Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enfermaría

2015/2016 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 14.140
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 453
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 246
% créditos repetidos 2014/2015 4,71
Total de créditos matriculados 2014/2015 14.840
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 256
Homes 2014/2015 44
Mulleres 2014/2015 212
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,95
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 95,51
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,17
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 90,9
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 13,25
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,01
Taxa de graduación (%) 2010/2011 70,67

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.290
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 495
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 439
% créditos repetidos 2013/2014 6,57
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.220
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 262
Homes 2013/2014 46
Mulleres 2013/2014 216
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 54,28
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 93,28
Taxa de éxito (%) 2013/2014 96,66
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 90,17

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 13.210
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 489
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 321
% créditos repetidos 2013/2014 5,78
Total de créditos matriculados 2013/2014 14.020
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 248
Homes 2013/2014 45
Mulleres 2013/2014 203
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 56,53
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 93,54
Taxa de éxito (%) 2013/2014 96,73
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 90,48
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 18,67
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 97,54
Taxa de graduación (%) 2009/2010 85,29

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 12.870
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 467
% créditos repetidos 2012/2013 8,49
Total de créditos matriculados 2012/2013 14.060
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 254
Homes 2012/2013 38
Mulleres 2012/2013 216
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 55,35
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 94,38
Taxa de éxito (%) 2012/2013 95,57
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 90,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 12.810
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 726
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 144
% créditos repetidos 2012/2013 6,36
Total de créditos matriculados 2012/2013 13.680
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 236
Homes 2012/2013 35
Mulleres 2012/2013 201
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 57,95
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 95,33
Taxa de éxito (%) 2012/2013 96,13
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 91,64
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2009/2010 10,29
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 95,82

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
59
0
5
Bioloxía
52
0
7
Psicoloxía
59
2
3
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
52
2
14
Fisioloxía I
54
8
4
Coidados Básicos en Enfermaría
61
0
6
Fundamentos da Enfermaría
59
3
9
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
55
3
18

2º Curso

Nutrición
57
3
5
Fisioloxía II
50
1
3
Farmacoloxía
50
7
9
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
53
2
4
Enfermaría Comunitaria I
42
11
4
Enfermaría da Saúde Mental
43
0
2
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
50
0
2
Estadías Clínicas I
52
0
1
Estadías Clínicas II
53
0
1
Enfermaría Clínica I
55
4
4
Enfermaría Clínica II
57
2
5

3º Curso

Enfermaría Clínica III
53
10
4
Enfermaría Materno-Infantil
59
1
1
Enfermaría Comunitaria II
58
0
2
Enfermaría Xerontolóxica
55
3
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
55
2
3
Farmacoterapia
51
0
0
Estadías Clínicas III
58
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
47
0
0
Estadías Clínicas V
48
0
0
Estadías Clínicas VI
47
0
0
Estadías Clínicas VII
47
0
0
Practicum
48
0
0
Traballo Fin de Grao
48
0
2

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
37
7
7
Bioloxía
43
4
5
Psicoloxía
54
1
4
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
51
3
13
Fisioloxía I
50
2
2
Coidados Básicos en Enfermaría
57
1
4
Fundamentos da Enfermaría
57
2
9
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
62
8
13

2º Curso

Nutrición
57
3
5
Fisioloxía II
54
3
1
Farmacoloxía
61
8
8
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
62
2
1
Enfermaría Comunitaria I
52
5
4
Enfermaría da Saúde Mental
61
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
56
1
0
Estadías Clínicas I
58
0
1
Estadías Clínicas II
58
0
1
Enfermaría Clínica I
56
9
4
Enfermaría Clínica II
52
9
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
46
4
4
Enfermaría Materno-Infantil
49
1
0
Enfermaría Comunitaria II
46
1
2
Enfermaría Xerontolóxica
49
0
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
46
1
2
Farmacoterapia
27
0
1
Estadías Clínicas III
47
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
54
0
0
Estadías Clínicas V
55
0
0
Estadías Clínicas VI
54
0
0
Estadías Clínicas VII
54
0
0
Practicum
58
0
0
Traballo Fin de Grao
51
0
0

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

"Eficacia e seguridade dunha intervención formativo-educativa de enfermería con dispositivos electrónicos para el control de pacientes diabéticos tipo II"

"Probióticos, prebióticos e simbióticos no cancro colorrectal"

“Estudo de casos e controis: actividade sexual como factor protector do cancro de próstata”

A enfermaría na detección e prevención da fraxilidade na Atención Primaria

A relevancia dun bo control glucémico postoperatorio na prevención de infección na ferida cirúrxica en pacientes diabéticos

A violencia de xénero de control nas parellas adolescentes a través das novas tecnoloxías.

Aceptación da vacina da meninxite B por parte dos pais/tutores dos nenos e nenas menores de 15 anos do Condello de A Coruña

Actuación integral de enfermaría no control da Enfermidade Renal Crónica

Afectación da sexualidade en mulleres mastectomizadas

Afectación psicolóxica en mulleres sometidas a mastectomía redutora do risco de padecer cancro de mama

Alimentacion do recén nado no labio fisurado

Atención domiciliaria a un paciente inmobilizado. Plan de coidados a propósito dun caso.

Avaliación do coñecemento das/dos enfermeiras/os do Complexo Hospitalario Universitario en materia da Reanimación Cardiopulmonar co emprego dunha enquisa validada

Avaliación e mellora da Consulta de Enfermaría de Hospital de Día sobre coidados no paciente oncolóxico

Calidade de vida en nenos con leucemia linfoblástica aguda

Cancro de Pulmón Pancoast esquerdo: a propósito dun caso

Catéteres urinarios antimicrobianos na prevención da infección nosocomial

Coidados de enfermaría a un paciente inmobilizado na Atención Primaria

Coidados de enfermaria nunha UCI postcirúrxica tras a realización dun transplante cardíaco: Caso clínico

Coñecemento sobre a violencia de xénero en enfermeiros de Atención Primaria nos centros de saúde da Coruña

Estudo comparativo da efectividades do óxido nitroso inhalado frente a sedoanalxesia intravenosa durante a canalización dun catéter venoso central de inserción periférica

Estudo de caso: Transplante Cardíaco

Evolución do afrontamento dos pais ante o diagnóstico de cancro dun fillo.

Exploración das funcións, responsabilidade e protocolo do profesional de enfermaría no consello xenético

Habilidades de comunicación con nenos coa síndrome de Asperger desde o punto de vista dos seus pais

Insuficiencia cardíaca crónica: Plan de Coidados a propósito dun caso

Intervención educativa en nenos para a mellora dos coidados e autocontrol da diabetes mellitus tipo 1 no medio escolar.

Intervencións na prevención de caídas de persoas maiores no ámbito comunitario: Revisión bibliográfica

Musicoterapia nas Unidades de Coidados Intensivos

Novo diagnóstico de enfermaría: Risco de Úlcera por Presión. A propósito dun caso.

O coidado centrado no paciente e na familia na hospitalización pediátrica

O efecto da vida en parella no afrontamento da dor crónica: unha revisión sistemática.

O estrés, degaste e satisfacción laboral da enfermería, nas urxencias do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Pancreatite aguda grave: estudo dun caso

Percepcións dos profesionais de enfermería de Atención Primaria sobre a Mutilación Xenital Feminina.

Perspectiva do persoal de enfermaría acerca do enfermeiro home

Plan coidados a un paciente queimado: A propósito dun caso

Plan de coidados a un paciente con lesión medular: a propósito dun caso.

Plan de coidados de enfermaría a un pacinte tras trasplante bipulmonar.

Plan de Coidados de Enfermaría ao paciente sometido a By- Pass Aorto-Bifemoral: A propósito dun caso.

Plan de coidados de enfermaría no postoperatorio inmediato dun paciente sometido a trasplante de fígado. A propósito dun caso.

Plan de coidados para un paciente con trasplante cardiorrenal, nunha unidade de ciruxía cardíaca

Prestación de coidados na ablación da fibrilación auricular. Revisión bibliográfica

Prevalencia de incontinencia urinaria de esforzo en mulleres histerectomizadas

Prevalencia de sobrepeso, obesidade e comorbilidades asociadas nunha consulta de enfermaría de Atención Primaria.

Rehabilitación cardíaca e manexo da ansiedade tras un síndrome coronario agudo (SCA): a propósito dun caso

Sistemas de triaxe e adecuación dos pacientes no servizo de urxencias según nivel de prioridade.

Sobrecarga e calidade de vida de coidadores informáis de persoas diagnosticadas con trastorno bipolar.

Trasplante renal donante cadáver: estudo dun caso

Uso e coñecementos do persoal de enfermaría sobre a vía intraósea. Deseño de estudo.

Valoración da contorna laboral da práctica enfermeira na área sanitaria de A Coruña

Valoración da dor en neonatos

Valoración da satisfacción mostrada polos pacientes adictos á heroína no marco dunha comunidade terapéutica.

A comunicación entre persoal de enfermaría e pacientes afásicos post-ictus

A estigmatización das enfermedades mentais no anime e no manga xaponés.

Actividade física e risco cardiovascular en profesionais de enfermaría

Adherencia terapéutica en pacientes mayores de 65 anos polimedicados do Centro de Saúde San José B

Análise da percepción da imaxe corporal en adolescentes de A Coruña.

Aplicación da vendaxe compresiva multicapa en úlceras venosas por parte do persoal de enfermaría dos centros de Atención Primaria da Área Sanitaria de A Coruña

As necesidades dos familiares do paciente crítico nunha Unidade de Coidados Intensivos.

Asociación entre consumo de benzodiacepinas e maior risco de fractura de cadeira en persoas maiores. Un estudo de casos e controis.

Avaliación do valor predictivo da escala Cubbin-Jackson e a súa comparación coa escala Braden en Unidades de Coidados Intensivos do Hospital A Coruña.

Barreiras de comunicación: Experiencia da persoa Xorda na unidade de urxencias do Hospital Universitario da Coruña.

Calidade das actividades de enfermería no mantemento do Balón de Contrapulsación na UCI Cardíaca

Caso clínico postransplante renal.

Caso clínico: Coidados de enfermaría nunha UCI tras a implantación dun dispositivo de asistencia ventricular esquerda

Coidados de Enfermaría no Alzheimer: Revisión bibliográfica

'Demencia en fase avanzada: Plan de Coidados a propósito dun caso'

Efectividade das terapias psicosociais e de rehabilitación nas persoas con esquizofrenia

Efectividade dun programa de educación diabetolóxica en pacientes diabéticos tipo 2 dunha zona básica de saúde

Efectividade dunha intervención educativa en centros de educación primaria de A Coruña con respecto á correcta utilización dos dispositivos inhaladores por parte de nenos asmáticos e so seus pais.

Efecto da sacarosa oral na prevención da dor producida pola vacinación nos lactantes

Efecto dunha intervención educativa sobre o manexo de inhaladores na calidade de vida en pacientes maiores de 65 anos con EPOC: Ensaio Clinico aleatorizado aberto

Eficacia da Educación Grupal de Enfermaría na Prevención Secundaria do pé diabético en pacientes diabéticos tipo II

Eficacia da goma de mascar sen azucre trala gastrectomia subtotal aberta pra acurtar a duración do íleo paralítico postoperatorio. Ensaio clínico Controlado Aleatorizado.

EFICACIA DA SOLUCIÓN SALINA FISIOLÓXICA NON HEPARINIZADA FRENTE Á HEPARINIZADA NO MANTEMENTO DE CATÉTERES ARTERIAIS. ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIZADO DOBRE CEGO.

Eficacia e seguridade dunha intervención educativo-formativa de Enfermaría en nenos de 6 a 12 anos e as súas familias para mellorar o control do asma infantil

Eficacia e seguridade dunha intervención enfermeira formativo-educativa en coidadores de doentes dependentes tras un ACV

Empleo da Realidade Virtual na primeira cura para Queimaduras Pediátricas.

Emprego de medidas de suxeición física nas residencias públicas da Coruña

ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIZADO PARA VALORAR A EFETIVIDADE DAS SONDAS VESICAIS CON PLATA PARA PREVIR INFECCIÓNS DO TRACTO URINARIO

Escalas de valoración da dor en pacientes críticos

Escapando da horizontalidade: efecto da deambulación e a posición vertical sobre a horizontal no parto. Ensaio Clínico Aleatorizado Aberto.

Estratexia de 'Intervención de enfermaría': Comunicación 2.0 con pacientes con Enfermidade de Crohn

Estratexia de intervención enfermeira para reducir a prevalencia de sobrepeso e obesidade infantil.

Evaluación de la charla informativa sobre sexualidad­ anticoncepción en un centro de orientación familiar.

Fatiga física e mental en persoas maiores de 65 anos nun Centro de Saúde (Escala Pittsburgh)

Hipotermia terapéutica na síndrome postparada cardíaca: Estudo dun caso.

Incidencia de neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica. Sistemas de aspiración traqueal abertos contra sistemas de aspiración traqueal pechados.

Influencia da educación diabetolóxica no control metabólico de pacientes pediátricos con Diabete Mellitus tipo I do Hospital Teresa Herrera da Coruña.

Intervención de counseling en individuos con VIH/SIDA

Manexo farmacolóxico de síntomas no paciente terminal. Revisión bibliográfica.

Mantemento do Doante Potencial de Órganos en Morte Encefálica: a propósito dun caso.

Mortalidade asociada ó uso de citrato fronte á heparina para a anticoagulación do circuito extracorpóreo en pacientes críticos sometidos a hemodiafiltración veo-venosa contínua. Ensaio clínico aleatorizado aberto.

Nivel de ansiedade tras o abandono/redución do hábito tabáquico en reconstrución mamaria.

Plan de coidados a un paciente con reagudización de EPOC: a propósito dun caso

Plan de coidados a un paciente postoperado tras un trasplante bipulmonar. A propósito dun caso.

Plan de coidados estandarizado para a prevención de Úlceras por Presión nunha Unidade de Coidados Intensivos.

Prevalencia e factores do estrés postraumático en persoal militar español.

Prevención da Infección Nosocomial: A Hixiene de Máns

Prevención primaria da obesidade infantil na etapa escolar.

PROXECTO DE AVALIACION DA HEMODIAFILTRACIÓN VENO-VENOSA CONTINUA NO PACENTE CRITICO

Proxecto de investigación: Intervención sobre a ansiedade preoperatoria. Adestramento en relaxación en pacientes programados para cirurxía cardíaca no Hospital Universitario de A Coruña.

Proxecto de Investigación: Pauta Optima de Alimentación no postoperatorio da Estenose Hipertrófica do Píloro

Trasplante pulmonar: limpeza ineficaz das vías aéreas nunha Unidade de Reanimación Postquirúrxica

Trastorno do patrón do sono en unidades de coidados críticos: definición operacional dos indicadores de "Sono" (NOC)

Tratamento Directamente Observado en Tuberculose. Estudo comparative da efectividade deste protocol en dúas áreas sanitarias de Galicia

Unha nova alternativa para a enfermaría: educación sanitaria a través das redes sociais.

Vivencias dos país na participación no coidado dos seus fillos en coidados intensivos de pediatría

¿Cómo afecta no persoal de enfermaría o coidado do doente terminal?

A síndrome de burnout nas enfermeiras de atención primaria da Coruña.

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL E VALIDACIÓN DUN CUESTIONARIO SOBRE O COÑECEMENTO PARA A PREVENCIÓN DO PÉ DIABÉTICO.

Alteracións durante o embarazo en pacientes con Enfermidade de Crohn

Análise da eficacia dunha campaña de publicidade para aumentar o número de doadores de medula ósea. Estudo cuasiexperimental estudo case-experimental

Aproximación ás necesidades dos coidadores principais en coidados paliativos

Calidade de vida en pacientes diagnosticadas de cancro de mama en estadios iniciais con tratamiento adyuvante.

Cognición/percepción nun paciente con ACV: a propósito dun caso.

Coñecemento sobre soporte vital básico en adultos dos alumnos de Grao de Enfermaria de EUE de A Coruña

Desenvolvemento dunha aplicación móvil para o tratamento da UPP

Deseño para implementar e avaliar unha intervención educativa grupal nun Centro de Atención Primaria

Efectividade de unha intervención educativa para o uso axeitado dos sistemas inhaladores en doentes diagnosticados de Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica.

Efectividade dunha intervención para a prevención de mastite puerperal no ámbito de atención primaria, do área de Coruña

Eficacia da aspiración de secrecións subglótica intermitente a través de tubos endotraqueais na prevención da neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM). Ensaio clínico controlado aleatorizado aberto.

Eficacia da educación para a saúde en pacientes con transplante renal.

Eficacia dunha charla prenatal sobre a estanza hospitalaria posparto como ferramenta para diminuír a ansiedade durante esta na planta de puerperio.

Eficacia dunha intervención educativa na prevalencia de embarazos non desexados: Estudo Cuasiexperimental

Enfermaría y paciente terminal: unha revisión da literatura.

Estado actual da prevalencia de vacinación contra a gripe estacional no persoal de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Estratexias para mellorar a adherencia terapéutica nos doentes crónicos. Revisión sistemática.

Estudio analítico observacional sobre a variabilidade dos índices antropométricos na poboación infantil en situacións de crise económica.

Estudo comparativo da prevalencia real, esperada e diagnosticada de TDAH en idade pediátrica no centro de saúde de Matogrande

Estudo da implementación do Método Madre Canguro como mellora da atención do paciente prematuro na Unidade de Coidados Intensivos Neonatais.

Estudo de avaliación da adquisición de coñecementos de RCP básica dos pais de nenos menores de 14 anos, como ferramenta preventiva, tras a realización dun curso de RCP básica.

Estudo de casos e controis: Lactación materna como factor protector fronte ao cancro de mama durante a premenopausia no área de A Coruña

Experiencias de vida: Sentimentos e percepción durante o puerperio de mulleres tras un parto normal na cidade de A Coruña

Experiencias e percepcións das mulleres e as súas familias en relación cos coidados de enfermería nunha unidade de puerperio.

Factor protector da lactancia materna en nenos ingresados con bronquiolite aguda.

Grao de coñecemento e desenvolvemento práctico da autoexploración de mama en mulleres que participan nun cribado mamográfico.

Gripe A: Estudo de caso.

Incidencia de Pneumonía Asociada a Ventilación Mecánica en pacientes intubados nunha Unidade de Coidados Intensivos ou nun Servizo de Emerxencias Extrahospitalarias. Estudo de Cohortes Retrospectivo

Influencia do síndrome de Burnout en profesionais de enfermaría sobre a calidade dos coidados percibida polos pacientes.

Intervencións de enfermería no tratamento do cólico do lactante

Intervencions non farmacoloxicas para o manexo da dor aguda en pediatría

O delírio no paciente crítico. A propósito dun caso.

Participación dos pais nos coidados dos seus fillos nunha Unidade de Coidados Intensivos Neonatais

Patrón Sexualidade-Reproducción das mulleres mastectomizadas

Plan de coidados de enfermaría a un paciente postoperado tras unha reparación de aneurisma aórtico abdominal. A propósito dun caso.

Predominio, coñecemento e actitude cara o tabaco en profesionais sanitarios de Atención Primaria

Prevalencia e nivel de coñecementos sobre os factores de risco das enfermidades cardiovasculares en A Coruña

Proposta de intervención formativa sobre a atención de enfermaría no pesar por perdas perinatais no Hospital Teresa Herrera de A Coruña

Proxecto de investigación sobre a Efectividade dunha intervención educativa grupal en pais con nenos con sobrepeso no Centro de saúde Casa do mar

Relación entre a alimentación infantil e rendemento escolar en colexios da cidade de A Coruña

Risco de síndrome de desuso: plan de coidados estandarizado nunha unidade de Reanimación postcirúrxica

Satisfacción dos doentes cos coidados de enfermaría no Servicio de Urxencias do Hospital Universitario A Coruña

Valoracion da administración da hidroxicobalamina nos intoxicados por cianuro nos incendios

Valoración das escalas de dor en pacientes con ventilación mecánica en Unidade de Coidados Intensivos.

Valoración hemodinámica: o Swan Ganz e o papel de enfermeria

Visión dos adolescentes da violencia contra a muller.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10