Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura Técnica

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Souto García, Valentín Balbino
Presidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
Caridad Yáñez, Francisco José
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Tarrío Tobar, Ana Dorotea
Vogal PDI
Conde Aboy, María
Vogal Estudante
Jacobo Bacelo, Alejandro José
Vogal Estudante
Iglesias Ferreiro, Berta
Vogal PAS
Souto García, Valentín Balbino
Presidente
Seara Paz, Gumersinda
Vicepresidente
González Sarceda, Manuel
Secretario/a
López Piñeiro, Santiago
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
García Paniagua, Eduardo
Vogal Estudante
Lavado Álvarez, Carlota
Vogal Estudante
Dopico López, Antonio
Vogal PAS
Martínez Carballo, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Hermo Sánchez, Víctor Manuel
Vogal Coordinador de Título
Iglesias Ferreiro, Berta
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 272
Homes 2018/2019 159
Mulleres 2018/2019 113
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 10.660
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 5.442
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.312
% créditos repetidos 2018/2019 48,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 39,18

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 339
Homes 2018/2019 199
Mulleres 2018/2019 140
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 14.100
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 8.415
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 2.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.454
% créditos repetidos 2018/2019 40,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 41,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 340
Homes 2017/2018 196
Mulleres 2017/2018 144
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 12.700
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 6.168
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 2.970
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.558
% créditos repetidos 2017/2018 51,42
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 37,34
Taxa de evaluación 2017/2018 67,96
Taxa de éxito 2017/2018 75,17
Taxa de rendemento 2017/2018 51,09
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 66,39
Taxa de graduación 2013/2014 7,29
Taxa de abandono 2015/2016 39,62

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 400
Homes 2017/2018 231
Mulleres 2017/2018 169
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 16.040
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 8.844
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 3.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.926
% créditos repetidos 2017/2018 44,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 40,1
Taxa de evaluación 2017/2018 70,83
Taxa de éxito 2017/2018 77,87
Taxa de rendemento 2017/2018 55,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 406
Homes 2016/2017 231
Mulleres 2016/2017 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 7.716
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.876
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.032
% créditos repetidos 2016/2017 50,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 38,48
Taxa de evaluación 2016/2017 66,05
Taxa de éxito 2016/2017 75,58
Taxa de rendemento 2016/2017 49,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 69,25
Taxa de graduación 2012/2013 15,96
Taxa de abandono 2014/2015 22,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 485
Homes 2016/2017 268
Mulleres 2016/2017 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.570
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.418
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.194
% créditos repetidos 2016/2017 44,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 39,55
Taxa de evaluación 2016/2017 67,84
Taxa de éxito 2016/2017 78,77
Taxa de rendemento 2016/2017 53,44

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
26
12
21
Física Aplicada I
21
7
6
Materiais I
25
16
21
Xeometría Descritiva
27
7
54
Dereito Privado da Edificación
17
9
7
Matemática II
17
2
16
Física Aplicada II
14
6
11
Expresión Gráfica Arquitectónica I
16
8
11
Construción I
8
35
31
Economía e Organización de Empresa
11
16
9

2º Curso

Construción II
20
7
15
Materiais II
18
16
19
Expresión Gráfica Arquitectónica II
3
4
14
Instalacións I
17
19
17
Dereito Público da Edificación
9
0
0
Materiais III
12
8
8
Construción III
26
14
15
Xeometría da Representación
16
9
43
Estruturas I
17
30
23
Topografía
14
9
18

3º Curso

Organización, Programación e Control
18
0
0
Construción IV
50
15
18
Proxectos Técnicos I
19
1
9
Instalacións II
33
11
12
Estruturas II
44
10
22
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
28
6
10
Proxectos Técnicos II
24
4
16
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
19
0
0
Patoloxía e Rehabilitación
23
11
12
Medicións, Orzamentos e Control Económico
37
23
10

4º Curso

Seguridade e Prevención
35
17
19
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
54
7
2
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritacions
42
6
4
Estruturas III
53
4
9
Instalacións III
50
8
13
Traballo Fin de Grao
81
0
80
Inglés Técnico
4
0
0
Historia dos Procesos Construtivos na Edificación
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
4
0
0
Medicións Acústicas na Edificación
3
0
1
Patrimonio Arquitectónico Galego
3
0
1
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
0
0
1
Prácticas Externas
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
19
14
27
Física Aplicada I
12
7
5
Materiais I
12
15
20
Xeometría Descritiva
22
6
69
Dereito Privado da Edificación
9
1
8
Matemática II
12
4
16
Física Aplicada II
7
2
11
Expresión Gráfica Arquitectónica I
5
5
6
Construción I
7
26
26
Economía e Organización de Empresa
4
8
6

2º Curso

Construción II
27
8
18
Materiais II
23
25
19
Expresión Gráfica Arquitectónica II
8
4
12
Instalacións I
24
19
24
Dereito Público da Edificación
14
0
0
Materiais III
19
9
17
Construción III
37
15
27
Xeometría da Representación
14
17
47
Estruturas I
37
32
41
Topografía
16
13
17

3º Curso

Organización, Programación e Control
49
4
3
Construción IV
51
30
23
Proxectos Técnicos I
47
5
17
Instalacións II
33
21
16
Estruturas II
61
24
31
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
45
19
9
Proxectos Técnicos II
41
6
28
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
47
0
3
Patoloxía e Rehabilitación
35
6
11
Medicións, Orzamentos e Control Económico
55
29
20

4º Curso

Seguridade e Prevención
67
7
25
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
44
12
8
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritacions
50
1
5
Estruturas III
55
2
10
Instalacións III
51
17
13
Traballo Fin de Grao
69
3
118
Inglés Técnico
11
0
2
Historia dos Procesos Construtivos na Edificación
6
0
2
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
13
0
0
Medicións Acústicas na Edificación
12
0
0
Patrimonio Arquitectónico Galego
10
0
2
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
3
0
1
Prácticas Externas
16
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
40
18
48
Física Aplicada I
19
11
13
Materiais I
35
22
31
Xeometría Descritiva
24
9
89
Dereito Privado da Edificación
23
3
13
Matemática II
38
5
25
Física Aplicada II
28
4
19
Expresión Gráfica Arquitectónica I
15
5
12
Construción I
23
26
38
Economía e Organización de Empresa
5
9
14

2º Curso

Construción II
63
9
24
Materiais II
47
18
23
Expresión Gráfica Arquitectónica II
30
0
10
Instalacións I
33
19
32
Dereito Público da Edificación
25
0
1
Materiais III
42
10
15
Construción III
65
19
43
Xeometría da Representación
23
14
44
Estruturas I
45
45
51
Topografía
57
15
10

3º Curso

Organización, Programación e Control
38
4
7
Construción IV
73
36
32
Proxectos Técnicos I
27
9
8
Instalacións II
69
16
21
Estruturas II
62
22
47
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
67
13
10
Proxectos Técnicos II
31
4
24
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
35
1
3
Patoloxía e Rehabilitación
30
6
16
Medicións, Orzamentos e Control Económico
64
46
22

4º Curso

Seguridade e Prevención
63
31
27
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
95
5
8
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e Peritacions
93
3
9
Estruturas III
95
12
16
Instalacións III
105
18
21
Traballo Fin de Grao
104
0
126
Inglés Técnico
19
0
1
Historia dos Procesos Construtivos na Edificación
8
1
2
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
16
0
1
Medicións Acústicas na Edificación
18
0
2
Patrimonio Arquitectónico Galego
14
0
1
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
6
2
4
Prácticas Externas
26
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

Acondicionamento dun baixo comercial para bar-cafetería na rúa Antonio Machado, Lugones (Asturias)

Auditoría e rehabilitación enerxética dun inmoble para a súa conversión nun edificio de consumo casi nulo, situado na rúa Diego Delicado nº 3, Santa Uxía de Ribeira (A Coruña)

Derribos e demolicións. Caso práctico: derribo na Avda. Valdés nº 23, Ponferrada (León)

Estudo de viabilidade dunha promoción inmobiliaria na aldea de Abruñeiras en Barro, municipio de Noia, provincia da Coruña

Estudo enerxético dun edificio residencial situado na rúa Antonio Viñes nº 18, A Coruña

Informe da Avaliación do Edificio coa proposta técnica e económica, para un edificio de 8 vivendas situado na R/ Reverendo Padre José Álvarez Cabeza nº 1, A Coruña

Intervención sobre habitabilidade e eficiencia enerxética dunha vivenda en Rubiá (Ourense)

Monografía sobre a incidencia do gas radón na edificación e corrección dos seus efectos. Aplicación a dous casos prácticos, en obra nova e en edificio existente

Plan de Autoprotección da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Plan de autoproteción da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña

Prototipo de vivenda ante unha situación de emerxencia. Aplicación práctica na rexión de Maule, Chile

Proxecto básico e de execución da rehabilitación de 1 vivenda unifamiliar e anexos para garaxe e hórreo no lugar de Sixto nº 39, parroquia de Santa Mariña de Ribasar, concello de Rois (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dun edificio de vivendas na Avda. Sardiñeira nº 6, A Coruña

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Fontán, Sada (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de Rolle nº 5, Bacoi, Alfoz (Lugo)

Proxecto básico e de execución de reforma de local comercial para restaurante, sito no porto de Cabo de Cruz (Boiro)

Proxecto básico e de execución de reforma e adaptación á normativa vixente dos graderíos do campo de fútbol de Bertamiráns, no concello de Ames, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución para a adecuación dun local comercial para restaurante

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar tradicional en Lardeiros, Monterroso (Lugo)

Proxecto de rehabilitación integral da antiga estación de tren de Queixas-Londoño, Cerceda, coa fin de darlle un novo uso como museo do tren

Proxecto de rehabilitación integral dunha vivenda tradicional unifamiliar no lugar de Guldrís s/n, Arzúa (A Coruña)

Proxecto de rehabilitación integral e enerxética dun edificio de vivendas no concello de Poio (Pontevedra)

Proxecto técnico de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar illada no concello de Oroso (A Coruña)

Proxecto técnico de retirada dun tellado e fachada con asbestos nunha casa unifamiliar en Caleiro, Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Proxecto técnico e de execución da rehabilitación dun edificio de vivendas na rúa Almería 5 (barrio de Flores del Sil), Ponferrada (León)

Rehabiliación enerxética dunha vivenda unifamiliar en Fuentesnuevas - Ponferrada

Rehabilitación construtiva e enerxética dun edificio de planta baixa, catro plantas altas e baixo cuberta en Marín (Pontevedra)

Rehabilitación de anexos da igrexa da Orde Terceira de San Francisco, A Coruña

Rehabilitación dunha casa tradicional para turismo rural en Friol (Lugo)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar situada en Narón (A Coruña)

Viabilidade do acondicionamento enexético dunha vivenda rural tradicional do 1900 na parroquia de Vizoño, Abegondo (A Coruña)

A madeira na construción tradicional galega. As palleiras

A madeira na construción. Estudo dos métodos de unión tradicionais. Casos de estudo: Galicia e Xapón

Acondicionamento dun local comercial para cafetería do edificio nº 4 na Avda. dos Bosques, Arteixo (A Coruña)

Acondicionamento dun local comercial para oficina de Farmacia, na Rúa Emilia Pardo Bazán Nº 1, Ourense

Adecuación de local comercial a tetería, na Av. Bergantiños 50, Paiosaco-A Laracha (A Coruña)

Adecuación dun local comercial para cafetería na Estrada de Circunvalación, edificio residencial Pinamar, r/ Vigo nº 30, Sanxenxo (Pontevedra)

Análise da rehabilitación enerxética e aplicación a caso práctico: vivenda unifamiliar dos anos 70 en Cambre (A Coruña)

Análise das posibilidades do uso de paneis de madeira maciza contralaminada na arquitectura pasiva dos climas oceánico e subtropicalizado. Caso de estudo: Galicia

Análise de comportamento enerxético dunha vivenda tradicional na serra. Caso de estudo Galicia (A Pobra do Brollón)

Análise dun ciclo de vida enfocado á construción dunha vivenda unifamiliar composta por taboleiros de madeira contralaminada

Análise dunha construción con bambú e adobe. Proposta para a construción dunha escola en Quibdó (Chocó, Colombia)

Arquitectura pasiva e popular. Caso de estudo: Faiados

Avaliación de impacto ambiental. Caso práctico: nova estación depuradora de augas residuais en Foz (Lugo)

Avaliación e proposta de mellora enerxética dun inmoble plurifamiliar na Coruña

Bancada do campo de fútbol de Serón (Almería)

Cálculo da fiabilidade estrutural nunha viga executada, utilizando o método de simulación de Monte Carlo

Construcións complementarias dos conxuntos monásticos no sueste de Galicia.

Construcións do ciclo do pan no leste de Monfero (A Coruña)

Construcións do ciclo do pan no oeste de Monfero (A Coruña)

Deseño e redacción do estudo de xestión de residuos de construcción e demolición

Eficiencia enerxética do Centro Redidencial Docente da Coruña, da Universidade Laboral

Estudo da viabilidade económica dun edificio residencial no barrio de "La Rosaleda" de Ponferrada

Estudo de implantación do saneamento en Santiniketan (India) para la ONG "Escuela Shantidi"

Estudo de seguridade e saúde da rehabilitación dun edificio de 4 plantas de oficinas máis baixo comercial e un soto sito na praza de Santa Eufemia, Ourense

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de 8 vivendas, locais comerciais, garaxes e trasteiros situado na Parcela C2-UE 11, Sta. María do Temple, parroquia do Temple, Cambre (A Coruña)

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de vivenda colectiva para 25 vivendas, con 2 sotos, planta baixa, 4 plantas e aproveitamento baixo cuberta, situado na r/ Obra nº 13, Sada (A Coruña)

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de vivendas composto por dous sotos, unha planta baixa, cinco plantas altas para 40 vivendas e un baixo-cuberta, sito na R/ Costa do Castro, Foz (Lugo)

Estudo de seguridade e saúde dun edificio para o seu uso como hotel e local sen uso de 1 soto, planta baixa, 3 plantas e baixo cuberta, sito en Lugo

Estudo de seguridade e saúde dun edificio público de 1 soto e 3 plantas, sito na rúa Cervantes, Foz (Lugo)

Estudo de seguridade e saúde para un edificio de 2 sotos, planta baixa, entreplanta, 4 plantas altas e ático para 20 vivendas, garaxe e locais comerciais na Av. Terra Chá. Vilalba

Estudo enerxético dun edificio residencial de cinco plantas situado en Pontevedra

Estudo enerxético e propostas de mellora dunha vivenda unifamiliar na rúa suroeste nº 1, Cerceda (A Coruña)

Estudo histórico-construtivo do Palacio Espiscopal de Diomondi, O Saviñao (Lugo)

Estudo para mellorar a eficiencia enerxética dunha casa rural, "Les Casones" nº 65, El Ferrero-Cabo de Peñas (Asturias)

Levantamento, informe patolóxico e análise estructural da igrexa parroquial de Santa María de Entíns, Outes (A Coruña)

Libro de estilo para fluxo de traballo entre contornos BIM sobre o proxecto dun edificio industrial de B+1

O amianto e a súa xestión na edificación na Comunidade Autónoma de Galicia

O axente na xestión integral da planificación e execución de obras. Caso práctico

O project management e o modelo ISO 9001

Plan de autoprotección do festival SONRIAS

Plan de autoprotección do Pazo dos Deportes da Coruña, situado na Av. Buenos Aires s/n

Proxecto básico e de execución da reforma dun edificio para a ONG Escuela Shantidi en Anantapur, India

Proxecto básico e de execución da rehabilitación da Casa de Caamaño, situada na rúa Alejandro Cadarso, Noia (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Fornelos, O Rosal (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de Cimadevila-San Mamede de Ferreiros nº 6, O Pino (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de San breixo nº 34, Noia (A Coruña)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para albergue de peregrinos no lugar de Camiño Real nº 5, parroquia de san Vicente de Aro, concello de Negreira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar en Cernadas-Lira, Salvaterra de Miño (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa Mariña 11, Porto de Espasante, Ortigueira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Barbazán, Negreira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de Moar nº 8, concello de Abadín (Lugo)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar sita en Bagüín, concello de Marín (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución dunha rehabilitación de 2 vivendas para centro socio-cultural no lugar de Souto, parroquia de Santa María de Souto, Paderne (A Coruña)

Proxecto básico e de execución dunha rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e anexos no lugar de Escurido nº 1, parroquia de San Xulián de Lendo, concello da Laracha (A Coruña)

Proxecto básico e de execución para a adecuación dun local comercial a supermercado na rúa Amparo López Jean, Culleredo (A Coruña)

Proxecto básico e de execución para o acondicionamento dun local para tenda de produtos ecolóxicos na r/ García Barbón 85, Vigo (Pontevedra)

Proxecto de demolición dun edificio residencial na r/ San Antonio nº 13, A Coruña

Proxecto de reforma dunha vivenda destinada a vivenda e clinica de fisioterapia

Proxecto de rehabilitación dun centro de educación primaria para unha residencia xeriátrica no lugar Aldea, parroquia Belesar, Vilalba (Lugo)

Proxecto de rehabilitación dun edificio de vivendas situado na R/ San Andrés 73, A Coruña

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na rúa Porta de Cima 51, Vilalba (Lugo)

Proxecto de rehabilitación e cambio de uso da escola de Fazai, parroquia de Carballido, Lugo

Proxecto de rehabilitación enerxética dun hotel-restaurante. Santiago de Compostela (A Coruña)

Proxecto técnico da rehabilitación dunha casa escola para vivenda unifamiliar no lugar de Catasueiro, parroquia de San Xoán de Sabardes, Outes (A Coruña)

Proxecto técnico de construción dun observatorio de fauna nas "Fragas do Eume", provincia da Coruña

Proxecto técnico de rehabilitación de vivenda unifamiliar tradicional situada en lugar Igrexa 14, Simes, Meaño (Pontevedra)

Proxecto técnico de rehabilitación dun edificio para servizos múltiples para o concello de Begonte (Lugo)

Reforma de local comercial para restaurante na Travesía da Cormelana nº 1A, esquina coa rúa San Andrés, A Coruña

Reforma de local para restaurante e vivendas na r/ Paseo dársena nº 3 (Casa Molina), A Coruña

Rehabilitación dun inmoble para vivenda na Avda. de Santiago nº 64, Ourense

Rehabilitación dunha casa reitoral para centro sociocultural en Trazo (A Coruña)

Rehabilitación dunha casa reitoral para uso multidisciplinar sita en Corral da Igrexa 14, Lubre, Bergondo (A Coruña)

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Rabo do Porco nº 9, Raxó-Poio (Pontevedra)

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar tradicional galega no lugar de Ulló, parroquia de Céltigos, Frades (A Coruña)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar na r/ Loureiro nº 2, Noia (A Coruña)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar na r/ Outonil, Noia (A Coruña)

Rehabilitación enerxética dunha vivenda unifamiliar para uso residencial colectivo (turismo rural) en Porto do Son (A Coruña)

Rehabilitación enerxética e construtiva dun edificio de vivendas e local comercial no lugar Gándara nº 20, Ribeira (A Coruña)

Seguimento de obra. Reforma dun establecemento comercial na Ctra. Madrid 155, Vigo (Pontevedra)

Testemuña doutro tempo, as casas dos barcos. Proposta de intervencion para cambio de uso y conservación "museo vivo" do estaleiro de "Purro" en Bueu, Pontevedra

Tipoloxías construtivas de hórreos e paneras no concejo de Sobrescobio (Asturias)

Vivendas prefabricadas para situacións de emerxencia. Análise comparativo e proposta xustificada de solución para aportar

"Precipitación efectiva": estudo sobre o aproveitamento das augas pluviais en vivendas unifamiliares

A dirección integrada de proxectos nun contorno BIM

Acondicionamento de local comercial para clínica veterinaria

Acondicionamento de local comercial para tenda deportiva na r/ Estrella nº 5, Carballo (A Coruña)

Análise da eficiencia enerxética do edificio de investigación da UDC

Análise dunha vivenda unifamiliar sita no concello de Oleiros para transformarse nunha vivenda de consumo case nulo

Análise e proposta de implantación dunha nova técnica de mantemento de sistemas de ventilación mecánica

Análise enerxética e propostas de mellora dunha vivenda unifamiliar en Noia (A Coruña)

Aplicación da metodoloxía BIM en construción industrializada

Arquitectura de emerxencia en campos de refuxiados. Estudo dos campos de refuxiados na Europa actual

Arquitectura rural galega: técnicas construtivas para a recuperación etnográfica

Auditoría e acondicionamiento enerxético de vivenda unifamiliar, no concello de Oleiros

Avaliación de eficiencia enerxética dunha gardería, sita en Fixó nº 46, Calo-Teo (A Coruña)

Casas de palla

Ciclo de vida da madeira na construción. Análise dun caso práctico

Circulación dos materiais de construción na Unión Europea

Deseño e execución dun dispositivo de medición de transmitancias térmicas en materiais

Domótica actual na edificación

Estandar Passivhaus

Estándar Passivhaus; aplicación en vivenda modular

Estudo de acondicionamento acústico das aulas Especial I e II da EU de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña

Estudo de alternativas para a recuperación de estructura de madeira en edificio residencial en Cornide de Abaixo, Castro de Rei

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de vivendas na Av. Rosalía de Castro 95, Montrove-Oleiros (A Coruña)

Estudo de viabilidade dunha promoción na Avda Ernesto Che Guevara 52-54 Oleiros

O modelo ISO de auditoría e certificación aplicado ó sector da construcción.

Os sistemas de xestion de calidade: ISO 9001, SIX sigma E EFQM. Unha perspectiva dende o sector da construcción

Plan de autoprotección da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña

Plan de autoprotección do edificio de servizos centrais de investigación da Universidade da Coruña

Proposta de ordenanza reguladora de obras de urbanización en núcleos rurais

Propostas de arquitectura pasiva para mellora de vivenda con tipoloxía mariñeira

Proxecto básico e de execucion da adaptación dun local comercial na rúa José Pastor Horta, nº 1 no municipio de Santiago de Compostela, provincia de A Coruña

Proxecto básico e de execución da reforma dun local comercial para uso farmacéutico

Proxecto básico e de execución da rehabilitación das plantas 3ª e baixo cuberta do edificio sinalado co nº 234 na rúa Magdalena da cidade de Ferrol, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución da rehabilitación de vivenda unifamiliar situada na Av. de Galicia nº 34, concello de Cambados (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda para restaurante, aldea de Senín-Losón-Lalín (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación, para uso socio-cultural, da casa reitoral da parroquia de Santa María de Bamonde, lugar de Igrexa 3, Teo (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de adaptación e reforma de local comercial para bar-cafetería, no baixo sinalado co nº 21 da avda. de España, Cedeira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de obras de reforma para a eliminación de barreiras arquitectónicas e melloras de accesibilidade e de evacuación da Escola de Arquitectura Técnica da Coruña

Proxecto básico e de execución de reforma das aulas especiais I e II, nova aula de graos, zona de administración e zona sala de profesores e dirección na Escola de Arquitectura Técnica da Coruña

Proxecto básico e de execución de reforma dun edificio de usos múltiples na rúa Miradoiro nº 3, Oleiros (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da antigua estación de ferrocarril situada no lugar da Pontraga, parroquia de Parada, concello de Ordes, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da igrexa parroquial de San Pedro de Noceda do Caurel, no municipio de Folgoso do Caurel

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de local comercial na Avda. Xoán CArlos I, Culleredo (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de local na rúa Uruguay nº 6, concello de Vigo (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar en núcleo rural, no lugar Pedrón, parroquia de Magalofes, Fene (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación do "Pazo de Seárez" no lugar de O Forno-Cordeiro, nº 59 municipio de Valga, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Av. Miguel de Cervantes 76, concello de Narón (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para o seu uso como tal y anejo para garaje en Ois, Coirós (A Coruña)

Proxecto de adecuación da ETS de Náutica da UDC ao CTE DB S14

Proxecto de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar da Rúa nº 26, Vilarmaior (A Coruña)

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e urbanización da parcela en Silleda (Pontevedra)

Proxecto de rehabilitación e cambio de uso de vivenda e construcións anexas en ' A Cacharela', Tabeirós, concello de A Estrada, provincia de Pontevedra

Proxecto de rehabilitación integral enerxética de edificio de vivendas na Avda. do Mar 17, Mugardos (A Coruña)

Proxecto de restauranción do núcleo poboacional dos Cabreiros destinado a aula de interpretación da natureza, sendeiro e área de recreo para posta en valor de Chenlo, Porriño (Pontevedra)

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da ley de contratos do sector público. Caso práctico, obra de ampliación do I.E.S. Marco do Camballón en Vila de Cruces (Pontevedra)

Reforma de local comercial e primeira planta para clínica dental e vivnda na rúa Leonardo Rodríguez nº 2, Chantada (Lugo)

Reforma de local comercial para estudo de arquitectura e interiorismo con "showroom", na rúa de Galicia nº 24, Vilalba (Lugo)

Reforma de local comercial para restaurante e cafetería na Avda. de Finisterre, 42-44, A Coruña

Reforma de local para tenda de roupa e showroom na rúa Juana de Vega nº 1, A Coruña

Reforma e acondicionamento de local comercial para cafetería na rúa Paseo de Ronda nº 37, A Coruña

Reforma e acondicionamento de local comercial para Escola Infantil en Poio, provincia de Pontevedra

Rehabilitación da Casa da Crespa con fins hoteleiros en Donramiro, Lalín (Pontevedra)

Rehabilitación de edificación para albergue turístico superior

Rehabilitación de vivenda unifamiliar, sita na rúa San Xoán nº 2, Sardiñeiro-Fisterra (A Coruña)

Rehabilitación do conxunto rural "Vilabella" para museo etnográfico e servizos: complementarios e de restauración, en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Rehabilitación do edificio da estación de autobuses en Verín (Ourense)

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar como pensión e restaurante en Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Rehabilitación e cambio de uso de nave industrial a vivenda tipo loft con taller e galería de arte e proxecto de execución do loft

Rehabilitación enerxética do centro IES A Sardiñeira

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 90