Logo da Universidade da Coruña

Grao en Turismo

2016/2017 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Carreño Vicente, Mercedes
Presidente
Moss, Sarah Louise
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Ramos Montes, Oscar
Vogal PDI
Suárez, Jean-Paul
Vogal PDI
Carreño Vicente, Mercedes
Presidente
Pérez García, Antonia
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Moss, Sarah Louise
Vogal PDI
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Rey Cancela, Raúl
Vogal Estudante
González González, Alba
Vogal Estudante
Forja Ramos, Jose Carlos
Vogal PAS
Forja Ramos, Jose Carlos
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 9.684
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.098
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 384
% créditos repetidos 2014/2015 13,27
Total de créditos matriculados 2014/2015 11.170
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 194
Homes 2014/2015 72
Mulleres 2014/2015 122
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,56
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 90,7
Taxa de éxito (%) 2014/2015 83
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 75,28
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 34,72
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 95,38
Taxa de graduación (%) 2010/2011 73,02

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 10.110
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.128
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 408
% créditos repetidos 2014/2015 13,19
Total de créditos matriculados 2014/2015 11.650
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 216
Homes 2014/2015 75
Mulleres 2014/2015 141
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,92
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 90,62
Taxa de éxito (%) 2014/2015 83,63
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 75,79

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 8.748
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.008
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 180
% créditos repetidos 2013/2014 11,96
Total de créditos matriculados 2013/2014 9.936
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 173
Homes 2013/2014 60
Mulleres 2013/2014 113
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,43
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 95,23
Taxa de éxito (%) 2013/2014 86,56
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 82,43
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 34,92
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 75,95
Taxa de graduación (%) 2009/2010 55

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 9.225
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.142
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 335,5
% créditos repetidos 2013/2014 13,81
Total de créditos matriculados 2013/2014 10.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 215
Homes 2013/2014 72
Mulleres 2013/2014 143
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,78
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,72
Taxa de éxito (%) 2013/2014 87,39
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 82,78

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 8.394
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 618
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 150
% créditos repetidos 2012/2013 8,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 9.162
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 156
Homes 2012/2013 53
Mulleres 2012/2013 103
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 58,73
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 91,88
Taxa de éxito (%) 2012/2013 86,89
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 79,83
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 31,25
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 97,66

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 9.194
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 881
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 526
% créditos repetidos 2012/2013 13,27
Total de créditos matriculados 2012/2013 10.600
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 223
Homes 2012/2013 71
Mulleres 2012/2013 152
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 47,54
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 89,08
Taxa de éxito (%) 2012/2013 87,97
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 78,36

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
41
12
3
Introdución á Economía
46
11
4
Introdución ao Dereito
54
3
2
Xeografía do Turismo
34
20
12
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
50
2
2
Idioma Moderno: Inglés
39
2
3
Patrimonio Cultural
35
13
2
Informática de Xestión e do Coñecemento
44
8
5
Introdución ao Turismo
42
5
1
Economía da Empresa
34
17
2

2º Curso

Contabilidade Financeira
33
13
6
Estatística
37
5
2
Intermediación Turística e Transporte I
33
9
0
Aloxamentos e Restauración I
38
10
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
45
12
1
Márketing Turístico
38
3
0
Contabilidade de Custos
34
21
3
Recursos Territoriais Turísticos
33
5
9
Segundo Idioma Moderno I: Francés
14
1
0
Interpretación do Patrimonio
35
0
1
Xestión de Recursos Humanos
7
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
25
9
1

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
36
1
0
Aloxamentos e Restauración II
33
3
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
34
1
0
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
33
3
0
Xestión Turística do Patrimonio
39
0
1
Fiscalidade Turística
27
6
2
Análise de Estados Financeiros
35
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
25
15
3
Segundo Idioma Moderno II: Francés
11
4
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
19
0
0
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
17
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
14
2
1

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
27
0
0
Xestión Pública do Turismo
25
1
0
Xestión de Calidade
25
1
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
12
0
0
Traballo Fin de Grao
22
0
12
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
11
0
1
Inglés no Contorno Profesional
16
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
9
2
0
Prácticas Externas
26
0
1

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
40
12
4
Introdución á Economía
37
20
6
Introdución ao Dereito
33
14
7
Xeografía do Turismo
36
16
15
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
47
5
5
Idioma Moderno: Inglés
45
1
5
Patrimonio Cultural
45
4
9
Informática de Xestión e do Coñecemento
41
9
4
Introdución ao Turismo
46
5
5
Economía da Empresa
48
12
7

2º Curso

Contabilidade Financeira
29
13
3
Estatística
38
3
4
Intermediación Turística e Transporte I
36
2
2
Aloxamentos e Restauración I
33
5
5
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
28
18
3
Márketing Turístico
37
0
3
Contabilidade de Custos
22
16
8
Recursos Territoriais Turísticos
38
4
2
Segundo Idioma Moderno I: Francés
12
6
0
Interpretación do Patrimonio
32
1
0
Xestión de Recursos Humanos
7
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
18
4
5

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
30
0
0
Aloxamentos e Restauración II
25
1
1
As TIC Aplicadas ao Turismo
26
0
0
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
24
1
1
Xestión Turística do Patrimonio
24
0
0
Fiscalidade Turística
20
2
1
Análise de Estados Financeiros
25
0
2
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
20
6
1
Segundo Idioma Moderno II: Francés
13
0
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
10
0
1
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
16
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
10
0
1

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
20
0
1
Xestión Pública do Turismo
26
0
1
Xestión de Calidade
25
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
22
0
0
Traballo Fin de Grao
11
0
12
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
16
1
0
Inglés no Contorno Profesional
10
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
2
3
0
Prácticas Externas
24
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A fidelidade no sector aloxamentos: O caso dos Paradores en Galicia

A ruta pondaliana: potencialidades e propostas para a súa dinamización dende A Coruña

As claves do novo viaxeiro social

As motivacións dos turistas gays

Autobús turístico en A Coruña

Axencia de Viaxes especializada en eventos musicais

Características e peculiaridades do turismo de monocultivo: O caso de Calviá

Creación web de eventos deportivos

Dépor experience: Creación do Tour-museo do Real Club Deportivo de A Coruña

Emas e Iso 14001

Estereotipos do turismo LGBT en España

Estudo da imaxe da gastronomía galega nos turistas

Estudo da planta aloxativa do Camiño Inglés

Grief Tourism. Naufraxios en Galicia

Intermodalidade ao transporte aéreo en Galicia

O Camiño non é só o que se conta

O Melting Pot de Santiago de Compostela

O vocabulario turístico-gastronómico: problemática na súa traducción e interpretación a través de 'Everything but the Squeal' de John Barlow

Perfil do turista que visita A Coruña

'Storytelling' aplicado ao marketing de destinos turísticos

Turismo accesible nos museos de A Coruña

Turismo e cidade: O caso da ensenada do Orzán

Turismo negro: O turismo de catástrofes e a súa repercusión turística. O caso das Torres Xemelgas

A influencia do cine no turismo galego

A responsabilidade das compañías aéreas no caso de accidente

A utilidade dunha marca de calidade na promoción do turismo gastronómico galego

Análise do peregrino do Camiño de Santiago: Caso Pensión Codesal en Arca O Pino

Análise Xacobeo 93

Clasificación do Souvenir en Galicia

Creación de produtos turísticos en Culleredo

Ecoturismo: Análise de casos

Escritoras inglesas de viaxes a principios do século XX e Galicia. Galicia, a Suiza de España. Annete Meakin

Estudo sobre o conflicto e/o imaxen que xenera o turismo de alcohol

Galicia e Irlanda: o legado celta e o seu impacto no turismo.

Influencias celtas nos diferentes recursos ligados ao turismo na zona de Galicia

Marketing móbil

Novos retos na comunicación e promoción turística: Análise das redes sociais de Turismo de A Coruña

O consumo colaborativo no ámbito turístico. Estudo do caso de Cataluña

Optimización da web oficial de 'Turismo da Coruña' e adaptación ó turista de fala alemánica

Os Museos Científicos en A Coruña: información en Inglés: O caso da DOMUS

Patrimonio da Humanidade e Ribeira Sacra. Análise da situación presente e corporativa

Patrimonio olvidado de A Coruña como Recurso Turístico

Ruta de Castelos no Bierzo

Torre de Hércules: Historia e lenda

Turismo de Cruceiros en Barcelona

Turismo Industrial. Unha oportunidade para a área metropolitana de A Coruña

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 80