Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais

2016/2017 · 396 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Souto García, Valentín Balbino
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Ramón
Vogal PDI
Abeledo Cortizas, Pedro
Vogal Estudante
Pazos Esteban, Beatriz
Vogal Estudante
Neira Cortizas, María Purificación
Vogal PAS
Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vicepresidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Faya Filgueiras, Gonzalo
Vogal Estudante
Carballido Mariño, Daniel Alfonso
Vogal Estudante
Gómez Diego, Natividad Estefanía
Vogal PAS
López Rivadulla, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Dopico López, Antonio
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 22
Homes 2016/2017 12
Mulleres 2016/2017 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.626
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.248
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 330
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 48
% créditos repetidos 2016/2017 23,25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 73,91
Taxa de evaluación 2016/2017 70,48
Taxa de éxito 2016/2017 79,06
Taxa de rendemento 2016/2017 55,72
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2014/2015 22,22

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 485
Homes 2016/2017 268
Mulleres 2016/2017 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.570
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.418
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.194
% créditos repetidos 2016/2017 44,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 39,55
Taxa de evaluación 2016/2017 67,84
Taxa de éxito 2016/2017 78,77
Taxa de rendemento 2016/2017 53,44

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 17
Homes 2015/2016 10
Mulleres 2015/2016 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.284
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.092
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 192
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 14,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 75,53
Taxa de evaluación 2015/2016 87,38
Taxa de éxito 2015/2016 71,66
Taxa de rendemento 2015/2016 62,62

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 630
Homes 2015/2016 360
Mulleres 2015/2016 270
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.660
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.170
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.752
% créditos repetidos 2015/2016 40,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 40,72
Taxa de evaluación 2015/2016 71,83
Taxa de éxito 2015/2016 82,16
Taxa de rendemento 2015/2016 59,02

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 10
Homes 2014/2015 7
Mulleres 2014/2015 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 702
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 702
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 70,2
Taxa de evaluación 2014/2015 81,2
Taxa de éxito 2014/2015 76,84
Taxa de rendemento 2014/2015 62,39

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 746
Homes 2014/2015 417
Mulleres 2014/2015 329
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 33.110
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 21.600
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.673
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.838
% créditos repetidos 2014/2015 34,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 44,39
Taxa de evaluación 2014/2015 76,52
Taxa de éxito 2014/2015 80,55
Taxa de rendemento 2014/2015 61,64

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
5
1
4
Economía da Empresa: Función Organizativa
4
1
2
Matemáticas I
3
3
3
Historia da Empresa
5
5
4
Economía da Empresa: Función Financeira
5
0
3
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
5
1
1
Física Aplicada I
6
0
5
Materiais I
6
2
6
Xeometría Descritiva
3
7
6
Dereito Privado da Edificación
3
0
4
Expresión Gráfica Arquitectónica I
4
2
7
Construción I
6
3
10

2º Curso

Economía Mundial e Española
8
0
2
Estatística I
5
4
2
Matemáticas II
6
3
0
Réxime Fiscal da Empresa I
2
3
6
Contabilidade Financeira I
7
0
1
Macroeconomía
7
1
1
Física Aplicada II
6
0
2
Construción II
1
0
5
Materiais II
4
2
0
Instalacións I
4
0
1
Dereito Público da Edificación
7
0
0
Xeometría da Representación
4
0
3

3º Curso

Organización de Empresas
5
0
0
Contabilidade Financeira II
2
1
0
Estatística II
4
0
0
Dirección Financeira I
4
0
0
Informática Aplicada á Empresa
5
0
0
Réxime Fiscal da Empresa II
2
0
0
Expresión Gráfica Arquitectónica II
2
0
0
Materiais III
4
0
0
Construción III
2
0
0
Estruturas I
1
0
2
Topografía
2
0
0
Instalacións II
2
1
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
7
3
0
Economía da Empresa: Función Organizativa
9
1
0
Matemáticas I
9
3
1
Historia da Empresa
4
7
1
Economía da Empresa: Función Financeira
8
1
0
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
10
0
0
Física Aplicada I
6
2
2
Materiais I
7
5
2
Xeometría Descritiva
4
4
7
Dereito Privado da Edificación
9
0
0
Expresión Gráfica Arquitectónica I
5
6
0
Construción I
2
9
5

2º Curso

Economía Mundial e Española
3
3
1
Estatística I
5
1
1
Matemáticas II
3
3
1
Réxime Fiscal da Empresa I
2
3
2
Contabilidade Financeira I
6
1
0
Macroeconomía
6
0
1
Física Aplicada II
6
0
1
Construción II
3
0
0
Materiais II
4
0
0
Instalacións I
6
1
0
Dereito Público da Edificación
8
0
0
Xeometría da Representación
2
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
9
0
1
Economía da Empresa: Función Organizativa
9
0
1
Matemáticas I
5
4
1
Historia da Empresa
6
2
2
Economía da Empresa: Función Financeira
9
0
1
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
9
0
1
Física Aplicada I
6
2
1
Materiais I
3
4
3
Xeometría Descritiva
2
3
5
Dereito Privado da Edificación
9
0
0
Expresión Gráfica Arquitectónica I
5
3
1
Construción I
1
4
5

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30