Logo da Universidade da Coruña

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

2017/2018 · 240 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 124
Mulleres 2017/2018 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.630
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.500
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 948
% créditos repetidos 2017/2018 16,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,25
Taxa de evaluación 2017/2018 86,96
Taxa de éxito 2017/2018 85,19
Taxa de rendemento 2017/2018 74,08
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 88,21
Taxa de graduación 2013/2014 51,52
Taxa de abandono 2015/2016 15,38

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 297
Homes 2017/2018 124
Mulleres 2017/2018 173
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 14.630
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 12.180
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 1.500
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 948
% créditos repetidos 2017/2018 16,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 49,25
Taxa de evaluación 2017/2018 86,96
Taxa de éxito 2017/2018 85,19
Taxa de rendemento 2017/2018 74,08

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 313
Homes 2016/2017 133
Mulleres 2016/2017 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.060
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 13.230
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 924
% créditos repetidos 2016/2017 17,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,3
Taxa de evaluación 2016/2017 88,98
Taxa de éxito 2016/2017 88,45
Taxa de rendemento 2016/2017 78,7
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,66
Taxa de graduación 2012/2013 37,5
Taxa de abandono 2014/2015 21,84

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 313
Homes 2016/2017 133
Mulleres 2016/2017 180
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 16.060
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 13.230
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 1.902
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 924
% créditos repetidos 2016/2017 17,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,3
Taxa de evaluación 2016/2017 88,98
Taxa de éxito 2016/2017 88,45
Taxa de rendemento 2016/2017 78,7

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 329
Homes 2015/2016 143
Mulleres 2015/2016 186
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.270
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.580
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.632
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.062
% créditos repetidos 2015/2016 15,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,5
Taxa de evaluación 2015/2016 87,46
Taxa de éxito 2015/2016 89,2
Taxa de rendemento 2015/2016 78,01
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 95,35
Taxa de graduación 2011/2012 28,99
Taxa de abandono 2013/2014 12,12

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 329
Homes 2015/2016 143
Mulleres 2015/2016 186
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 17.270
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 14.580
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 1.632
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.062
% créditos repetidos 2015/2016 15,6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,5
Taxa de evaluación 2015/2016 87,46
Taxa de éxito 2015/2016 89,2
Taxa de rendemento 2015/2016 78,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
50
11
14
Introdución á Economía
47
25
15
Organización de Empresa
57
7
9
Psicoloxía do Traballo
53
10
9
Informática Básica
70
4
2
Dereito Societario e Cooperativo
54
10
21
Economía e Empresa
51
22
14
Métodos de Traballo
53
7
12
Historia Social e Política Contemporánea
53
21
18
Teoría das Relacións Laborais
70
26
20

2º Curso

Dereito do Traballo I
41
5
2
Dereito do Traballo II
43
3
4
Dereito Sindical I
38
17
6
Dereito Sindical II
29
19
10
Dirección e Xestión de RRHH I
38
1
5
Dirección e Xestión de RRHH II
39
1
4
Socioloxía do Traballo
34
5
6
Estatística Descritiva
41
20
13
Comportamento Organizacional
49
3
5
Técnicas de Investigación Social
32
9
8

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
37
13
13
Dereito da Seguridade Social II
45
10
18
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
42
3
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
41
6
4
Economía Española
43
4
2
Contabilidade
37
7
4
Economía do Traballo
51
6
7
Dereito Administrativo
40
5
4
Auditoría Laboral
21
0
2
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
18
0
0
Estrutura Social
1
0
0
Xestión Medioambiental
22
1
1
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
24
0
1
Historia Social do Traballo
21
1
1
Informática Aplicada
26
3
3
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
10
0
0
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
9
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
17
0
1
Socioloxía do Consumo
15
0
0
Valoración Contable
Prácticas Externas
26
1
0

4º Curso

Técnicas de Negociación
53
5
0
Dirección Estratéxica
49
2
1
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
45
6
0
Dereito Procesual Laboral
40
12
7
Políticas Sociolaborais
50
0
3
Traballo Fin de Grao
55
2
48

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
54
11
7
Introdución á Economía
37
23
7
Organización de Empresa
44
8
2
Psicoloxía do Traballo
49
4
3
Informática Básica
64
0
2
Dereito Societario e Cooperativo
44
13
18
Economía e Empresa
39
20
12
Métodos de Traballo
48
3
10
Historia Social e Política Contemporánea
23
20
18
Teoría das Relacións Laborais
59
36
20

2º Curso

Dereito do Traballo I
47
7
4
Dereito do Traballo II
43
4
5
Dereito Sindical I
52
14
10
Dereito Sindical II
53
12
10
Dirección e Xestión de RRHH I
51
2
3
Dirección e Xestión de RRHH II
46
1
3
Socioloxía do Traballo
36
8
5
Estatística Descritiva
32
23
17
Comportamento Organizacional
55
4
5
Técnicas de Investigación Social
41
9
6

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
53
12
10
Dereito da Seguridade Social II
43
15
15
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
56
0
1
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
60
0
4
Economía Española
55
3
9
Contabilidade
48
4
7
Economía do Traballo
64
0
12
Dereito Administrativo
56
1
5
Auditoría Laboral
43
0
1
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
13
0
0
Estrutura Social
21
0
1
Xestión Medioambiental
14
0
2
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
44
0
0
Historia Social do Traballo
25
1
2
Informática Aplicada
28
1
1
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
27
0
1
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
18
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
5
0
0
Socioloxía do Consumo
24
0
2
Valoración Contable
Prácticas Externas
39
0
1

4º Curso

Técnicas de Negociación
75
3
3
Dirección Estratéxica
76
4
2
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
60
1
0
Dereito Procesual Laboral
65
7
2
Políticas Sociolaborais
76
0
3
Traballo Fin de Grao
62
1
43

Superado Non superado Non presentado

1º Curso

Introdución ao Dereito
34
18
11
Introdución á Economía
48
16
5
Organización de Empresa
49
3
8
Psicoloxía do Traballo
51
2
4
Informática Básica
50
0
3
Dereito Societario e Cooperativo
42
9
18
Economía e Empresa
48
12
10
Métodos de Traballo
47
6
8
Historia Social e Política Contemporánea
49
9
10
Teoría das Relacións Laborais
52
29
29

2º Curso

Dereito do Traballo I
52
3
4
Dereito do Traballo II
72
2
8
Dereito Sindical I
41
20
16
Dereito Sindical II
43
14
19
Dirección e Xestión de RRHH I
55
2
9
Dirección e Xestión de RRHH II
55
0
6
Socioloxía do Traballo
40
6
9
Estatística Descritiva
47
19
17
Comportamento Organizacional
55
7
9
Técnicas de Investigación Social
44
3
10

3º Curso

Dereito da Seguridade Social I
51
15
10
Dereito da Seguridade Social II
54
9
16
Prevención e Xestión de Riscos Laborais I
55
8
0
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
64
3
11
Economía Española
58
8
13
Contabilidade
48
12
9
Economía do Traballo
69
4
16
Dereito Administrativo
54
2
9
Auditoría Laboral
53
0
0
Dereito Laboral Comunitario e Inst. da Unión Europea
23
0
0
Estrutura Social
13
1
0
Xestión Medioambiental
16
0
2
Habilidades e Técnicas de Comunicación Empresarial
33
0
0
Historia Social do Traballo
30
0
1
Informática Aplicada
38
2
0
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador
32
0
2
Relacións Laborais no Ámbito Naval e Marítimo-Pesqueiro
31
0
0
Sistema Impositivo e Fiscalidade da Empresa
21
0
2
Socioloxía do Consumo
Valoración Contable
2
0
0
Prácticas Externas
46
0
2

4º Curso

Técnicas de Negociación
76
4
2
Dirección Estratéxica
82
1
4
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social
72
0
1
Dereito Procesual Laboral
67
15
2
Políticas Sociolaborais
78
5
3
Traballo Fin de Grao
60
2
41

Traballos de fin de grao

Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos

A empresa familiar

A empresa familiar

A historia de Nanos

A influencia das TICs no emprego

A política monetaria do Banco Central Europeo

A Prevención de Riscos Laborais: a prevención e a saude

A proteción dos menores de idade no mundo do fútbol

A situación laboral da muller dende 1990 ata a actualidade: unha perspectiva comparada España-México

A vida laboral-persoal. Conciliación, tempo de traballo e resilencia organizacional

A violencia no lugar do traballo

A xornada laboral en España: Análise e comparativa internacional

A xornada laboral: flexibilidad e irregularidad.Referencia ao caso Español

Análise comparado da estructura económica de Galicia e España

Análise da Resilencia Organizacional: Estratexias e enfoques

As Sociedades Mercantís

As Sociedades Mercantís: Estudo da Sociedade Limitada

Comunicación empresarial, novos retos para o século XXI

Comunicación non verbal: Comunicación non verbal na empresa

Conciliación laboral e familiar en España, Alemaña e Noruega

Crise económica, mercado de traballo e condicións de vida en España

Dereito do traballo frente á crise económica

Desenvolvemento das normas de prevención de riscos laborais a través de normas paccionadas e da súa aplicación xurisprudencial

Discriminación e prexuízos no proceso de selección

Economía circular

Economía verde, ola de incendios en Galiza 2017

Emprendemento e discapacidade

Empresas saudables: un camiño hacia a Felicidade no Traballo

Evolución da satisfacción laboral

Evolución dos sistemas autónomos de solución de conflitos en España

Herdanza e sucesións: Pactos sucesorios

Historia dunha empresa Galega: IPASA, Forno San Brandan

Innovación, produtividade e mercado de traballo: unha aproximación empírica

Inspección de traballo: estructura, funcións e mecanismos de control

Liderazgo nas organizacións

Migración interrexional e mercado laboral

Novas tecnoloxías e su incorporación á xestión administrativa

O Acto Administrativo: Concepto, clases, eficacia e validez

O buque: especial referencia a su registro y abanderamiento

O contrato a tempo parcial en España: análise sobre a súa evolución e situación actual.

O dereito á asistencia sanitaria dun español/a en territorio da UE e fora da UE

O fraude de ley na contratación temporal en España: Concepto, requisitos e consecuencias

O lenguaxe de xénero: O traballo e a sociedade a través da muller

O lenguaxe de xénero: O traballo e a sociedade a través da muller

O método do capital humano para a valoración da mortalidade prematura: unha aplicación ós accidentes de tráfico

O SMI: Dereito Laboral ou barreira de entrada

O Teletraballo

Os elementos necesarios para á felicidade no posto de traballo

Os riscos psicosociais en relación á discriminación da muller no traballo: análise teórico-legal e unha aproximación á realidade do profesorado da ensinanza obrigatoria

Os seguros marítimos: Ley 14/2014 de Navegación Marítima

Persoas con discapacidade: O dereito a un traballo digno e en igualdade de condicións

Resolución extraxudicial de conflitos Laborais

Selección de persoas. Xestión dos RRHH

Servicios sociais e educativos da ONCE: Integración laboral e social de discapacitados

Suxeitos da navegación, o armador e o naviero

Tempo de traballo e rexistro de xornada: Últimas tendenzas xurisprudenciais

¿Felicidade no traballo?

A conciliación laboral e familiar e a racionalización dos horarios de traballo en España

A cooperativa agraria provincial da Coruña

A financiación sindical en España, Alemaña e Estados Unidos

A igualdade na negociación colectiva galega

A Inspección de Traballo e S.S. e a economía sumerxida

A Inspección de Traballo e Seguridade Social e a economía sumerxida

A Inspección de Traballo en Europa

A Inspección de Traballo no ámbito pesqueiro en Galicia

A inversión en capital humano como fonte de desenrolo económico

A negociación colectiva dos funcionarios públicos en España

A negociación colectiva no fútbol profesional e no fútbol sala profesional

A negociación internacional, tácticas e estilos de negociación

A Organización Territorial da Inspección do Traballo en España

A resolución autónoma de conflictos laboráis en España e Alemania

A retribución indirecta como parte da estratexia da empresa.

A situación xurídica actual dos E-Sports en España

Análise da prevención de riscos laborais no sector da contrucción

Análise da satisfacción laboral en España

Análise das diferentes formas xurídicas societarias: Sociedade Cooperativa Galega

Análise dos efectos das condicións laborais da muller en España

Análisis de la normativa de prevención pesquera y su aplicación

As novas tendencias de Recursos Humanos

As persoas discapacitadas e o traballo nas entidades da ONCE e a súa Fundación

As políticas de emprego a través das entidades locais de Galicia

Aspectos implicados na motivación organizativa a través do grupo.

Auditorías sociais no sector textil

Carga física e mental no traballo e as súas repercusións

Compensación e beneficios

Conciliación e igualdade no deporte español

Crecemento económico rexional en España

Crecemento económico rexional en España

Cultura e negociación na empresa

Dereito dos consumidores: Regulación do comerzo electrónico

Despedimento colectivo: Últimas tendencias xurisprudenciais

Diagnóstico de Métodos de Traballo nunha Mediana Empresa

Evolución da pensión de xubilación contributiva

Evolución do paro en España e comparativa ca UE

Historia de accidentes de traballo

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e Mercado Laboral en España

inserción laboral de persoas con discapacidade

Investimento en capital humano como fonte de desenvolvemento económico

Investimento en capital humano como fonte de desenvolvemento económico

O comercio vitivinícola en A Ribeira Sacra

O dereito de asociación en España

O empresario nas relacións laborais e o seu poder de control

O salario e as súas garantías

O salario e as súas garantías

O Teletraballo en España

O tratamento procesual do despido colectivo

Os deportes electrónicos e a sua situación legal

Os perfís profesionais do futuro: ¿Cál é a susceptibilidade do emprego á computarización?

Os sistemas de solución extraxudicial de conflitos

Os sistemas retributivos como elemento estratéxico na empresa

Os vehículos autónomos da navegación marítima. Estudo dun caso: O Proxecto Ulises.

Permisos e excedencias

Perspectivas da pensión de xubilación contributiva

Prevención de riscos en profesións de risco

Procedemento de despedimento colectivo e análise de xurisprudencia despois da reforma laboral de 2012

Retribución variable

Vulneración de dereito de folga: Actores e consecuencias

A crise do emprego e a súas próximas transformacións

A Inspección de Traballo e a Prevención de Riscos Laborais

A inversión en I+D como fonte de crecemento económico

A liberdade sindical: un estudo comparado europeo e comunitario

A organización do traballo e os cambios sociais

A protección social na Unión Europea

A Protección social na Unión Europea

A solución extraxudicial de conflitos laborais en Galicia

A ultraactividade dos convenios colectivos

As condicións laborais no sector textil

Condicións de traballo no sector marisqueiro de Galicia

Crecemento económico rexional en España

Crecemento económico rexional en España

Crecemento económico rexional en España

Crise da calidade do traballo: Condicións do traballo

Cultura de empresa .Comunicación en la empresa

Dereito á liberdade sindical. Un estudo de investigación en España, Europa e Estados Unidos

El impacto de la crisis economica en el Derecho del Trabajo

Emprendemento e creación de emprego

Estudo de caso : Cambiar política de remuneración , como forma de aumentar a produtividade do traballo

Evolución e importancia do emprego verde

Formación Profesional dual, éxito en Alemaña. ¿por qué non en Galicia?

Formulas de solución extraxudicial dos conflitos laborais

Historia da Inspección de Traballo en España. Especial referencia a Galicia.

Historia dun empresario galego: Ramón Sánchez Dopico

Incidencia da calidade do aire interior nos traballos administrativos

Influencia dos grupos na sociedade. Repercusión da visita dos Beatles a España e a súa influencia na xuventude da época

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado de traballo en España

Inmigración e mercado laboral en España

Inversión en capital humano como crecemento económico. Punto de vista da educación

Investimento en capital humano como factor de crecemento económico

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

Novas tecnoloxías = Novos riscos psicosociais

O buque

O Consello Galego de Relacións Laborais

O dereito de folga comparado

O dereito de folga comparado

O dereito de Folga: Análise dos principais países da Unión Europea e Estados Unidos

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Alemán: un estudo comparado cós ordenamentos español e comunitario: A incapacidade temporal

O Dereito do Traballo e da Seguridade Social Norteamericano: Un estudo comparado cos ordenamentos español e comunitario

O índice global dos Dereitos: situación de España no contexto internacional

O lenguaxe do xénero: Traballo e sociedade a través da muller

O mobbing o acoso psicolóxico

O primeiro oficio, o derradeiro en dereitos

Os accidentes de tráfico como factor de risco laboral

Os accidentes de tráfico como factor de risco laboral

Os sistemas de solución extraxudicial de conflitos laborais

Personalidade e linguaxe corporal no ambente de traballo

Personas discapacitadas. Normativa reguladora y estudio del caso empresa USOA

Problemática da actual estrutura de contratos de traballo e propostas de mellora

Racionalización dos horarios de traballo como medida de conciliación laboral e familiar

Satisfacción no traballo

Siniestralidade e Prevención de Riscos Laborais no traballador autónomo

Traballo Penitenciario remunerado en España

Traballo Penitenciario remunerado en España

Xestión de traballadores desprazados

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 70