Logo da Universidade da Coruña

Programa de simultaneidade do Grao en Arquitectura Técnica e o Grao en Ciencias Empresariais

2017/2018 · 396 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Souto García, Valentín Balbino
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Ramón
Vogal PDI
Abeledo Cortizas, Pedro
Vogal Estudante
Pazos Esteban, Beatriz
Vogal Estudante
Neira Cortizas, María Purificación
Vogal PAS
Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vicepresidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Faya Filgueiras, Gonzalo
Vogal Estudante
Carballido Mariño, Daniel Alfonso
Vogal Estudante
Gómez Diego, Natividad Estefanía
Vogal PAS
López Rivadulla, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Dopico López, Antonio
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 2.184
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 384
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 14,95
Total de créditos matriculados 2015/2016 2.568
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 51
Homes 2015/2016 30
Mulleres 2015/2016 21
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50,35
Taxa de evaluación 2015/2016 87,38
Taxa de éxito 2015/2016 71,66
Taxa de rendemento 2015/2016 62,62

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.150
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.546
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6.648
% créditos repetidos 2014/2015 36,3
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 937
Homes 2014/2015 519
Mulleres 2014/2015 418
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 38,79
Taxa de evaluación 2014/2015 77,63
Taxa de éxito 2014/2015 81,87
Taxa de rendemento 2014/2015 63,55

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.332
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.332
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 28
Homes 2014/2015 19
Mulleres 2014/2015 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 47,57
Taxa de evaluación 2014/2015 81,98
Taxa de éxito 2014/2015 77,47
Taxa de rendemento 2014/2015 63,51

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.110
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 8.583
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 11.600
% créditos repetidos 2013/2014 42,68
Total de créditos matriculados 2013/2014 47.290
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.091
Homes 2013/2014 592
Mulleres 2013/2014 499
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 43,35
Taxa de evaluación 2013/2014 79,46
Taxa de éxito 2013/2014 79,67
Taxa de rendemento 2013/2014 63,3

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Principios de Microeconomía
9
0
1
Economía da Empresa: Función Organizativa
9
0
1
Matemáticas I
5
4
1
Historia da Empresa
6
2
2
Economía da Empresa: Función Financeira
9
0
1
Introdución á Socioloxía Industrial e da Empresa
9
0
1
Física Aplicada I
6
2
1
Materiais I
3
4
3
Xeometría Descritiva
2
3
5
Dereito Privado da Edificación
9
0
0
Expresión Gráfica Arquitectónica I
5
3
1
Construción I
1
4
5

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 30