio
Vogal PAS
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Ferreiro, Berta
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 24
Homes 2017/2018 13
Mulleres 2017/2018 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.764
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.296
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 246
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 222
% créditos repetidos 2017/2018 26,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 73,5
Taxa de evaluación 2017/2018 77,21
Taxa de éxito 2017/2018 72,69
Taxa de rendemento 2017/2018 56,12
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 400
Homes 2017/2018 231
Mulleres 2017/2018 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.040
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 8.844
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.926
% créditos repetidos 2017/2018 44,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 40,1
Taxa de evaluación 2017/2018 70,83
Taxa de éxito 2017/2018 77,87
Taxa de rendemento 2017/2018 55,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 22
Homes 2016/2017 12
Mulleres 2016/2017 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.626
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.248
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 48
% créditos repetidos 2016/2017 23,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 73,91
Taxa de evaluación 2016/2017 70,48
Taxa de éxito 2016/2017 79,06
Taxa de rendemento 2016/2017 55,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2014/2015 22,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 485
Homes 2016/2017 268
Mulleres 2016/2017 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.570
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.418
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.194
% créditos repetidos 2016/2017 44,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 39,55
Taxa de evaluación 2016/2017 67,84
Taxa de éxito 2016/2017 78,77
Taxa de rendemento 2016/2017 53,44

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 17
Homes 2015/2016 10
Mulleres 2015/2016 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.284
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.092
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 192
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 14,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 75,53
Taxa de evaluación 2015/2016 87,38
Taxa de éxito 2015/2016 71,66
Taxa de rendemento 2015/2016 62,62

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 630
Homes 2015/2016 360
Mulleres 2015/2016 270
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.660
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.170
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.752
% créditos repetidos 2015/2016 40,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 40,72
Taxa de evaluación 2015/2016 71,83
Taxa de éxito 2015/2016 82,16
Taxa de rendemento 2015/2016 59,02

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
3
1
3
Economía da Empresa: Función Organizativa
2
4
1
Matemáticas I
4
3
2
Historia da Empresa
4
6
1
Economía da Empresa: Función Financeira
2
3
1
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
5
0
1
Física Aplicada I
2
2
3
Materiais I
5
1
4
Xeometría Descritiva
6
2
7
Dereito Privado da Edificación
4
0
2
Expresión Gráfica Arquitectónica I
4
4
3
Construción I
5
3
7

2º Curso

Economía Mundial e Española
3
2
2
Estatística I
5
3
1
Matemáticas II
1
6
0
Réxime Fiscal da Empresa I
6
0
8
Contabilidade Financeira I
2
1
2
Macroeconomía
5
0
0
Física Aplicada II
5
1
0
Construción II
7
2
0
Materiais II
4
4
1
Instalacións I
4
1
2
Dereito Público da Edificación
3
0
0
Xeometría da Representación
2
0
5

4º Curso

Análise das Operacións Financeiras
2
0
0
Bases de Datos para a Empresa
2
0
0
Introdución á Econometría
2
0
0
Dirección Financeira II
2
0
0
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
3
0
0
Réxime Fiscal da Empresa III
2
0
0
Organización, Programación e Control
2
0
0
Construción IV
2
0
0
Proxectos Técnicos I
2
0
0
Estruturas II
1
0
0
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
0
0
2
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
2
0
0

3º Curso

Organización de Empresas
6
0
0
Contabilidade Financeira II
6
4
0
Estatística II
6
0
0
Dirección Financeira I
7
0
0
Informática Aplicada á Empresa
7
0
0
Réxime Fiscal da Empresa II
3
2
1
Expresión Gráfica Arquitectónica II
5
0
0
Materiais III
3
0
0
Construción III
0
1
2
Estruturas I
1
3
2
Topografía
2
2
4
Instalacións II
4
1
0

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30