Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura Técnica

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Souto García, Valentín Balbino
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Ramón
Vogal PDI
Abeledo Cortizas, Pedro
Vogal Estudante
Pazos Esteban, Beatriz
Vogal Estudante
Neira Cortizas, María Purificación
Vogal PAS
Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vicepresidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Faya Filgueiras, Gonzalo
Vogal Estudante
Carballido Mariño, Daniel Alfonso
Vogal Estudante
Gómez Diego, Natividad Estefanía
Vogal PAS
López Rivadulla, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Dopico López, Antonio
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 406
Homes 2016/2017 231
Mulleres 2016/2017 175
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 7.716
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.876
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.032
% créditos repetidos 2016/2017 50,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 38,48
Taxa de evaluación 2016/2017 66,05
Taxa de éxito 2016/2017 75,58
Taxa de rendemento 2016/2017 49,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 69,25
Taxa de graduación 2012/2013 15,96
Taxa de abandono 2014/2015 22,92

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 485
Homes 2016/2017 268
Mulleres 2016/2017 217
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 19.180
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 10.570
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.418
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 4.194
% créditos repetidos 2016/2017 44,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 39,55
Taxa de evaluación 2016/2017 67,84
Taxa de éxito 2016/2017 78,77
Taxa de rendemento 2016/2017 53,44

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 539
Homes 2015/2016 309
Mulleres 2015/2016 230
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 21.440
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.440
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.292
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.704
% créditos repetidos 2015/2016 46,63
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 39,77
Taxa de evaluación 2015/2016 69,52
Taxa de éxito 2015/2016 80,27
Taxa de rendemento 2015/2016 55,81
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 74,27
Taxa de graduación 2011/2012 17,09
Taxa de abandono 2013/2014 20,83

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 630
Homes 2015/2016 360
Mulleres 2015/2016 270
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.660
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 15.170
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.730
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.752
% créditos repetidos 2015/2016 40,86
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 40,72
Taxa de evaluación 2015/2016 71,83
Taxa de éxito 2015/2016 82,16
Taxa de rendemento 2015/2016 59,02

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 659
Homes 2014/2015 366
Mulleres 2014/2015 293
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 29.110
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 17.830
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.520
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.766
% créditos repetidos 2014/2015 38,77
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 44,18
Taxa de evaluación 2014/2015 74,98
Taxa de éxito 2014/2015 78,09
Taxa de rendemento 2014/2015 58,55
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 81,21
Taxa de graduación 2010/2011 21,79
Taxa de abandono 2012/2013 17,2

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 746
Homes 2014/2015 417
Mulleres 2014/2015 329
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 33.110
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 21.600
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.673
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.838
% créditos repetidos 2014/2015 34,76
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 44,39
Taxa de evaluación 2014/2015 76,52
Taxa de éxito 2014/2015 80,55
Taxa de rendemento 2014/2015 61,64

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
19
14
27
Física Aplicada I
12
7
5
Materiais I
12
15
20
Xeometría Descritiva
22
6
69
Dereito Privado da Edificación
9
1
8
Matemática II
12
4
16
Física Aplicada II
7
2
11
Expresión Gráfica Arquitectónica I
5
5
6
Construción I
7
26
26
Economía e Organización de Empresa
4
8
6

2º Curso

Construción II
27
8
18
Materiais II
23
25
19
Expresión Gráfica Arquitectónica II
8
4
12
Instalacións I
24
19
24
Dereito Público da Edificación
14
0
0
Materiais III
19
9
17
Construción III
37
15
27
Xeometría da Representación
14
17
47
Estruturas I
37
32
41
Topografía
16
13
17

3º Curso

Organización, Programación e Control
49
4
3
Construción IV
51
30
23
Proxectos Técnicos I
47
5
17
Instalacións II
33
21
16
Estruturas II
61
24
31
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
45
19
9
Proxectos Técnicos II
41
6
28
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
47
0
3
Patoloxía e Rehabilitación
35
6
11
Medicións, Orzamentos e Control Económico
55
29
20

4º Curso

Seguridade e Prevención
67
7
25
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
44
12
8
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e peritacions
50
1
5
Estruturas III
55
2
10
Instalacións III
51
17
13
Traballo Fin de Grao
69
3
118
Inglés Técnico
11
0
2
Historia dos procesos construtivos na edificación
6
0
2
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
13
0
0
Medicións Acústicas na Edificación
12
0
0
Patrimonio Arquitectónico Galego
10
0
2
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
3
0
1
Prácticas Externas
16
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
40
18
48
Física Aplicada I
19
11
13
Materiais I
35
22
31
Xeometría Descritiva
24
9
89
Dereito Privado da Edificación
23
3
13
Matemática II
38
5
25
Física Aplicada II
28
4
19
Expresión Gráfica Arquitectónica I
15
5
12
Construción I
23
26
38
Economía e Organización de Empresa
5
9
14

2º Curso

Construción II
63
9
24
Materiais II
47
18
23
Expresión Gráfica Arquitectónica II
30
0
10
Instalacións I
33
19
32
Dereito Público da Edificación
25
0
1
Materiais III
42
10
15
Construción III
65
19
43
Xeometría da Representación
23
14
44
Estruturas I
45
45
51
Topografía
57
15
10

3º Curso

Organización, Programación e Control
38
4
7
Construción IV
73
36
32
Proxectos Técnicos I
27
9
8
Instalacións II
69
16
21
Estruturas II
62
22
47
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
67
13
10
Proxectos Técnicos II
31
4
24
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
35
1
3
Patoloxía e Rehabilitación
30
6
16
Medicións, Orzamentos e Control Económico
64
46
22

4º Curso

Seguridade e Prevención
63
31
27
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
95
5
8
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e peritacions
93
3
9
Estruturas III
95
12
16
Instalacións III
105
18
21
Traballo Fin de Grao
104
0
126
Inglés Técnico
19
0
1
Historia dos procesos construtivos na edificación
8
1
2
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
16
0
1
Medicións Acústicas na Edificación
18
0
2
Patrimonio Arquitectónico Galego
14
0
1
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
6
2
4
Prácticas Externas
26
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
87
51
49
Física Aplicada I
30
13
14
Materiais I
33
38
42
Xeometría Descritiva
31
24
95
Dereito Privado da Edificación
35
9
10
Matemática II
58
17
39
Física Aplicada II
32
13
22
Expresión Gráfica Arquitectónica I
23
8
9
Construción I
17
37
40
Economía e Organización de Empresa
36
5
12

2º Curso

Construción II
82
17
45
Materiais II
55
41
32
Expresión Gráfica Arquitectónica II
22
0
14
Instalacións I
59
24
29
Dereito Público da Edificación
30
1
2
Materiais III
37
19
23
Construción III
118
26
67
Xeometría da Representación
22
19
44
Estruturas I
68
51
62
Topografía
47
41
34

3º Curso

Organización, Programación e Control
62
8
7
Construción IV
59
53
47
Proxectos Técnicos I
62
3
8
Instalacións II
59
44
15
Estruturas II
88
42
46
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
70
33
15
Proxectos Técnicos II
82
0
18
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
58
4
3
Patoloxía e Rehabilitación
108
0
10
Medicións, Orzamentos e Control Económico
122
47
39

4º Curso

Seguridade e Prevención
77
33
12
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
154
12
4
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e peritacions
153
13
2
Estruturas III
154
10
7
Instalacións III
118
37
19
Traballo Fin de Grao
118
1
131
Inglés Técnico
31
1
2
Historia dos procesos construtivos na edificación
45
0
2
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
36
0
2
Medicións Acústicas na Edificación
53
0
2
Patrimonio Arquitectónico Galego
18
0
4
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
8
1
2
Prácticas Externas
22
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Precipitación efectiva": estudo sobre o aproveitamento das augas pluviais en vivendas unifamiliares

A dirección integrada de proxectos nun contorno BIM

Acondicionamento de local comercial para clínica veterinaria

Acondicionamento de local comercial para tenda deportiva na r/ Estrella nº 5, Carballo (A Coruña)

Análise da eficiencia enerxética do edificio de investigación da UDC

Análise dunha vivenda unifamiliar sita no concello de Oleiros para transformarse nunha vivenda de consumo case nulo

Análise e proposta de implantación dunha nova técnica de mantemento de sistemas de ventilación mecánica

Análise enerxética e propostas de mellora dunha vivenda unifamiliar en Noia (A Coruña)

Aplicación da metodoloxía BIM en construción industrializada

Arquitectura de emerxencia en campos de refuxiados. Estudo dos campos de refuxiados na Europa actual

Arquitectura rural galega: técnicas construtivas para a recuperación etnográfica

Auditoría e acondicionamiento enerxético de vivenda unifamiliar, no concello de Oleiros

Avaliación de eficiencia enerxética dunha gardería, sita en Fixó nº 46, Calo-Teo (A Coruña)

Casas de palla

Ciclo de vida da madeira na construción. Análise dun caso práctico

Circulación dos materiais de construción na Unión Europea

Deseño e execución dun dispositivo de medición de transmitancias térmicas en materiais

Domótica actual na edificación

Estandar Passivhaus

Estándar Passivhaus; aplicación en vivenda modular

Estudo de acondicionamento acústico das aulas Especial I e II da EU de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña

Estudo de alternativas para a recuperación de estructura de madeira en edificio residencial en Cornide de Abaixo, Castro de Rei

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de vivendas na Av. Rosalía de Castro 95, Montrove-Oleiros (A Coruña)

Estudo de viabilidade dunha promoción na Avda Ernesto Che Guevara 52-54 Oleiros

O modelo ISO de auditoría e certificación aplicado ó sector da construcción.

Os sistemas de xestion de calidade: ISO 9001, SIX sigma E EFQM. Unha perspectiva dende o sector da construcción

Plan de autoprotección da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña

Plan de autoprotección do edificio de servizos centrais de investigación da Universidade da Coruña

Proposta de ordenanza reguladora de obras de urbanización en núcleos rurais

Propostas de arquitectura pasiva para mellora de vivenda con tipoloxía mariñeira

Proxecto básico e de execucion da adaptación dun local comercial na rúa José Pastor Horta, nº 1 no municipio de Santiago de Compostela, provincia de A Coruña

Proxecto básico e de execución da reforma dun local comercial para uso farmacéutico

Proxecto básico e de execución da rehabilitación das plantas 3ª e baixo cuberta do edificio sinalado co nº 234 na rúa Magdalena da cidade de Ferrol, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución da rehabilitación de vivenda unifamiliar situada na Av. de Galicia nº 34, concello de Cambados (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación dunha vivenda para restaurante, aldea de Senín-Losón-Lalín (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación, para uso socio-cultural, da casa reitoral da parroquia de Santa María de Bamonde, lugar de Igrexa 3, Teo (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de adaptación e reforma de local comercial para bar-cafetería, no baixo sinalado co nº 21 da avda. de España, Cedeira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de obras de reforma para a eliminación de barreiras arquitectónicas e melloras de accesibilidade e de evacuación da Escola de Arquitectura Técnica da Coruña

Proxecto básico e de execución de reforma das aulas especiais I e II, nova aula de graos, zona de administración e zona sala de profesores e dirección na Escola de Arquitectura Técnica da Coruña

Proxecto básico e de execución de reforma dun edificio de usos múltiples na rúa Miradoiro nº 3, Oleiros (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da antigua estación de ferrocarril situada no lugar da Pontraga, parroquia de Parada, concello de Ordes, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da igrexa parroquial de San Pedro de Noceda do Caurel, no municipio de Folgoso do Caurel

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de local comercial na Avda. Xoán CArlos I, Culleredo (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de local na rúa Uruguay nº 6, concello de Vigo (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar en núcleo rural, no lugar Pedrón, parroquia de Magalofes, Fene (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación do "Pazo de Seárez" no lugar de O Forno-Cordeiro, nº 59 municipio de Valga, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Av. Miguel de Cervantes 76, concello de Narón (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para o seu uso como tal y anejo para garaje en Ois, Coirós (A Coruña)

Proxecto de adecuación da ETS de Náutica da UDC ao CTE DB S14

Proxecto de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar da Rúa nº 26, Vilarmaior (A Coruña)

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e urbanización da parcela en Silleda (Pontevedra)

Proxecto de rehabilitación e cambio de uso de vivenda e construcións anexas en ' A Cacharela', Tabeirós, concello de A Estrada, provincia de Pontevedra

Proxecto de rehabilitación integral enerxética de edificio de vivendas na Avda. do Mar 17, Mugardos (A Coruña)

Proxecto de restauranción do núcleo poboacional dos Cabreiros destinado a aula de interpretación da natureza, sendeiro e área de recreo para posta en valor de Chenlo, Porriño (Pontevedra)

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da ley de contratos do sector público. Caso práctico, obra de ampliación do I.E.S. Marco do Camballón en Vila de Cruces (Pontevedra)

Reforma de local comercial e primeira planta para clínica dental e vivnda na rúa Leonardo Rodríguez nº 2, Chantada (Lugo)

Reforma de local comercial para estudo de arquitectura e interiorismo con "showroom", na rúa de Galicia nº 24, Vilalba (Lugo)

Reforma de local comercial para restaurante e cafetería na Avda. de Finisterre, 42-44, A Coruña

Reforma de local para tenda de roupa e showroom na rúa Juana de Vega nº 1, A Coruña

Reforma e acondicionamento de local comercial para cafetería na rúa Paseo de Ronda nº 37, A Coruña

Reforma e acondicionamento de local comercial para Escola Infantil en Poio, provincia de Pontevedra

Rehabilitación da Casa da Crespa con fins hoteleiros en Donramiro, Lalín (Pontevedra)

Rehabilitación de edificación para albergue turístico superior

Rehabilitación de vivenda unifamiliar, sita na rúa San Xoán nº 2, Sardiñeiro-Fisterra (A Coruña)

Rehabilitación do conxunto rural "Vilabella" para museo etnográfico e servizos: complementarios e de restauración, en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Rehabilitación do edificio da estación de autobuses en Verín (Ourense)

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar como pensión e restaurante en Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Rehabilitación e cambio de uso de nave industrial a vivenda tipo loft con taller e galería de arte e proxecto de execución do loft

Rehabilitación enerxética do centro IES A Sardiñeira

Acondicionamento de local comercial para uso de cafetería, sito na rúa Maruja Gutiérrez nº 4, Lalín (Pontevedra)

Acondicionamento local comercial para tenda de mobiliario vintage en Ponteareas (Pontevedra)

Adecuación de espazo comercial para tenda de moda na rúa Evaristo Martelo nº 26, Vimianzo (A Coruña)

Adecuación de local comercial a restaurante na praza de Santo Domingo, 17, Lugo

Adecuación de local comercial para restaurante, na esquina das rúas San Andrés e Cormelana, A Coruña

Adecuación de local comercial para viñoteca, sito na praza Os Anxos nº 5, A Coruña

Análise comparativo de normativas: ACT 318-14 e EHE-08

Análise da eficiencia enerxética da Facultade de Informática da UDC

Análise da eficiencia enerxética de fachadas ventiladas cerámicas e sistemas de captación solar

Análise do impacto medioambiental dos illamentos térmicos na construción

Análise estratigráfico e patolóxico exterior das fachadas da igrexa de San Miguel de Breamo, con apoio de técnicas fotogramétricas de baixo custo

Aplicación do documento básico DB HR do CTE á edificación existente: protección fronte ao ruído interior

Causas e avaliación de fisuras, formigón autoreparable sostible co medio ambiente

Certificación verde. Estudo de caso no edificio da piscina municipal sita en Cariño, A Coruña

Comprobación e adaptación ao CTE do CEIP Mestre Manuel García, sito na Riña s/n, Oia (Pontevedra)

Confort ambiental e renovación de aire

Cualificación enerxética e proposta de mellora de vivenda unifamiliar

Desenvolvemento documental para construción dun proxecto de execución dunha vivenda unifamiliar

Desenvolvemento dunha carpintería para exteriores e posta en obra acorde cun standard

Eficiencia enerxética dun edificio de vivendas na rúa Ramón y Cajal nº 5, Lugo

Estudo de acondicionamento acústico da Aula Magna da EU de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña

Estudo de acondicionamento acústico do comedor/cafetería da EU de Arquitectura Téncnica da Universidade da Coruña

Estudo de adaptación da Anonymous-II Eco-House como módulo individual e autosuficiente para residencia universitaria no campus da Zapateira da Universidade da Coruña

Estudo de seguridade e saúde da execución dun edificio de vivendas sito na rúa Visitación de la Encina, nº 8, O Burgo, Culleredo (A Coruña)

Estudo de seguridade e saúde de edificio de vivenda colectiva de 1 soto, planta baixa, tres plantas e baixo cuberta, para garaxes e 15 vivendas, sito en Malpica de Bergantiños

Estudo de seguridade e saúde de edificio de vivenda colectiva de 4 sotos, 1 semisoto, planta baixa, seis plantas e baixo cuberta, para garaxes, 2 locais comerciais e 20 vivendas, sito en r/Peregrina nº 54, Pontevedra

Estudo do comportamento da cuncha de mexillón como árido para a fabricación de formigón en masa. Aplicación na cimentación dun módulo experimental (módulo biovalvo)

Fachadas ventiladas e a súa influencia na eficiencia enerxética do edificio

Fachadas vexetais. Análise do impacto medioambiental e aplicacións

Instalación domótica nunha vivenda unifamiliar sita na rúa Río Sil 31, Oleiros (A Coruña)

Integración da fotogrametría con RPAS na arquitectura técnica

Metodoloxía para a realiación de informes técnicos, Inspección Técnica de Edificios, Informe de Avaliación do Edificio e elaboración de caso práctico (rúa Colombia nº 8, A Coruña)

Modelado en 3D aplicado a construcións da arquitectura popular mediante fotogrametría dixital automatizada

O control de calidade na dirección da execución das obras de construción, desenvolvemento de base de datos informática e a súa aplicación práctica a un caso real de dúas vivendas unifamiliares illadas en Castropol (Asturias)

O granito Rosa Porriño como material de construción

Patoloxías en pechamentos de pedra

Plan de autoprotección da Facultade de Ciencias da UDC e estudo de xestión da prevención dos riscos laborais

Project management e a arquitectura técnica

Propostas de arquitectura pasiva para mellora de vivenda unifamiliar

Proxecto básico e de execución de local comercial para restaurante, sito na esquina das rúas San Andrés e Cormelana, A Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación das vivendas anexas ao faro de Cabo Vilán no lugar Cancela, concello de Camariñas, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de antiga casa reitoral na parroquia de Santa Cruz do Valadouro (Lugo) para uso vivenda

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de edificio de vivendas na rúa Primavera 33, A Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda para pensión de 3 estrelas con bar no Ézaro 71 C.P. 15297, Dumbría (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar en lugar de Marzo de Abaixo, parroquia de Grixoa, concello de Santiago de Compostela, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar illada segundo estándar Passivhaus (EnerPHit) no lugar de Neiro Abaixo 16-Busto, Santiago de Compostela (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na Ronda da Muralla nº 136, Lugo

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa Casas Reais 21, Santiago de Compostela (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa do Forno nº 34, concello de Marín, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Guende, parroquia de Folladela, concello de Melide, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Nogueiró de Arriba nº 23B, concello de Meis, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Rozadas nº 3, concello de Boal, provincia de Asturias

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Tarrío, Touro (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Vilaquinte, nº 6, Torre, concello de Carballedo, provincia de Lugo

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no núcleo histórico de Santiago de Compostela, A Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar para o seu uso como biblioteca na rúa Manuel Murguía-Avenida Salvador Allende s/n en San Pedro de Nós, concello de Oleiros, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar Villa Güimil, no lugar de Avda. Rosalía de Castro nº 42, concello de Vilargarcía de Arousa, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación do balneario de Caldeliñas, na parroquia de Vilamaior do Val, concello de Verín, provincia de Ourense

Proxecto básico e de execución de rehabilitación do Pazo de Casanova. Lg Casanova nº 1, parroquia de Nantón. Cabana de Bergantiños ( A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dun edificio de baixo e 1 planta na Av. da Constitución nº 112, Cariño (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dun edificio para albergue de peregrinos no lugar de Ventosa, Ames (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Las Eras nº 49, lugar de Columbrianos, Ponferrada (León)

Proxecto básico e de exucución de rehabilitación de vivienda unifamiliar no lugar de Ventín s/n, municipio de Touro, Provincia de A Coruña.

Proxecto de rehabilitación de edificio de vivendas 'As casas dos mestres' para edificio de vivendas en rúa dos mestres nº 10 C.P. 15920 Rianxo (A Coruña)

Proxecto de rehabilitación de vivenda unifamiliar en Larín, Arteixo (A Coruña)

Proxecto de rehabilitación do edificio hotel balneario de Ferrería do Incio

Proxecto de rehabilitación dun edificio de vivendas sita no centro urbán de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), na praza Martín Gómez Abal nº 9 e 10, con acceso á Av. da Mariña nº 20 e 22

Proxecto de rehabilitación dun local comercial para sala de teatro, na praza María Pita, nº 17 na Coruña

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Poboanza, nº 29, concello de Tui, provincia de Pontevedra

Proxecto de ruta cultural, deportiva e etnográfica, na zona dos Ancares, Cervantes (Lugo)

Proxecto técnico de adecuación do centro universitario de riazor (CUR) da UDC á norma básica DB-SI do CTE (protección contra incendio)

Proxecto técnico de recuperación e consolidación do mosteiro de San Martiño de Vilaoriente, concello de Mondoñedo, Lugo. Análise histórico constructivo e obtención de nube de puntos

Proxecto técnico e de consolidación de ruínas da torre de Noriega, no lugar de Noriega-Colombres, concello de Ribadedeva, provincia de Asturias

Reforma de edificio para restaurante en Fonte de San Andrés nº 1, A Coruña

Reforma de local comercial para clínica dental en Vigo

Rehabilitación da antiga fábrica conserveira Ameixide, para centro talaso ría de Aldán

Rehabilitación da casa palacio Cañe, e conversión do complexo en establecemento rural

Rehabilitación de batería militar "Cabo Silleiro (Baiona-Pontevedra)"

Rehabilitación de casa reitoral en San Miguel en Valga, Pontecesures (Pontevedra) para albergue de peregrinos

Rehabilitación de casa reitoral para vivenda unifamiliar no Priorato, Chantada (Lugo)

Rehabilitación de edificio de vivendas con local comercial en planta baixa , na rúa Riego de Agua, nº 50, A Coruña

Rehabilitación de edificio de vivendas para centro de día en Friol (Lugo)

Rehabilitación de edificio residencial sito na Praza Pescadería Vella nº 1, Santiago de Compostela (A Coruña)

Rehabilitación de vivenda adaptada para centro de día

Rehabilitación de vivenda e cambio de uso a mesón en planta baixa en Villanueva del Árbol (León)

Rehabilitación de vivenda tradicional galega no Vilar nº 4, Bribes, Cambre (A Coruña)

Rehabilitación de vivenda unifamiliar

Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Corcubión

Rehabilitación de vivenda unifamiliar na estrada LU-P-2901, 6, O Carballal, Ferreira, Palas de Rei (Lugo)

Rehabilitación de vivienda unifamiliar no lugar Lamas, 3-Toda-Sísamo, Carballo, A Coruña

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar mediante métodos sostibles, na Pobra do Caramiñal, A Coruña

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para uso hostelero (sidrería), en Eiriz, concello da Estrada, Pontevedra

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para uso residencial en Freaza, nº 16, Fornelos de Montes (Pontevedra)

Rehabilitación e reforma de edificio de vivendas en Avenida Rosalía de Castro 95, Montrove, Oleiros (A Coruña)

Rehabilitación edificio de vivendas na rúa Cervantes nº 5, Carballo (A Coruña)

Rehabilitación enerxética da Facultade de Informática da Universidade da Coruña por metodoloxía BIM

Rehabilitación enerxética de edificio público: centro de saúde de Salas (Asturias), na Av. Chamberí, 23

Rehabilitación enerxética de vivenda unifamiliar

Rehabilitación vivenda unifamiliar en Cartas nº 10 Cedeira

Renovación enerxética dunha vivenda unifamiliar. Estudo comparativo entre Galicia e Dinamarca

Ruta cultural e rehabilitación de edificio para centro de interpretación no concello de Oímbra (Ourense)

Sistema de detección contra o intrusismo nas instalacións públicas

Taboleiro contralaminado. Sistema construtivo

Verificación da fiabilidade estrutural en estruturas executadas mediante metodoloxía probabilística

2000 anos de construcións fortificadas en Galicia dende a Idade de Ferro ata a Moderna

A madeira, unha perspectiva dende a sostenibilidade

A peritación de danos na edificación. Caso práctico de danos no edificio nº 12 da rúa Nicomedes Pastor Díaz de Lugo

Acondicionamento dun local comercial en viñoteca, na Praza de Ourense, A Coruña

Adecuación de local comercial a restaurante, na esquina da rúa San Andrés e travesía Cormelana, A Coruña

Análise comparativo do impacto da crise no sector inmobiliario nas finanzas dos vinte concellos máis poboados de España

Análise da rehabilitación do Pazo Torres de Fragua, en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Análise de técnicas de rehabilitación para hoteis, no edificio situado na rúa das Casas Reais nº 29 (Santiago de Compostela)

Análise patolóxico e intervención en edificacións en pedra

Anteproxecto de Carril Bici, Praza de Pontevedra - Campus Elviña

Aplicación da técnica da liña de balance e análise de riscos nun proxecto de edificación no contorno BIM

Arquitectura relixiosa e restauración. Exemplos de iglexas na Costa da Morte

Colaboración Outras Universidades

Construcción en madeira contralaminada: a industrialización sostible da edificación.

Control e execución dun módulo experimental empregando material procedente de concha de mexillón

D.M.S. (Device Management System) Sistema informatizado de xestión e control de obra, maquinaria e medios auxiliares

Demolición selectiva

Desenvolvemento documental para a construción dun proxecto de execución dun colexio

Deseño de sistema de cuberta móbil pra piscinas

Detección de conflitos estáticos, incompatibilidades e interferenzas no modelo BIM

Estudo comparativo de sistemas de rehabilitación en forxados de madeira

Estudo comparativo dos Sistemas de Xestión dos RCDs entre España e Brasil

Estudo de estruturas de cines do século XX na cidade de Ferrol

Estudo de seguridade e saúde dun edificio de vivendas de 40 vivendas, baixo comercial e garaxes sito na avda. Plácido Peña de Vilalba-Lugo

Estudo de seguridade e saúde para edificio composto de 12 vivendas, local comercial e garaxe, de 7 plantas e 3 sotos

Estudo de seguridade e saúde para o proxecto de rehabilitación do antigo edificio denominado "El Pilar", que se dedicará a albergar a sede do auditorio Caixanova, na rúa Preguntoiro nº 23 de Santiago de Compostela, provincia da Coruña

Estudo de seguridade e saúde relativo ao proxecto de edificio de planta soto para garaxe, planta baixa e dúas plantas destinadas a hotel e baixo cuberta para trasteiros na Avda. Cesáreo Pondal 27, Laxe, A Coruña

Implantación e estudo económico dunha rede de calor con biomasa no Campus Universitario da Coruña

Implementación da metodoloxía BIM no desenvolvemento de proxectos de edificación

Izado dun edificio de formigón armado afectado por desplome grave

Mellora do impacto enerxético do complexo deportivo "A Malata", na Estrada da Malata s/n, Ferrol (A Coruña)

Monografía sobre historia da seguridade na construción

Novas solucións para a caracterización de envolventes de vidro

O eloxio do metal

O Project Manager. Unha proposta para a edificación en España

O sector da construción e a familia normativa ISO 9000

O sistema de calificación LEED aplicado a un proxecto de edificación segundo o PMBOK do PMI

Obras de construción e urbanización en áreas de afección arqueolóxica

Optimización do local da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica para uso hosteleiro e de esparcemento

Proxecto básico e de execución da rehabilitación do "Xalet do Catllaràs", obra de Gaudí, na Pobla de Lillet, Barcelona

Proxecto básico e de execución de acondicionamento de local comercial para centro de fisioterapia

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da "Casa Sesto" no lugar de Caxide nº 13, na parroquia de Larazo, concello de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da antiga escola unitaria para edificio cultural e museo etnográfico, sita no lugar de Igrexa nº 7, parroquia de Santa Cruz de Campolongo, concello de Negreira, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da casa reitoral da parroquia de Santa María de Guísamo, no concello de Bergondo, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de centro ecuestre pinteño no lugar da Pargueira 13, Brexo-Lema, concello de Cambre, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na aldea de Llaneces, concello de Valdés, provincia de Asturias

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa Falcoeiro, parroquia de Aguiño, concello de Riveira, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no Camiño dos Castros Dornelas nº 27, concello de Mos, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar da Azureira nº 1, concello das Pontes de García Rodríguez, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar da Lagoa, Sorrizo, Arteixo, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar da Valadiña nº 13, Tomeza, concello de Pontevedra, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Illobre nº 16, Castro Pontellas, concello de Betanzos, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Mallou, nº 40, concello de Carnota, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Outeiro nº 59, parroquia de Lago, concello de Valdoviño, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de San Miguel de Bidueira, concello de Manzaneda, provincia de Ourense

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar do Freixal nº 4, Sofán, concello de Carballo, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación do antigo instituto da ESO, para a súa adaptación como centro de día e residencia de maiores, no lugar de Esparís, concello de Brión, A Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dun antigo cuartel da garda civil nun edificio de restauración situado no lugar de Curros, do núcleo Pousada, parroquia de Mabegondo, concello de Abegondo, A Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dun edificio de dúas plantas e baixo cuberta con uso restaurante

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e anexos no lugar de Seble, nº 12, parroquia de Visantoña, concello de Mesía, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e anexos para adecuación como casa rural, no lugar das Cancelas 47, na parroquia de Santa Mariña de Cereo, concello de Coristanco, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Pobra do Caramiñal, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de O Verdeal, parroquia de Domaio, concello de Moaña, provincia de Pontgevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de Porzomillos nº 100, concello de Oza-Cesuras, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución dunha rehabilitación enerxética dun edificio de vivendas con baixo comercial na rúa Valdoncel nº 20, en Betanzos (A Coruña)

Proxecto básico e de execución para adecuación de local comercial a cafetería-libraría, sita na avda. Los Ángeles nº 5 (A Coruña)

Proxecto básico e de execución para adecuación dun local comercial destinado a centro de día para persoas maiores de 65 anos en rúa Barrio Nuevo, 4 baixo, en Luarca (Asturias)

Proxecto básico e de exeución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e anexos no lugar de Vilar 11, parroquia de Carreira, concello de Ribeira, provincia da Coruña

Proxecto de adaptación do Mercado de San Agustín para exposicións itinerantes

Proxecto de estrutura de cuberta para pavillón deportivo no Instituto de Educación Secundaria Poeta Añón, Serra de Outes, A Coruña

Proxecto de rehabilitación do edificio "Casa do Lagar" para uso de gardería

Proxecto de rehabilitación do edificio nº 41 da Rúa Real da Coruña

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar no lugar de Sambade nº 5, parroquia de Lema, concello de Carballo, A Coruña

Proxecto de rehabilitación e acondicionamiento da batería militar J4 de Cabo Silleiro para albergue de peregrinos no Camiño de Santiago da Costa

Proxecto de remodelación do antigo Mercado de Froitas e Legumes de Piacenza

Proxecto modificado do proxecto de rehabilitación e adaptación dun inmoble para centro social e vivenda unifamiliar na rúa Campo do Cruceiro do Galo nº 1, Santiago de Compostela (A Coruña)

Reforma de local para escola infantil en R/ do Río Miño-Iglesario, nº 36-38, Carballo, A Coruña

Reforma de local para libraría en R/ Ángeles nº 5, A Coruña

Reforma de local para restaurante na Coruña

Reforma de local para ximnasio no Polígono industrial de Sabón (Arteixo)

Reforma para bodega en Xinzo de Limia

Rehabilitación con cambio de uso de vivenda a hotel en Mondoñedo, Lugo

Rehabilitación da casa parroquial de Pontedeume

Rehabilitación da finca e construcións do Pazo Tenreiro na parroquia de Nós, Oleiros (A Coruña)

Rehabilitación de casa en Seixalvo, Ourense

Rehabilitación de casa solariega para aloxamento de turismo rural en Caldas de Partovia, concello do Carballiño, provincia de Ourense

Rehabilitación de edificio 'Sala de Máquinas' de FENOSA en Santiago de Compostela (A Coruña)

Rehabilitación de muíño para panadería e obradoiro en Abegondo (A Coruña)

Rehabilitación de quintana asturiana para uso de hotel rural, na carretera de Aguilar s/n, Aronces, El Pito, Cudillero, Asturias

Rehabilitación de vivenda destinada a turismo rural, en Costoia nº 2, parroquia de Grixalba, concello de Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña

Rehabilitación de vivenda rural no Xurbal nº 4, O Vicedo (Lugo)

Rehabilitación de vivenda unifamiliar destinada a uso residencial, sita no barrio do Casal, parroquia de Soutelo, concello de Salceda de Caselas, provincia de Pontevedra

Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Forxa, concello de Porqueira, provincia de Ourense

Rehabilitación de vivenda unifamiliar para o seu uso como albergue turístico, no lugar o Pontigo nº 2, parroquia de Galdo, concello de Viveiro (Lugo)

Rehabilitación de vivenda unifamiliar para uso hotelero en Ferreira do Valadouro, provincia de Lugo

Rehabilitación de vivenda unifamiliar seguindo criterios enerxéticos, no lugar de Alemparte nº 21, parroquia de Ouzande, concello da Estrada, provincia de Pontevedra

Rehabilitación de vivienda unifamiliar en Montemogos-Beluso-Bueu Pontevedra

Rehabilitación de vivienda unifamiliar en Rúanova-Beluso- Concello de Bueu- Pontevedra

Rehabilitación do "Arsenal di Pavia" e recalificación da área

Rehabilitación do colexio San Lorenzo de Gijón (Asturias)

Rehabilitación do edificio Lamas Carvajal nº 2, Praza Maior, Ourense

Rehabilitación do mosteiro de Santa María de Villanueva de Oscos (Asturias)

Rehabilitación do polideportivo de Portomarín

Rehabilitación dunha casa unifamiliar na estrada xeral á Pobra do Caramiñal, rúa do Vilar nº 44, Palmeira-Ribeira (A Coruña)

Rehabilitación dunha edificación de carácter rural para o mesmo uso na aldea de Figueiras, concello de Amoeiro, Ourense

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Tui para igual uso

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Vilarchán (Guitiriz), provincia de Lugo

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para o seu uso como centro de tratamento continuado na rúa General Fazouro 214(d), Lugo

Rehabilitación e ampliación de vivenda illada para uso de restaurante, na rúa da Casiña s/n, A Rúa de Valdeorras, Ourense

Rehabilitación e restauración de vivenda unifamiliar de estilo colonial para escola de música e danza na vila de Ferreira do Valadouro (Lugo)

Rehabilitación enerxética de vivenda unifamiliar en Pena do Traste nº 4, parroquia de Ribadeume, concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Rehabilitación enerxética e adaptación ao CTE (DB-SI, DB-SUA) do edificio administrativo LERD (Campus de Elviña)

Rehabilitación enerxética e adaptación ao CTE do edificio existente (HE) na rúa Joaquín Planells nº 21, 23, 25, 27, 29 e 31, concello da Coruña

Rehabilitación enerxética e implantación de enerxías renovables nunha vivenda unifamiliar sita na Devesa, concello de Ribadeo (Lugo)

Valoración de solo urbano. Caso práctico na parcela sita no camiño Laureles, nº 10, da parroquia de Somió, pertencente ao concello de Gijón, Asturias

Xanelas prefabricadas para tellados

Xestión económica dunha obra de construción para a administración

Xestión integral da execución dunha vivenda unifamiliar en Paderne (A Coruña)

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 90