Logo da Universidade da Coruña

Grao en Enfermaría

2018/2019 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 271
Homes 2018/2019 39
Mulleres 2018/2019 232
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.830
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.890
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 567
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 375
% créditos repetidos 2018/2019 6,81
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,02

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 282
Homes 2018/2019 42
Mulleres 2018/2019 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 13.920
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 12.960
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 579
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 375
% créditos repetidos 2018/2019 6,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 49,35

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 274
Homes 2017/2018 41
Mulleres 2017/2018 233
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.820
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 14.990
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 423
% créditos repetidos 2017/2018 5,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,74
Taxa de evaluación 2017/2018 96,8
Taxa de éxito 2017/2018 95,98
Taxa de rendemento 2017/2018 92,91
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,35
Taxa de graduación 2013/2014 73,91
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 278
Homes 2017/2018 42
Mulleres 2017/2018 236
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 15.850
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 15.020
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 405
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 423
% créditos repetidos 2017/2018 5,23
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57
Taxa de evaluación 2017/2018 96,72
Taxa de éxito 2017/2018 95,99
Taxa de rendemento 2017/2018 92,84

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 270
Homes 2016/2017 41
Mulleres 2016/2017 229
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.610
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 14.680
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 429
% créditos repetidos 2016/2017 5,96
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,81
Taxa de evaluación 2016/2017 96,56
Taxa de éxito 2016/2017 97,35
Taxa de rendemento 2016/2017 94
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 98,19
Taxa de graduación 2012/2013 60,87
Taxa de abandono 2014/2015 2,74

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 271
Homes 2016/2017 41
Mulleres 2016/2017 230
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 15.640
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 14.710
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 501
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 429
% créditos repetidos 2016/2017 5,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,71
Taxa de evaluación 2016/2017 96,57
Taxa de éxito 2016/2017 97,36
Taxa de rendemento 2016/2017 94,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
51
0
4
Bioloxía
53
1
1
Psicoloxía
54
5
2
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
56
3
9
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
59
3
8
Fisioloxía
48
11
3
Fundamentos da Enfermaría
61
3
4

2º Curso

Nutrición
52
1
1
Farmacoloxía
63
6
4
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
61
3
0
Enfermaría Comunitaria I
63
0
1
Enfermaría da Saúde Mental
58
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
62
1
0
Estadías Clínicas I
60
1
1
Estadías Clínicas II
60
0
3
Enfermaría Clínica I
59
7
3
Enfermaría Clínica II
54
10
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
71
15
6
Enfermaría Materno-Infantil
66
1
1
Enfermaría Comunitaria II
66
3
0
Enfermaría Xerontolóxica
74
2
0
Xestión dos Servizos da Enfermaría
71
0
1
Farmacoterapia
62
0
0
Estadías Clínicas III
66
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
65
1
0
Estadías Clínicas V
65
0
0
Estadías Clínicas VI
66
0
0
Estadías Clínicas VII
66
0
0
Practicum
63
0
0
Traballo Fin de Grao
59
0
16

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
43
0
2
Bioloxía
50
1
2
Psicoloxía
62
0
0
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
64
5
4
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
60
4
7
Fisioloxía
62
0
1
Fundamentos da Enfermaría
63
2
4

2º Curso

Nutrición
63
2
3
Farmacoloxía
67
12
5
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
68
2
2
Enfermaría Comunitaria I
70
4
2
Enfermaría da Saúde Mental
66
0
1
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
65
1
1
Estadías Clínicas I
62
1
2
Estadías Clínicas II
61
0
4
Enfermaría Clínica I
66
7
4
Enfermaría Clínica II
65
6
3

3º Curso

Enfermaría Clínica III
55
9
13
Enfermaría Materno-Infantil
65
0
0
Enfermaría Comunitaria II
62
0
0
Enfermaría Xerontolóxica
60
4
1
Xestión dos Servizos da Enfermaría
64
0
1
Farmacoterapia
40
0
0
Estadías Clínicas III
64
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
61
0
1
Estadías Clínicas V
63
0
0
Estadías Clínicas VI
61
0
1
Estadías Clínicas VII
62
0
1
Practicum
62
0
0
Traballo Fin de Grao
57
0
11

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Anatomía
53
0
0
Bioloxía
51
1
2
Psicoloxía
63
0
0
Sistemas da Información e Comunicación en Ciencias da Saúde
61
3
5
Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico
61
3
5
Fisioloxía
70
0
1
Fundamentos da Enfermaría
63
2
6

2º Curso

Nutrición
44
2
0
Farmacoloxía
54
12
7
Situacións de Risco para a Saúde e Radioloxía
60
5
2
Enfermaría Comunitaria I
62
12
2
Enfermaría da Saúde Mental
60
0
0
Ética Profesional, Marco Legal e Filosofía do Coidado
51
2
0
Estadías Clínicas I
60
1
0
Estadías Clínicas II
62
0
2
Enfermaría Clínica I
54
9
3
Enfermaría Clínica II
64
4
2

3º Curso

Enfermaría Clínica III
60
5
13
Enfermaría Materno-Infantil
61
1
2
Enfermaría Comunitaria II
62
1
2
Enfermaría Xerontolóxica
62
4
2
Xestión dos Servizos da Enfermaría
62
4
3
Farmacoterapia
46
0
3
Estadías Clínicas III
65
0
0

4º Curso

Estadías Clínicas IV
50
0
0
Estadías Clínicas V
50
0
0
Estadías Clínicas VI
50
0
0
Estadías Clínicas VII
49
1
0
Practicum
49
0
0
Traballo Fin de Grao
53
0
5

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A enfermaría de Atención Primaria ante os coidados culturais

Adhesión ó plan de parto e satisfacción materna.

Agresions o persoal sanitario do servicio de urxencias do hospital A Coruña

Análise custo-beneficio da apertura dunha casa de partos no Hospital Materno Infantil da Coruña

Ataxia espinocerebelosa 36: Plan de Coidados a próposito dun caso

Avaliación dos coñecementos sobre SVB e SVA das enfermeiras/os dos servicios de urxencias e emerxencias da cidade da Coruña

Calidade de vida en pacientes sometidos a transplante de proxenitores hematopoxéticos

Calidade percibida e satisfacción coa atención sanitaria nunha zona rural de baixa densidade de poboación

Caso clínico: Coidados de enfermaría na UCI tras un accidente cerebrovascular

Caso clínico: Coidados de enfermaría nunha UCI para un doente con TCE grave

Complicacións da Aplasia Medular detectadas por Enfermaría

Control nutricional e apoio psicosocial no neno diabético: revisión bibliográfica

Coñecementos da poboación sobre o VIH: Unha visión enfermeira

Coñecementos e emprego do Cuestionario Internacional de Actividade Física IPAQ por enfermeiras/os de Atención Primaria da Área Sanitaria de A Coruña.

Deseño de proxecto: Determinación da dispoñibilidade de camas no Servicio de Coidados Paliativos na Área Sanitaria de A Coruña.

Dietas vexetarians como alternativa ás dietas convencionais na diabetes mellitus tipo 2

Efectividade da escala NSRAS en neonatos

Efectividade da músicoterapia e a súa aplicación terapéutica para disinuir a dor, a ansiedade, a depresión e mellorar a calidade de vida no ancián

Efectividade da Terapia Asistida con Animais en nenos/as con TEA. Revisión bibliográfica.

Efectividade dos métodos non farmacolóxicos de alivio da dor no parto: Revisión bibliográfica

Efectividade dunha intervención enfermeira en xestión de emocións para diminuír a agresividade en nenos de 11-12 anos.

Efectividade dunha intervención enfermeira grupal para diminuir a gravidade dos síntomas en pacientes con trastornos de síntomas somáticos e relacionados.

Eficacia da dexmedetomidina (Dexdor ®) na axitación para pacientes na deshabituación da ventilación mecánica

Enfermedad cerebrovascular: Hemorraxia subaracnoidea na unidade de críticos. A propósito de un caso

Enfermidade de Parkinson e Demencia: A propósito dun caso

Estado Nutritivo e Calidade de Vida no Cáncer de Colon

Evaluación da sobrecarga de coidadores informais de pacientes con demencia tipo Alzheimer

Experiencias de pais de nenos con discapacidade durante súa estancia na UCIP

Factores de risco de desenvolver linfedema tras biopsia selectiva de ganglio centinela e coidados de enfermaría

Factores de risco de parto instrumentado no Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

Grao de coñecemento e actitudes da poboación ante a reanimación cardiopulmonar e o uso de desfibrilador externo de acceso público en Galicia

Guía práctica: Hipotermia terapéutica

Hepatitis C: Tratamentos e o seu impacto na calidade de vida. Revisión bibliográfica.

Impacto da Disforia de Xénero en persoas transexuais.

Influencia da transición no control da diabetes mellitus tipo 1

Intervencións non farmacolóxicas para o manexo de síntomas non motores na enfermidade de Parkinson: Revisión bibliográfica.

Monitorización elemental o signos vitais.

Nivel de coñecementos sobre o cancro de mama en mulleres do rural galego.

O delirio nas Unidades de Coidados Intensivos. Hacia una mellora do coñecemento por parte dos profesionais de enfermaría.

O exceso de peso infantil: eficacia dunha intervención nutricional educativa en escolares de 6 a 9 anos.

O humor como intervención enfermeira na Leucemia Linfoblástica aguda.

O impacto psicolóxico da colostomía nas mulleres.

O mel na cicatrización das úlceras cutáneas

Paciente con inmobilidade causada pola Espondilite Anquilosante: plan de coidados sobre un caso

Pancreatite aguda litiásica. A propósito dun caso.

Plan de coidados a un paciente con ictus isquémico: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría a unha doente embarazada con Síndrome de Guillain-Barré

Plan de coidados de enfermaría para un doente en situación de shock cardioxénico: a propósito dun caso

Plan de coidados de enfermaría para un paciente con Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Plan de cuidados para un doente postoperado dun trasplante bipulmonar

Proxecto HU-CI: análise e perspectiva enfermeira

Redución da incidencia de silicose trala implantación de medidas preventivas e o seu coste

Revisión bibliográfica sobre a protocolización dos coidados de Enfermaría no ACV

Revisión bibliográfica sobre sistemas de triaxe hospitalarios

Shock séptico por perforación intestinal. Caso clínico

Transplante renal de doante vivo: Estudo de caso

Unidade de coidados críticos de adultos: Paciente, familia e persoal. Identificando beneficios, factores facilitadores e obstaculizadores para unha política de visitas de portas abertas. ¿Abrimos as portas da UCI?

Violencia de xénero. Repercusións na saúde mental das mulleres.

Visión estadística das doazons e transplantes en parada cardiorrespiratoria

Accidente cerebrovascular nunha unidade de coidados críticos: a propósito dun caso

Acompañamento e actuación enfermeira no dó perinatal en España: Revisión bibliográfica

Actividades non farmacolóxicas para a prevención do delirio/síndrome confusional nas unidades de coidados intensivos

Adecuación da vacinación antitetánica nas Urxencias Hospitalarias

Afectación psicolóxica en persoas con risco de padecer cancro de mama

Analise coste-beneficio da implantación dun programa de atención primaria para a prevención e o tratamento da obesidade en adultos.

Aspectos emocionais da atención ó doente na lista de espera para transplante cardíaco. 'Cando a situación tórnase crítica'

Avaliación das secuelas psicolóxicas das pacientes novas tras unha histerectomía

Avaliación dun protocolo de comunicación para a atención de persoas con Trastorno do Espectro Autista no CHUAC

Avaliación e identificación das competencias clínicas dos enfermeiros nas unidades de coidados intensivos

Calidade de vida dos pacientes ostomizados na Estrutura Organizativa de Xestión Integrada da Coruña

Calidade de vida en mulleres que realizan exercicios musculares de solo pélvico nun Centro de Saúde da Coruña

Cancro rectal. A propósito dun caso.

Cobertura vacinal en pacientes con trasplante pulmonar no CHUAC.

Coidados de enfermaría nun paciente lesionado medular agudo na UCI: a propósito dun caso.

Coidados de enfermaría ó paciente en terapia con ECMO

Coidados de enfermería en ancians con fractura de cadeira: revisión bibliográfica

Coidados de enfermería no cancro de mama: Avaliación de satisfacción

Coidados de enfermería no posoperatorio inmediato dun transplante cardíaco. Caso clínico.

Comunicación cos pacientes críticos conscientes sometidos a Ventilación Mecánica Invasiva na UCI: ¿é posible mellorar?

Deseño dun proxecto: Influencia de convivir cun enfermo de Alzheimer na aparición dun trastorno depresivo maior infantil.

Educación diabetológica en adolescentes con Diabetes Mellitus Tipo I: Revisión bibliográfica.

Efectividade da Entrevista Motivacional para promover cambios no estilo de vida: Revisión Bibliográfica

Efectividade dun programa de apoio individual na calidade de vida do enfermo de Alzheimer en fase 2 e coidadores informais na área de A Coruña

Eficacia das intervencións educativas no seguimento dos pacientes diagnosticados de Insuficiencia Cardíaca

Eficacia da intervención de enfermería no acoso escolar

Eficacia do desbridamento autolítico en escaras grao III-IV Vs desbridamento enzimático. Un proxecto de investigación.

Eficacia dunha intervención educativa de enfermaría para a prevención da infección urinaria

Embarazo e abandono do hábito tabáquico: abordaxe desde unha perspectiva enfermeira

Estudo comparativo da efectividade do desbridamento enzimático fronte o desbridamento tanxencial cirúrxico no paciente queimado.

Estudo da incidenza do maltrato infantil en lactantes de embarazos de nais adolescentes

Estudo da satisfacción maternal relacionada cós coidados no parto e puerperio: expectativas maternas e oportunidades de mellora na atención no Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera de A Coruña

Estudo de caso: Plan de coidados individualizado para unha paciente con Esclerose Múltiple remitente-recorrente con avance acelerado

Experiencia dos pais tras Limitación do Esforzo Terapéutico na Unidade de Coidados Intensivos de Pediatría

Impacto do diagnóstico de infección polo virus da inmunodeficiencia humana na satisfacción das necesidades básicas

Importancia do apoio psicosocial no neno oncolóxico: revisión bibliográfica

Importancia dos coidados centrados no desenvolvemento nas unidades neonatais: revisión bibliográfica

Influencia da dieta en pacientes con artrite reumatoide: revisión bibliográfica.

Influencia da obesidade na incidencia e o prognóstico do cancro de mama; intervención enfermeira.

Insuficiencia cardíaca e Dispositivo de Asistencia Ventricular Esquerda: plan de coidados a propósito dun caso.

Intelixencia emocional en estudantes de Enfermaría. A Coruña.

Manexo nutricional do neno con cardiopatía conxénita

Métodos alternativos de comunicación en doentes con ACV isquémico esquerdo: unha revisión bibliográfica.

Papel da Enfermaría na Prevención das Zoonoses Causadas por Mascotas

Plan de coidados a un paciente sometido a Craniectomía Descompresiva secundaria a traumatismo cranioencefálico:a propósito dun caso.

Plan de coidados de enfermaría dun paciente postoperado de resustitución valvular aórtica. A propósito dun caso.

Plan de coidados de enfermaría trala implantación dun dispositivo de asistencia ventricular tipo Heartware®

Repercusión do Índice de Masa Corporal na fertilidade femenina

Revisión bibliográfica: Eficacia dos apósitos que conteñen prata en úlceras do pé diabético.

Revisión Bibliográfica: Extubación non planificada; incidencia, factores de risco, consecuencias, prevención e labor de enfermaría

Risco de infección cirúrxica en relación co control do paciente diabético

Risco de úlceras por presión en unidades de coidados críticos: definición operacional dos indicadores de "Integridade tisular: pel e membranas mucosas" (NOC)

Síndrome confusional agudo no ancián: Estudo de caso

Terapia asistida con animais en pacientes oncolóxicos pediátricos

Trasplante de ril. A propósito dun caso.

Tratamentos non farmacolóxicos en pacientes con demencia: Revisión Bibliográfica

Valoración da dor aguda no neno con discapacidade intelectual.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 60
Segundo ciclo 10