Logo da Universidade da Coruña

Grao en Turismo

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Carreño Vicente, Mercedes
Presidente
Moss, Sarah Louise
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Ramos Montes, Oscar
Vogal PDI
Suárez, Jean-Paul
Vogal PDI
Carreño Vicente, Mercedes
Presidente
Pérez García, Antonia
Vicepresidente
Rodríguez Carro, Carlos Jaime
Secretario/a
Moss, Sarah Louise
Vogal PDI
Lezcano González, Mª Elvira
Vogal PDI
Rey Cancela, Raúl
Vogal Estudante
González González, Alba
Vogal Estudante
Forja Ramos, Jose Carlos
Vogal PAS
Forja Ramos, Jose Carlos
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 8.142
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.458
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 570
% créditos repetidos 2015/2016 19,94
Total de créditos matriculados 2015/2016 10.170
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 184
Homes 2015/2016 64
Mulleres 2015/2016 120
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 55,27
Taxa de evaluación 2015/2016 86,37
Taxa de éxito 2015/2016 84,63
Taxa de rendemento 2015/2016 73,1
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 21,15
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 95,89
Taxa de graduación (%) 2011/2012 43,06

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 10.110
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.128
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 408
% créditos repetidos 2014/2015 13,19
Total de créditos matriculados 2014/2015 11.650
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 216
Homes 2014/2015 75
Mulleres 2014/2015 141
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,92
Taxa de evaluación 2014/2015 90,62
Taxa de éxito 2014/2015 83,63
Taxa de rendemento 2014/2015 75,79

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 9.684
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 1.098
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 384
% créditos repetidos 2014/2015 13,27
Total de créditos matriculados 2014/2015 11.170
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 194
Homes 2014/2015 72
Mulleres 2014/2015 122
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,56
Taxa de evaluación 2014/2015 90,7
Taxa de éxito 2014/2015 83
Taxa de rendemento 2014/2015 75,28
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 34,72
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 95,38
Taxa de graduación (%) 2010/2011 73,02

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 9.225
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.142
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 335,5
% créditos repetidos 2013/2014 13,81
Total de créditos matriculados 2013/2014 10.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 215
Homes 2013/2014 72
Mulleres 2013/2014 143
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 49,78
Taxa de evaluación 2013/2014 94,72
Taxa de éxito 2013/2014 87,39
Taxa de rendemento 2013/2014 82,78

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 8.748
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 1.008
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 180
% créditos repetidos 2013/2014 11,96
Total de créditos matriculados 2013/2014 9.936
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 173
Homes 2013/2014 60
Mulleres 2013/2014 113
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,43
Taxa de evaluación 2013/2014 95,23
Taxa de éxito 2013/2014 86,56
Taxa de rendemento 2013/2014 82,43
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 34,92
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 75,95
Taxa de graduación (%) 2009/2010 55

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
36
16
6
Introdución á Economía
27
18
9
Introdución ao Dereito
34
4
9
Xeografía do Turismo
34
22
17
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
36
4
7
Idioma Moderno: Inglés
34
9
6
Patrimonio Cultural
38
8
10
Informática de Xestión e do Coñecemento
38
7
7
Introdución ao Turismo
33
8
7
Economía da Empresa
44
8
9

2º Curso

Contabilidade Financeira
43
13
5
Estatística
42
4
5
Intermediación Turística e Transporte I
43
6
1
Aloxamentos e Restauración I
37
14
1
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
26
29
4
Márketing Turístico
42
2
2
Contabilidade de Custos
45
12
6
Recursos Territoriais Turísticos
31
8
10
Segundo Idioma Moderno I: Francés
13
6
2
Interpretación do Patrimonio
34
1
1
Xestión de Recursos Humanos
6
1
1
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
20
7
4

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
31
7
1
Aloxamentos e Restauración II
39
5
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
33
9
4
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
30
11
1
Xestión Turística do Patrimonio
35
0
4
Fiscalidade Turística
38
3
4
Análise de Estados Financeiros
38
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
35
19
3
Segundo Idioma Moderno II: Francés
16
2
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
15
0
1
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
25
0
1
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
16
14
4

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
33
0
0
Xestión Pública do Turismo
36
2
0
Xestión de Calidade
36
1
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
14
1
0
Traballo Fin de Grao
23
0
19
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
15
0
0
Inglés no Contorno Profesional
20
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
12
6
1
Prácticas Externas
31
0
0

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Socioloxía do Turismo
41
12
3
Introdución á Economía
46
11
4
Introdución ao Dereito
54
3
2
Xeografía do Turismo
34
20
12
Técnicas de Comunicación e de Promoción Turísticas
50
2
2
Idioma Moderno: Inglés
39
2
3
Patrimonio Cultural
35
13
2
Informática de Xestión e do Coñecemento
44
8
5
Introdución ao Turismo
42
5
1
Economía da Empresa
34
17
2

2º Curso

Contabilidade Financeira
33
13
6
Estatística
37
5
2
Intermediación Turística e Transporte I
33
9
0
Aloxamentos e Restauración I
38
10
0
Primeiro Idioma Moderno I: Inglés
45
12
1
Márketing Turístico
38
3
0
Contabilidade de Custos
34
21
3
Recursos Territoriais Turísticos
33
5
9
Segundo Idioma Moderno I: Francés
14
1
0
Interpretación do Patrimonio
35
0
1
Xestión de Recursos Humanos
7
0
0
Segundo Idioma Moderno I: Alemán
25
9
1

3º Curso

Intermediación Turística e Transporte II
36
1
0
Aloxamentos e Restauración II
33
3
0
As TIC Aplicadas ao Turismo
34
1
0
Métodos e Técnicas de Investigación no Turismo
33
3
0
Xestión Turística do Patrimonio
39
0
1
Fiscalidade Turística
27
6
2
Análise de Estados Financeiros
35
0
0
Primeiro Idioma Moderno II: Inglés
25
15
3
Segundo Idioma Moderno II: Francés
11
4
0
Creación e Xestión de Empresas Turísticas
19
0
0
A Imaxe dos Produtos e Destinos Turísticos nos Medios de Comunicación
17
0
0
Segundo Idioma Moderno II: Alemán
14
2
1

4º Curso

Comercialización de Produtos Turísticos
27
0
0
Xestión Pública do Turismo
25
1
0
Xestión de Calidade
25
1
0
Segundo Idioma Moderno III: Francés
12
0
0
Traballo Fin de Grao
22
0
12
Direción Estratéxica de Empresas Turísticas
11
0
1
Inglés no Contorno Profesional
16
0
0
Segundo Idioma Moderno III: Alemán
9
2
0
Prácticas Externas
26
0
1

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A Aquae por descubrir

A feira franca de Pontevedra e o seu valor turístico

A reputación online dos hoteis catro estrelas da zona centro de A Coruña

Análise do top ten e o seu éxito turístico

As franquicias no mundo hoteleiro: O caso dos paradores de turismo de España s.m.e.,S.A.

As oktoberfest e feiras de cervexa artesá como recurso turístico

Estudo da efectividade das tarxetas de fidelización das compañías aéreas en Galicia

Eventos deportivos en A Coruña. Impacto e viabilidade turística das carreiras populares.

Marketing de cidades

Marketing de Experiencias. O caso dos Influencers

O mercado do surf. O surf camp como modelo de negocio na ría de Muros

O uso do xeomarketing na promoción turística

Patrimonio da Antártida

Revisión histórica e previsión de futuro do tranvía de A Coruña

Ruta termal a través do Camiño de Santiago

A fidelidade no sector aloxamentos: O caso dos Paradores en Galicia

A ruta pondaliana: potencialidades e propostas para a súa dinamización dende A Coruña

As claves do novo viaxeiro social

As motivacións dos turistas gays

Autobús turístico en A Coruña

Axencia de Viaxes especializada en eventos musicais

Características e peculiaridades do turismo de monocultivo: O caso de Calviá

Creación web de eventos deportivos

Dépor experience: Creación do Tour-museo do Real Club Deportivo de A Coruña

Emas e Iso 14001

Estereotipos do turismo LGBT en España

Estudo da imaxe da gastronomía galega nos turistas

Estudo da planta aloxativa do Camiño Inglés

Grief Tourism. Naufraxios en Galicia

Intermodalidade ao transporte aéreo en Galicia

O Camiño non é só o que se conta

O Melting Pot de Santiago de Compostela

O vocabulario turístico-gastronómico: problemática na súa traducción e interpretación a través de 'Everything but the Squeal' de John Barlow

Perfil do turista que visita A Coruña

'Storytelling' aplicado ao marketing de destinos turísticos

Turismo accesible nos museos de A Coruña

Turismo e cidade: O caso da ensenada do Orzán

Turismo negro: O turismo de catástrofes e a súa repercusión turística. O caso das Torres Xemelgas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 80