Grao en Enfermaría

2019/2020 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 274
Homes 2018/2019 39
Mulleres 2018/2019 235
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 15.980
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.040
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 573
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 366
% créditos repetidos 2018/2019 5,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 58,32
Taxa de evaluación 2018/2019 96,71
Taxa de éxito 2018/2019 96,88
Taxa de rendemento 2018/2019 93,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 94,75
Taxa de graduación 2014/2015 72,86
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 285
Homes 2018/2019 42
Mulleres 2018/2019 243
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 16.070
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 15.120
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 585
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 366
% créditos repetidos 2018/2019 5,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,39
Taxa de evaluación 2018/2019 96,47
Taxa de éxito 2018/2019 96,85
Taxa de rendemento 2018/2019 93,43

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 274
Homes 2017/2018 41
Mulleres 2017/2018 233
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.820
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 14.990
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 423
% créditos repetidos 2017/2018 5,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,74
Taxa de evaluación 2017/2018 96,8
Taxa de éxito 2017/2018 95,98
Taxa de rendemento 2017/2018 92,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,35
Taxa de graduación 2013/2014 73,91
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 278
Homes 2017/2018 42
Mulleres 2017/2018 236
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.850
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 423
% créditos repetidos 2017/2018 5,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57
Taxa de evaluación 2017/2018 96,72
Taxa de éxito 2017/2018 95,99
Taxa de rendemento 2017/2018 92,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 270
Homes 2016/2017 41
Mulleres 2016/2017 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.610
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 14.680
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 429
% créditos repetidos 2016/2017 5,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,81
Taxa de evaluación 2016/2017 96,56
Taxa de éxito 2016/2017 97,35
Taxa de rendemento 2016/2017 94
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 98,19
Taxa de graduación 2012/2013 60,87
Taxa de abandono 2014/2015 2,74

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 271
Homes 2016/2017 41
Mulleres 2016/2017 230
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.640
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 14.710
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 429
% créditos repetidos 2016/2017 5,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,71
Taxa de evaluación 2016/2017 96,57
Taxa de éxito 2016/2017 97,36
Taxa de rendemento 2016/2017 94,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
52
1
4
Bioloxía
53
0
0
Psicoloxía
63
0
2
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
68
0
5
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
59
2
8
Fisioloxía
67
4
3
Fundamentos da Enfermaría
64
4
2

2º Curso

Nutrición
49
17
1
Farmacoloxía
58
10
4
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
62
1
3
Enfermaría Comunitaria I
59
3
3
Enfermaría da Saúde Mental
63
0
2
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
54
2
1
Estadías Clínicas I
62
1
3
Estadías Clínicas II
62
0
5
Enfermaría Clínica I
63
8
5
Enfermaría Clínica II
68
5
5

3º Curso

Enfermaría Clínica III
65
6
6
Enfermaría Materno-Infantil
61
2
1
Enfermaría Comunitaria II
62
1
0
Enfermaría Xerontolóxica
57
1
0
Xestión dos Servizos da Enfermaría
63
0
0
Enfermaría Laboral
Farmacoterapia
48
0
0
Estadías Clínicas III
61
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
67
0
0
Estadías Clínicas V
66
0
0
Estadías Clínicas VI
66
0
0
Estadías Clínicas VII
66
0
0
Practicum
69
0
0
Traballo Fin de Grao
71
0
12

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
51
0
4
Bioloxía
53
1
1
Psicoloxía
54
5
2
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
56
3
9
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
59
3
8
Fisioloxía
48
11
3
Fundamentos da Enfermaría
61
3
4

2º Curso

Nutrición
52
1
1
Farmacoloxía
63
6
4
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
61
3
0
Enfermaría Comunitaria I
63
0
1
Enfermaría da Saúde Mental
58
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
62
1
0
Estadías Clínicas I
60
1
1
Estadías Clínicas II
60
0
3
Enfermaría Clínica I
59
7
3
Enfermaría Clínica II
54
10
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
71
15
6
Enfermaría Materno-Infantil
66
1
1
Enfermaría Comunitaria II
66
3
0
Enfermaría Xerontolóxica
74
2
0
Xestión dos Servizos da Enfermaría
71
0
1
Farmacoterapia
62
0
0
Estadías Clínicas III
66
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
65
1
0
Estadías Clínicas V
65
0
0
Estadías Clínicas VI
66
0
0
Estadías Clínicas VII
66
0
0
Practicum
63
0
0
Traballo Fin de Grao
59
0
16

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
43
0
2
Bioloxía
50
1
2
Psicoloxía
62
0
0
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
64
5
4
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
60
4
7
Fisioloxía
62
0
1
Fundamentos da Enfermaría
63
2
4

2º Curso

Nutrición
63
2
3
Farmacoloxía
67
12
5
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
68
2
2
Enfermaría Comunitaria I
70
4
2
Enfermaría da Saúde Mental
66
0
1
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
65
1
1
Estadías Clínicas I
62
1
2
Estadías Clínicas II
61
0
4
Enfermaría Clínica I
66
7
4
Enfermaría Clínica II
65
6
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
55
9
13
Enfermaría Materno-Infantil
65
0
0
Enfermaría Comunitaria II
62
0
0
Enfermaría Xerontolóxica
60
4
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
64
0
1
Farmacoterapia
40
0
0
Estadías Clínicas III
64
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
61
0
1
Estadías Clínicas V
63
0
0
Estadías Clínicas VI
61
0
1
Estadías Clínicas VII
62
0
1
Practicum
62
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
11

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A sexualidade nos pacientes ostomizados.

Abordaxe clínica dun paciente crítico con Traumatismo cranioencefálico Severo na Unidade de Coidados Intensivos.

Adherencia a dieta mediterránea e antropometría en adolescentes do Instituto de Educación Secundaria de Elviña A Coruña

Ameaza NRBQ. ¿Está a enfermaría preparada?

Análise descritiva da violencia nas relacións de parella entre estudantes de enfermaría da Coruña. Unha perspectiva enfermeira e de xénero.

Avaliación da eficacia dunha intervención educativa a enfermaría de atención primaria para diminuír as dificultades na atención a familiares de nenos con TDAH.

Avaliación do grao de cumprimento e proposta de mellora da consulta de prehabilitación multimodal en cirurxía colorrectal electiva no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Avaliación nutricional do paciente candidato a transplante de fígado.

Beneficios do plan de nacemento

Calidade de vida e apoio recibido en superviventes de cancro de colon na área de saúde de A Coruña.

Canalización vascular eco-guiada de catéteres venosos centrais de inserción periférica frente á técnica tradicional cega no paciente pediátrico: Revisión bibliográfica.

Capacidade reprodutiva das mulleres novas despois do tratamento do cancro de mama

Comunicación co paciente en ventilación mecánica invasiva: revisión bibliográfica.

Coñecementos dos adolescentes sobre saúde sexual

Coñecementos sobre o Maltrato Infantil por parte dos estudantes de Enfermaría

Coñecementos, actitudes e prácticas das enfermeiras e matronas de Atención Primaria sobre a Mutilación Xenital Feminina. Área Sanitaria de A Coruña.

Cuestionario WAST como ferramenta de apoio na valoración enfermeira ante a sospeita dun caso de Violencia de Xénero.

Deseño de un proxecto para implantar un Programa de Prevención e Rehabilitación Cardíaca no Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Deseño dun proxecto de investigación sobre os coñecementos, actitudes e hábitos dos pais en materia de vacinacións preventivas

Duelo patolóxico. Detección, prevención, tratamento e intervención enfermera. Revisión bibliográfica.

Efectividade das medidas preventivas nas Lesións Cutáneas Relacionadas coa Dependencia nunha Unidade de Coidados Intensivos

Efectividade dunha intervención educativa para a prevención do sobrepeso e da obesidade nos nenos ó coidado dos seus avós.

Efectividade e seguridade dos dispositivos de imaxe en canalización de vía venosa periférica: revisión bibliográfica

Eficacia da intervención enfermeira: Ensinanza precirúrxica para a disminución da ansiedade preoperatoria

Eficacia de terapias complementarias na mellora da calidade de vida do adulto maior: Revisión Bibliográfica

Eficacia e confiabilidade do Sistema de Triaxe Manchester. Revisión bibliográfica.

Enfoque de enfermaría no paciente crónico pluripatolóxico.

Estado psicosocial en mulleres que practican a prostitución

Estigma cara a enfermidade mental en alumnos de enfermaría da Coruña: valoración mediante o cuestionario CAMI.

Estudo das necesidades formativas percibidas por o alumnado da EUE de A Coruña e o persoal de enfermaría do CHUAC en relación ao acompañamento no duelo.

Evaluación do coñecemento sobre coidados dos PICC e a súa aplicación polo persoal de enfermaría en unidades de hospitalización

Factores asociados a Calidade de Vida nos doentes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal

Factores que poden predicir a persistencia de disfaxia orofarínxea en doentes con ictus

Impacto emocional da hospitalización en nenos de entre 2 e 12 anos en unidades médicas e cirúrxicas: Revisión Bibliográfica

Impacto emocional en mulleres con cancro de mama: unha revisión bibliográfica

Influencia do Método Nai Canguro na prevención da depresión posparto aplicado a nais e pais de bebés prematuros ingresados na UCI neonatal.

Intervencións de enfermaría en coidados domiciliarios de doentes con enfermidade de Alzhéimer: revisión bibliográfica.

Intervencións de enfermería a pacientes con Esclerose Lateral Amiotrófica e aos seus coidadores principais.

Intervencións non farmacolóxicas para facilitar o confort en doentes oncolóxicos en situación paliativa: Revisión bibliográfica

Intervencións recomendadas na abordaxe inicial do infarto agudo de miocardio en servizos de urxencia hospitalarios. Revisión bibliográfica.

Manexo do doante potencial de órganos con Morte Encefálica nunha Unidade de Coidados Críticos.

Nivel de satisfacción de familiares de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos

Opinión das matronas da área sanitaria da Coruña sobre o Plan de Parto e Nacemento

Paralelismo entre Isabel Zendal e Florence Nightingale

Percepción de pacientes e familiares sobre o coidado humanizado nas Unidades de Coidados Intensivos do CHUAC

Plan de coidados a unha paciente con ictus isquemico:a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría a un paciente tras un transplante cardíaco. A propósito dun caso.

Plan de coidados dun paciente con infarto agudo de miocardio: a propósito dun caso.

Plan de coidados individualizado dun transplante cardíaco: a propósito dun caso.

Plan de Coidados para paciente con Diabetes Mellitus tipo II en Atención Primaria: Estudo de caso.

Plan de coidados para un lactante con Estenose Hipertrófica de Píloro (EHP): a propósito dun caso

Plan de coidados para un paciente gran queimado: a propósito dun caso.

Prevención da anorexia nervosa na adolescencia: revisión bibliográfica

Prevención da mucositis no paciente sometido a transplante de proxenitores hematopoéticos: revisión bibliográfica

Prevención de enfermidades de transmisión sexual en adolescentes. Revisión bibliográfica.

Proxecto de investigación: Coñecementos, crenzas e actitudes do persoal de enfermaría de atención primaria fronte á reticencia vacinal.

Proxecto de investigación: Violencia obstétrica durante o traballo de parto

Recomendacións nutricionais en pacientes con Enfermedade Renal Crónica a tratamento con Hemodiálisis para control do potasio

Revisión bibliográfica. Custos sanitarios na abordaxe da osteoporose.

Revisión Bibliográfica: Educación para a saúde na Cavernomatosis Cerebral Múltiple Familiar

Revisión bibliográfica: Eficacia da intervención enfermeira de terapia grupal en pacientes con distimia e depresión leve/moderada.

Seguimento a través de APP en doentes con lumbalxia sometidos a bloqueos na Unidade da Dor

Seguimento continuo da glicosa e infusión subcutánea da insulina en pacientes pediátricos

Terapia asistida con cans en mulleres vítimas de violencia de xénero

Terapias de reemplazo renal continuo no doente crítico: posta ó día

Transplante hepático no postoperatorio inmediato. Plan de coidados á propósito dun caso.

Tratamento directamente observado nunha muller con tuberculose pulmonar: a propósito dun caso

Uso de catéteres centrais de inserción periférica en doentes pediátricos con peritonite

Valoración da satisfacción da muller con tatuaxe de aréola tras reconstrución mamaria.

Valoración do "misscare" mediante o cuestionario OMICE nos profesionais de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

Valoración dos coñecementos e a adherencia terapéutica nos pacientes anticoagulados con Sintrom

A enfermaría de Atención Primaria ante os coidados culturais

Adhesión ó plan de parto e satisfacción materna.

Agresions o persoal sanitario do servicio de urxencias do hospital A Coruña

Análise custo-beneficio da apertura dunha casa de partos no Hospital Materno Infantil da Coruña

Ataxia espinocerebelosa 36: Plan de Coidados a próposito dun caso

Avaliación dos coñecementos sobre SVB e SVA das enfermeiras/os dos servicios de urxencias e emerxencias da cidade da Coruña

Calidade de vida en pacientes sometidos a transplante de proxenitores hematopoxéticos

Calidade percibida e satisfacción coa atención sanitaria nunha zona rural de baixa densidade de poboación

Caso clínico: Coidados de enfermaría na UCI tras un accidente cerebrovascular

Caso clínico: Coidados de enfermaría nunha UCI para un doente con TCE grave

Complicacións da Aplasia Medular detectadas por Enfermaría

Control nutricional e apoio psicosocial no neno diabético: revisión bibliográfica

Coñecementos da poboación sobre o VIH: Unha visión enfermeira

Coñecementos e emprego do Cuestionario Internacional de Actividade Física IPAQ por enfermeiras/os de Atención Primaria da Área Sanitaria de A Coruña.

Deseño de proxecto: Determinación da dispoñibilidade de camas no Servicio de Coidados Paliativos na Área Sanitaria de A Coruña.

Dietas vexetarians como alternativa ás dietas convencionais na diabetes mellitus tipo 2

Efectividade da escala NSRAS en neonatos

Efectividade da músicoterapia e a súa aplicación terapéutica para disinuir a dor, a ansiedade, a depresión e mellorar a calidade de vida no ancián

Efectividade da Terapia Asistida con Animais en nenos/as con TEA. Revisión bibliográfica.

Efectividade dos métodos non farmacolóxicos de alivio da dor no parto: Revisión bibliográfica

Efectividade dunha intervención enfermeira en xestión de emocións para diminuír a agresividade en nenos de 11-12 anos.

Efectividade dunha intervención enfermeira grupal para diminuir a gravidade dos síntomas en pacientes con trastornos de síntomas somáticos e relacionados.

Eficacia da dexmedetomidina (Dexdor ®) na axitación para pacientes na deshabituación da ventilación mecánica

Enfermedad cerebrovascular: Hemorraxia subaracnoidea na unidade de críticos. A propósito de un caso

Enfermidade de Parkinson e Demencia: A propósito dun caso

Estado Nutritivo e Calidade de Vida no Cáncer de Colon

Evaluación da sobrecarga de coidadores informais de pacientes con demencia tipo Alzheimer

Experiencias de pais de nenos con discapacidade durante súa estancia na UCIP

Factores de risco de desenvolver linfedema tras biopsia selectiva de ganglio centinela e coidados de enfermaría

Factores de risco de parto instrumentado no Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Grao de coñecemento e actitudes da poboación ante a reanimación cardiopulmonar e o uso de desfibrilador externo de acceso público en Galicia

Guía práctica: Hipotermia terapéutica

Hepatitis C: Tratamentos e o seu impacto na calidade de vida. Revisión bibliográfica.

Impacto da Disforia de Xénero en persoas transexuais.

Influencia da transición no control da diabetes mellitus tipo 1

Intervencións non farmacolóxicas para o manexo de síntomas non motores na enfermidade de Parkinson: Revisión bibliográfica.

Monitorización elemental o signos vitais.

Nivel de coñecementos sobre o cancro de mama en mulleres do rural galego.

O delirio nas Unidades de Coidados Intensivos. Hacia una mellora do coñecemento por parte dos profesionais de enfermaría.

O exceso de peso infantil: eficacia dunha intervención nutricional educativa en escolares de 6 a 9 anos.

O humor como intervención enfermeira na Leucemia Linfoblástica aguda.

O impacto psicolóxico da colostomía nas mulleres.

O mel na cicatrización das úlceras cutáneas

Paciente con inmobilidade causada pola Espondilite Anquilosante: plan de coidados sobre un caso

Pancreatite aguda litiásica. A propósito dun caso.

Plan de coidados a un paciente con ictus isquémico: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría a unha doente embarazada con Síndrome de Guillain-Barré

Plan de coidados de enfermaría para un doente en situación de shock cardioxénico: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría para un paciente con Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Plan de cuidados para un doente postoperado dun trasplante bipulmonar

Proxecto HU-CI: análise e perspectiva enfermeira

Redución da incidencia de silicose trala implantación de medidas preventivas e o seu coste

Revisión bibliográfica sobre a protocolización dos coidados de Enfermaría no ACV

Revisión bibliográfica sobre sistemas de triaxe hospitalarios

Shock séptico por perforación intestinal. Caso clínico

Transplante renal de doante vivo: Estudo de caso

Unidade de coidados críticos de adultos: Paciente, familia e persoal. Identificando beneficios, factores facilitadores e obstaculizadores para unha política de visitas de portas abertas. ¿Abrimos as portas da UCI?

Violencia de xénero. Repercusións na saúde mental das mulleres.

Visión estadística das doazons e transplantes en parada cardiorrespiratoria

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10