Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura Técnica

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
González Sarceda, Manuel
Vogal PDI
Pérez Ordóñez, Juan Luís
Vogal PDI
Souto García, Valentín Balbino
Vogal PDI
Vázquez Fernández, Ramón
Vogal PDI
Abeledo Cortizas, Pedro
Vogal Estudante
Pazos Esteban, Beatriz
Vogal Estudante
Neira Cortizas, María Purificación
Vogal PAS
Nogueira López, Pedro Fernando
Presidente
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José
Vicepresidente
Outón Soto, Aurelio Luís
Secretario/a
Álvarez Díaz, José Antonio
Vogal PDI
Robles Sánchez, Susana
Vogal PDI
Faya Filgueiras, Gonzalo
Vogal Estudante
Carballido Mariño, Daniel Alfonso
Vogal Estudante
Gómez Diego, Natividad Estefanía
Vogal PAS
López Rivadulla, Francisco Javier
Vogal Coordinador de Título
Dopico López, Antonio
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 11.440
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.292
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.704
% créditos repetidos 2015/2016 46,64
Total de créditos matriculados 2015/2016 21.430
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 537
Homes 2015/2016 307
Mulleres 2015/2016 230
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 39,91
Taxa de evaluación 2015/2016 69,57
Taxa de éxito 2015/2016 80,24
Taxa de rendemento 2015/2016 55,82
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 32,63
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 90,91
Taxa de graduación (%) 2011/2012 56,55

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 23.150
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.546
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6.648
% créditos repetidos 2014/2015 36,3
Total de créditos matriculados 2014/2015 36.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 937
Homes 2014/2015 519
Mulleres 2014/2015 418
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 38,79
Taxa de evaluación 2014/2015 77,63
Taxa de éxito 2014/2015 81,87
Taxa de rendemento 2014/2015 63,55

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 17.810
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.508
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 5.766
% créditos repetidos 2014/2015 38,76
Total de créditos matriculados 2014/2015 29.090
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 657
Homes 2014/2015 365
Mulleres 2014/2015 292
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 44,27
Taxa de evaluación 2014/2015 75,04
Taxa de éxito 2014/2015 78,09
Taxa de rendemento 2014/2015 58,6
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 19,94
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 95,69
Taxa de graduación (%) 2010/2011 38,44

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 27.110
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 8.583
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 11.600
% créditos repetidos 2013/2014 42,68
Total de créditos matriculados 2013/2014 47.290
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.091
Homes 2013/2014 592
Mulleres 2013/2014 499
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 43,35
Taxa de evaluación 2013/2014 79,46
Taxa de éxito 2013/2014 79,67
Taxa de rendemento 2013/2014 63,3

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 21.940
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 7.164
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 6.096
% créditos repetidos 2013/2014 37,67
Total de créditos matriculados 2013/2014 35.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 682
Homes 2013/2014 374
Mulleres 2013/2014 308
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,61
Taxa de evaluación 2013/2014 82,87
Taxa de éxito 2013/2014 76,9
Taxa de rendemento 2013/2014 63,72
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 22,82
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 87,35
Taxa de graduación (%) 2009/2010 28,81

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
87
51
49
Física Aplicada I
30
13
14
Materiais I
33
38
42
Xeometría Descritiva
31
24
95
Dereito Privado da Edificación
35
9
10
Matemática II
58
17
39
Física Aplicada II
32
13
22
Expresión Gráfica Arquitectónica I
23
8
9
Construción I
17
37
40
Economía e Organización de Empresa
36
5
12

2º Curso

Construción II
82
17
45
Materiais II
55
41
32
Expresión Gráfica Arquitectónica II
22
0
14
Instalacións I
59
24
29
Dereito Público da Edificación
30
1
2
Materiais III
37
19
23
Construción III
118
26
67
Xeometría da Representación
22
19
44
Estruturas I
68
51
62
Topografía
47
41
34

3º Curso

Organización, Programación e Control
62
8
7
Construción IV
59
53
47
Proxectos Técnicos I
62
3
8
Instalacións II
59
44
15
Estruturas II
88
42
46
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
70
33
15
Proxectos Técnicos II
82
0
18
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
58
4
3
Patoloxía e Rehabilitación
108
0
10
Medicións, Orzamentos e Control Económico
122
47
39

4º Curso

Seguridade e Prevención
77
33
12
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
154
12
4
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e peritacions
153
13
2
Estruturas III
154
10
7
Instalacións III
118
37
19
Traballo Fin de Grao
118
1
131
Inglés Técnico
31
1
2
Historia dos procesos construtivos na edificación
45
0
2
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
36
0
2
Medicións Acústicas na Edificación
53
0
2
Patrimonio Arquitectónico Galego
18
0
4
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
8
1
2
Prácticas Externas
22
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Matemática I
65
103
61
Física Aplicada I
27
13
13
Materiais I
56
38
52
Xeometría Descritiva
35
58
64
Dereito Privado da Edificación
39
12
6
Matemática II
55
46
49
Física Aplicada II
43
14
25
Expresión Gráfica Arquitectónica I
17
5
6
Construción I
33
36
29
Economía e Organización de Empresa
13
17
18

2º Curso

Construción II
96
83
22
Materiais II
75
62
23
Expresión Gráfica Arquitectónica II
52
1
9
Instalacións I
52
54
31
Dereito Público da Edificación
55
1
4
Materiais III
83
37
21
Construción III
127
129
42
Xeometría da Representación
98
21
43
Estruturas I
70
68
71
Topografía
65
49
38

3º Curso

Organización, Programación e Control
128
6
4
Construción IV
116
38
25
Proxectos Técnicos I
111
4
7
Instalacións II
116
34
15
Estruturas II
98
50
45
Equipos, Medios Auxiliares e de Seguridade
176
10
2
Proxectos Técnicos II
111
6
17
Direción, Xefatura e Xestión de Obras
107
0
1
Patoloxía e Rehabilitación
152
2
8
Medicións, Orzamentos e Control Económico
101
69
29

4º Curso

Seguridade e Prevención
147
2
2
Xestión da Calidade, Seguridade e Medio Ambiente
183
15
4
Xestión Inmobiliaria, Taxacións e peritacions
191
3
7
Estruturas III
177
12
6
Instalacións III
173
26
12
Traballo Fin de Grao
75
0
95
Inglés Técnico
41
0
0
Historia dos procesos construtivos na edificación
44
0
1
Métodos Experimentais de Inspección de Estruturas
27
0
2
Medicións Acústicas na Edificación
70
0
1
Patrimonio Arquitectónico Galego
69
3
3
Deseño de Interiores, Xardinaría e Paisaxe
12
1
5
Prácticas Externas
18
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Precipitación efectiva": estudo sobre o aproveitamento das augas pluviais en vivendas unifamiliares

Acondicionamento de local comercial para clínica veterinaria

Acondicionamento de local comercial para tenda deportiva na r/ Estrella nº 5, Carballo (A Coruña)

Análise da eficiencia enerxética do edificio de investigación da UDC

Análise dunha vivenda unifamiliar sita no concello de Oleiros para transformarse nunha vivenda de consumo case nulo

Aplicación da metodoloxía BIM en construción industrializada

Arquitectura rural galega: técnicas construtivas para a recuperación etnográfica

Auditoría e acondicionamiento enerxético de vivenda unifamiliar, no concello de Oleiros

Casas de palla

Circulación dos materiais de construción na Unión Europea

Deseño e execución dun dispositivo de medición de transmitancias térmicas en materiais

Domótica actual na edificación

Estandar Passivhaus

Estudo de acondicionamento acústico das aulas Especial I e II da EU de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña

Estudo de alternativas para a recuperación de estructura de madeira en edificio residencial en Cornide de Abaixo, Castro de Rei

Estudo de viabilidade dunha promoción na Avda Ernesto Che Guevara 52-54 Oleiros

O modelo ISO de auditoría e certificación aplicado ó sector da construcción.

Os sistemas de xestion de calidade: ISO 9001, SIX sigma E EFQM. Unha perspectiva dende o sector da construcción

Plan de autoprotección da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña

Proposta de ordenanza reguladora de obras de urbanización en núcleos rurais

Propostas de arquitectura pasiva para mellora de vivenda con tipoloxía mariñeira

Proxecto básico e de execucion da adaptación dun local comercial na rúa José Pastor Horta, nº 1 no municipio de Santiago de Compostela, provincia de A Coruña

Proxecto básico e de execución da reforma dun local comercial para uso farmacéutico

Proxecto básico e de execución da rehabilitación das plantas 3ª e baixo cuberta do edificio sinalado co nº 234 na rúa Magdalena da cidade de Ferrol, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución da rehabilitación de vivenda unifamiliar situada na Av. de Galicia nº 34, concello de Cambados (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución da rehabilitación, para uso socio-cultural, da casa reitoral da parroquia de Santa María de Bamonde, lugar de Igrexa 3, Teo (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de adaptación e reforma de local comercial para bar-cafetería, no baixo sinalado co nº 21 da avda. de España, Cedeira (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de obras de reforma para a eliminación de barreiras arquitectónicas e melloras de accesibilidade e de evacuación da Escola de Arquitectura Técnica da Coruña

Proxecto básico e de execución de reforma das aulas especiais I e II, nova aula de graos, zona de administración e zona sala de profesores e dirección na Escola de Arquitectura Técnica da Coruña

Proxecto básico e de execución de reforma dun edificio de usos múltiples na rúa Miradoiro nº 3, Oleiros (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da antigua estación de ferrocarril situada no lugar da Pontraga, parroquia de Parada, concello de Ordes, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación da igrexa parroquial de San Pedro de Noceda do Caurel, no municipio de Folgoso do Caurel

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de local comercial na Avda. Xoán CArlos I, Culleredo (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de local na rúa Uruguay nº 6, concello de Vigo (Pontevedra)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar en núcleo rural, no lugar Pedrón, parroquia de Magalofes, Fene (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación do "Pazo de Seárez" no lugar de O Forno-Cordeiro, nº 59 municipio de Valga, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Av. Miguel de Cervantes 76, concello de Narón (A Coruña)

Proxecto de adecuación da ETS de Náutica da UDC ao CTE DB S14

Proxecto de rehabilitación e cambio de uso de vivenda e construcións anexas en ' A Cacharela', Tabeirós, concello de A Estrada, provincia de Pontevedra

Proxecto de rehabilitación integral enerxética de edificio de vivendas na Avda. do Mar 17, Mugardos (A Coruña)

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da ley de contratos do sector público. Caso práctico, obra de ampliación do I.E.S. Marco do Camballón en Vila de Cruces (Pontevedra)

Reforma de local comercial e primeira planta para clínica dental e vivnda na rúa Leonardo Rodríguez nº 2, Chantada (Lugo)

Reforma de local comercial para estudo de arquitectura e interiorismo con "showroom", na rúa de Galicia nº 24, Vilalba (Lugo)

Reforma e acondicionamento de local comercial para cafetería na rúa Paseo de Ronda nº 37, A Coruña

Reforma e acondicionamento de local comercial para Escola Infantil en Poio, provincia de Pontevedra

Rehabilitación da Casa da Crespa con fins hoteleiros en Donramiro, Lalín (Pontevedra)

Rehabilitación de vivenda unifamiliar, sita na rúa San Xoán nº 2, Sardiñeiro-Fisterra (A Coruña)

Rehabilitación do conxunto rural "Vilabella" para museo etnográfico e servizos: complementarios e de restauración, en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar como pensión e restaurante en Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Rehabilitación e cambio de uso de nave industrial a vivenda tipo loft con taller e galería de arte e proxecto de execución do loft

Rehabilitación enerxética do centro IES A Sardiñeira

Acondicionamento de local comercial para uso de cafetería, sito na rúa Maruja Gutiérrez nº 4, Lalín (Pontevedra)

Acondicionamento local comercial para tenda de mobiliario vintage en Ponteareas (Pontevedra)

Adecuación de espazo comercial para tenda de moda na rúa Evaristo Martelo nº 26, Vimianzo (A Coruña)

Adecuación de local comercial a restaurante na praza de Santo Domingo, 17, Lugo

Adecuación de local comercial para restaurante, na esquina das rúas San Andrés e Cormelana, A Coruña

Adecuación de local comercial para viñoteca, sito na praza Os Anxos nº 5, A Coruña

Análise comparativo de normativas: ACT 318-14 e EHE-08

Análise da eficiencia enerxética da Facultade de Informática da UDC

Análise da eficiencia enerxética de fachadas ventiladas cerámicas e sistemas de captación solar

Análise do impacto medioambiental dos illamentos térmicos na construción

Análise estratigráfico e patolóxico exterior das fachadas da iglrexa de San Miguel de Breamo, con apoio de técnicas fotogramétricas de baixo custo

Aplicación do documento básico DB HR do CTE á edificación existente: protección fronte ao ruído interior

Causas e avaliación de fisuras, formigón autoreparable sostible co medio ambiente

Certificación verde. Estudo de caso no edificio da piscina municipal sita en Cariño, A Coruña

Comprobación e adaptación ao CTE do CEIP Mestre Manuel García, sito na Riña s/n, Oia (Pontevedra)

Confort ambiental e renovación de aire

Cualificación enerxética e proposta de mellora de vivenda unifamiliar

Desenvolvemento documental para construción dun proxecto de execución dunha vivenda unifamiliar

Desenvolvemento dunha carpintería para exteriores e posta en obra acorde cun standard

Eficiencia enerxética dun edificio de vivendas na rúa Ramón y Cajal nº 5, Lugo

Estudo de acondicionamento acústico da Aula Magna da EU de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña

Estudo de acondicionamento acústico do comedor/cafetería da EU de Arquitectura Téncnica da Universidade da Coruña

Estudo de adaptación da Anonymous-II Eco-House como módulo individual e autosuficiente para residencia universitaria no campus da Zapateira da Universidade da Coruña

Estudo de seguridade e saúde da execución dun edificio de vivendas sito na rúa Visitación de la Encina, nº 8, O Burgo, Culleredo (A Coruña)

Estudo de seguridade e saúde de edificio de vivenda colectiva de 1 soto, planta baixa, tres plantas e baixo cuberta, para garaxes e 15 vivendas, sito en Malpica de Bergantiños

Estudo de seguridade e saúde de edificio de vivenda colectiva de 4 sotos, 1 semisoto, planta baixa, seis plantas e baixo cuberta, para garaxes, 2 locais comerciais e 20 vivendas, sito en r/Peregrina nº 54, Pontevedra

Estudo do comportamento da cuncha de mexillón como árido para a fabricación de formigón en masa. Aplicación na cimentación dun módulo experimental (módulo biovalvo)

Fachadas ventiladas e a súa influencia na eficiencia enerxética do edificio

Fachadas vexetais. Análise do impacto medioambiental e aplicacións

Instalación domótica nunha vivenda unifamiliar sita na rúa Río Sil 31, Oleiros (A Coruña)

Integración da fotogrametría con RPAS na arquitectura técnica

Metodoloxía para a realiación de informes técnicos, Inspección Técnica de Edificios, Informe de Avaliación do Edificio e elaboración de caso práctico (rúa Colombia nº 8, A Coruña)

Modelado en 3D aplicado a construcións da arquitectura popular mediante fotogrametría dixital automatizada

O control de calidade na dirección da execución das obras de construción, desenvolvemento de base de datos informática e a súa aplicación práctica a un caso real de dúas vivendas unifamiliares illadas en Castropol (Asturias)

O granito Rosa Porriño como material de construción

Patoloxías en pechamentos de pedra

Plan de autoprotección da Facultade de Ciencias da UDC e estudo de xestión da prevención dos riscos laborais

Project management e a arquitectura técnica

Propostas de arquitectura pasiva para mellora de vivenda unifamiliar

Proxecto básico e de execución de local comercial para restaurante, sito na esquina das rúas San Andrés e Cormelana, A Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación das vivendas anexas ao faro de Cabo Vilán no lugar Cancela, concello de Camariñas, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de antiga casa reitoral na parroquia de Santa Cruz do Valadouro (Lugo) para uso vivenda

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de edificio de vivendas na rúa Primavera 33, A Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda para pensión de 3 estrelas con bar no Ézaro 71 C.P. 15297, Dumbría (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar en lugar de Marzo de Abaixo, parroquia de Grixoa, concello de Santiago de Compostela, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar illada segundo estándar Passivhaus (EnerPHit) no lugar de Neiro Abaixo 16-Busto, Santiago de Compostela (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na Ronda da Muralla nº 136, Lugo

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa Casas Reais 21, Santiago de Compostela (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar na rúa do Forno nº 34, concello de Marín, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Guende, parroquia de Folladela, concello de Melide, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Nogueiró de Arriba nº 23B, concello de Meis, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Rozadas nº 3, concello de Boal, provincia de Asturias

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Tarrío, Touro (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no lugar de Vilaquinte, nº 6, Torre, concello de Carballedo, provincia de Lugo

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no núcleo histórico de Santiago de Compostela, A Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar para o seu uso como biblioteca na rúa Manuel Murguía-Avenida Salvador Allende s/n en San Pedro de Nós, concello de Oleiros, provincia da Coruña

Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar Villa Güimil, no lugar de Avda. Rosalía de Castro nº 42, concello de Vilargarcía de Arousa, provincia de Pontevedra

Proxecto básico e de execución de rehabilitación do balneario de Caldeliñas, na parroquia de Vilamaior do Val, concello de Verín, provincia de Ourense

Proxecto básico e de execución de rehabilitación do Pazo de Casanova. Lg Casanova nº 1, parroquia de Nantón. Cabana de Bergantiños ( A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dun edificio de baixo e 1 planta na Av. da Constitución nº 112, Cariño (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dun edificio para albergue de peregrinos no lugar de Ventosa, Ames (A Coruña)

Proxecto básico e de execución de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar en Las Eras nº 49, lugar de Columbrianos, Ponferrada (León)

Proxecto básico e de exucución de rehabilitación de vivienda unifamiliar no lugar de Ventín s/n, municipio de Touro, Provincia de A Coruña.

Proxecto de rehabilitación de edificio de vivendas 'As casas dos mestres' para edificio de vivendas en rúa dos mestres nº 10 C.P. 15920 Rianxo (A Coruña)

Proxecto de rehabilitación de vivenda unifamiliar en Larín, Arteixo (A Coruña)

Proxecto de rehabilitación do edificio hotel balneario de Ferrería do Incio

Proxecto de rehabilitación dun edificio de vivendas sita no centro urbán de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), na praza Martín Gómez Abal nº 9 e 10, con acceso á Av. da Mariña nº 20 e 22

Proxecto de rehabilitación dun local comercial para sala de teatro, na praza María Pita, nº 17 na Coruña

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Poboanza, nº 29, concello de Tui, provincia de Pontevedra

Proxecto de ruta cultural, deportiva e etnográfica, na zona dos Ancares, Cervantes (Lugo)

Proxecto técnico de adecuación do centro universitario de riazor (CUR) da UDC á norma básica DB-SI do CTE (protección contra incendio)

Proxecto técnico de recuperación e consolidación do mosteiro de San Martiño de Vilaoriente, concello de Mondoñedo, Lugo. Análise histórico constructivo e obtención de nube de puntos

Proxecto técnico e de consolidación de ruínas da torre de Noriega, no lugar de Noriega-Colombres, concello de Ribadedeva, provincia de Asturias

Reforma de edificio para restaurante en Fonte de San Andrés nº 1, A Coruña

Reforma de local comercial para clínica dental en Vigo

Rehabilitación da antiga fábrica conserveira Ameixide, para centro talaso ría de Aldán

Rehabilitación da casa palacio Cañe, e conversión do complexo en establecemento rural

Rehabilitación de batería militar "Cabo Silleiro (Baiona-Pontevedra)"

Rehabilitación de casa reitoral en San Miguel en Valga, Pontecesures (Pontevedra) para albergue de peregrinos

Rehabilitación de casa reitoral para vivenda unifamiliar no Priorato, Chantada (Lugo)

Rehabilitación de edificio de vivendas con local comercial en planta baixa , na rúa Riego de Agua, nº 50, A Coruña

Rehabilitación de edificio de vivendas para centro de día en Friol (Lugo)

Rehabilitación de edificio residencial sito na Praza Pescadería Vella nº 1, Santiago de Compostela (A Coruña)

Rehabilitación de vivenda adaptada para centro de día

Rehabilitación de vivenda e cambio de uso a mesón en planta baixa en Villanueva del Árbol (León)

Rehabilitación de vivenda tradicional galega no Vilar nº 4, Bribes, Cambre (A Coruña)

Rehabilitación de vivenda unifamiliar

Rehabilitación de vivenda unifamiliar en Corcubión

Rehabilitación de vivenda unifamiliar na estrada LU-P-2901, 6, O Carballal, Ferreira, Palas de Rei (Lugo)

Rehabilitación de vivienda unifamiliar no lugar Lamas, 3-Toda-Sísamo, Carballo, A Coruña

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar mediante métodos sostibles, na Pobra do Caramiñal, A Coruña

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para uso hostelero (sidrería), en Eiriz, concello da Estrada, Pontevedra

Rehabilitación dunha vivenda unifamiliar para uso residencial en Freaza, nº 16, Fornelos de Montes (Pontevedra)

Rehabilitación e reforma de edificio de vivendas en Avenida Rosalía de Castro 95, Montrove, Oleiros (A Coruña)

Rehabilitación edificio de vivendas na rúa Cervantes nº 5, Carballo (A Coruña)

Rehabilitación enerxética da Facultade de Informática da Universidade da Coruña por metodoloxía BIM

Rehabilitación enerxética de edificio público: centro de saúde de Salas (Asturias), na Av. Chamberí, 23

Rehabilitación enerxética de vivenda unifamiliar

Rehabilitación vivenda unifamiliar en Cartas nº 10 Cedeira

Renovación enerxética dunha vivenda unifamiliar. Estudo comparativo entre Galicia e Dinamarca

Ruta cultural e rehabilitación de edificio para centro de interpretación no concello de Oímbra (Ourense)

Sistema de detección contra o intrusismo nas instalacións públicas

Taboleiro contralaminado. Sistema construtivo

Verificación da fiabilidade estrutural en estruturas executadas mediante metodoloxía probabilística

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 90